text.skipToContent

Chảo

Tìm thấy 906 sản phẩm
Chảo chống dính Supor PJ12C2 12cm (Đen) Chảo chống dính Supor PJ12C2 12cm (Đen)
Chảo chống dính Supor PJ12C2 12cm (Đen)
60.000đ 64.800đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo chống dính Supor Comfort F06A22 22cm (Đen) Chảo chống dính Supor Comfort F06A22 22cm (Đen)
Chảo chống dính Supor Comfort F06A22 22cm (Đen)
159.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo chống dính Comfort F06A24 Chảo chống dính Comfort F06A24
Chảo chống dính Comfort F06A24
149.000đ 156.600đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo chống dính inox 304 Elmich Zeus 28cm EL0978 Chảo chống dính inox 304 Elmich Zeus 28cm EL0978
Chảo chống dính inox 304 Elmich Zeus 28cm EL0978
1.225.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo vân đá đáy từ Sunhouse SHM26D 26cm (Đỏ) Chảo vân đá đáy từ Sunhouse SHM26D 26cm (Đỏ)
Chảo vân đá đáy từ Sunhouse SHM26D 26cm (Đỏ)
227.000đ 260.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo ceramic đáy từ cao cấp Honey's HO-AF1C261 26cm (Xanh lá cây) Chảo ceramic đáy từ cao cấp Honey's HO-AF1C261 26cm (Xanh lá cây)
Chảo ceramic đáy từ cao cấp Honey's HO-AF1C261 26cm (Xanh lá cây)
327.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo vân đá đáy từ Sunhouse SHM28D 28cm (Đỏ) Chảo vân đá đáy từ Sunhouse SHM28D 28cm (Đỏ)
Chảo vân đá đáy từ Sunhouse SHM28D 28cm (Đỏ)
289.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo sứ đa năng RoyalCooks Prema Delgado 27cm có nắp - 2L Chảo sứ đa năng RoyalCooks Prema Delgado 27cm có nắp - 2L
Chảo sứ đa năng RoyalCooks Prema Delgado 27cm có nắp - 2L
1.254.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo vân đá bếp từ infinity Shine 20cm Chảo vân đá bếp từ infinity Shine 20cm
Chảo vân đá bếp từ infinity Shine 20cm
280.700đ 285.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo sứ vuông RoyalCooks Prema Delgado 27cm - 1,5L Chảo sứ vuông RoyalCooks Prema Delgado 27cm - 1,5L
Chảo sứ vuông RoyalCooks Prema Delgado 27cm - 1,5L
990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo sâu lòng Cookplus Hard & Light Lock&Lock LHB2305-IH 30cm (Đen) Chảo sâu lòng Cookplus Hard & Light Lock&Lock LHB2305-IH 30cm (Đen)
Chảo sâu lòng Cookplus Hard & Light Lock&Lock LHB2305-IH 30cm (Đen)
522.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo chống dính gốm Tefal C4000502 26cm Chảo chống dính gốm Tefal C4000502 26cm
Chảo chống dính gốm Tefal C4000502 26cm
1.264.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Moneta Frypan Pantone 24cm (Đỏ) Chảo Moneta Frypan Pantone 24cm (Đỏ)
Chảo Moneta Frypan Pantone 24cm (Đỏ)
1.850.000đ 3.237.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ hai chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIBO24280 (Đen) + Bộ 2 nồi Flonal 16cm & 20cm Bộ hai chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIBO24280 (Đen) + Bộ 2 nồi Flonal 16cm & 20cm
Bộ hai chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIBO24280 (Đen) + Bộ 2 nồi Flonal 16cm & 20cm
1.290.000đ 1.979.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Agenda 28cm 042439 (Đen) Chảo Berndes Agenda 28cm 042439 (Đen)
Chảo Berndes Agenda 28cm 042439 (Đen)
1.700.000đ 2.975.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Moneta Wokpan Nova 28cm Chảo Moneta Wokpan Nova 28cm
Chảo Moneta Wokpan Nova 28cm
1.310.000đ 2.292.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo ceramic chống dính Comet 20cm (Xanh chuối) Chảo ceramic chống dính Comet 20cm (Xanh chuối)
Chảo ceramic chống dính Comet 20cm (Xanh chuối)
129.000đ 179.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo xào Pote 26cm Chảo xào Pote 26cm
Chảo xào Pote 26cm
960.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIPB2460 24cm (Đen) Chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIPB2460 24cm (Đen)
Chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIPB2460 24cm (Đen)
289.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Frypan Smart 28cm 078928 (Đen Trắng) Chảo Berndes Frypan Smart 28cm 078928 (Đen Trắng)
Chảo Berndes Frypan Smart 28cm 078928 (Đen Trắng)
1.300.000đ 2.275.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3719 24cm (Xanh dương) Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3719 24cm (Xanh dương)
Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3719 24cm (Xanh dương)
299.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Magic 28cm 079693 (Xanh dương) Chảo Berndes Magic 28cm 079693 (Xanh dương)
Chảo Berndes Magic 28cm 079693 (Xanh dương)
2.170.000đ 3.797.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Moneta Frypan Zeus 24cm Chảo Moneta Frypan Zeus 24cm
Chảo Moneta Frypan Zeus 24cm
760.000đ 1.330.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo đáy từ vân đá cao cấp Charm Happy Cook CHP-26 26cm (Kem) Chảo đáy từ vân đá cao cấp Charm Happy Cook CHP-26 26cm (Kem)
Chảo đáy từ vân đá cao cấp Charm Happy Cook CHP-26 26cm (Kem)
199.000đ 299.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3720 26cm (Xanh dương) Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3720 26cm (Xanh dương)
Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3720 26cm (Xanh dương)
349.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo từ Moneta Frypan Nova 28cm Chảo từ Moneta Frypan Nova 28cm
Chảo từ Moneta Frypan Nova 28cm
1.220.000đ 2.135.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Moneta Wokpan Maxima 28cm Chảo Moneta Wokpan Maxima 28cm
Chảo Moneta Wokpan Maxima 28cm
1.850.000đ 3.237.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo từ Moneta Frypan Hera 28cm Chảo từ Moneta Frypan Hera 28cm
Chảo từ Moneta Frypan Hera 28cm
1.120.000đ 1.960.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Pan Alco 28cm 079715 (Đỏ) Chảo Berndes Pan Alco 28cm 079715 (Đỏ)
Chảo Berndes Pan Alco 28cm 079715 (Đỏ)
1.310.000đ 2.292.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Sautepan Smart 28cm 078938 (Đen trắng) Chảo Berndes Sautepan Smart 28cm 078938 (Đen trắng)
Chảo Berndes Sautepan Smart 28cm 078938 (Đen trắng)
1.300.000đ 2.295.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Wokpan Alco 28cm 079713 (Xanh lá) Chảo Berndes Wokpan Alco 28cm 079713 (Xanh lá)
Chảo Berndes Wokpan Alco 28cm 079713 (Xanh lá)
1.500.000đ 2.625.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Moneta Sautepan Zeus 16cm Chảo Moneta Sautepan Zeus 16cm
Chảo Moneta Sautepan Zeus 16cm
850.000đ 1.487.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo từ Moneta Frypan Nova 24cm Chảo từ Moneta Frypan Nova 24cm
Chảo từ Moneta Frypan Nova 24cm
1.060.000đ 1.855.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Moneta Frypan Pantone 24cm (Cam) Chảo Moneta Frypan Pantone 24cm (Cam)
Chảo Moneta Frypan Pantone 24cm (Cam)
1.850.000đ 3.237.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Magic 24cm 079692 (Đỏ) Chảo Berndes Magic 24cm 079692 (Đỏ)
Chảo Berndes Magic 24cm 079692 (Đỏ)
1.880.000đ 3.290.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo từ Moneta Frypan Greystone 26cm Chảo từ Moneta Frypan Greystone 26cm
Chảo từ Moneta Frypan Greystone 26cm
1.010.000đ 1.767.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Moneta Wokpan Greystone 28cm Chảo Moneta Wokpan Greystone 28cm
Chảo Moneta Wokpan Greystone 28cm
1.100.000đ 1.925.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo đá chống dính đáy từ Saluki 24cm SLK7243Gs-IH Chảo đá chống dính đáy từ Saluki 24cm SLK7243Gs-IH
Chảo đá chống dính đáy từ Saluki 24cm SLK7243Gs-IH
334.600đ 478.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Frypan Stone 24cm 021269 (Mặt đá) Chảo Berndes Frypan Stone 24cm 021269 (Mặt đá)
Chảo Berndes Frypan Stone 24cm 021269 (Mặt đá)
2.030.000đ 3.552.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo vân đá chống dính dùng trên bếp từ Supor Rock F23A24IH 24cm Chảo vân đá chống dính dùng trên bếp từ Supor Rock F23A24IH 24cm
Chảo vân đá chống dính dùng trên bếp từ Supor Rock F23A24IH 24cm
259.000đ 289.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3723 24cm (Đỏ) Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3723 24cm (Đỏ)
Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3723 24cm (Đỏ)
299.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Moneta Frypan Pantone 24cm (Xanh) Chảo Moneta Frypan Pantone 24cm (Xanh)
Chảo Moneta Frypan Pantone 24cm (Xanh)
1.850.000đ 3.237.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo phủ sứ cao cấp Royal Deluxe Plus Elmich EL-1139 24cm (Cam) Chảo phủ sứ cao cấp Royal Deluxe Plus Elmich EL-1139 24cm (Cam)
Chảo phủ sứ cao cấp Royal Deluxe Plus Elmich EL-1139 24cm (Cam)
650.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo phủ sứ cao cấp Royal Deluxe Plus Elmich EL-1141 28cm (Cam) Chảo phủ sứ cao cấp Royal Deluxe Plus Elmich EL-1141 28cm (Cam)
Chảo phủ sứ cao cấp Royal Deluxe Plus Elmich EL-1141 28cm (Cam)
800.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3724 26cm (Đỏ) Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3724 26cm (Đỏ)
Chảo vân đá đáy từ Coloseum Y1 Elmich EL-3724 26cm (Đỏ)
349.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo gang Lodge 33.66cm (Đen) Chảo gang Lodge 33.66cm (Đen)
Chảo gang Lodge 33.66cm (Đen)
2.739.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo từ Moneta Frypan Hera 24cm Chảo từ Moneta Frypan Hera 24cm
Chảo từ Moneta Frypan Hera 24cm
930.000đ 1.627.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Moneta Sautepan Hera 16cm Chảo Moneta Sautepan Hera 16cm
Chảo Moneta Sautepan Hera 16cm
900.000đ 1.575.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo chống dính đáy từ Saluki 24cm SLK5243Gr-IH (Xanh lá) Chảo chống dính đáy từ Saluki 24cm SLK5243Gr-IH (Xanh lá)
Chảo chống dính đáy từ Saluki 24cm SLK5243Gr-IH (Xanh lá)
319.200đ 456.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo phủ sứ cao cấp Royal Deluxe Plus Elmich EL-1139 size 24cm (Tặng phích giữ nhiệt 2246386 trị giá 235.000đ) Chảo phủ sứ cao cấp Royal Deluxe Plus Elmich EL-1139 size 24cm (Tặng phích giữ nhiệt 2246386 trị giá 235.000đ)
Chảo phủ sứ cao cấp Royal Deluxe Plus Elmich EL-1139 size 24cm (Tặng phích giữ nhiệt 2246386 trị giá 235.000đ)
599.000đ 650.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo nướng chống dính Cookever KC 209 24cm (Đen) Chảo nướng chống dính Cookever KC 209 24cm (Đen)
Chảo nướng chống dính Cookever KC 209 24cm (Đen)
965.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Wokpan Blance 28cm 021237 (Đen) Chảo Berndes Wokpan Blance 28cm 021237 (Đen)
Chảo Berndes Wokpan Blance 28cm 021237 (Đen)
2.520.000đ 4.410.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Moneta Sautepan Pantone 20cm (Cam) Chảo Moneta Sautepan Pantone 20cm (Cam)
Chảo Moneta Sautepan Pantone 20cm (Cam)
1.850.000đ 3.237.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Frypan Vain 24cm 031115 (Đen) Chảo Berndes Frypan Vain 24cm 031115 (Đen)
Chảo Berndes Frypan Vain 24cm 031115 (Đen)
1.300.000đ 2.280.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo phủ sứ cao cấp Royal Premium Elmich EL-1176 size 26cm (Tặng phích giữ nhiệt 2246386 trị giá 235.000đ) Chảo phủ sứ cao cấp Royal Premium Elmich EL-1176 size 26cm (Tặng phích giữ nhiệt 2246386 trị giá 235.000đ)
Chảo phủ sứ cao cấp Royal Premium Elmich EL-1176 size 26cm (Tặng phích giữ nhiệt 2246386 trị giá 235.000đ)
1.250.000đ 1.290.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Magic 28cm 079694 (Xanh lá) Chảo Berndes Magic 28cm 079694 (Xanh lá)
Chảo Berndes Magic 28cm 079694 (Xanh lá)
2.170.000đ 3.797.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo Berndes Pan Alco 28cm 079707 (Xanh ngọc) Chảo Berndes Pan Alco 28cm 079707 (Xanh ngọc)
Chảo Berndes Pan Alco 28cm 079707 (Xanh ngọc)
1.310.000đ 2.292.500đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chảo rán đáy từ cookplus Hard & Light LHB2303-IH 30cm (Đen) Chảo rán đáy từ cookplus Hard & Light LHB2303-IH 30cm (Đen)
Chảo rán đáy từ cookplus Hard & Light LHB2303-IH 30cm (Đen)
448.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy