text.skipToContent

Cây và hoa trang trí

Tìm thấy 78 sản phẩm
Chậu hoa giả trang trí Hill (Cam) Chậu hoa giả trang trí Hill (Cam)
Chậu hoa giả trang trí Hill (Cam)
90.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu hoa giả trang trí Berry (Đỏ) Chậu hoa giả trang trí Berry (Đỏ)
Chậu hoa giả trang trí Berry (Đỏ)
49.900đ 90.000đ
-45%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình hoa giả trang trí Winterrose (Đỏ) Bình hoa giả trang trí Winterrose (Đỏ)
Bình hoa giả trang trí Winterrose (Đỏ)
270.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu hoa giả trang trí Karp (Trắng) Chậu hoa giả trang trí Karp (Trắng)
Chậu hoa giả trang trí Karp (Trắng)
90.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây trầu bà Thái vàng Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây trầu bà Thái vàng Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây trầu bà Thái vàng Phương Nam 20 - 30 cm
144.000đ 180.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu hoa giả trang trí Mint (Xanh lá cây) Chậu hoa giả trang trí Mint (Xanh lá cây)
Chậu hoa giả trang trí Mint (Xanh lá cây)
90.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây luyến khách Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây luyến khách Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây luyến khách Phương Nam 20 - 30 cm
84.000đ 105.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu hoa giả trang trí Thistle (Đỏ) Chậu hoa giả trang trí Thistle (Đỏ)
Chậu hoa giả trang trí Thistle (Đỏ)
90.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu cây chuỗi vàng Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây chuỗi vàng Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây chuỗi vàng Phương Nam 20 - 30 cm
100.000đ 125.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu hoa giả trang trí Kirk (Xanh lá cây) Chậu hoa giả trang trí Kirk (Xanh lá cây)
Chậu hoa giả trang trí Kirk (Xanh lá cây)
90.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa giả trang trí Phalaenops (Vàng) Hoa giả trang trí Phalaenops (Vàng)
Hoa giả trang trí Phalaenops (Vàng)
99.900đ 145.000đ
-31%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu hoa giả trang trí Nest (Trắng) Chậu hoa giả trang trí Nest (Trắng)
Chậu hoa giả trang trí Nest (Trắng)
49.900đ 90.000đ
-45%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cây trang trí Haakon 5 x 5 x 9 cm Cây trang trí Haakon 5 x 5 x 9 cm
Cây trang trí Haakon 5 x 5 x 9 cm
69.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cây thông noel Midgard 16 x 33 cm Cây thông noel Midgard 16 x 33 cm
Cây thông noel Midgard 16 x 33 cm
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình hoa trang trí Petitfleur 12 x 12 x 27 cm (Trắng) Bình hoa trang trí Petitfleur 12 x 12 x 27 cm (Trắng)
Bình hoa trang trí Petitfleur 12 x 12 x 27 cm (Trắng)
115.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình hoa trang trí Petitfleur 12 x 12 x 18 cm (Trắng) Bình hoa trang trí Petitfleur 12 x 12 x 18 cm (Trắng)
Bình hoa trang trí Petitfleur 12 x 12 x 18 cm (Trắng)
115.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cành hoa hồng PU Unee 80cm (Trắng) Cành hoa hồng PU Unee 80cm (Trắng)
Cành hoa hồng PU Unee 80cm (Trắng)
99.000đ 139.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cành hoa mẫu đơn PU Unee 70cm (Vàng) Cành hoa mẫu đơn PU Unee 70cm (Vàng)
Cành hoa mẫu đơn PU Unee 70cm (Vàng)
71.000đ 99.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bó hoa hồng giả 10 bông Arena màu đỏ Bó hoa hồng giả 10 bông Arena màu đỏ
Bó hoa hồng giả 10 bông Arena màu đỏ
290.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu hoa giả trang trí Crown (Vàng) Chậu hoa giả trang trí Crown (Vàng)
Chậu hoa giả trang trí Crown (Vàng)
49.900đ 90.000đ
-45%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình mây tròn có quai than Binchotan M05 (Nhiều màu) Bình mây tròn có quai than Binchotan M05 (Nhiều màu)
Bình mây tròn có quai than Binchotan M05 (Nhiều màu)
541.500đ 570.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trái na giả trang trí (Xanh lá cây) Trái na giả trang trí (Xanh lá cây)
Trái na giả trang trí (Xanh lá cây)
50.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình mây tròn than Binchotan M04 (Nhiều màu) Bình mây tròn than Binchotan M04 (Nhiều màu)
Bình mây tròn than Binchotan M04 (Nhiều màu)
522.500đ 550.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ mây tròn hoa cúc Binchotan M02 (Nhiều màu) Giỏ mây tròn hoa cúc Binchotan M02 (Nhiều màu)
Giỏ mây tròn hoa cúc Binchotan M02 (Nhiều màu)
465.500đ 490.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa giả trang trí Hydrangea (Xanh lá cây) Hoa giả trang trí Hydrangea (Xanh lá cây)
Hoa giả trang trí Hydrangea (Xanh lá cây)
315.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa giả trang trí Cattleta (Trắng) Hoa giả trang trí Cattleta (Trắng)
Hoa giả trang trí Cattleta (Trắng)
250.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cành hoa Tú cầu Unee (Xanh lục) Cành hoa Tú cầu Unee (Xanh lục)
Cành hoa Tú cầu Unee (Xanh lục)
82.500đ 116.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa giả trang trí Chrysant (Vàng) Hoa giả trang trí Chrysant (Vàng)
Hoa giả trang trí Chrysant (Vàng)
125.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trứng giả trang trí (Vàng) Trứng giả trang trí (Vàng)
Trứng giả trang trí (Vàng)
25.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bó hoa tulip giả Unee (Đỏ tím) Bó hoa tulip giả Unee (Đỏ tím)
Bó hoa tulip giả Unee (Đỏ tím)
115.500đ 162.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu hoa giả đặt bàn Uncle Bills DF0310 (Hồng) Chậu hoa giả đặt bàn Uncle Bills DF0310 (Hồng)
Chậu hoa giả đặt bàn Uncle Bills DF0310 (Hồng)
89.000đ 94.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bó tulip giả 6 cành Unee (vàng) Bó tulip giả 6 cành Unee (vàng)
Bó tulip giả 6 cành Unee (vàng)
115.500đ 162.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cây hoa anh đào đèn LED 480 chíp Quảng Thăng (Trắng) Cây hoa anh đào đèn LED 480 chíp Quảng Thăng (Trắng)
Cây hoa anh đào đèn LED 480 chíp Quảng Thăng (Trắng)
1.890.000đ 2.700.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cành hoa hồng PU Unee 55cm (Vàng) Cành hoa hồng PU Unee 55cm (Vàng)
Cành hoa hồng PU Unee 55cm (Vàng)
46.000đ 65.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mận Hà Nội giả trang trí (Tím đen) Mận Hà Nội giả trang trí (Tím đen)
Mận Hà Nội giả trang trí (Tím đen)
25.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa giả trang trí Cattleya (Hồng) Hoa giả trang trí Cattleya (Hồng)
Hoa giả trang trí Cattleya (Hồng)
250.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa giả trang trí Elsie 25 x 25 x 47 cm (Hồng) Hoa giả trang trí Elsie 25 x 25 x 47 cm (Hồng)
Hoa giả trang trí Elsie 25 x 25 x 47 cm (Hồng)
230.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa giả trang trí Tulip (Hồng) Hoa giả trang trí Tulip (Hồng)
Hoa giả trang trí Tulip (Hồng)
125.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa giả trang trí Dahlia (Vàng) Hoa giả trang trí Dahlia (Vàng)
Hoa giả trang trí Dahlia (Vàng)
115.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ đèn LED 10 bông hoa Tulip Quảng Thăng 60cm (Vàng) Bộ đèn LED 10 bông hoa Tulip Quảng Thăng 60cm (Vàng)
Bộ đèn LED 10 bông hoa Tulip Quảng Thăng 60cm (Vàng)
700.000đ 1.000.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cành hoa ly PU Unee 85cm (Vàng) Cành hoa ly PU Unee 85cm (Vàng)
Cành hoa ly PU Unee 85cm (Vàng)
96.500đ 136.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cắm hoa ASA chai 400ml Nước cắm hoa ASA chai 400ml
Nước cắm hoa ASA chai 400ml
29.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu hoa giả đặt bàn Uncle Bills DF0309 Chậu hoa giả đặt bàn Uncle Bills DF0309
Chậu hoa giả đặt bàn Uncle Bills DF0309
89.000đ 94.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa lan hồ điệp giả Unee (Tím) Hoa lan hồ điệp giả Unee (Tím)
Hoa lan hồ điệp giả Unee (Tím)
99.000đ 139.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa lan hồ điệp giả Unee (Vằn hổ) Hoa lan hồ điệp giả Unee (Vằn hổ)
Hoa lan hồ điệp giả Unee (Vằn hổ)
99.000đ 139.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 cành cẩm tú cầu lụa Hàn Quốc US04454-03 (Đỏ) Combo 2 cành cẩm tú cầu lụa Hàn Quốc US04454-03 (Đỏ)
Combo 2 cành cẩm tú cầu lụa Hàn Quốc US04454-03 (Đỏ)
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa tóc tiên lụa nghệ thuật 272 Hoa tóc tiên lụa nghệ thuật 272
Hoa tóc tiên lụa nghệ thuật 272
139.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cành hoa Tú cầu Unee (Xanh lam) Cành hoa Tú cầu Unee (Xanh lam)
Cành hoa Tú cầu Unee (Xanh lam)
82.500đ 116.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quả mận giả trang trí nhà cửa Unee Quả mận giả trang trí nhà cửa Unee
Quả mận giả trang trí nhà cửa Unee
22.000đ 31.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bó hoa hồng giả 10 bông Arena màu sắc Bó hoa hồng giả 10 bông Arena màu sắc
Bó hoa hồng giả 10 bông Arena màu sắc
290.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu mây chữ nhật than Binchotan M01 (Nhiều màu) Chậu mây chữ nhật than Binchotan M01 (Nhiều màu)
Chậu mây chữ nhật than Binchotan M01 (Nhiều màu)
427.500đ 450.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cành hoa hồng PU Unee 65cm (Hồng) Cành hoa hồng PU Unee 65cm (Hồng)
Cành hoa hồng PU Unee 65cm (Hồng)
68.500đ 97.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa tulip giả trang trí 54cm (Đỏ) Hoa tulip giả trang trí 54cm (Đỏ)
Hoa tulip giả trang trí 54cm (Đỏ)
125.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 cây thông giáng sinh và vòng lá thông H90D46 Bộ 2 cây thông giáng sinh và vòng lá thông H90D46
Bộ 2 cây thông giáng sinh và vòng lá thông H90D46
4.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lẵng hồng nhỏ Antwerp 20 x 16 x 22cm (Vàng) Lẵng hồng nhỏ Antwerp 20 x 16 x 22cm (Vàng)
Lẵng hồng nhỏ Antwerp 20 x 16 x 22cm (Vàng)
575.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cắm hoa ASA đậm đặc 200% chai 450ml Nước cắm hoa ASA đậm đặc 200% chai 450ml
Nước cắm hoa ASA đậm đặc 200% chai 450ml
46.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trái chanh giả trang trí (Xanh lá cây) Trái chanh giả trang trí (Xanh lá cây)
Trái chanh giả trang trí (Xanh lá cây)
25.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa giả trang trí Lilac 60cm (Xanh lá) Hoa giả trang trí Lilac 60cm (Xanh lá)
Hoa giả trang trí Lilac 60cm (Xanh lá)
135.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt giống rau muống mầm Hapi Phú Nông 160g Hạt giống rau muống mầm Hapi Phú Nông 160g
Hạt giống rau muống mầm Hapi Phú Nông 160g
23.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hoa giả trang trí Chrysant (Đỏ) Hoa giả trang trí Chrysant (Đỏ)
Hoa giả trang trí Chrysant (Đỏ)
125.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy