text.skipToContent

Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
32.810.000đ

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 656.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
30.810.000đ

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 616.000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
29.600.000đ

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 592.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
28.810.000đ

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 576.000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
27.600.000đ

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 552.000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
25.600.000đ

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 512.000đ
Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
E-Voucher
Thai Sản Trọn Gói Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
18.910.000đ

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 378.000đ
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Thường Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Thường Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
E-Voucher
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Thường Thai Đơn - BV ĐKQT Bắc Hà
16.100.000đ

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 322.000đ
Combo 2 Gói Khám TSUT Thư Cổ Tử Cung - BV ĐKQT Bắc Hà - 35%Combo 2 Gói Khám TSUT Thư Cổ Tử Cung - BV ĐKQT Bắc Hà - 35%
E-Voucher
Combo 2 Gói Khám TSUT Thư Cổ Tử Cung - BV ĐKQT Bắc Hà - 35%
1.885.000đ 2.900.000đ -35%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 38.000đ
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%
E-Voucher
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%
1.552.000đ 2.070.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 31.000đ
Combo 2 Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Vú - BV ĐKQT Bắc Hà - 35%Combo 2 Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Vú - BV ĐKQT Bắc Hà - 35%
E-Voucher
Combo 2 Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Vú - BV ĐKQT Bắc Hà - 35%
1.417.000đ 2.180.000đ -35%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 28.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%
1.087.000đ 1.450.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 22.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vú - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vú - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vú - BV ĐKQT Bắc Hà - 25%
817.000đ 1.090.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 16.000đ
Gói Khám Xương Khớp Cơ Bản - BV ĐKQT Bắc Hà - 33%Gói Khám Xương Khớp Cơ Bản - BV ĐKQT Bắc Hà - 33%
E-Voucher
Gói Khám Xương Khớp Cơ Bản - BV ĐKQT Bắc Hà - 33%
499.000đ 750.000đ -33%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 10.000đ
Khuyến mãi Tết - Nhập code nhận thêm ưu đãi
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín