text.skipToContent

Cây và hoa trang trí

Tìm thấy 126 sản phẩm
Cây thông đầu tròn gắn trái thông LP-TNQC-6PC 180cm Cây thông đầu tròn gắn trái thông LP-TNQC-6PC 180cm
Cây thông đầu tròn gắn trái thông LP-TNQC-6PC 180cm
647.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cắm hoa ASA chai 400ml Nước cắm hoa ASA chai 400ml
Nước cắm hoa ASA chai 400ml
29.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cắm hoa ASA đậm đặc 200% chai 450ml Nước cắm hoa ASA đậm đặc 200% chai 450ml
Nước cắm hoa ASA đậm đặc 200% chai 450ml
46.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau muống mầm Hapi Phú Nông 160g Hạt giống rau muống mầm Hapi Phú Nông 160g
Hạt giống rau muống mầm Hapi Phú Nông 160g
23.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 cây thông giáng sinh và vòng lá thông H90D46 Bộ 2 cây thông giáng sinh và vòng lá thông H90D46
Bộ 2 cây thông giáng sinh và vòng lá thông H90D46
4.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hoa tóc tiên lụa nghệ thuật 272 Hoa tóc tiên lụa nghệ thuật 272
Hoa tóc tiên lụa nghệ thuật 272
139.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cành hoa hồng lụa loại 1 bông lớn US04452 (Đỏ) Cành hoa hồng lụa loại 1 bông lớn US04452 (Đỏ)
Cành hoa hồng lụa loại 1 bông lớn US04452 (Đỏ)
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây tai phật Phương Nam 35cm Chậu cây tai phật Phương Nam 35cm
Chậu cây tai phật Phương Nam 35cm
90.000đ 112.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây Lan hạt dưa xanh Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây Lan hạt dưa xanh Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây Lan hạt dưa xanh Phương Nam 20 - 30 cm
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu lan hồ điệp 3 cành Phương Nam 50cm Chậu lan hồ điệp 3 cành Phương Nam 50cm
Chậu lan hồ điệp 3 cành Phương Nam 50cm
966.000đ 1.207.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu rau húng lũi Phương Nam 20 - 30 cm Chậu rau húng lũi Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu rau húng lũi Phương Nam 20 - 30 cm
30.000đ 37.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây lưỡi cọp Phương Nam 80 - 120 cm Chậu cây lưỡi cọp Phương Nam 80 - 120 cm
Chậu cây lưỡi cọp Phương Nam 80 - 120 cm
720.000đ 900.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây chùm ngây Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây chùm ngây Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây chùm ngây Phương Nam 20 - 30 cm
50.000đ 62.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây bạc hà chocolate Phương Nam Chậu cây bạc hà chocolate Phương Nam
Chậu cây bạc hà chocolate Phương Nam
80.000đ 100.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây Lan dollar Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây Lan dollar Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây Lan dollar Phương Nam 20 - 30 cm
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây thiết mộc lan Phương Nam 80 - 90 cm Chậu cây thiết mộc lan Phương Nam 80 - 90 cm
Chậu cây thiết mộc lan Phương Nam 80 - 90 cm
660.000đ 825.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu lan hồ điệp 5 cành Phương Nam 60cm Chậu lan hồ điệp 5 cành Phương Nam 60cm
Chậu lan hồ điệp 5 cành Phương Nam 60cm
1.570.000đ 1.962.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây cau Hawai Phương Nam 80 - 100 cm Chậu cây cau Hawai Phương Nam 80 - 100 cm
Chậu cây cau Hawai Phương Nam 80 - 100 cm
660.000đ 825.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây chanh Thái (Chanh lá số 8) Phương Nam 40 - 50 cm Chậu cây chanh Thái (Chanh lá số 8) Phương Nam 40 - 50 cm
Chậu cây chanh Thái (Chanh lá số 8) Phương Nam 40 - 50 cm
120.000đ 150.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây ngọc ngân Phương Nam 25cm Chậu cây ngọc ngân Phương Nam 25cm
Chậu cây ngọc ngân Phương Nam 25cm
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây hoàng đế xanh Phương Nam 70 - 80 cm Chậu cây hoàng đế xanh Phương Nam 70 - 80 cm
Chậu cây hoàng đế xanh Phương Nam 70 - 80 cm
720.000đ 900.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây giao (xương cá) Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây giao (xương cá) Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây giao (xương cá) Phương Nam 20 - 30 cm
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây trầu bà Ngọc thủy Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây trầu bà Ngọc thủy Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây trầu bà Ngọc thủy Phương Nam 20 - 30 cm
144.000đ 180.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây cau Nhật Phương Nam 80 - 100 cm Chậu cây cau Nhật Phương Nam 80 - 100 cm
Chậu cây cau Nhật Phương Nam 80 - 100 cm
950.000đ 1.187.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây vạn lộc Phương Nam 30cm Chậu cây vạn lộc Phương Nam 30cm
Chậu cây vạn lộc Phương Nam 30cm
192.000đ 240.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây kim phát tài Phương Nam 50cm Chậu cây kim phát tài Phương Nam 50cm
Chậu cây kim phát tài Phương Nam 50cm
240.000đ 300.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây đại phú gia Phương Nam 80 - 90 cm Chậu cây đại phú gia Phương Nam 80 - 90 cm
Chậu cây đại phú gia Phương Nam 80 - 90 cm
720.000đ 900.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây trầu bà xanh Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây trầu bà xanh Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây trầu bà xanh Phương Nam 20 - 30 cm
144.000đ 180.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây trầu bà Thái vàng Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây trầu bà Thái vàng Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây trầu bà Thái vàng Phương Nam 20 - 30 cm
144.000đ 180.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây vạn lộc thấp Phương Nam 30cm Chậu cây vạn lộc thấp Phương Nam 30cm
Chậu cây vạn lộc thấp Phương Nam 30cm
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây hồng môn nhỏ Phương Nam 30cm Chậu cây hồng môn nhỏ Phương Nam 30cm
Chậu cây hồng môn nhỏ Phương Nam 30cm
264.000đ 330.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu rau ngò gai Phương Nam 20 - 30 cm Chậu rau ngò gai Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu rau ngò gai Phương Nam 20 - 30 cm
30.000đ 37.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây cau vàng Phương Nam 80 - 100 cm Chậu cây cau vàng Phương Nam 80 - 100 cm
Chậu cây cau vàng Phương Nam 80 - 100 cm
540.000đ 675.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu rau diếp cá Phương Nam 20 - 30 cm Chậu rau diếp cá Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu rau diếp cá Phương Nam 20 - 30 cm
30.000đ 37.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây phát tài búp sen Phương Nam 35cm Chậu cây phát tài búp sen Phương Nam 35cm
Chậu cây phát tài búp sen Phương Nam 35cm
192.000đ 240.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây trường sinh Phương Nam 40cm Chậu cây trường sinh Phương Nam 40cm
Chậu cây trường sinh Phương Nam 40cm
250.000đ 312.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây Lan tim Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây Lan tim Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây Lan tim Phương Nam 20 - 30 cm
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây vạn lộc cao Phương Nam 35cm Chậu cây vạn lộc cao Phương Nam 35cm
Chậu cây vạn lộc cao Phương Nam 35cm
240.000đ 300.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây cau tiểu trâm Phương Nam 29cm Chậu cây cau tiểu trâm Phương Nam 29cm
Chậu cây cau tiểu trâm Phương Nam 29cm
130.000đ 162.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây hồng môn Phương Nam 40cm Chậu cây hồng môn Phương Nam 40cm
Chậu cây hồng môn Phương Nam 40cm
250.000đ 312.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây phát tài Đài Loan 5 tầng Phương Nam 35cm Chậu cây phát tài Đài Loan 5 tầng Phương Nam 35cm
Chậu cây phát tài Đài Loan 5 tầng Phương Nam 35cm
250.000đ 312.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây thanh tâm Phương Nam 55cm Chậu cây thanh tâm Phương Nam 55cm
Chậu cây thanh tâm Phương Nam 55cm
230.000đ 287.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây phát tài Đài Loan 3 tầng Phương Nam 15cm Chậu cây phát tài Đài Loan 3 tầng Phương Nam 15cm
Chậu cây phát tài Đài Loan 3 tầng Phương Nam 15cm
95.000đ 118.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây hồng môn 2 Phương Nam 50cm Chậu cây hồng môn 2 Phương Nam 50cm
Chậu cây hồng môn 2 Phương Nam 50cm
250.000đ 312.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu rau răm Phương Nam 20 - 30 cm Chậu rau răm Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu rau răm Phương Nam 20 - 30 cm
30.000đ 37.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu rau quế vị Phương Nam 20 - 30 cm Chậu rau quế vị Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu rau quế vị Phương Nam 20 - 30 cm
36.000đ 45.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây cau tiểu trâm Phương Nam 20cm Chậu cây cau tiểu trâm Phương Nam 20cm
Chậu cây cau tiểu trâm Phương Nam 20cm
132.000đ 165.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây phát tài núi Phương Nam 80 - 90 cm Chậu cây phát tài núi Phương Nam 80 - 90 cm
Chậu cây phát tài núi Phương Nam 80 - 90 cm
650.000đ 812.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây thanh tâm Phương Nam 30cm Chậu cây thanh tâm Phương Nam 30cm
Chậu cây thanh tâm Phương Nam 30cm
240.000đ 300.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu hoa lan Dendro 3 cành Phương Nam 50cm Chậu hoa lan Dendro 3 cành Phương Nam 50cm
Chậu hoa lan Dendro 3 cành Phương Nam 50cm
350.000đ 437.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây Lan tim Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây Lan tim Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây Lan tim Phương Nam 20 - 30 cm
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây cau vàng Phương Nam 80 - 100 cm Chậu cây cau vàng Phương Nam 80 - 100 cm
Chậu cây cau vàng Phương Nam 80 - 100 cm
540.000đ 675.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây hồng môn Phương Nam 30cm Chậu cây hồng môn Phương Nam 30cm
Chậu cây hồng môn Phương Nam 30cm
226.000đ 282.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu rau om Phương Nam 20 - 30 cm Chậu rau om Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu rau om Phương Nam 20 - 30 cm
30.000đ 37.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây thài lài Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây thài lài Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây thài lài Phương Nam 20 - 30 cm
90.000đ 112.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây luyến khách Phương Nam 20 - 30 cm Chậu cây luyến khách Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây luyến khách Phương Nam 20 - 30 cm
84.000đ 105.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây trúc bách hợp Phương Nam 80 - 120 cm Chậu cây trúc bách hợp Phương Nam 80 - 120 cm
Chậu cây trúc bách hợp Phương Nam 80 - 120 cm
660.000đ 825.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây hoàng đế Phương Nam 30cm Chậu cây hoàng đế Phương Nam 30cm
Chậu cây hoàng đế Phương Nam 30cm
216.000đ 270.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây phát tài núi Phương Nam 80 - 90 cm Chậu cây phát tài núi Phương Nam 80 - 90 cm
Chậu cây phát tài núi Phương Nam 80 - 90 cm
750.000đ 937.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây bạch mã hoàng tử Phương Nam 80 - 100 cm Chậu cây bạch mã hoàng tử Phương Nam 80 - 100 cm
Chậu cây bạch mã hoàng tử Phương Nam 80 - 100 cm
600.000đ 750.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy