text.skipToContent

Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
8.108.000đ 10.135.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 162.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
7.424.000đ 9.280.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 148.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Có Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Có Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu II Có Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
7.248.000đ 9.060.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 145.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.912.000đ 8.640.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 138.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.568.000đ 8.210.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 131.000đ
Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.228.000đ 7.785.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 125.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu I Nội Soi Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.064.000đ 7.580.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 121.000đ
Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói TSUT Chuyên Sâu I Nội Soi Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
5.380.000đ 6.725.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 108.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
4.424.000đ 5.530.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 88.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ VIP Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
4.272.000đ 5.340.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 85.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
3.752.000đ 4.690.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 75.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày, Đại Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
3.072.000đ 3.840.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 61.000đ
Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.592.000đ 3.240.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 52.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.464.000đ 3.080.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 49.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Dạ Dày Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.460.000đ 3.075.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 49.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.384.000đ 2.980.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 48.000đ
Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.156.000đ 2.695.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 43.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Định Kỳ Nâng Cao Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
2.068.000đ 2.585.000đ -20%

3 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nam- BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nam- BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nam- BV ĐK Trí Đức - 20%
2.044.000đ 2.555.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức -
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức -
2.004.000đ 2.505.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Có Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.964.000đ 2.455.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 39.000đ
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.784.000đ 2.230.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Thực Quản Không Gây Mê - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.660.000đ 2.075.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 33.000đ
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói KSK Định Kỳ Cơ Bản Dành Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.640.000đ 2.050.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 33.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Gan Mật Tụy Thận - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Gan Mật Tụy Thận - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Gan Mật Tụy Thận - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.322.000đ 1.653.000đ -20%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 26.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Gan Đường Mật - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Gan Đường Mật - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Gan Đường Mật - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.264.000đ 1.580.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 25.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tuyến Giáp - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tuyến Giáp - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tuyến Giáp - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.254.000đ 1.568.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 25.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.208.000đ 1.510.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Phổi - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Phổi - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Phổi - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.200.000đ 1.500.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Đã Quan Hệ Tình Dục - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Đã Quan Hệ Tình Dục - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Đã Quan Hệ Tình Dục - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.184.000đ 1.480.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 24.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vú - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vú - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vú - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.155.000đ 1.444.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 23.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Buồng Trứng - Tế Bào Mầm - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Buồng Trứng - Tế Bào Mầm - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Buồng Trứng - Tế Bào Mầm - BV ĐK Trí Đức - 20%
1.116.000đ 1.395.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 22.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tinh Hoàn - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tinh Hoàn - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tinh Hoàn - BV ĐK Trí Đức - 20%
876.000đ 1.095.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 18.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Tiền Liệt Tuyến - BV ĐK Trí Đức - 20%
876.000đ 1.095.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 18.000đ
Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Chưa QHTD - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Chưa QHTD - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Sản Phụ Khoa Dành Cho Nữ Chưa QHTD - BV ĐK Trí Đức - 20%
752.000đ 940.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 15.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%
724.000đ 905.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 14.000đ

Ngoài việc duy trì thói quen luyện tập đều đặn và chế độ dinh dưỡng cân bằng, nhiều người còn lựa chọn quan tâm đến sức khỏe toàn diện hơn bằng cách chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC định kỳ bởi những y bác sĩ có chuyên môn và tay nghề cao. Ngoài lợi ích được thăm khám bởi đội ngũ y sĩ có tâm và giỏi nghiệp vụ, bạn còn được trải nghiệm những công nghệ chẩn trị mới, trang thiết bị y tế hiện đại, giúp việc kiểm tra sức khỏe diễn ra nhanh chóng và mang lại kết quả chính xác.

Chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC tổng quát và chuyên sâu là cách để bạn phát hiện sớm những dấu hiệu bất ổn của các cơ quan và bộ phận trên cơ thể, từ đó có phương hướng điều trị sớm và hiệu quả. Để tiết kiệm chi phí kiểm tra sức khỏe, bạn có thể tìm mua gói chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC theo các gói ưu đãi hiện đang bán trên trang thương mại điện tử Adayroi.com của tập đoàn Vingroup. Mua voucher khám sức khỏe là xu hướng được nhiều người ưa chuộng bởi sự tiện lợi và nhất là tính tối ưu về chi phí mà nó mang lại.

Đặc biệt, giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC trên Adayroi.com lại càng hợp lý hơn nhờ chính sách tích điểm và hoàn tiền dành cho chủ thẻ VinID, giúp việc mua sắm trong hệ sinh thái Vingroup trở nên càng tiết kiệm và dễ dàng. Hãy cùng Adayroi dành sự quan tâm chu đáo và hoàn hảo nhất dành cho sức khỏe của bạn ngay từ hôm nay!

Khuyến mãi Tết - Nhập code nhận thêm ưu đãi
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín