text.skipToContent
Image Map
Image Map

Chảo

Tìm thấy 939 sản phẩm
Chảo trơn Sunhouse CT26MT 26cm Chảo trơn Sunhouse CT26MT 26cm
Chảo trơn Sunhouse CT26MT 26cm
130.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo xào Pote 26cm Chảo xào Pote 26cm
Chảo xào Pote 26cm
890.000đ 960.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 2 chảo chiên xào Pote 26cm Bộ 2 chảo chiên xào Pote 26cm
Bộ 2 chảo chiên xào Pote 26cm
1.750.000đ 1.820.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chiên Pote 26cm Chảo chiên Pote 26cm
Chảo chiên Pote 26cm
790.000đ 860.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo rán cán rời Neoflam Miris EC-MP-F20 20cm 1.4L Chảo rán cán rời Neoflam Miris EC-MP-F20 20cm 1.4L
Chảo rán cán rời Neoflam Miris EC-MP-F20 20cm 1.4L
420.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo rán có đế từ Neoflam CA-F30 30cm (Nâu đỏ) Chảo rán có đế từ Neoflam CA-F30 30cm (Nâu đỏ)
Chảo rán có đế từ Neoflam CA-F30 30cm (Nâu đỏ)
690.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo rán cán rời Neoflam Miris EC-MP-F26 26cm 2.8L Chảo rán cán rời Neoflam Miris EC-MP-F26 26cm 2.8L
Chảo rán cán rời Neoflam Miris EC-MP-F26 26cm 2.8L
580.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo xào cán rời Neoflam Miris EC-MP-W26 26cm 3.4L Chảo xào cán rời Neoflam Miris EC-MP-W26 26cm 3.4L
Chảo xào cán rời Neoflam Miris EC-MP-W26 26cm 3.4L
790.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chiên vân đá Neoflam Reverse 28cm (Xanh) Chảo chiên vân đá Neoflam Reverse 28cm (Xanh)
Chảo chiên vân đá Neoflam Reverse 28cm (Xanh)
468.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo xào vân đá Neoflam Reverse 28cm (Xanh) Chảo xào vân đá Neoflam Reverse 28cm (Xanh)
Chảo xào vân đá Neoflam Reverse 28cm (Xanh)
598.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo xào hai tay Neoflam CA-W28T 28cm Chảo xào hai tay Neoflam CA-W28T 28cm
Chảo xào hai tay Neoflam CA-W28T 28cm
820.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chiên vân đá Neoflam Reverse 26cm (Xám) Chảo chiên vân đá Neoflam Reverse 26cm (Xám)
Chảo chiên vân đá Neoflam Reverse 26cm (Xám)
418.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chiên de Chef Neoflam 24cm Chảo chiên de Chef Neoflam 24cm
Chảo chiên de Chef Neoflam 24cm
540.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chiên de Chef Neoflam 28cm Chảo chiên de Chef Neoflam 28cm
Chảo chiên de Chef Neoflam 28cm
650.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo xào đa năng de Chef Neoflam 28cm Chảo xào đa năng de Chef Neoflam 28cm
Chảo xào đa năng de Chef Neoflam 28cm
698.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chiên de Chef Neoflam 20cm Chảo chiên de Chef Neoflam 20cm
Chảo chiên de Chef Neoflam 20cm
440.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo xào inox Cookcell Blackcube 30cm Chảo xào inox Cookcell Blackcube 30cm
Chảo xào inox Cookcell Blackcube 30cm
2.440.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo xào inox Cookcell Blackcube 28cm Chảo xào inox Cookcell Blackcube 28cm
Chảo xào inox Cookcell Blackcube 28cm
2.100.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo xào inox Cookcell Blackcube 24cm Chảo xào inox Cookcell Blackcube 24cm
Chảo xào inox Cookcell Blackcube 24cm
1.790.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo xào inox Cookcell Blackcube 32cm Chảo xào inox Cookcell Blackcube 32cm
Chảo xào inox Cookcell Blackcube 32cm
2.780.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 26cm Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 26cm
Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 26cm
1.500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 24cm Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 24cm
Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 24cm
1.368.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 30cm Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 30cm
Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 30cm
1.780.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 20cm Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 20cm
Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 20cm
1.140.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 28cm Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 28cm
Chảo chiên inox Cookcell Blackcube 28cm
1.640.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chống dính đáy từ Elmich EDA-42126 26cm Chảo chống dính đáy từ Elmich EDA-42126 26cm
Chảo chống dính đáy từ Elmich EDA-42126 26cm
159.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chống dính cao cấp đáy từ Elmich Leda EL-0366CD 20cm (Xanh lá) Chảo chống dính cao cấp đáy từ Elmich Leda EL-0366CD 20cm (Xanh lá)
Chảo chống dính cao cấp đáy từ Elmich Leda EL-0366CD 20cm (Xanh lá)
234.000đ 245.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Vung chảo Steffen Select đứng được 26 ~ 30 cm Vung chảo Steffen Select đứng được 26 ~ 30 cm
Vung chảo Steffen Select đứng được 26 ~ 30 cm
620.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo kim cương sâu lòng chống dính Lock&Lock Plesio LOC1243D 24cm (Xanh) Chảo kim cương sâu lòng chống dính Lock&Lock Plesio LOC1243D 24cm (Xanh)
Chảo kim cương sâu lòng chống dính Lock&Lock Plesio LOC1243D 24cm (Xanh)
314.100đ 349.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo xào chống dính Goldsun FP-GE1726-IH 26cm (Đỏ) Chảo xào chống dính Goldsun FP-GE1726-IH 26cm (Đỏ)
Chảo xào chống dính Goldsun FP-GE1726-IH 26cm (Đỏ)
440.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo inox TW-II K16.5 16,5cm Chảo inox TW-II K16.5 16,5cm
Chảo inox TW-II K16.5 16,5cm
94.600đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo inox TW-II K13 13cm Chảo inox TW-II K13 13cm
Chảo inox TW-II K13 13cm
66.600đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo inox TW-II K22 22cm Chảo inox TW-II K22 22cm
Chảo inox TW-II K22 22cm
131.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo inox TW-II K18.5 18,5cm Chảo inox TW-II K18.5 18,5cm
Chảo inox TW-II K18.5 18,5cm
110.200đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo inox có cán TW-V I7.2 SH CP 7,2cm Chảo inox có cán TW-V I7.2 SH CP 7,2cm
Chảo inox có cán TW-V I7.2 SH CP 7,2cm
115.500đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo inox TW-II K10CP 10cm Chảo inox TW-II K10CP 10cm
Chảo inox TW-II K10CP 10cm
90.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo inox TW-II K26 26cm Chảo inox TW-II K26 26cm
Chảo inox TW-II K26 26cm
198.200đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo inox có cán TW-V I9 SH CP 9cm Chảo inox có cán TW-V I9 SH CP 9cm
Chảo inox có cán TW-V I9 SH CP 9cm
133.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo Tivoli Vega 13455 28cm Chảo Tivoli Vega 13455 28cm
Chảo Tivoli Vega 13455 28cm
870.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo Ecopan Fusion 90006 28cm (Xanh lá cây) Chảo Ecopan Fusion 90006 28cm (Xanh lá cây)
Chảo Ecopan Fusion 90006 28cm (Xanh lá cây)
1.171.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo Ecopan Hard Anodized 64029 20cm Chảo Ecopan Hard Anodized 64029 20cm
Chảo Ecopan Hard Anodized 64029 20cm
660.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo Maxim Granito 13171 24cm (Xanh dương) Chảo Maxim Granito 13171 24cm (Xanh dương)
Chảo Maxim Granito 13171 24cm (Xanh dương)
460.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo Maxim Duranium 11819 30cm Chảo Maxim Duranium 11819 30cm
Chảo Maxim Duranium 11819 30cm
1.228.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo Maxim Duranium 11818 26cm Chảo Maxim Duranium 11818 26cm
Chảo Maxim Duranium 11818 26cm
992.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo Maxim Duranium 11817 20cm Chảo Maxim Duranium 11817 20cm
Chảo Maxim Duranium 11817 20cm
778.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo Maxim 20 Granito 13170 size 20cm (Xanh dương) Chảo Maxim 20 Granito 13170 size 20cm (Xanh dương)
Chảo Maxim 20 Granito 13170 size 20cm (Xanh dương)
368.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo Maxim 26 Granito 13172 size 26cm (Xanh dương) Chảo Maxim 26 Granito 13172 size 26cm (Xanh dương)
Chảo Maxim 26 Granito 13172 size 26cm (Xanh dương)
491.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo sâu chống dính vân đá Shine MBC-28-YP 28cm Chảo sâu chống dính vân đá Shine MBC-28-YP 28cm
Chảo sâu chống dính vân đá Shine MBC-28-YP 28cm
330.000đ 351.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chống dính nông Egg Dance SK100 30cm (Đỏ) Chảo chống dính nông Egg Dance SK100 30cm (Đỏ)
Chảo chống dính nông Egg Dance SK100 30cm (Đỏ)
336.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chống dính Egg Dance SK101 28cm (Xám) Chảo chống dính Egg Dance SK101 28cm (Xám)
Chảo chống dính Egg Dance SK101 28cm (Xám)
265.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chống dính Elmich Zeus 28cm Chảo chống dính Elmich Zeus 28cm
Chảo chống dính Elmich Zeus 28cm
1.225.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo chống dính nông Egg Dance SK100-28 28cm (Đỏ) Chảo chống dính nông Egg Dance SK100-28 28cm (Đỏ)
Chảo chống dính nông Egg Dance SK100-28 28cm (Đỏ)
316.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo vuông vân đá Shine MBC-M 18 x 13 cm Chảo vuông vân đá Shine MBC-M 18 x 13 cm
Chảo vuông vân đá Shine MBC-M 18 x 13 cm
213.000đ 226.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chảo Wok có nắp Zwilling 40992-332 30cm (Bạc) Chảo Wok có nắp Zwilling 40992-332 30cm (Bạc)
Chảo Wok có nắp Zwilling 40992-332 30cm (Bạc)
3.727.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy