text.skipToContent

Khám Sức Khỏe Chuẩn Bị Mang Thai Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Chuẩn Bị Mang Thai Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Chuẩn Bị Mang Thai Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
3.645.000đ 4.860.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 73.000đ
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
3.143.000đ 4.190.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 63.000đ
Tầm Soát Ung Thư Tiêu Hóa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Tiêu Hóa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Tiêu Hóa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
3.120.000đ 4.160.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 62.000đ
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
2.948.000đ 3.930.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 59.000đ
Khám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.898.000đ 2.530.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 38.000đ
Khám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.898.000đ 2.530.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 38.000đ
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàCombo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.885.000đ 2.900.000đ -35%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 38.000đ
Khám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Đi Nước Ngoài Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.785.000đ 2.380.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Khám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng - Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.785.000đ 2.380.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.552.500đ 2.070.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 31.000đ
Khám Sức Khỏe Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Sức Khỏe Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Sức Khỏe Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.552.000đ 2.070.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 31.000đ
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàCombo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Combo 2 Gói Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.417.000đ 2.180.000đ -35%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 28.000đ
Khám Phụ Khoa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà Khám Phụ Khoa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Phụ Khoa - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.373.000đ 1.830.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 27.000đ
Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
1.087.000đ 1.450.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 22.000đ
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
968.000đ 1.290.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 19.000đ
Tầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Vòm Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
863.000đ 1.150.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 17.000đ
Tầm Soát Ung Thư Tuyến Tiền Liệt - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Tuyến Tiền Liệt - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Tuyến Tiền Liệt - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
818.000đ 1.090.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 16.000đ
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàTầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
817.000đ 1.090.000đ -25%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 16.000đ
Khám Xương Khớp Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc HàKhám Xương Khớp Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
E-Voucher
Khám Xương Khớp Cơ Bản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
499.000đ 750.000đ -33%

0 người mua

Quận Long Biên, Hà Nội
Hoàn 10.000đ

Ngoài việc duy trì thói quen luyện tập đều đặn và chế độ dinh dưỡng cân bằng, nhiều người còn lựa chọn quan tâm đến sức khỏe toàn diện hơn bằng cách chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ định kỳ bởi những y bác sĩ có chuyên môn và tay nghề cao. Ngoài lợi ích được thăm khám bởi đội ngũ y sĩ có tâm và giỏi nghiệp vụ, bạn còn được trải nghiệm những công nghệ chẩn trị mới, trang thiết bị y tế hiện đại, giúp việc kiểm tra sức khỏe diễn ra nhanh chóng và mang lại kết quả chính xác.

Chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ tổng quát và chuyên sâu là cách để bạn phát hiện sớm những dấu hiệu bất ổn của các cơ quan và bộ phận trên cơ thể, từ đó có phương hướng điều trị sớm và hiệu quả. Để tiết kiệm chi phí kiểm tra sức khỏe, bạn có thể tìm mua gói chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ theo các gói ưu đãi hiện đang bán trên trang thương mại điện tử Adayroi.com của tập đoàn Vingroup. Mua voucher khám sức khỏe là xu hướng được nhiều người ưa chuộng bởi sự tiện lợi và nhất là tính tối ưu về chi phí mà nó mang lại.

Đặc biệt, giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ trên Adayroi.com lại càng hợp lý hơn nhờ chính sách tích điểm và hoàn tiền dành cho chủ thẻ VinID, giúp việc mua sắm trong hệ sinh thái Vingroup trở nên càng tiết kiệm và dễ dàng. Hãy cùng Adayroi dành sự quan tâm chu đáo và hoàn hảo nhất dành cho sức khỏe của bạn ngay từ hôm nay!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín