text.skipToContent

Chén, bát, đĩa

Tìm thấy 1.437 sản phẩm
Bộ 10 món bát đĩa Luminarc Diwali DW 10D Bộ 10 món bát đĩa Luminarc Diwali DW 10D
Bộ 10 món bát đĩa Luminarc Diwali DW 10D
299.000đ 502.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm
Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582-84 1L và 2,5L Bộ 2 thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582-84 1L và 2,5L
Bộ 2 thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582-84 1L và 2,5L
580.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bát đĩa 12 chi tiết Luminarc Everyday EVCN12 (Trắng) Bộ bát đĩa 12 chi tiết Luminarc Everyday EVCN12 (Trắng)
Bộ bát đĩa 12 chi tiết Luminarc Everyday EVCN12 (Trắng)
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 20 món bát đĩa Luminarc Harena (Trắng) Bộ 20 món bát đĩa Luminarc Harena (Trắng)
Bộ 20 món bát đĩa Luminarc Harena (Trắng)
1.430.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582 1L (Trong suốt) Thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582 1L (Trong suốt)
Thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1582 1L (Trong suốt)
188.000đ 235.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1584 2,5L (Trong suốt) Thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1584 2,5L (Trong suốt)
Thố thủy tinh có nắp Granity Luminarc H1584 2,5L (Trong suốt)
276.000đ 345.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Everyday G0565 Đĩa thủy tinh Everyday G0565
Đĩa thủy tinh Everyday G0565
89.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Volare Zenix E9171 27cm Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Volare Zenix E9171 27cm
Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Volare Zenix E9171 27cm
252.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh sâu lòng Tivano - Zenix G9699 Đĩa thủy tinh sâu lòng Tivano - Zenix G9699
Đĩa thủy tinh sâu lòng Tivano - Zenix G9699
212.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Volare - Zenix E9169 Đĩa thủy tinh Volare - Zenix E9169
Đĩa thủy tinh Volare - Zenix E9169
227.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Trianon 68977 Đĩa thủy tinh Trianon 68977
Đĩa thủy tinh Trianon 68977
96.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh sâu lòng Carine H3667 Đĩa thủy tinh sâu lòng Carine H3667
Đĩa thủy tinh sâu lòng Carine H3667
102.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm
Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm
215.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa sứ thủy tinh vuông Quadrato Noir Luminarc D7207 20cm (Đen) Đĩa sứ thủy tinh vuông Quadrato Noir Luminarc D7207 20cm (Đen)
Đĩa sứ thủy tinh vuông Quadrato Noir Luminarc D7207 20cm (Đen)
213.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Diwali D6905 Đĩa thủy tinh Diwali D6905
Đĩa thủy tinh Diwali D6905
92.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Carine H5922 Đĩa thủy tinh Carine H5922
Đĩa thủy tinh Carine H5922
110.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Trianon E9559 Đĩa thủy tinh Trianon E9559
Đĩa thủy tinh Trianon E9559
80.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Trianon E9684 Đĩa thủy tinh Trianon E9684
Đĩa thủy tinh Trianon E9684
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh sâu lòng Volare - Zenix E9167 Đĩa thủy tinh sâu lòng Volare - Zenix E9167
Đĩa thủy tinh sâu lòng Volare - Zenix E9167
252.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh bầu dục Essence Đĩa thủy tinh bầu dục Essence
Đĩa thủy tinh bầu dục Essence
400.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Carine H3666 Đĩa thủy tinh Carine H3666
Đĩa thủy tinh Carine H3666
110.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh sâu lòng Everyday G0563 Đĩa thủy tinh sâu lòng Everyday G0563
Đĩa thủy tinh sâu lòng Everyday G0563
95.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Tivano - Zenix G9704 Đĩa thủy tinh Tivano - Zenix G9704
Đĩa thủy tinh Tivano - Zenix G9704
215.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh lá bầu dục Aspen 03746 Đĩa thủy tinh lá bầu dục Aspen 03746
Đĩa thủy tinh lá bầu dục Aspen 03746
101.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Kyoko G6892 Đĩa thủy tinh Kyoko G6892
Đĩa thủy tinh Kyoko G6892
159.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Diwali D7358 Đĩa thủy tinh Diwali D7358
Đĩa thủy tinh Diwali D7358
85.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Arty Purple G9797 20.5cm (Tím) Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Arty Purple G9797 20.5cm (Tím)
Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Arty Purple G9797 20.5cm (Tím)
80.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh vuông Luminarc H3658 19cm Đĩa thủy tinh vuông Luminarc H3658 19cm
Đĩa thủy tinh vuông Luminarc H3658 19cm
175.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa sứ thủy tinh sâu lòng Sweet Impression E4928 Đĩa sứ thủy tinh sâu lòng Sweet Impression E4928
Đĩa sứ thủy tinh sâu lòng Sweet Impression E4928
143.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thuỷ tinh bầu dục Trianon 09392 Đĩa thuỷ tinh bầu dục Trianon 09392
Đĩa thuỷ tinh bầu dục Trianon 09392
277.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7206 Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7206
Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7206
212.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh bầu dục Diwali D7481 Đĩa thủy tinh bầu dục Diwali D7481
Đĩa thủy tinh bầu dục Diwali D7481
349.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Carine D2372 Đĩa thủy tinh Carine D2372
Đĩa thủy tinh Carine D2372
96.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Kyoko G6891 Đĩa thủy tinh Kyoko G6891
Đĩa thủy tinh Kyoko G6891
173.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Trianon E9579 Đĩa thủy tinh Trianon E9579
Đĩa thủy tinh Trianon E9579
90.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Arty Blue G9796 Đĩa thủy tinh Arty Blue G9796
Đĩa thủy tinh Arty Blue G9796
79.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Arty Green - G9482 Đĩa thủy tinh Arty Green - G9482
Đĩa thủy tinh Arty Green - G9482
79.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7199 Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7199
Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7199
212.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7214 Luminarc 19cm Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7214 Luminarc 19cm
Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7214 Luminarc 19cm
171.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Carine D2374 Đĩa thủy tinh Carine D2374
Đĩa thủy tinh Carine D2374
103.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Sweet Impression E4926 Đĩa thủy tinh Sweet Impression E4926
Đĩa thủy tinh Sweet Impression E4926
127.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Diwali D6907 Đĩa thủy tinh Diwali D6907
Đĩa thủy tinh Diwali D6907
92.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7200 Luminarc 26 cm Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7200 Luminarc 26 cm
Đĩa thủy tinh vuông Quadrato D7200 Luminarc 26 cm
235.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh sâu lòng Trianon E9648/H4123 Đĩa thủy tinh sâu lòng Trianon E9648/H4123
Đĩa thủy tinh sâu lòng Trianon E9648/H4123
89.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa thủy tinh Diwali D7360 Đĩa thủy tinh Diwali D7360
Đĩa thủy tinh Diwali D7360
114.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa Sixties J1778 Đĩa Sixties J1778
Đĩa Sixties J1778
162.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Arty Purple G9588 25cm (Tím) Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Arty Purple G9588 25cm (Tím)
Đĩa sứ thủy tinh Luminarc Arty Purple G9588 25cm (Tím)
92.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa Sixties Đĩa Sixties
Đĩa Sixties
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa oval Sweet Impression Luminarc E5949 22cm Đĩa oval Sweet Impression Luminarc E5949 22cm
Đĩa oval Sweet Impression Luminarc E5949 22cm
530.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa nông Essence J2990 Đĩa nông Essence J2990
Đĩa nông Essence J2990
112.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa oval Sweet Impression E5949 Đĩa oval Sweet Impression E5949
Đĩa oval Sweet Impression E5949
530.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa bầu dục Tivano - Zenix H0415 Đĩa bầu dục Tivano - Zenix H0415
Đĩa bầu dục Tivano - Zenix H0415
459.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa Amely sâu lòng J2146 Đĩa Amely sâu lòng J2146
Đĩa Amely sâu lòng J2146
172.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa Amely J2145 Đĩa Amely J2145
Đĩa Amely J2145
159.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đĩa Amely J1779 Đĩa Amely J1779
Đĩa Amely J1779
172.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bát thủy tinh Toyo Sasaki Glass P-54326-JAN 23cm Bát thủy tinh Toyo Sasaki Glass P-54326-JAN 23cm
Bát thủy tinh Toyo Sasaki Glass P-54326-JAN 23cm
399.000đ 488.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bát thủy tinh Volare - Zenix Luminarc G0734 16cm Bát thủy tinh Volare - Zenix Luminarc G0734 16cm
Bát thủy tinh Volare - Zenix Luminarc G0734 16cm
294.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bát thủy tinh vuông Quadrato Luminarc H3668 14cm Bát thủy tinh vuông Quadrato Luminarc H3668 14cm
Bát thủy tinh vuông Quadrato Luminarc H3668 14cm
212.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bát tô Luminarc Essence J3184 18cm Bát tô Luminarc Essence J3184 18cm
Bát tô Luminarc Essence J3184 18cm
155.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy