text.skipToContent

Cốc, đĩa giấy

Tìm thấy 42 sản phẩm
Đĩa nhựa-46 túi 20 chiếc Đĩa nhựa-46 túi 20 chiếc
Đĩa nhựa-46 túi 20 chiếc
13.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 20 cốc 200ml Uncle Bills XB0290 (Đỏ) Bộ 20 cốc 200ml Uncle Bills XB0290 (Đỏ)
Bộ 20 cốc 200ml Uncle Bills XB0290 (Đỏ)
29.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa giấy to 6309 29cm Đĩa giấy to 6309 29cm
Đĩa giấy to 6309 29cm
32.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc giấy Cốc giấy
Cốc giấy
22.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc giấy dùng 1 lần 205ml (40 chiếc) Cốc giấy dùng 1 lần 205ml (40 chiếc)
Cốc giấy dùng 1 lần 205ml (40 chiếc)
40.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc giấy dùng 1 lần Ming Xing 180ml Cốc giấy dùng 1 lần Ming Xing 180ml
Cốc giấy dùng 1 lần Ming Xing 180ml
22.500đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa giấy ăn màu sắc xấp 15 cái Uncle Bills SC0112 23cm (Nhiều màu) Đĩa giấy ăn màu sắc xấp 15 cái Uncle Bills SC0112 23cm (Nhiều màu)
Đĩa giấy ăn màu sắc xấp 15 cái Uncle Bills SC0112 23cm (Nhiều màu)
55.000đ 58.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 tô giấy dùng trong buổi tiệc Uncle Bills YT0023 25 x 23 x 10 cm (Trắng) Bộ 4 tô giấy dùng trong buổi tiệc Uncle Bills YT0023 25 x 23 x 10 cm (Trắng)
Bộ 4 tô giấy dùng trong buổi tiệc Uncle Bills YT0023 25 x 23 x 10 cm (Trắng)
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa giấy dùng một lần Uncle Bills SC0088 Đĩa giấy dùng một lần Uncle Bills SC0088
Đĩa giấy dùng một lần Uncle Bills SC0088
59.000đ 62.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc giấy dùng một lần hình động vật 205ml (30 chiếc/túi) Cốc giấy dùng một lần hình động vật 205ml (30 chiếc/túi)
Cốc giấy dùng một lần hình động vật 205ml (30 chiếc/túi)
36.500đ 40.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa giấy nhôm bạc Artdre 16cm (Bạc) Đĩa giấy nhôm bạc Artdre 16cm (Bạc)
Đĩa giấy nhôm bạc Artdre 16cm (Bạc)
19.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly giấy 12 Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc Ly giấy 12 Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
Ly giấy 12 Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
19.900đ 21.300đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc giấy Minh Hoa 6,5 x 7 cm Cốc giấy Minh Hoa 6,5 x 7 cm
Cốc giấy Minh Hoa 6,5 x 7 cm
41.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa giấy đế trắng Artdre 16cm (Bạc) Đĩa giấy đế trắng Artdre 16cm (Bạc)
Đĩa giấy đế trắng Artdre 16cm (Bạc)
19.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly kem giấy có muỗng Uncle Bills SC0363 Ly kem giấy có muỗng Uncle Bills SC0363
Ly kem giấy có muỗng Uncle Bills SC0363
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa dùng một lần K-06 (12 chiếc) Đĩa dùng một lần K-06 (12 chiếc)
Đĩa dùng một lần K-06 (12 chiếc)
25.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc giấy dùng một lần 505051 - 205ml lốc 20 chiếc Cốc giấy dùng một lần 505051 - 205ml lốc 20 chiếc
Cốc giấy dùng một lần 505051 - 205ml lốc 20 chiếc
36.500đ 40.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly giấy 12 Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc Ly giấy 12 Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
Ly giấy 12 Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly giấy cao cấp in hình 6.5oz (180ml) lốc 20 chiếc Ly giấy cao cấp in hình 6.5oz (180ml) lốc 20 chiếc
Ly giấy cao cấp in hình 6.5oz (180ml) lốc 20 chiếc
12.900đ 13.300đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly giấy hình 16Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc Ly giấy hình 16Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
Ly giấy hình 16Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
23.900đ 26.200đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa giấy vàng đế xám Artdre 21cm (Bạc) Đĩa giấy vàng đế xám Artdre 21cm (Bạc)
Đĩa giấy vàng đế xám Artdre 21cm (Bạc)
20.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bát nhựa dùng một lần 6302 15 x 7 cm (Túi 10 chiếc) Bát nhựa dùng một lần 6302 15 x 7 cm (Túi 10 chiếc)
Bát nhựa dùng một lần 6302 15 x 7 cm (Túi 10 chiếc)
27.000đ 27.500đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bát nhựa dùng một lần 0431 12 x 6 cm (Túi 10 chiếc) Bát nhựa dùng một lần 0431 12 x 6 cm (Túi 10 chiếc)
Bát nhựa dùng một lần 0431 12 x 6 cm (Túi 10 chiếc)
15.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc dùng một lần Callia 6208 (100 chiếc) Cốc dùng một lần Callia 6208 (100 chiếc)
Cốc dùng một lần Callia 6208 (100 chiếc)
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly giấy hình 9Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc Ly giấy hình 9Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
Ly giấy hình 9Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
19.900đ 21.400đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc dùng một lần Callia 6200 170ml (50 chiếc) Cốc dùng một lần Callia 6200 170ml (50 chiếc)
Cốc dùng một lần Callia 6200 170ml (50 chiếc)
48.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly giấy cao cấp lốc 20 chiếc Ly giấy cao cấp lốc 20 chiếc
Ly giấy cao cấp lốc 20 chiếc
11.900đ 12.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dĩa giấy Uncle Bill's SC0111 17cm (Nhiều màu) Dĩa giấy Uncle Bill's SC0111 17cm (Nhiều màu)
Dĩa giấy Uncle Bill's SC0111 17cm (Nhiều màu)
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly giấy 16Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc Ly giấy 16Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
Ly giấy 16Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
21.900đ 23.700đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly giấy 9 Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc Ly giấy 9 Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
Ly giấy 9 Oz cao cấp PK lốc 20 chiếc
17.900đ 19.300đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc dùng một lần Callia 6207 (50 chiếc) Cốc dùng một lần Callia 6207 (50 chiếc)
Cốc dùng một lần Callia 6207 (50 chiếc)
44.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bát nhựa dùng một lần 0191 (Túi 20 chiếc) Bát nhựa dùng một lần 0191 (Túi 20 chiếc)
Bát nhựa dùng một lần 0191 (Túi 20 chiếc)
19.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc dùng một lần QX 381 Cốc dùng một lần QX 381
Cốc dùng một lần QX 381
14.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ly giấy SC0093 Ly giấy SC0093
Ly giấy SC0093
59.000đ 62.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa giấy vàng đế trắng Artdre 21cm (Bạc) Đĩa giấy vàng đế trắng Artdre 21cm (Bạc)
Đĩa giấy vàng đế trắng Artdre 21cm (Bạc)
20.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc giấy dùng một lần 6201 (50 chiếc) Cốc giấy dùng một lần 6201 (50 chiếc)
Cốc giấy dùng một lần 6201 (50 chiếc)
48.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa nhựa-222 túi 20 chiếc Đĩa nhựa-222 túi 20 chiếc
Đĩa nhựa-222 túi 20 chiếc
10.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Que xiên thịt Tuấn Minh (80 que/túi) Que xiên thịt Tuấn Minh (80 que/túi)
Que xiên thịt Tuấn Minh (80 que/túi)
5.500đ 5.900đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm ví loại 2 gói/túi Tăm ví loại 2 gói/túi
Tăm ví loại 2 gói/túi
6.900đ 7.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xiên hoa quả sạch Tuấn Minh sử dụng 1 lần (50 chiếc) Xiên hoa quả sạch Tuấn Minh sử dụng 1 lần (50 chiếc)
Xiên hoa quả sạch Tuấn Minh sử dụng 1 lần (50 chiếc)
11.900đ 12.800đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gói 10 miếng lót dĩa Uncle Bill's 38 x 30.5 cm (Nhiều màu) Gói 10 miếng lót dĩa Uncle Bill's 38 x 30.5 cm (Nhiều màu)
Gói 10 miếng lót dĩa Uncle Bill's 38 x 30.5 cm (Nhiều màu)
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nhựa 300ml dùng 1 lần Cốc nhựa 300ml dùng 1 lần
Cốc nhựa 300ml dùng 1 lần
11.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy