text.skipToContent

Chén, bát, đĩa

Tìm thấy 1.517 sản phẩm
Bộ bát đĩa 9 chi tiết Luminarc Ikumi IK9 Bộ bát đĩa 9 chi tiết Luminarc Ikumi IK9
Bộ bát đĩa 9 chi tiết Luminarc Ikumi IK9
590.000đ 1.041.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm
Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm
279.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582-84 1L và 2,5L Bộ 2 thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582-84 1L và 2,5L
Bộ 2 thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582-84 1L và 2,5L
580.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bát đĩa 12 món Luminarc Carine CR12 (Trắng) Bộ bát đĩa 12 món Luminarc Carine CR12 (Trắng)
Bộ bát đĩa 12 món Luminarc Carine CR12 (Trắng)
590.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm
Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm
215.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 bát thủy tinh Luminarc Arcade 23cm Bộ 3 bát thủy tinh Luminarc Arcade 23cm
Bộ 3 bát thủy tinh Luminarc Arcade 23cm
169.000đ 280.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 bát thủy tinh Luminarc Arcade BO3040507 (15cm, 18cm, 20cm) Combo 3 bát thủy tinh Luminarc Arcade BO3040507 (15cm, 18cm, 20cm)
Combo 3 bát thủy tinh Luminarc Arcade BO3040507 (15cm, 18cm, 20cm)
171.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 bát thủy tinh Luminarc Malva Essence BO6J4788 12cm Bộ 6 bát thủy tinh Luminarc Malva Essence BO6J4788 12cm
Bộ 6 bát thủy tinh Luminarc Malva Essence BO6J4788 12cm
750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 đĩa thủy tinh Luminarc Harena BOHR3 (Trắng) Bộ 3 đĩa thủy tinh Luminarc Harena BOHR3 (Trắng)
Bộ 3 đĩa thủy tinh Luminarc Harena BOHR3 (Trắng)
139.000đ 175.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa Amely J1779 Đĩa Amely J1779
Đĩa Amely J1779
172.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Volare - Zenix E9169 Đĩa thủy tinh Volare - Zenix E9169
Đĩa thủy tinh Volare - Zenix E9169
227.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh sâu lòng Tivano - Zenix G9699 Đĩa thủy tinh sâu lòng Tivano - Zenix G9699
Đĩa thủy tinh sâu lòng Tivano - Zenix G9699
212.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát sứ thủy tinh Amely J2147 12cm Bát sứ thủy tinh Amely J2147 12cm
Bát sứ thủy tinh Amely J2147 12cm
116.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa Sixties J1778 Đĩa Sixties J1778
Đĩa Sixties J1778
162.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Luminarc Trianon 54455 24cm (Trắng) Bát thủy tinh Luminarc Trianon 54455 24cm (Trắng)
Bát thủy tinh Luminarc Trianon 54455 24cm (Trắng)
265.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Arty Green - G9482 Đĩa thủy tinh Arty Green - G9482
Đĩa thủy tinh Arty Green - G9482
79.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bát đĩa 10 chiếc Luminarc Sirocco SR10 Bộ bát đĩa 10 chiếc Luminarc Sirocco SR10
Bộ bát đĩa 10 chiếc Luminarc Sirocco SR10
1.345.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát trộn OXO 1071851 1.4L Bát trộn OXO 1071851 1.4L
Bát trộn OXO 1071851 1.4L
325.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh sâu lòng Trianon E9648/H4123 Đĩa thủy tinh sâu lòng Trianon E9648/H4123
Đĩa thủy tinh sâu lòng Trianon E9648/H4123
89.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Volare - Zenix Luminarc G0734 16cm Bát thủy tinh Volare - Zenix Luminarc G0734 16cm
Bát thủy tinh Volare - Zenix Luminarc G0734 16cm
294.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7206 Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7206
Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7206
212.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa sứ thủy tinh vuông Quadrato Noir Luminarc D7207 20cm (Đen) Đĩa sứ thủy tinh vuông Quadrato Noir Luminarc D7207 20cm (Đen)
Đĩa sứ thủy tinh vuông Quadrato Noir Luminarc D7207 20cm (Đen)
213.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ đĩa Luminarc Amely 18 chi tiết J2148 Bộ đĩa Luminarc Amely 18 chi tiết J2148
Bộ đĩa Luminarc Amely 18 chi tiết J2148
2.999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Volare Zenix E9171 27cm Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Volare Zenix E9171 27cm
Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Volare Zenix E9171 27cm
252.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Luminarc Sequins E8057 16cm (Trắng) Bát thủy tinh Luminarc Sequins E8057 16cm (Trắng)
Bát thủy tinh Luminarc Sequins E8057 16cm (Trắng)
171.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Luminarc Arcade G2702 12cm Bát thủy tinh Luminarc Arcade G2702 12cm
Bát thủy tinh Luminarc Arcade G2702 12cm
37.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Everyday G0565 Đĩa thủy tinh Everyday G0565
Đĩa thủy tinh Everyday G0565
89.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Carine H3660 Đĩa thủy tinh Carine H3660
Đĩa thủy tinh Carine H3660
96.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Luminarc Trianon 50065 16cm (Trắng) Bát thủy tinh Luminarc Trianon 50065 16cm (Trắng)
Bát thủy tinh Luminarc Trianon 50065 16cm (Trắng)
85.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Trianon 68977 Đĩa thủy tinh Trianon 68977
Đĩa thủy tinh Trianon 68977
96.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Luminarc Tivano - Zenix G9702 16cm (Trắng) Bát thủy tinh Luminarc Tivano - Zenix G9702 16cm (Trắng)
Bát thủy tinh Luminarc Tivano - Zenix G9702 16cm (Trắng)
215.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát sứ thủy tinh Luminarc Arty Purple G9794 27cm (Tím) Bát sứ thủy tinh Luminarc Arty Purple G9794 27cm (Tím)
Bát sứ thủy tinh Luminarc Arty Purple G9794 27cm (Tím)
319.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát sứ thủy tinh Luminarc Arty G9495 16.5cm (Cam) Bát sứ thủy tinh Luminarc Arty G9495 16.5cm (Cam)
Bát sứ thủy tinh Luminarc Arty G9495 16.5cm (Cam)
79.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát sứ thủy tinh vuông Luminarc Quadrato 06931 24cm (Đen) Bát sứ thủy tinh vuông Luminarc Quadrato 06931 24cm (Đen)
Bát sứ thủy tinh vuông Luminarc Quadrato 06931 24cm (Đen)
319.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Toyo Sasaki Glass P-54322-JA 17cm Bát thủy tinh Toyo Sasaki Glass P-54322-JA 17cm
Bát thủy tinh Toyo Sasaki Glass P-54322-JA 17cm
173.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát sứ thủy tinh Luminarc Carine D2375/H4998 12cm (Đen) Bát sứ thủy tinh Luminarc Carine D2375/H4998 12cm (Đen)
Bát sứ thủy tinh Luminarc Carine D2375/H4998 12cm (Đen)
103.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Toyo Sasaki Glass P-54326-JAN 23cm Bát thủy tinh Toyo Sasaki Glass P-54326-JAN 23cm
Bát thủy tinh Toyo Sasaki Glass P-54326-JAN 23cm
488.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa Amely sâu lòng J2146 Đĩa Amely sâu lòng J2146
Đĩa Amely sâu lòng J2146
172.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Carine H5922 Đĩa thủy tinh Carine H5922
Đĩa thủy tinh Carine H5922
110.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Diwali D6905 Đĩa thủy tinh Diwali D6905
Đĩa thủy tinh Diwali D6905
92.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa Amely J2145 Đĩa Amely J2145
Đĩa Amely J2145
159.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bát đĩa 10 chiếc Luminarc Amely AM10 Bộ bát đĩa 10 chiếc Luminarc Amely AM10
Bộ bát đĩa 10 chiếc Luminarc Amely AM10
1.650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Luminarc Arty Blue G9833 16.5cm Bát thủy tinh Luminarc Arty Blue G9833 16.5cm
Bát thủy tinh Luminarc Arty Blue G9833 16.5cm
80.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582 1L (Trong suốt) Thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582 1L (Trong suốt)
Thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582 1L (Trong suốt)
188.000đ 235.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Luminarc Sweet Impression E4935 12cm (Trắng) Bát thủy tinh Luminarc Sweet Impression E4935 12cm (Trắng)
Bát thủy tinh Luminarc Sweet Impression E4935 12cm (Trắng)
139.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Trianon E9684 Đĩa thủy tinh Trianon E9684
Đĩa thủy tinh Trianon E9684
139.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Trianon E9559 Đĩa thủy tinh Trianon E9559
Đĩa thủy tinh Trianon E9559
80.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát tô Luminarc Essence J3184 18cm Bát tô Luminarc Essence J3184 18cm
Bát tô Luminarc Essence J3184 18cm
155.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Luminarc Amely J2306 24cm Bát thủy tinh Luminarc Amely J2306 24cm
Bát thủy tinh Luminarc Amely J2306 24cm
392.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa bầu dục Tivano - Zenix H0415 Đĩa bầu dục Tivano - Zenix H0415
Đĩa bầu dục Tivano - Zenix H0415
459.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bát đĩa 9 chi tiết Luminarc Sixties ST9 Bộ bát đĩa 9 chi tiết Luminarc Sixties ST9
Bộ bát đĩa 9 chi tiết Luminarc Sixties ST9
1.263.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát sứ thủy tinh Essence Luminarc J2998 27cm (Trắng) Bát sứ thủy tinh Essence Luminarc J2998 27cm (Trắng)
Bát sứ thủy tinh Essence Luminarc J2998 27cm (Trắng)
320.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh sâu lòng Volare - Zenix E9167 Đĩa thủy tinh sâu lòng Volare - Zenix E9167
Đĩa thủy tinh sâu lòng Volare - Zenix E9167
252.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Luminarc Sweet Impression E4938 21cm (Trắng) Bát thủy tinh Luminarc Sweet Impression E4938 21cm (Trắng)
Bát thủy tinh Luminarc Sweet Impression E4938 21cm (Trắng)
320.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Luminarc Square D9236 26cm Bát thủy tinh Luminarc Square D9236 26cm
Bát thủy tinh Luminarc Square D9236 26cm
435.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát sứ thủy tinh Luminarc Diwali D7410 21cm (Trắng) Bát sứ thủy tinh Luminarc Diwali D7410 21cm (Trắng)
Bát sứ thủy tinh Luminarc Diwali D7410 21cm (Trắng)
225.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát sứ thủy tinh vuông Quadrato 06913 Bát sứ thủy tinh vuông Quadrato 06913
Bát sứ thủy tinh vuông Quadrato 06913
195.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh Luminarc Arcade G2705 18cm Bát thủy tinh Luminarc Arcade G2705 18cm
Bát thủy tinh Luminarc Arcade G2705 18cm
65.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát sứ thủy tinh Luminarc Carine D2370 27cm (Trắng) Bát sứ thủy tinh Luminarc Carine D2370 27cm (Trắng)
Bát sứ thủy tinh Luminarc Carine D2370 27cm (Trắng)
382.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát sứ thủy tinh vuông Luminarc Quadrato 7822 Bát sứ thủy tinh vuông Luminarc Quadrato 7822
Bát sứ thủy tinh vuông Luminarc Quadrato 7822
235.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy