text.skipToContent

Khám Sức Khỏe Chuẩn Bị Mang Thai Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Chuẩn Bị Mang Thai Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Chuẩn Bị Mang Thai Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
3.645.000đ 4.860.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 73.000đ
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
3.143.000đ 4.190.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 63.000đ
Tầm Soát Ung Thư Tiêu Hóa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Tiêu Hóa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Tiêu Hóa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
3.120.000đ 4.160.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 62.000đ
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
2.948.000đ 3.930.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 59.000đ
Khám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.898.000đ 2.530.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 38.000đ
Khám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.898.000đ 2.530.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 38.000đ
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàCombo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.885.000đ 2.900.000đ -35%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 38.000đ
Khám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.785.000đ 2.380.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Khám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.785.000đ 2.380.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.552.500đ 2.070.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 31.000đ
Khám Sức Khỏe Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.552.000đ 2.070.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 31.000đ
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàCombo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.417.000đ 2.180.000đ -35%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 28.000đ
Khám Phụ Khoa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà Khám Phụ Khoa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Phụ Khoa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.373.000đ 1.830.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 27.000đ
Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.087.000đ 1.450.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 22.000đ
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
968.000đ 1.290.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 19.000đ
Tầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
863.000đ 1.150.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 17.000đ
Tầm Soát Ung Thư Tuyến Tiền Liệt - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Tuyến Tiền Liệt - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Tuyến Tiền Liệt - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
818.000đ 1.090.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 16.000đ
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
817.000đ 1.090.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 16.000đ
Khám Xương Khớp Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Xương Khớp Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Xương Khớp Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
499.000đ 750.000đ -33%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 10.000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín