text.skipToContent

Khám Sản Phụ Khoa cho Nữ Chưa Quan Hệ Tình Dục - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcKhám Sản Phụ Khoa cho Nữ Chưa Quan Hệ Tình Dục - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Khám Sản Phụ Khoa cho Nữ Chưa Quan Hệ Tình Dục - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
752.000đ 940.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 15.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
8.108.000đ 10.135.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 162.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
7.424.000đ 9.280.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 148.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
7.248.000đ 9.060.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 145.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
6.912.000đ 8.640.000đ -20%

7 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 138.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
6.568.000đ 8.210.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 131.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
6.228.000đ 7.785.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 125.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.064.000đ 7.580.000đ -20%

4 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 121.000đ
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
5.380.000đ 6.725.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 108.000đ
Khám Sức Khỏe VIP Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcKhám Sức Khỏe VIP Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Khám Sức Khỏe VIP Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
4.424.000đ 5.530.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 88.000đ
Khám Sức Khỏe VIP Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcKhám Sức Khỏe VIP Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Khám Sức Khỏe VIP Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
4.272.000đ 5.340.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 85.000đ
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
3.752.000đ 4.690.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 75.000đ
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
3.072.000đ 3.840.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 61.000đ
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.592.000đ 3.240.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 52.000đ
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcKhám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.464.000đ 3.080.000đ -20%

4 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 49.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.460.000đ 3.075.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 49.000đ
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.384.000đ 2.980.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 48.000đ
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.156.000đ 2.695.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 43.000đ
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcKhám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.068.000đ 2.585.000đ -20%

6 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.044.000đ 2.555.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Nội Soi Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
2.004.000đ 2.505.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.964.000đ 2.455.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 39.000đ
Khám Sức Khỏe Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcKhám Sức Khỏe Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.784.000đ 2.230.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.660.000đ 2.075.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 33.000đ
Khám Sức Khỏe Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcKhám Sức Khỏe Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.640.000đ 2.050.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 33.000đ
Tầm Soát Gan Mật Tụy Thận - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Gan Mật Tụy Thận - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Gan Mật Tụy Thận - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.322.000đ 1.653.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 26.000đ
Tầm Soát Ung Thư Gan Đường Mật -Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Gan Đường Mật -Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Gan Đường Mật -Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.264.000đ 1.580.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 25.000đ
Tầm Soát Ung Thư Tuyến Giáp - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Tuyến Giáp - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Tuyến Giáp - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.254.000đ 1.568.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 25.000đ
Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.208.000đ 1.510.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.200.000đ 1.500.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Khám Sản Phụ Khoa cho Nữ Đã Quan Hệ Tình Dục - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcKhám Sản Phụ Khoa cho Nữ Đã Quan Hệ Tình Dục - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Khám Sản Phụ Khoa cho Nữ Đã Quan Hệ Tình Dục - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.184.000đ 1.480.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.155.000đ 1.444.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 23.000đ
Tầm Soát Ung Thư Buồng Trứng, Tế Bào Mầm - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Buồng Trứng, Tế Bào Mầm - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Buồng Trứng, Tế Bào Mầm - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
1.116.000đ 1.395.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 22.000đ
Tầm Soát Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
876.000đ 1.095.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 18.000đ
Tầm Soát Ung Thư Tinh Hoàn - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Tinh Hoàn - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Tinh Hoàn - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
876.000đ 1.095.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 18.000đ
Tầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Trí ĐứcTầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức
724.000đ 905.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 14.000đ

Ngoài việc duy trì thói quen luyện tập đều đặn và chế độ dinh dưỡng cân bằng, nhiều người còn lựa chọn quan tâm đến sức khỏe toàn diện hơn bằng cách chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC định kỳ bởi những y bác sĩ có chuyên môn và tay nghề cao. Ngoài lợi ích được thăm khám bởi đội ngũ y sĩ có tâm và giỏi nghiệp vụ, bạn còn được trải nghiệm những công nghệ chẩn trị mới, trang thiết bị y tế hiện đại, giúp việc kiểm tra sức khỏe diễn ra nhanh chóng và mang lại kết quả chính xác.

Chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC tổng quát và chuyên sâu là cách để bạn phát hiện sớm những dấu hiệu bất ổn của các cơ quan và bộ phận trên cơ thể, từ đó có phương hướng điều trị sớm và hiệu quả. Để tiết kiệm chi phí kiểm tra sức khỏe, bạn có thể tìm mua gói chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC theo các gói ưu đãi hiện đang bán trên trang thương mại điện tử Adayroi.com của tập đoàn Vingroup. Mua voucher khám sức khỏe là xu hướng được nhiều người ưa chuộng bởi sự tiện lợi và nhất là tính tối ưu về chi phí mà nó mang lại.

Đặc biệt, giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC trên Adayroi.com lại càng hợp lý hơn nhờ chính sách tích điểm và hoàn tiền dành cho chủ thẻ VinID, giúp việc mua sắm trong hệ sinh thái Vingroup trở nên càng tiết kiệm và dễ dàng. Hãy cùng Adayroi dành sự quan tâm chu đáo và hoàn hảo nhất dành cho sức khỏe của bạn ngay từ hôm nay!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín