text.skipToContent

Chậu trồng cây

Tìm thấy 171 sản phẩm
Đế chậu hoa 1548-588 Đế chậu hoa 1548-588
Đế chậu hoa 1548-588
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 578 Chậu trồng cây Yamada Kagaku 578
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 578
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 595 Chậu trồng cây Yamada Kagaku 595
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 595
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây 36,8 x 20 x 14 cm (Nâu) Chậu trồng cây 36,8 x 20 x 14 cm (Nâu)
Chậu trồng cây 36,8 x 20 x 14 cm (Nâu)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu ốp tường hoa hồng Phương Nam 12 x 17 cm (Nhiều màu) Chậu ốp tường hoa hồng Phương Nam 12 x 17 cm (Nhiều màu)
Chậu ốp tường hoa hồng Phương Nam 12 x 17 cm (Nhiều màu)
80.000đ 100.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu sắt treo Phương Nam 30 x 21 cm (Trắng) Chậu sắt treo Phương Nam 30 x 21 cm (Trắng)
Chậu sắt treo Phương Nam 30 x 21 cm (Trắng)
80.000đ 100.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Trắng) Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Trắng)
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Trắng)
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa ốp tường Phương Nam 14 x 19 cm (Trắng) Chậu nhựa ốp tường Phương Nam 14 x 19 cm (Trắng)
Chậu nhựa ốp tường Phương Nam 14 x 19 cm (Trắng)
40.000đ 50.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa hàng rào Phương Nam 42 x 13 x 11 cm (Trắng) Chậu nhựa hàng rào Phương Nam 42 x 13 x 11 cm (Trắng)
Chậu nhựa hàng rào Phương Nam 42 x 13 x 11 cm (Trắng)
90.000đ 112.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu giả đá Phương Nam 49 x 18 cm (Xanh rêu) Chậu giả đá Phương Nam 49 x 18 cm (Xanh rêu)
Chậu giả đá Phương Nam 49 x 18 cm (Xanh rêu)
300.000đ 375.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa hàng rào Phương Nam 29 x 15 x 10 cm (Trắng) Chậu nhựa hàng rào Phương Nam 29 x 15 x 10 cm (Trắng)
Chậu nhựa hàng rào Phương Nam 29 x 15 x 10 cm (Trắng)
75.000đ 93.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu chân đế cao Phương Nam 45 x 78 cm (Trắng) Chậu chân đế cao Phương Nam 45 x 78 cm (Trắng)
Chậu chân đế cao Phương Nam 45 x 78 cm (Trắng)
290.000đ 362.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa hàng rào Phương Nam 58 x 18 x 20 cm (Trắng) Chậu nhựa hàng rào Phương Nam 58 x 18 x 20 cm (Trắng)
Chậu nhựa hàng rào Phương Nam 58 x 18 x 20 cm (Trắng)
120.000đ 150.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây tròn đứng G64A 13cm (Trắng) Chậu trồng cây tròn đứng G64A 13cm (Trắng)
Chậu trồng cây tròn đứng G64A 13cm (Trắng)
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây treo xích 3 góc G.079 13 x 17 cm Chậu trồng cây treo xích 3 góc G.079 13 x 17 cm
Chậu trồng cây treo xích 3 góc G.079 13 x 17 cm
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Đỏ) Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Đỏ)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Đỏ)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 38 x 20 cm (Đỏ) Chậu nhựa tròn Phương Nam 38 x 20 cm (Đỏ)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 38 x 20 cm (Đỏ)
50.000đ 62.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 30 x 16 cm (Đỏ) Chậu nhựa tròn Phương Nam 30 x 16 cm (Đỏ)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 30 x 16 cm (Đỏ)
30.000đ 37.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu sứ hình ấm trà nhỏ 23 x 12 x 13 cm Chậu sứ hình ấm trà nhỏ 23 x 12 x 13 cm
Chậu sứ hình ấm trà nhỏ 23 x 12 x 13 cm
110.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 68 x 32 cm (Đỏ) Chậu nhựa tròn Phương Nam 68 x 32 cm (Đỏ)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 68 x 32 cm (Đỏ)
220.000đ 275.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây để bàn G064 40.2 x 14.5 x 16 cm Chậu trồng cây để bàn G064 40.2 x 14.5 x 16 cm
Chậu trồng cây để bàn G064 40.2 x 14.5 x 16 cm
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa oval Phương Nam 48 x 38 x 16 cm (Đỏ) Chậu nhựa oval Phương Nam 48 x 38 x 16 cm (Đỏ)
Chậu nhựa oval Phương Nam 48 x 38 x 16 cm (Đỏ)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 30 x 16 cm (Nâu) Chậu nhựa tròn Phương Nam 30 x 16 cm (Nâu)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 30 x 16 cm (Nâu)
36.000đ 45.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu dài nhựa Phương Nam 70 x 25 x 20 cm (Đỏ) Chậu dài nhựa Phương Nam 70 x 25 x 20 cm (Đỏ)
Chậu dài nhựa Phương Nam 70 x 25 x 20 cm (Đỏ)
95.000đ 118.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Nâu) Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Nâu)
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Nâu)
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Nâu) Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Nâu)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Nâu)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa oval Phương Nam 36 x 29 x 12 cm (Đỏ) Chậu nhựa oval Phương Nam 36 x 29 x 12 cm (Đỏ)
Chậu nhựa oval Phương Nam 36 x 29 x 12 cm (Đỏ)
40.000đ 50.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 48 x 25 cm (Nâu) Chậu nhựa tròn Phương Nam 48 x 25 cm (Nâu)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 48 x 25 cm (Nâu)
90.000đ 112.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 38 x 20 cm (Nâu) Chậu nhựa tròn Phương Nam 38 x 20 cm (Nâu)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 38 x 20 cm (Nâu)
50.000đ 62.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa dài Phương Nam 48 x 20 x 16 cm (Trắng) Chậu nhựa dài Phương Nam 48 x 20 x 16 cm (Trắng)
Chậu nhựa dài Phương Nam 48 x 20 x 16 cm (Trắng)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Xanh lá cây) Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Xanh lá cây)
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Xanh lá cây)
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa vuông Phương Nam 30 x 30 x 26 cm (Nâu) Chậu nhựa vuông Phương Nam 30 x 30 x 26 cm (Nâu)
Chậu nhựa vuông Phương Nam 30 x 30 x 26 cm (Nâu)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu bonsai oval Phương Nam 19 x 22 x 7 cm (Nâu) Chậu bonsai oval Phương Nam 19 x 22 x 7 cm (Nâu)
Chậu bonsai oval Phương Nam 19 x 22 x 7 cm (Nâu)
170.000đ 212.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu oval Phương Nam 10 x 16 x 9 cm (Trắng) Chậu oval Phương Nam 10 x 16 x 9 cm (Trắng)
Chậu oval Phương Nam 10 x 16 x 9 cm (Trắng)
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 28 x 19 cm (Trắng) Chậu nhựa tròn Phương Nam 28 x 19 cm (Trắng)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 28 x 19 cm (Trắng)
30.000đ 37.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa vuông Phương Nam 30 x 30 x 26 cm (Đỏ) Chậu nhựa vuông Phương Nam 30 x 30 x 26 cm (Đỏ)
Chậu nhựa vuông Phương Nam 30 x 30 x 26 cm (Đỏ)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu lan can nhựa Phương Nam (Xanh biển) Chậu lan can nhựa Phương Nam (Xanh biển)
Chậu lan can nhựa Phương Nam (Xanh biển)
156.000đ 195.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 28 x 19 cm (Đỏ) Chậu nhựa tròn Phương Nam 28 x 19 cm (Đỏ)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 28 x 19 cm (Đỏ)
30.000đ 37.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu dài nhựa Phương Nam 70 x 25 x 20 cm (Trắng) Chậu dài nhựa Phương Nam 70 x 25 x 20 cm (Trắng)
Chậu dài nhựa Phương Nam 70 x 25 x 20 cm (Trắng)
95.000đ 118.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu ốp tường bằng sắt Phương Nam 39 x 20 x 22 cm (Đen) Chậu ốp tường bằng sắt Phương Nam 39 x 20 x 22 cm (Đen)
Chậu ốp tường bằng sắt Phương Nam 39 x 20 x 22 cm (Đen)
80.000đ 100.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu bonsai oval Phương Nam 15 x 18 x 6 cm (Nâu) Chậu bonsai oval Phương Nam 15 x 18 x 6 cm (Nâu)
Chậu bonsai oval Phương Nam 15 x 18 x 6 cm (Nâu)
120.000đ 150.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa vuông Phương Nam 36 x 36 x 32 cm (Nâu) Chậu nhựa vuông Phương Nam 36 x 36 x 32 cm (Nâu)
Chậu nhựa vuông Phương Nam 36 x 36 x 32 cm (Nâu)
90.000đ 112.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Hồng) Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Hồng)
Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Hồng)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Trắng) Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Trắng)
Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Trắng)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu oval Phương Nam 26 x 18 x 7 cm (Nâu) Chậu oval Phương Nam 26 x 18 x 7 cm (Nâu)
Chậu oval Phương Nam 26 x 18 x 7 cm (Nâu)
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Cam) Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Cam)
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Cam)
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu sắt treo Phương Nam 25 x 18 cm (Trắng) Chậu sắt treo Phương Nam 25 x 18 cm (Trắng)
Chậu sắt treo Phương Nam 25 x 18 cm (Trắng)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu ốp tường bằng sắt Phương Nam 39 x 20 x 23 cm (Trắng) Chậu ốp tường bằng sắt Phương Nam 39 x 20 x 23 cm (Trắng)
Chậu ốp tường bằng sắt Phương Nam 39 x 20 x 23 cm (Trắng)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu sắt treo Phương Nam 25 x 17 cm (Đen) Chậu sắt treo Phương Nam 25 x 17 cm (Đen)
Chậu sắt treo Phương Nam 25 x 17 cm (Đen)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu ốp tường đất nung Phương Nam 17 x 18 cm (Đỏ gạch) Chậu ốp tường đất nung Phương Nam 17 x 18 cm (Đỏ gạch)
Chậu ốp tường đất nung Phương Nam 17 x 18 cm (Đỏ gạch)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Nâu) Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Nâu)
Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Nâu)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu ốp tường hoa hồng Phương Nam 10 x 14 cm (Nhiều màu) Chậu ốp tường hoa hồng Phương Nam 10 x 14 cm (Nhiều màu)
Chậu ốp tường hoa hồng Phương Nam 10 x 14 cm (Nhiều màu)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu sắt treo Phương Nam 30 x 22 cm (Đen) Chậu sắt treo Phương Nam 30 x 22 cm (Đen)
Chậu sắt treo Phương Nam 30 x 22 cm (Đen)
80.000đ 100.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây TH.KN65 64 x 42 x 16 cm Chậu trồng cây TH.KN65 64 x 42 x 16 cm
Chậu trồng cây TH.KN65 64 x 42 x 16 cm
220.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa oval Phương Nam 36 x 29 x 12 cm (Nâu) Chậu nhựa oval Phương Nam 36 x 29 x 12 cm (Nâu)
Chậu nhựa oval Phương Nam 36 x 29 x 12 cm (Nâu)
40.000đ 50.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa oval Phương Nam 30 x 23 x 9 cm (Đỏ) Chậu nhựa oval Phương Nam 30 x 23 x 9 cm (Đỏ)
Chậu nhựa oval Phương Nam 30 x 23 x 9 cm (Đỏ)
25.000đ 31.200đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 68 x 32 cm (Nâu) Chậu nhựa tròn Phương Nam 68 x 32 cm (Nâu)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 68 x 32 cm (Nâu)
220.000đ 275.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa oval Phương Nam 48 x 38 x 16 cm (Nâu) Chậu nhựa oval Phương Nam 48 x 38 x 16 cm (Nâu)
Chậu nhựa oval Phương Nam 48 x 38 x 16 cm (Nâu)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu lan can nhựa Phương Nam (Trắng) Chậu lan can nhựa Phương Nam (Trắng)
Chậu lan can nhựa Phương Nam (Trắng)
156.000đ 195.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu dài nhựa Phương Nam 63 x 22 x 19 cm (Đỏ) Chậu dài nhựa Phương Nam 63 x 22 x 19 cm (Đỏ)
Chậu dài nhựa Phương Nam 63 x 22 x 19 cm (Đỏ)
65.000đ 81.200đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy