text.skipToContent

Chăm sóc chấn thương & sơ cứu

Tìm thấy 115 sản phẩm
Áo cột sống Orbe dành cho người có chiều cao từ 165 - 175cm Áo cột sống Orbe dành cho người có chiều cao từ 165 - 175cm
Áo cột sống Orbe dành cho người có chiều cao từ 165 - 175cm
365.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Áo cột sống Orbe dành cho người có chiều cao từ 155 - 165cm Áo cột sống Orbe dành cho người có chiều cao từ 155 - 165cm
Áo cột sống Orbe dành cho người có chiều cao từ 155 - 165cm
365.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp chống xoay ngắn Orbe H1 Nẹp chống xoay ngắn Orbe H1
Nẹp chống xoay ngắn Orbe H1
200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi treo tay Orbe H1 Túi treo tay Orbe H1
Túi treo tay Orbe H1
36.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng cố định khớp vai Orbe Băng cố định khớp vai Orbe
Băng cố định khớp vai Orbe
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng thun gối Orbe H2 màu đen Băng thun gối Orbe H2 màu đen
Băng thun gối Orbe H2 màu đen
120.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gối cổ Orbe H1 Gối cổ Orbe H1
Gối cổ Orbe H1
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp đêm ngắn Orbe H1 Nẹp đêm ngắn Orbe H1
Nẹp đêm ngắn Orbe H1
180.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi treo tay Orbe H2 Túi treo tay Orbe H2
Túi treo tay Orbe H2
42.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dây tennis Orbe Dây tennis Orbe
Dây tennis Orbe
45.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng thun khuỷu tay Orbe 670U Băng thun khuỷu tay Orbe 670U
Băng thun khuỷu tay Orbe 670U
88.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai xương bánh chè Orbe Đai xương bánh chè Orbe
Đai xương bánh chè Orbe
44.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp gối chức năng Orbe H1 Nẹp gối chức năng Orbe H1
Nẹp gối chức năng Orbe H1
660.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp đêm dài Orbe H2 Nẹp đêm dài Orbe H2
Nẹp đêm dài Orbe H2
185.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng thun cổ tay Orbe Băng thun cổ tay Orbe
Băng thun cổ tay Orbe
25.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cổ bàn tay chun Orbe H2 (Bên phải) Nẹp cổ bàn tay chun Orbe H2 (Bên phải)
Nẹp cổ bàn tay chun Orbe H2 (Bên phải)
66.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp ngón tay cái Orbe H1 (Ngón trái) Nẹp ngón tay cái Orbe H1 (Ngón trái)
Nẹp ngón tay cái Orbe H1 (Ngón trái)
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai thắt lưng Orbe Olumbel Đai thắt lưng Orbe Olumbel
Đai thắt lưng Orbe Olumbel
198.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng cố định khớp vai phải Orbe H1 Băng cố định khớp vai phải Orbe H1
Băng cố định khớp vai phải Orbe H1
185.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai thắt lưng cao cấp Orbe Olumba cao 22cm Đai thắt lưng cao cấp Orbe Olumba cao 22cm
Đai thắt lưng cao cấp Orbe Olumba cao 22cm
305.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cổ tay Orbe H1 (Tay trái) Nẹp cổ tay Orbe H1 (Tay trái)
Nẹp cổ tay Orbe H1 (Tay trái)
120.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai xương sườn Orbe H1 Đai xương sườn Orbe H1
Đai xương sườn Orbe H1
90.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cổ mềm Orbe H1 (Trắng) Nẹp cổ mềm Orbe H1 (Trắng)
Nẹp cổ mềm Orbe H1 (Trắng)
46.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng thun gối Orbe H5 Băng thun gối Orbe H5
Băng thun gối Orbe H5
255.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cổ tay Orbe H1 (Tay phải) Nẹp cổ tay Orbe H1 (Tay phải)
Nẹp cổ tay Orbe H1 (Tay phải)
120.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng ổn định cổ chân Orbe Băng ổn định cổ chân Orbe
Băng ổn định cổ chân Orbe
39.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp giày Orbe hỗ trợ cho trẻ có bàn chân khoèo Nẹp giày Orbe hỗ trợ cho trẻ có bàn chân khoèo
Nẹp giày Orbe hỗ trợ cho trẻ có bàn chân khoèo
165.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cẳng tay da Orbe (Bên trái) Nẹp cẳng tay da Orbe (Bên trái)
Nẹp cẳng tay da Orbe (Bên trái)
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cổ tay chun Orbe H1 (Tay trái) Nẹp cổ tay chun Orbe H1 (Tay trái)
Nẹp cổ tay chun Orbe H1 (Tay trái)
66.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai thoát vị bẹn 1 bên có dây Orbe (bên phải) Đai thoát vị bẹn 1 bên có dây Orbe (bên phải)
Đai thoát vị bẹn 1 bên có dây Orbe (bên phải)
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai thoát vị bẹn 2 bên có dây Orbe Đai thoát vị bẹn 2 bên có dây Orbe
Đai thoát vị bẹn 2 bên có dây Orbe
130.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng thun gối Orbe H1 Băng thun gối Orbe H1
Băng thun gối Orbe H1
105.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai thắt lưng cao cấp Orbe Olumba Đai thắt lưng cao cấp Orbe Olumba
Đai thắt lưng cao cấp Orbe Olumba
305.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai thoát vị bẹn 1 bên có dây Orbe (bên trái) Đai thoát vị bẹn 1 bên có dây Orbe (bên trái)
Đai thoát vị bẹn 1 bên có dây Orbe (bên trái)
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai thắt lưng Orbe H3 Đai thắt lưng Orbe H3
Đai thắt lưng Orbe H3
85.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cổ tay chun Orbe H1 (Tay phải) Nẹp cổ tay chun Orbe H1 (Tay phải)
Nẹp cổ tay chun Orbe H1 (Tay phải)
66.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Áo cột sống Orbe Áo cột sống Orbe
Áo cột sống Orbe
365.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp ngón tay cái Orbe H1 (Ngón phải) Nẹp ngón tay cái Orbe H1 (Ngón phải)
Nẹp ngón tay cái Orbe H1 (Ngón phải)
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai thắt lưng Orbe Lumbabel Đai thắt lưng Orbe Lumbabel
Đai thắt lưng Orbe Lumbabel
750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai số 8 Orbe Đai số 8 Orbe
Đai số 8 Orbe
68.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai hỗ trợ cơ bụng Orbe H1 Đai hỗ trợ cơ bụng Orbe H1
Đai hỗ trợ cơ bụng Orbe H1
94.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai thắt lưng hợp kim nhôm Orbe Đai thắt lưng hợp kim nhôm Orbe
Đai thắt lưng hợp kim nhôm Orbe
120.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cổ mềm Orbe Universal (màu ghi) Nẹp cổ mềm Orbe Universal (màu ghi)
Nẹp cổ mềm Orbe Universal (màu ghi)
46.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cổ cứng Orbe Nẹp cổ cứng Orbe
Nẹp cổ cứng Orbe
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cẳng tay Orbe H4 (Bên trái) Nẹp cẳng tay Orbe H4 (Bên trái)
Nẹp cẳng tay Orbe H4 (Bên trái)
120.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cổ bàn tay chun Orbe H2 (Bên trái) Nẹp cổ bàn tay chun Orbe H2 (Bên trái)
Nẹp cổ bàn tay chun Orbe H2 (Bên trái)
66.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cổ cứng Orbe H1 Nẹp cổ cứng Orbe H1
Nẹp cổ cứng Orbe H1
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai số 8 Orbe H1 Đai số 8 Orbe H1
Đai số 8 Orbe H1
95.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp gối H3 Orbe (70cm) Nẹp gối H3 Orbe (70cm)
Nẹp gối H3 Orbe (70cm)
230.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp gối H3 Orbe (60cm) Nẹp gối H3 Orbe (60cm)
Nẹp gối H3 Orbe (60cm)
230.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng cố định khớp vai trái Orbe H1 Băng cố định khớp vai trái Orbe H1
Băng cố định khớp vai trái Orbe H1
185.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cẳng tay da Orbe (Bên phải) Nẹp cẳng tay da Orbe (Bên phải)
Nẹp cẳng tay da Orbe (Bên phải)
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp gối H3 Orbe (50cm) Nẹp gối H3 Orbe (50cm)
Nẹp gối H3 Orbe (50cm)
230.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp gối H3 Orbe (40cm) Nẹp gối H3 Orbe (40cm)
Nẹp gối H3 Orbe (40cm)
230.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nẹp cẳng tay Orbe H4 (Bên phải) Nẹp cẳng tay Orbe H4 (Bên phải)
Nẹp cẳng tay Orbe H4 (Bên phải)
120.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai thắt lưng Orbe H1 Đai thắt lưng Orbe H1
Đai thắt lưng Orbe H1
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bông y tế Quick-Nurse 50g Bông y tế Quick-Nurse 50g
Bông y tế Quick-Nurse 50g
13.000đ 14.200đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai bó cổ Flamingo Cervical Collar size XL Đai bó cổ Flamingo Cervical Collar size XL
Đai bó cổ Flamingo Cervical Collar size XL
170.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cồn 90 độ VP Health thùng 12 chai trắng x 1000ml Cồn 90 độ VP Health thùng 12 chai trắng x 1000ml
Cồn 90 độ VP Health thùng 12 chai trắng x 1000ml
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đai bó cổ Flamingo Cervical Collar size L Đai bó cổ Flamingo Cervical Collar size L
Đai bó cổ Flamingo Cervical Collar size L
170.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy