text.skipToContent

Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
8.108.000đ 10.135.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 162.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
7.424.000đ 9.280.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 148.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Có Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Có Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Có Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
7.248.000đ 9.060.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 145.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.912.000đ 8.640.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 138.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.568.000đ 8.210.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 131.000đ
Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.228.000đ 7.785.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 125.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.064.000đ 7.580.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 121.000đ
Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
5.380.000đ 6.725.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 108.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
4.424.000đ 5.530.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 88.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
4.272.000đ 5.340.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 85.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
3.752.000đ 4.690.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 75.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
3.072.000đ 3.840.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 61.000đ
Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.592.000đ 3.240.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 52.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.464.000đ 3.080.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 49.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.460.000đ 3.075.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 49.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.384.000đ 2.980.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 48.000đ
Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.156.000đ 2.695.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 43.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.068.000đ 2.585.000đ -20%

2 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nam- BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nam- BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nam- BV ĐK Trí Đức - 20%
2.044.000đ 2.555.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức -
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức -
2.004.000đ 2.505.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.964.000đ 2.455.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 39.000đ
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.784.000đ 2.230.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.660.000đ 2.075.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 33.000đ
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.640.000đ 2.050.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 33.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Gan Mật Tụy Thận - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Gan Mật Tụy Thận - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Gan Mật Tụy Thận - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.322.000đ 1.653.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 26.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Gan Đường Mật - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Gan Đường Mật - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Gan Đường Mật - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.264.000đ 1.580.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 25.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tuyến Giáp - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tuyến Giáp - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tuyến Giáp - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.254.000đ 1.568.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 25.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.208.000đ 1.510.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Phổi - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Phổi - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Phổi - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.200.000đ 1.500.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Đã Quan Hệ Tình Dục - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Đã Quan Hệ Tình Dục - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Đã Quan Hệ Tình Dục - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.184.000đ 1.480.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vú - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vú - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vú - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.155.000đ 1.444.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 23.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Buồng Trứng - Tế Bào Mầm - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Buồng Trứng - Tế Bào Mầm - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Buồng Trứng - Tế Bào Mầm - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.116.000đ 1.395.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 22.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tinh Hoàn - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tinh Hoàn - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tinh Hoàn - BV ĐK Trí Đức - 20%
876.000đ 1.095.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 18.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - BV ĐK Trí Đức - 20%
876.000đ 1.095.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 18.000đ
Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Chưa QHTD - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Chưa QHTD - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Chưa QHTD - BV ĐK Trí Đức - 20%
752.000đ 940.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 15.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%
724.000đ 905.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 14.000đ
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín