text.skipToContent

Chén bát đĩa đơn

Tìm thấy 916 sản phẩm
Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm
Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm
279.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm
Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm
215.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582-84 1L và 2,5L Bộ 2 thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582-84 1L và 2,5L
Bộ 2 thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582-84 1L và 2,5L
580.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khay đựng hình bầu dục PB-325 (18 x 41,25 x 2,15 cm) Khay đựng hình bầu dục PB-325 (18 x 41,25 x 2,15 cm)
Khay đựng hình bầu dục PB-325 (18 x 41,25 x 2,15 cm)
59.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tô salad Tempo Picnic 803/L - 25 x 26 x 16,5 cm Tô salad Tempo Picnic 803/L - 25 x 26 x 16,5 cm
Tô salad Tempo Picnic 803/L - 25 x 26 x 16,5 cm
58.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thố (tô) trộn lớn Micron Ware 24 x 24 x 13 cm Thố (tô) trộn lớn Micron Ware 24 x 24 x 13 cm
Thố (tô) trộn lớn Micron Ware 24 x 24 x 13 cm
58.500đ 59.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa nhựa bàn tiệc Uncle Bills KT0146 46.5 x 36 cm (Trắng) Đĩa nhựa bàn tiệc Uncle Bills KT0146 46.5 x 36 cm (Trắng)
Đĩa nhựa bàn tiệc Uncle Bills KT0146 46.5 x 36 cm (Trắng)
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tô (bát) inox bọc nhựa Happy Ware PB641 - 12,5cm Tô (bát) inox bọc nhựa Happy Ware PB641 - 12,5cm
Tô (bát) inox bọc nhựa Happy Ware PB641 - 12,5cm
47.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tô (bát) inox bọc nhựa Happy Ware PB640 - 6,3 x 9 cm Tô (bát) inox bọc nhựa Happy Ware PB640 - 6,3 x 9 cm
Tô (bát) inox bọc nhựa Happy Ware PB640 - 6,3 x 9 cm
73.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tô (bát) inox bọc nhựa 4L Happy Ware PB636 - 26,5 x 12 cm Tô (bát) inox bọc nhựa 4L Happy Ware PB636 - 26,5 x 12 cm
Tô (bát) inox bọc nhựa 4L Happy Ware PB636 - 26,5 x 12 cm
151.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chén nhựa cao cấp Uncle Bills KM0040 (Trắng) Chén nhựa cao cấp Uncle Bills KM0040 (Trắng)
Chén nhựa cao cấp Uncle Bills KM0040 (Trắng)
29.000đ 32.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tô (bát) inox Darling Zebra 15cm Tô (bát) inox Darling Zebra 15cm
Tô (bát) inox Darling Zebra 15cm
118.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thố (tô) trộn nhỏ Micron Ware 18,5 x 18,5 x 10,3 cm Thố (tô) trộn nhỏ Micron Ware 18,5 x 18,5 x 10,3 cm
Thố (tô) trộn nhỏ Micron Ware 18,5 x 18,5 x 10,3 cm
38.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát melamine Kormel E10032.B 18,3 x 7 cm (Đen) Bát melamine Kormel E10032.B 18,3 x 7 cm (Đen)
Bát melamine Kormel E10032.B 18,3 x 7 cm (Đen)
146.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tô trộn Conical Be-Home 32cm (Bạc) Tô trộn Conical Be-Home 32cm (Bạc)
Tô trộn Conical Be-Home 32cm (Bạc)
590.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa tròn melamine Kormel E10468.B 20cm (Đen) Dĩa tròn melamine Kormel E10468.B 20cm (Đen)
Dĩa tròn melamine Kormel E10468.B 20cm (Đen)
101.100đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa tròn melamine Kormel E10469.B 22,2cm (Đen) Dĩa tròn melamine Kormel E10469.B 22,2cm (Đen)
Dĩa tròn melamine Kormel E10469.B 22,2cm (Đen)
126.100đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát melamine Kormel E10037.B 11,3 x 6 cm (Đen) Bát melamine Kormel E10037.B 11,3 x 6 cm (Đen)
Bát melamine Kormel E10037.B 11,3 x 6 cm (Đen)
66.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa tròn melamine Kormel E10470 25,5cm (Kem) Dĩa tròn melamine Kormel E10470 25,5cm (Kem)
Dĩa tròn melamine Kormel E10470 25,5cm (Kem)
166.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa vuông melamine Kormel E10506.B 18cm (Đen) Dĩa vuông melamine Kormel E10506.B 18cm (Đen)
Dĩa vuông melamine Kormel E10506.B 18cm (Đen)
114.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa dài melamine Kormel E10701.B 20 x 12,2 cm (Đen) Dĩa dài melamine Kormel E10701.B 20 x 12,2 cm (Đen)
Dĩa dài melamine Kormel E10701.B 20 x 12,2 cm (Đen)
82.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát melamine Kormel E9816 11,5 x 6,3 cm (Kem) Bát melamine Kormel E9816 11,5 x 6,3 cm (Kem)
Bát melamine Kormel E9816 11,5 x 6,3 cm (Kem)
102.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa dài melamine Kormel E10703.B 27 x 17 cm (Đen) Dĩa dài melamine Kormel E10703.B 27 x 17 cm (Đen)
Dĩa dài melamine Kormel E10703.B 27 x 17 cm (Đen)
146.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa dài melamine Kormel E10701 22 x 12,2 cm (Kem) Dĩa dài melamine Kormel E10701 22 x 12,2 cm (Kem)
Dĩa dài melamine Kormel E10701 22 x 12,2 cm (Kem)
82.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa sứ Oberon Blue Moriitalia 41210 33cm (Nhiều màu) Dĩa sứ Oberon Blue Moriitalia 41210 33cm (Nhiều màu)
Dĩa sứ Oberon Blue Moriitalia 41210 33cm (Nhiều màu)
584.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa tròn melamine Kormel E10705 9 x 3,1 cm (Kem) Dĩa tròn melamine Kormel E10705 9 x 3,1 cm (Kem)
Dĩa tròn melamine Kormel E10705 9 x 3,1 cm (Kem)
44.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa tròn melamine Kormel E10469 22,2cm (Kem) Dĩa tròn melamine Kormel E10469 22,2cm (Kem)
Dĩa tròn melamine Kormel E10469 22,2cm (Kem)
126.100đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa melamine Kormel E10581.B 27,3 x 27,3 cm (Đen) Dĩa melamine Kormel E10581.B 27,3 x 27,3 cm (Đen)
Dĩa melamine Kormel E10581.B 27,3 x 27,3 cm (Đen)
200.400đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa vuông melamine Kormel E10363 26 x 26 x 2,5 cm (Kem) Dĩa vuông melamine Kormel E10363 26 x 26 x 2,5 cm (Kem)
Dĩa vuông melamine Kormel E10363 26 x 26 x 2,5 cm (Kem)
195.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa dài melamine Kormel E10700.B 18 x 11 cm (Đen) Dĩa dài melamine Kormel E10700.B 18 x 11 cm (Đen)
Dĩa dài melamine Kormel E10700.B 18 x 11 cm (Đen)
67.400đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dĩa sứ Oberon Blue Moriitalia 41810 23,5cm (Nhiều màu) Dĩa sứ Oberon Blue Moriitalia 41810 23,5cm (Nhiều màu)
Dĩa sứ Oberon Blue Moriitalia 41810 23,5cm (Nhiều màu)
192.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát melamine Kormel E10031.E10032B 17,3 x 7 cm (Đen) Bát melamine Kormel E10031.E10032B 17,3 x 7 cm (Đen)
Bát melamine Kormel E10031.E10032B 17,3 x 7 cm (Đen)
124.400đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát melamine Kormel E10037 11,3 x 6 cm (Kem) Bát melamine Kormel E10037 11,3 x 6 cm (Kem)
Bát melamine Kormel E10037 11,3 x 6 cm (Kem)
66.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tô inox bọc nhựa PB635 - 700ml Tô inox bọc nhựa PB635 - 700ml
Tô inox bọc nhựa PB635 - 700ml
55.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chén inox hai lớp có quai Zebra (Xanh da trời) Bộ chén inox hai lớp có quai Zebra (Xanh da trời)
Bộ chén inox hai lớp có quai Zebra (Xanh da trời)
73.500đ 79.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa lót tách CK Toàn Quốc S010-000F Đĩa lót tách CK Toàn Quốc S010-000F
Đĩa lót tách CK Toàn Quốc S010-000F
19.600đ 19.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tô nhựa Eruo 13cm (Đỏ đô) Tô nhựa Eruo 13cm (Đỏ đô)
Tô nhựa Eruo 13cm (Đỏ đô)
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tô thủy tinh Essence Luminarc 27cm (Trắng) Tô thủy tinh Essence Luminarc 27cm (Trắng)
Tô thủy tinh Essence Luminarc 27cm (Trắng)
169.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tô thủy tinh Luminarc Quadrato Black 14cm (Đen) Tô thủy tinh Luminarc Quadrato Black 14cm (Đen)
Tô thủy tinh Luminarc Quadrato Black 14cm (Đen)
160.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tô canh hoa UNC FBB42 18cm (Trắng) Tô canh hoa UNC FBB42 18cm (Trắng)
Tô canh hoa UNC FBB42 18cm (Trắng)
83.700đ 85.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chén chấm hoa bích đào UNC FSB41 7cm (Trắng) Chén chấm hoa bích đào UNC FSB41 7cm (Trắng)
Chén chấm hoa bích đào UNC FSB41 7cm (Trắng)
13.700đ 13.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa tròn sâu hoa bích đào UNC FDD42 20cm (Trắng) Đĩa tròn sâu hoa bích đào UNC FDD42 20cm (Trắng)
Đĩa tròn sâu hoa bích đào UNC FDD42 20cm (Trắng)
65.000đ 69.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa tròn thuỷ tinh Opal USA Home Set 541AS 18cm Đĩa tròn thuỷ tinh Opal USA Home Set 541AS 18cm
Đĩa tròn thuỷ tinh Opal USA Home Set 541AS 18cm
87.900đ 93.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa vuông thuỷ tinh Opal USA Home Set 450AS 21cm Đĩa vuông thuỷ tinh Opal USA Home Set 450AS 21cm
Đĩa vuông thuỷ tinh Opal USA Home Set 450AS 21cm
165.400đ 176.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa bằng sứ Miyabi MB02-TM 16,5cm (Xanh da trời) Đĩa bằng sứ Miyabi MB02-TM 16,5cm (Xanh da trời)
Đĩa bằng sứ Miyabi MB02-TM 16,5cm (Xanh da trời)
68.000đ 69.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa tròn thuỷ tinh Opal USA Home Set 551AS 20cm (Trắng) Đĩa tròn thuỷ tinh Opal USA Home Set 551AS 20cm (Trắng)
Đĩa tròn thuỷ tinh Opal USA Home Set 551AS 20cm (Trắng)
108.600đ 115.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa tròn sâu hoa bích đào UNC FDD41 18cm (Trắng) Đĩa tròn sâu hoa bích đào UNC FDD41 18cm (Trắng)
Đĩa tròn sâu hoa bích đào UNC FDD41 18cm (Trắng)
51.900đ 55.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chén thủy tinh Luminarc Diwali 11,5cm (Trắng) Chén thủy tinh Luminarc Diwali 11,5cm (Trắng)
Chén thủy tinh Luminarc Diwali 11,5cm (Trắng)
45.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa tròn bằng hoa bích đào UNC FFD41 18cm (Trắng) Đĩa tròn bằng hoa bích đào UNC FFD41 18cm (Trắng)
Đĩa tròn bằng hoa bích đào UNC FFD41 18cm (Trắng)
47.500đ 49.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa vuông thuỷ tinh Opal USA Home Set 440AS 18cm (Trắng) Đĩa vuông thuỷ tinh Opal USA Home Set 440AS 18cm (Trắng)
Đĩa vuông thuỷ tinh Opal USA Home Set 440AS 18cm (Trắng)
144.800đ 154.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa tròn bằng hoa bích đào UNC FFD42 20cm (Trắng) Đĩa tròn bằng hoa bích đào UNC FFD42 20cm (Trắng)
Đĩa tròn bằng hoa bích đào UNC FFD42 20cm (Trắng)
53.900đ 59.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa muối hoa bích đào UNC FSD41 (Trắng) Đĩa muối hoa bích đào UNC FSD41 (Trắng)
Đĩa muối hoa bích đào UNC FSD41 (Trắng)
12.000đ 12.900đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa nhựa dùng một lần Hunufa 25,4cm (Gói 10 cái) Đĩa nhựa dùng một lần Hunufa 25,4cm (Gói 10 cái)
Đĩa nhựa dùng một lần Hunufa 25,4cm (Gói 10 cái)
24.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa giấy dùng một lần VinMart 13cm gói 16 cái Đĩa giấy dùng một lần VinMart 13cm gói 16 cái
Đĩa giấy dùng một lần VinMart 13cm gói 16 cái
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa sâu thủy tinh Luminarc Carine 21cm (Đen) Đĩa sâu thủy tinh Luminarc Carine 21cm (Đen)
Đĩa sâu thủy tinh Luminarc Carine 21cm (Đen)
49.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa nhựa oval Hunufa 25cm gói 5 cái Đĩa nhựa oval Hunufa 25cm gói 5 cái
Đĩa nhựa oval Hunufa 25cm gói 5 cái
18.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa tròn sâu trắng UNC WDD01 18cm Đĩa tròn sâu trắng UNC WDD01 18cm
Đĩa tròn sâu trắng UNC WDD01 18cm
50.700đ 51.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa sâu thủy tinh Luminarc Carine 19cm (Đen) Đĩa sâu thủy tinh Luminarc Carine 19cm (Đen)
Đĩa sâu thủy tinh Luminarc Carine 19cm (Đen)
45.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa tròn sâu trắng UNC WDD03 23cm Đĩa tròn sâu trắng UNC WDD03 23cm
Đĩa tròn sâu trắng UNC WDD03 23cm
64.000đ 65.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chén thủy tinh Luminarc Carine 12cm (Đen) Chén thủy tinh Luminarc Carine 12cm (Đen)
Chén thủy tinh Luminarc Carine 12cm (Đen)
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy