text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Sinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Mổ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng NgọcSinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Mổ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
E-Voucher
Sinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Mổ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
40.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.366.667đ/tháng

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 808.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
40.410.000đ 44.900.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 3.367.500đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 808.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng NgọcThai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
40.550.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.379.167đ/tháng

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 811.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
40.860.000đ 45.400.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 3.405.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 817.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
43.020.000đ 47.800.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 3.585.000đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 860.000đ
Sinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng NgọcSinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
E-Voucher
Sinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
43.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.658.333đ/tháng

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 878.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
44.010.000đ 48.900.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 3.667.500đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 880.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng NgọcThai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
44.050.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.670.833đ/tháng

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 881.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
45.810.000đ 50.900.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 3.817.500đ/tháng

0 người mua

Quận Tây Hồ, Hà Nội
Hoàn 916.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
46.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.850.000đ/tháng

5 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 924.000đ
Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 25%Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 25%
E-Voucher
Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 25%
48.000.000đ 64.000.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 4.000.000đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 960.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng NgọcThai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
48.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.041.667đ/tháng

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 970.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
51.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.283.333đ/tháng

4 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.028.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng NgọcThai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
52.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.333.333đ/tháng

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 1.040.000đ
Bọc Răng Sứ Emax Zic - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%Bọc Răng Sứ Emax Zic - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Emax Zic - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
54.600.000đ 78.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 4.550.000đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.092.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
62.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.191.667đ/tháng

12 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.246.000đ
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4 S -08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4 S -08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4 S -08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
67.200.000đ 96.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 5.600.000đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.344.000đ
Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
E-Voucher
Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
72.800.000đ 104.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 6.066.667đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.456.000đ
Niềng Răng Thẩm Mỹ Khay Trong Suốt Invisalign - Dr. HanaNiềng Răng Thẩm Mỹ Khay Trong Suốt Invisalign - Dr. Hana
E-Voucher
Niềng Răng Thẩm Mỹ Khay Trong Suốt Invisalign - Dr. Hana
80.000.000đ 100.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 6.666.667đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.600.000đ
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
84.000.000đ 120.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 7.000.000đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.680.000đ
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4S -13 Răng - Nha Khoa Paris - 36%Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4S -13 Răng - Nha Khoa Paris - 36%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4S -13 Răng - Nha Khoa Paris - 36%
99.840.000đ 156.000.000đ -36%
Trả góp 0%
Chỉ 8.320.000đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.997.000đ
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 35%Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 35%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 35%
126.750.000đ 195.000.000đ -35%
Trả góp 0%
Chỉ 10.562.500đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 2.535.000đ

THAM KHẢO DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN TẠI VINMEC

Khi cuộc sống ngày một hiện đại và nhiều tiện ích thì vấn đề chăm sóc sức khỏe lại càng được chú trọng hơn. Chính vì thế việc thực hiện các dịch vụ thăm khám định kỳ thực sự rất cần thiết đối với bạn và người thân. Cùng Adayroi điểm qua hai dịch vụ khám bệnh quan trọng hiện nay nhé!

Khám tổng quát: Việc chẩn đoán và phát hiện bệnh lý sớm sẽ giúp bạn có những phương án điều trị kịp thời. Đặc biệt đối với các căn bệnh khó phát hiện và không có dấu hiệu rõ ràng như ung thư dạ dày, ung thư tụy, thận, gan hay ung thư buồng trứng,... Qua quá trình xét nghiệm, thực hiện các chẩn đoán với máy móc công nghệ cao ở Vinmec bạn sẽ hiểu rõ hơn về sức khỏe của bản thân cũng như điều chỉnh chế độ ăn uống, thay đổi cách sống, rèn luyện cơ thể…để bệnh tình được trị liệu dứt điểm.

Khám chuyên khoa: Tại Vinmec, với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất hiện đại, khách hàng sẽ được trải nghiệm những quy trình thăm khám tư vấn tận tình, thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật nguy hiểm và khó khăn trong lĩnh vực gan, mật. Bên cạnh đó, còn chia ra nhiều trung tâm điều trị khác nhau nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người như trung tâm tim mạch, trung tâm gan – mật – tụy, chuyên khoa ngoại tiết niệu, khoa ung bướu, khoa sản, khoa nhi.
Ngoài ra, chi phí cho những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại đây hoàn toàn vừa phải, phù hợp với thu nhập của nhiều đối tượng khác nhau. Để tiết kiệm chi phí nhiều hơn, bạn có thể mua các voucher bất kỳ từ gói sàng lọc ung thư, chăm sóc nha khoa, dịch vụ thẩm mỹ cho đến hỗ trợ bảo hiểm y tế. Đừng chủ quan với sức khỏe của chính bạn và người thân, hãy nghiêm túc thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe thường xuyên, đều đặn.  Đặt gói khám ngay trên trang thương mai điện tử uy tín Adayroi.com để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn bạn nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín