text.skipToContent

Chậu trồng cây

Tìm thấy 73 sản phẩm
Giỏ hoa treo The Gardener size 12 inch Giỏ hoa treo The Gardener size 12 inch
Giỏ hoa treo The Gardener size 12 inch
160.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu cây Eng 12 x 17 x 16 cm (Xám) Chậu cây Eng 12 x 17 x 16 cm (Xám)
Chậu cây Eng 12 x 17 x 16 cm (Xám)
99.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu cây Oddmund 14 x 13 cm Chậu cây Oddmund 14 x 13 cm
Chậu cây Oddmund 14 x 13 cm
99.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu cây Mask 25 x 23 cm (Nhiều màu) Chậu cây Mask 25 x 23 cm (Nhiều màu)
Chậu cây Mask 25 x 23 cm (Nhiều màu)
149.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu sứ hình ấm trà nhỏ 23 x 12 x 13 cm Chậu sứ hình ấm trà nhỏ 23 x 12 x 13 cm
Chậu sứ hình ấm trà nhỏ 23 x 12 x 13 cm
110.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu hoa mini màu sắc G080 10 x 8 x 10 cm (Vàng) Chậu hoa mini màu sắc G080 10 x 8 x 10 cm (Vàng)
Chậu hoa mini màu sắc G080 10 x 8 x 10 cm (Vàng)
19.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Giỏ hoa treo The Gardener size 14 inch Giỏ hoa treo The Gardener size 14 inch
Giỏ hoa treo The Gardener size 14 inch
220.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Giỏ hoa treo The Gardener size 16 inch Giỏ hoa treo The Gardener size 16 inch
Giỏ hoa treo The Gardener size 16 inch
260.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Giỏ hoa treo ổ chim The Gardener Giỏ hoa treo ổ chim The Gardener
Giỏ hoa treo ổ chim The Gardener
160.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ốp tường The Gardener size 16 inch (Đen) Ốp tường The Gardener size 16 inch (Đen)
Ốp tường The Gardener size 16 inch (Đen)
260.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu bông bí The Gardener CBB46 (Đen phối nâu) Chậu bông bí The Gardener CBB46 (Đen phối nâu)
Chậu bông bí The Gardener CBB46 (Đen phối nâu)
695.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu bông bí The Gardener CBB35 (Đen phối nâu) Chậu bông bí The Gardener CBB35 (Đen phối nâu)
Chậu bông bí The Gardener CBB35 (Đen phối nâu)
675.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu tròn đứng The Gardener CTD (Đen phối nâu) Chậu tròn đứng The Gardener CTD (Đen phối nâu)
Chậu tròn đứng The Gardener CTD (Đen phối nâu)
520.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu cây Kaie 15 x 18 x 22 cm (Nhiều màu) Chậu cây Kaie 15 x 18 x 22 cm (Nhiều màu)
Chậu cây Kaie 15 x 18 x 22 cm (Nhiều màu)
69.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ốp tường The Gardener size 14 inch (Đen) Ốp tường The Gardener size 14 inch (Đen)
Ốp tường The Gardener size 14 inch (Đen)
220.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu cây Jostein 13 x 13 cm (Bạc xám) Chậu cây Jostein 13 x 13 cm (Bạc xám)
Chậu cây Jostein 13 x 13 cm (Bạc xám)
299.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ốp ban công The Gardener OBC60 (Đen, nâu) Ốp ban công The Gardener OBC60 (Đen, nâu)
Ốp ban công The Gardener OBC60 (Đen, nâu)
380.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ốp tường The Gardener size 12 inch (Đen) Ốp tường The Gardener size 12 inch (Đen)
Ốp tường The Gardener size 12 inch (Đen)
160.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khung treo The Gardener POT11D Khung treo The Gardener POT11D
Khung treo The Gardener POT11D
166.000đ 207.500đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu trồng hoa Maceta 11 x 11 x 10,5 cm (Đồng) Chậu trồng hoa Maceta 11 x 11 x 10,5 cm (Đồng)
Chậu trồng hoa Maceta 11 x 11 x 10,5 cm (Đồng)
190.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chậu trồng hoa Macetero 11,5 x 11,5 x 10 cm (Đồng) Chậu trồng hoa Macetero 11,5 x 11,5 x 10 cm (Đồng)
Chậu trồng hoa Macetero 11,5 x 11,5 x 10 cm (Đồng)
190.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chậu trồng hoa 36 x 20 x 13 cm (Bạc) Chậu trồng hoa 36 x 20 x 13 cm (Bạc)
Chậu trồng hoa 36 x 20 x 13 cm (Bạc)
351.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đế chậu hoa 1548-588 Đế chậu hoa 1548-588
Đế chậu hoa 1548-588
36.500đ 40.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đế chậu hoa 1548-587 Đế chậu hoa 1548-587
Đế chậu hoa 1548-587
40.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chậu trồng hoa Albato 10,5 x 10,5 x 10,5 cm (Bạc) Chậu trồng hoa Albato 10,5 x 10,5 x 10,5 cm (Bạc)
Chậu trồng hoa Albato 10,5 x 10,5 x 10,5 cm (Bạc)
190.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chậu nhựa cao cấp nhỏ The Gardener POT16D 67 x 24 x 20 cm (Nhiều màu) Chậu nhựa cao cấp nhỏ The Gardener POT16D 67 x 24 x 20 cm (Nhiều màu)
Chậu nhựa cao cấp nhỏ The Gardener POT16D 67 x 24 x 20 cm (Nhiều màu)
95.000đ 118.700đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ ốp chậu dài The Gardener POT07D Bộ ốp chậu dài The Gardener POT07D
Bộ ốp chậu dài The Gardener POT07D
155.000đ 193.700đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu nhựa lớn The Gardener POT08D 67 x 44 x 18 (cm) (Nhiều màu) Chậu nhựa lớn The Gardener POT08D 67 x 44 x 18 (cm) (Nhiều màu)
Chậu nhựa lớn The Gardener POT08D 67 x 44 x 18 (cm) (Nhiều màu)
95.000đ 118.700đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu trồng cây treo xích 3 góc G.079 13 x 17 cm Chậu trồng cây treo xích 3 góc G.079 13 x 17 cm
Chậu trồng cây treo xích 3 góc G.079 13 x 17 cm
45.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 578 Chậu trồng cây Yamada Kagaku 578
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 578
36.500đ 40.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chậu trồng cây tròn đứng G64A 13cm (Trắng) Chậu trồng cây tròn đứng G64A 13cm (Trắng)
Chậu trồng cây tròn đứng G64A 13cm (Trắng)
350.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu trồng cây để bàn G064 40.2 x 14.5 x 16 cm Chậu trồng cây để bàn G064 40.2 x 14.5 x 16 cm
Chậu trồng cây để bàn G064 40.2 x 14.5 x 16 cm
350.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu nhựa nhỏ The Gardener POT10D 63,5 x 22 x 19 cm (Nhiều màu) Chậu nhựa nhỏ The Gardener POT10D 63,5 x 22 x 19 cm (Nhiều màu)
Chậu nhựa nhỏ The Gardener POT10D 63,5 x 22 x 19 cm (Nhiều màu)
73.000đ 91.200đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu trồng cây bát giác TV.07 21 x 11 cm Chậu trồng cây bát giác TV.07 21 x 11 cm
Chậu trồng cây bát giác TV.07 21 x 11 cm
45.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 576 Chậu trồng cây Yamada Kagaku 576
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 576
36.500đ 40.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chậu hoa hàng rào G055 33 x 12 x 12 cm (Vàng) Chậu hoa hàng rào G055 33 x 12 x 12 cm (Vàng)
Chậu hoa hàng rào G055 33 x 12 x 12 cm (Vàng)
69.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 596 Chậu trồng cây Yamada Kagaku 596
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 596
36.500đ 40.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chậu hoa hàng rào G055 33 x 12 x 12 cm (Cam) Chậu hoa hàng rào G055 33 x 12 x 12 cm (Cam)
Chậu hoa hàng rào G055 33 x 12 x 12 cm (Cam)
69.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu trồng cây 376 Chậu trồng cây 376
Chậu trồng cây 376
36.500đ 40.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chậu trồng hoa I-Potto 13,5 x 13,5 x 12,5 cm (Vàng) Chậu trồng hoa I-Potto 13,5 x 13,5 x 12,5 cm (Vàng)
Chậu trồng hoa I-Potto 13,5 x 13,5 x 12,5 cm (Vàng)
70.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chậu hoa mini màu sắc G080 10 x 8 x 10 cm (Cam) Chậu hoa mini màu sắc G080 10 x 8 x 10 cm (Cam)
Chậu hoa mini màu sắc G080 10 x 8 x 10 cm (Cam)
23.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 597 Chậu trồng cây Yamada Kagaku 597
Chậu trồng cây Yamada Kagaku 597
36.500đ 40.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chậu trồng hoa I-Potto 13,5 x 13,5 x 12,5 cm (Hồng) Chậu trồng hoa I-Potto 13,5 x 13,5 x 12,5 cm (Hồng)
Chậu trồng hoa I-Potto 13,5 x 13,5 x 12,5 cm (Hồng)
70.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy