text.skipToContent

Chậu trồng cây

Tìm thấy 184 sản phẩm
Chậu cây Eng 12 x 17 x 16 cm (Xám) Chậu cây Eng 12 x 17 x 16 cm (Xám)
Chậu cây Eng 12 x 17 x 16 cm (Xám)
99.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây Oddmund 14 x 13 cm Chậu cây Oddmund 14 x 13 cm
Chậu cây Oddmund 14 x 13 cm
99.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây Mask 25 x 23 cm (Nhiều màu) Chậu cây Mask 25 x 23 cm (Nhiều màu)
Chậu cây Mask 25 x 23 cm (Nhiều màu)
149.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn bầu sơn đỏ đô) Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn bầu sơn đỏ đô)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn bầu sơn đỏ đô)
160.000đ 192.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn cát đen đan dây 12) Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn cát đen đan dây 12)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn cát đen đan dây 12)
108.000đ 129.600đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza S27.5 (Vuông sơn hồng) Chậu cây tự dưỡng Catleza S27.5 (Vuông sơn hồng)
Chậu cây tự dưỡng Catleza S27.5 (Vuông sơn hồng)
261.000đ 313.200đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza S26 (Vuông bầu sơn nâu) Chậu cây tự dưỡng Catleza S26 (Vuông bầu sơn nâu)
Chậu cây tự dưỡng Catleza S26 (Vuông bầu sơn nâu)
180.000đ 216.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn cát trắng đan dây 2) Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn cát trắng đan dây 2)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn cát trắng đan dây 2)
108.000đ 129.600đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn bầu sơn nâu) Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn bầu sơn nâu)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn bầu sơn nâu)
160.000đ 192.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ hoa treo The Gardener size 12 inch Giỏ hoa treo The Gardener size 12 inch
Giỏ hoa treo The Gardener size 12 inch
144.000đ 160.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ hoa treo The Gardener size 14 inch Giỏ hoa treo The Gardener size 14 inch
Giỏ hoa treo The Gardener size 14 inch
198.000đ 220.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu hoa bằng nhựa 9 x 9 x 13,6 cm (Be) Chậu hoa bằng nhựa 9 x 9 x 13,6 cm (Be)
Chậu hoa bằng nhựa 9 x 9 x 13,6 cm (Be)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ hoa treo The Gardener size 16 inch Giỏ hoa treo The Gardener size 16 inch
Giỏ hoa treo The Gardener size 16 inch
234.000đ 260.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ hoa treo ổ chim The Gardener Giỏ hoa treo ổ chim The Gardener
Giỏ hoa treo ổ chim The Gardener
144.000đ 160.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp tường The Gardener size 16 inch (Đen) Ốp tường The Gardener size 16 inch (Đen)
Ốp tường The Gardener size 16 inch (Đen)
234.000đ 260.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D20 (Tròn bầu sơn nâu) - Không ống thăng dò Chậu cây tự dưỡng Catleza D20 (Tròn bầu sơn nâu) - Không ống thăng dò
Chậu cây tự dưỡng Catleza D20 (Tròn bầu sơn nâu) - Không ống thăng dò
99.000đ 108.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D14 (Tròn cát đen đan dây 13 - không ống thăng dò) Chậu cây tự dưỡng Catleza D14 (Tròn cát đen đan dây 13 - không ống thăng dò)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D14 (Tròn cát đen đan dây 13 - không ống thăng dò)
66.000đ 79.200đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu bông bí The Gardener CBB46 (Đen phối nâu) Chậu bông bí The Gardener CBB46 (Đen phối nâu)
Chậu bông bí The Gardener CBB46 (Đen phối nâu)
625.500đ 695.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 60 khay chậu trồng rau thủy canh tại nhà The Gardener BTC60C (Trắng) Bộ 60 khay chậu trồng rau thủy canh tại nhà The Gardener BTC60C (Trắng)
Bộ 60 khay chậu trồng rau thủy canh tại nhà The Gardener BTC60C (Trắng)
1.701.000đ 1.890.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu bông bí The Gardener CBB35 (Đen phối nâu) Chậu bông bí The Gardener CBB35 (Đen phối nâu)
Chậu bông bí The Gardener CBB35 (Đen phối nâu)
607.500đ 675.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu tròn đứng The Gardener CTD (Đen phối nâu) Chậu tròn đứng The Gardener CTD (Đen phối nâu)
Chậu tròn đứng The Gardener CTD (Đen phối nâu)
468.000đ 520.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn mỏng đan dây 8) Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn mỏng đan dây 8)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn mỏng đan dây 8)
145.000đ 174.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D14 (Tròn sơn nâu) - Không ống thăng dò Chậu cây tự dưỡng Catleza D14 (Tròn sơn nâu) - Không ống thăng dò
Chậu cây tự dưỡng Catleza D14 (Tròn sơn nâu) - Không ống thăng dò
54.000đ 64.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn sơn đỏ đô) Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn sơn đỏ đô)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn sơn đỏ đô)
92.000đ 110.400đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây Kaie 15 x 18 x 22 cm (Nhiều màu) Chậu cây Kaie 15 x 18 x 22 cm (Nhiều màu)
Chậu cây Kaie 15 x 18 x 22 cm (Nhiều màu)
69.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza S24 (Vuông sơn xanh) Chậu cây tự dưỡng Catleza S24 (Vuông sơn xanh)
Chậu cây tự dưỡng Catleza S24 (Vuông sơn xanh)
189.000đ 226.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D20 (Tròn bầu sơn đỏ đô) - Không ống thăng dò Chậu cây tự dưỡng Catleza D20 (Tròn bầu sơn đỏ đô) - Không ống thăng dò
Chậu cây tự dưỡng Catleza D20 (Tròn bầu sơn đỏ đô) - Không ống thăng dò
99.000đ 108.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza S26 (Vuông mỏng đan dây 1) Chậu cây tự dưỡng Catleza S26 (Vuông mỏng đan dây 1)
Chậu cây tự dưỡng Catleza S26 (Vuông mỏng đan dây 1)
160.000đ 192.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza S26 (Vuông mỏng đan dây 2) Chậu cây tự dưỡng Catleza S26 (Vuông mỏng đan dây 2)
Chậu cây tự dưỡng Catleza S26 (Vuông mỏng đan dây 2)
160.000đ 192.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D24 (Tròn sơn trắng) Chậu cây tự dưỡng Catleza D24 (Tròn sơn trắng)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D24 (Tròn sơn trắng)
144.000đ 172.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza S18.5 (Vuông sơn hồng) Chậu cây tự dưỡng Catleza S18.5 (Vuông sơn hồng)
Chậu cây tự dưỡng Catleza S18.5 (Vuông sơn hồng)
124.000đ 148.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp tường The Gardener size 14 inch (Đen) Ốp tường The Gardener size 14 inch (Đen)
Ốp tường The Gardener size 14 inch (Đen)
198.000đ 220.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza S20 (Vuông bầu sơn nâu) Chậu cây tự dưỡng Catleza S20 (Vuông bầu sơn nâu)
Chậu cây tự dưỡng Catleza S20 (Vuông bầu sơn nâu)
120.000đ 144.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D14 (Tròn cát trắng đan dây 3 - không ống thăng dò) Chậu cây tự dưỡng Catleza D14 (Tròn cát trắng đan dây 3 - không ống thăng dò)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D14 (Tròn cát trắng đan dây 3 - không ống thăng dò)
66.000đ 79.200đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza S18.5 (Vuông sơn trắng) Chậu cây tự dưỡng Catleza S18.5 (Vuông sơn trắng)
Chậu cây tự dưỡng Catleza S18.5 (Vuông sơn trắng)
124.000đ 148.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây Jostein 13 x 13 cm (Bạc xám) Chậu cây Jostein 13 x 13 cm (Bạc xám)
Chậu cây Jostein 13 x 13 cm (Bạc xám)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D24 (Tròn sơn xanh) Chậu cây tự dưỡng Catleza D24 (Tròn sơn xanh)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D24 (Tròn sơn xanh)
144.000đ 172.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn sơn xanh) Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn sơn xanh)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D18.5 (Tròn sơn xanh)
92.000đ 110.400đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza S27.5 (Vuông sơn xanh) Chậu cây tự dưỡng Catleza S27.5 (Vuông sơn xanh)
Chậu cây tự dưỡng Catleza S27.5 (Vuông sơn xanh)
261.000đ 313.200đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp ban công The Gardener OBC60 (Đen, nâu) Ốp ban công The Gardener OBC60 (Đen, nâu)
Ốp ban công The Gardener OBC60 (Đen, nâu)
342.000đ 380.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 chậu hoa bằng nhựa 15 x 12 cm (Nâu) Bộ 2 chậu hoa bằng nhựa 15 x 12 cm (Nâu)
Bộ 2 chậu hoa bằng nhựa 15 x 12 cm (Nâu)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ốp tường The Gardener size 12 inch (Đen) Ốp tường The Gardener size 12 inch (Đen)
Ốp tường The Gardener size 12 inch (Đen)
144.000đ 160.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D30 (Tròn sơn đỏ đô) Chậu cây tự dưỡng Catleza D30 (Tròn sơn đỏ đô)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D30 (Tròn sơn đỏ đô)
232.000đ 278.400đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn mỏng đan dây 2) Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn mỏng đan dây 2)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D26 (Tròn mỏng đan dây 2)
145.000đ 174.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khung treo The Gardener POT11D Khung treo The Gardener POT11D
Khung treo The Gardener POT11D
149.400đ 207.500đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza S32 (Vuông sơn hồng) Chậu cây tự dưỡng Catleza S32 (Vuông sơn hồng)
Chậu cây tự dưỡng Catleza S32 (Vuông sơn hồng)
379.000đ 454.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay nhựa lót chậu hoa 37,5 x 20,6 x 3,2 cm (Nâu) Khay nhựa lót chậu hoa 37,5 x 20,6 x 3,2 cm (Nâu)
Khay nhựa lót chậu hoa 37,5 x 20,6 x 3,2 cm (Nâu)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây tự dưỡng Catleza D30 (Tròn sơn trắng) Chậu cây tự dưỡng Catleza D30 (Tròn sơn trắng)
Chậu cây tự dưỡng Catleza D30 (Tròn sơn trắng)
232.000đ 278.400đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu trồng cây 24 x 17 cm (Trắng) Chậu trồng cây 24 x 17 cm (Trắng)
Chậu trồng cây 24 x 17 cm (Trắng)
45.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay nhựa lót chậu hoa 27,9 x 25 x 3,2 cm (Nâu) Khay nhựa lót chậu hoa 27,9 x 25 x 3,2 cm (Nâu)
Khay nhựa lót chậu hoa 27,9 x 25 x 3,2 cm (Nâu)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu trồng hoa treo 20 x 21 x 62 cm (Trắng) Chậu trồng hoa treo 20 x 21 x 62 cm (Trắng)
Chậu trồng hoa treo 20 x 21 x 62 cm (Trắng)
45.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 19,5 x 17 cm (Trắng) Chậu trồng cây Yamada Kagaku 19,5 x 17 cm (Trắng)
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 19,5 x 17 cm (Trắng)
55.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu trồng cây 24 x 17 cm (Nâu) Chậu trồng cây 24 x 17 cm (Nâu)
Chậu trồng cây 24 x 17 cm (Nâu)
45.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu trồng cây 27,8 x 17 x 17,5 cm (Trắng) Chậu trồng cây 27,8 x 17 x 17,5 cm (Trắng)
Chậu trồng cây 27,8 x 17 x 17,5 cm (Trắng)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu trồng hoa Maceta 11 x 11 x 10,5 cm (Đồng) Chậu trồng hoa Maceta 11 x 11 x 10,5 cm (Đồng)
Chậu trồng hoa Maceta 11 x 11 x 10,5 cm (Đồng)
190.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu trồng cây 34 x 13,5 cm (Nâu) Chậu trồng cây 34 x 13,5 cm (Nâu)
Chậu trồng cây 34 x 13,5 cm (Nâu)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu trồng cây 12,5 x 8,3 cm (Nâu) Chậu trồng cây 12,5 x 8,3 cm (Nâu)
Chậu trồng cây 12,5 x 8,3 cm (Nâu)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu trồng hoa Macetero 11,5 x 11,5 x 10 cm (Đồng) Chậu trồng hoa Macetero 11,5 x 11,5 x 10 cm (Đồng)
Chậu trồng hoa Macetero 11,5 x 11,5 x 10 cm (Đồng)
190.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu trồng cây 21 x 21 cm (Nâu) Chậu trồng cây 21 x 21 cm (Nâu)
Chậu trồng cây 21 x 21 cm (Nâu)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay để chậu cây bằng nhựa 22,3 x 4,8 cm (Nâu) Khay để chậu cây bằng nhựa 22,3 x 4,8 cm (Nâu)
Khay để chậu cây bằng nhựa 22,3 x 4,8 cm (Nâu)
45.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy