text.skipToContent

Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nữ - BV ĐK An Việt - 10%Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nữ - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nữ - BV ĐK An Việt - 10%
4.550.000đ 5.060.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 91.000đ
Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nam - BV ĐK An Việt - 10%Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nam - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói SKTQ Chuyên Sâu Cho Nam - BV ĐK An Việt - 10%
3.969.000đ 4.410.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 79.000đ
Gói TSUT Cổ Tử Cung - BV ĐK An Việt - 10%Gói TSUT Cổ Tử Cung - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói TSUT Cổ Tử Cung - BV ĐK An Việt - 10%
2.250.000đ 2.500.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 45.000đ
Gói TSUT Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%Gói TSUT Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói TSUT Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%
2.160.000đ 2.400.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 43.000đ
Gói KSK Cho Người Cao Tuổi - BV ĐK An Việt - 10%Gói KSK Cho Người Cao Tuổi - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói KSK Cho Người Cao Tuổi - BV ĐK An Việt - 10%
1.835.000đ 2.040.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 37.000đ
Gói KSK Cơ Bản Dành Cho Trẻ Em - BV ĐK An Việt - 10%Gói KSK Cơ Bản Dành Cho Trẻ Em - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói KSK Cơ Bản Dành Cho Trẻ Em - BV ĐK An Việt - 10%
1.755.000đ 1.950.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 35.000đ
Gói Tầm Soát Bệnh Lý Gan Mật - BV ĐK An Việt - 10%Gói Tầm Soát Bệnh Lý Gan Mật - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Bệnh Lý Gan Mật - BV ĐK An Việt - 10%
1.680.000đ 1.870.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 34.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Gan - BV ĐK An Việt - 10%Gói Tầm Soát Ung Thư Gan - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Gan - BV ĐK An Việt - 10%
1.580.000đ 1.760.000đ -10%

12 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 32.000đ
Gói TSUT Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%Gói TSUT Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói TSUT Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK An Việt - 10%
1.390.000đ 1.550.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 28.000đ
Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nữ - BV Đa khoa An Việt - 10%Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nữ - BV Đa khoa An Việt - 10%
E-Voucher
Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nữ - BV Đa khoa An Việt - 10%
1.350.000đ 1.510.000đ -11%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 27.000đ
Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nam - BV Đa khoa An Việt - 10%Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nam - BV Đa khoa An Việt - 10%
E-Voucher
Gói SKTQ Cơ Bản Cho Nam - BV Đa khoa An Việt - 10%
1.220.000đ 1.360.000đ -10%

35 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín