text.skipToContent

Cáp - dây nối - bộ chia USB

Tìm thấy 921 sản phẩm
Cáp chuyển đổi HDMI sang VGA Vention ACFBB Cáp chuyển đổi HDMI sang VGA Vention ACFBB
Cáp chuyển đổi HDMI sang VGA Vention ACFBB
250.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ chuyển đổi Sata/IDE sang USB 3.0 Unitek Y-3322 Bộ chuyển đổi Sata/IDE sang USB 3.0 Unitek Y-3322
Bộ chuyển đổi Sata/IDE sang USB 3.0 Unitek Y-3322
519.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp Audio 3.5mm sang 2 đầu AV Dtech DT-6214 10m Cáp Audio 3.5mm sang 2 đầu AV Dtech DT-6214 10m
Cáp Audio 3.5mm sang 2 đầu AV Dtech DT-6214 10m
299.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp Audio 3.5mm âm ra 2 RCA dương Ugreen UG-10561 20cm Cáp Audio 3.5mm âm ra 2 RCA dương Ugreen UG-10561 20cm
Cáp Audio 3.5mm âm ra 2 RCA dương Ugreen UG-10561 20cm
129.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ chuyển đổi âm thanh Bluetooth 4.1 Ugreen 30347 Bộ chuyển đổi âm thanh Bluetooth 4.1 Ugreen 30347
Bộ chuyển đổi âm thanh Bluetooth 4.1 Ugreen 30347
449.000đ 599.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp chuyển đổi DVI 24+1 sang VGA Ugreen UG-40259 20cm Cáp chuyển đổi DVI 24+1 sang VGA Ugreen UG-40259 20cm
Cáp chuyển đổi DVI 24+1 sang VGA Ugreen UG-40259 20cm
350.000đ 499.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thiết bị thu Bluetooth 4.1 Music Receiver AUX 3.5mm Ugreen UG-30445 Thiết bị thu Bluetooth 4.1 Music Receiver AUX 3.5mm Ugreen UG-30445
Thiết bị thu Bluetooth 4.1 Music Receiver AUX 3.5mm Ugreen UG-30445
549.000đ 649.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp DVI to DVI 24+1 Ugreen UG-11608 5m Cáp DVI to DVI 24+1 Ugreen UG-11608 5m
Cáp DVI to DVI 24+1 Ugreen UG-11608 5m
309.000đ 445.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ chia USB 3.0 tích hợp LAN 10/100Mbps Ugreen 20266 Bộ chia USB 3.0 tích hợp LAN 10/100Mbps Ugreen 20266
Bộ chia USB 3.0 tích hợp LAN 10/100Mbps Ugreen 20266
549.000đ 645.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp DVI sang DVI 24+1 Ugreen UG-11607 3m Cáp DVI sang DVI 24+1 Ugreen UG-11607 3m
Cáp DVI sang DVI 24+1 Ugreen UG-11607 3m
239.000đ 450.000đ
-47%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp DVI sang DVI 24+1 Ugreen UG-11606 1.5m Cáp DVI sang DVI 24+1 Ugreen UG-11606 1.5m
Cáp DVI sang DVI 24+1 Ugreen UG-11606 1.5m
169.000đ 299.000đ
-43%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ chia USB 3.0 tích hợp ra cổng Gigabit LAN Ugreen 20265 Bộ chia USB 3.0 tích hợp ra cổng Gigabit LAN Ugreen 20265
Bộ chia USB 3.0 tích hợp ra cổng Gigabit LAN Ugreen 20265
649.000đ 755.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp USB 2.0 hai đầu đực Ugreen UG-10311 2m Cáp USB 2.0 hai đầu đực Ugreen UG-10311 2m
Cáp USB 2.0 hai đầu đực Ugreen UG-10311 2m
89.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ chuyển đổi quang, optical sang RCA Ugreen UG-30910 Bộ chuyển đổi quang, optical sang RCA Ugreen UG-30910
Bộ chuyển đổi quang, optical sang RCA Ugreen UG-30910
549.000đ 655.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu chuyển đổi DVI 24+1 sang HDMI Ugreen 20124 Đầu chuyển đổi DVI 24+1 sang HDMI Ugreen 20124
Đầu chuyển đổi DVI 24+1 sang HDMI Ugreen 20124
108.000đ 199.000đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp OTG Micro USB 2.0 Ugreen UG-10821 12cm Cáp OTG Micro USB 2.0 Ugreen UG-10821 12cm
Cáp OTG Micro USB 2.0 Ugreen UG-10821 12cm
80.000đ 120.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp Mini HDMI sang HDMI Ugreen UG-10117 2m Cáp Mini HDMI sang HDMI Ugreen UG-10117 2m
Cáp Mini HDMI sang HDMI Ugreen UG-10117 2m
180.000đ 300.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp chuyển đổi Displayport sang HDMI Ugreen UG-10204 5m Cáp chuyển đổi Displayport sang HDMI Ugreen UG-10204 5m
Cáp chuyển đổi Displayport sang HDMI Ugreen UG-10204 5m
449.000đ 600.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp chuyển đổi DVI 24+1 sang HDMI Ugreen UG-20118 Cáp chuyển đổi DVI 24+1 sang HDMI Ugreen UG-20118
Cáp chuyển đổi DVI 24+1 sang HDMI Ugreen UG-20118
149.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp chuyển đổi DVI 24+5 sang VGA Ugreen UG-11618 3m Cáp chuyển đổi DVI 24+5 sang VGA Ugreen UG-11618 3m
Cáp chuyển đổi DVI 24+5 sang VGA Ugreen UG-11618 3m
229.000đ 299.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp chuyển đổi DVI 24+5 sang VGA Ugreen UG-11617 1.5m Cáp chuyển đổi DVI 24+5 sang VGA Ugreen UG-11617 1.5m
Cáp chuyển đổi DVI 24+5 sang VGA Ugreen UG-11617 1.5m
149.000đ 299.000đ
-50%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp chuyển đổi Displayport sang HDMI Ugreen UG-10203 3m Cáp chuyển đổi Displayport sang HDMI Ugreen UG-10203 3m
Cáp chuyển đổi Displayport sang HDMI Ugreen UG-10203 3m
379.000đ 499.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp Mini HDMI sang HDMI Ugreen UG-10118 3m Cáp Mini HDMI sang HDMI Ugreen UG-10118 3m
Cáp Mini HDMI sang HDMI Ugreen UG-10118 3m
209.000đ 399.000đ
-48%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang HDMI Ugreen 10419 3m (Trắng) Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang HDMI Ugreen 10419 3m (Trắng)
Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang HDMI Ugreen 10419 3m (Trắng)
349.000đ 399.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp chuyển đổi Mini DisplayPort sang HDMI Ugreen UG-10404 2m (Trắng) Cáp chuyển đổi Mini DisplayPort sang HDMI Ugreen UG-10404 2m (Trắng)
Cáp chuyển đổi Mini DisplayPort sang HDMI Ugreen UG-10404 2m (Trắng)
298.000đ 499.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu nối HDMI Ugreen UG-20107 Đầu nối HDMI Ugreen UG-20107
Đầu nối HDMI Ugreen UG-20107
90.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-30109 1.5m Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-30109 1.5m
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-30109 1.5m
130.000đ 249.000đ
-48%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D, 4K Ugreen UG-10254 5m Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D, 4K Ugreen UG-10254 5m
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D, 4K Ugreen UG-10254 5m
319.000đ 450.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp nối dài Mini HDMI sang HDMI Ugreen UG-20137 20cm Cáp nối dài Mini HDMI sang HDMI Ugreen UG-20137 20cm
Cáp nối dài Mini HDMI sang HDMI Ugreen UG-20137 20cm
149.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10264 8m Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10264 8m
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10264 8m
440.000đ 555.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10265 10m Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10265 10m
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10265 10m
599.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-30112 5m Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-30112 5m
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-30112 5m
250.000đ 349.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10263 5m Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10263 5m
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10263 5m
360.000đ 455.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10260 1.5m Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10260 1.5m
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10260 1.5m
219.000đ 319.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu chuyển Micro HDMI sang HDMI Ugreen UG-20106 Đầu chuyển Micro HDMI sang HDMI Ugreen UG-20106
Đầu chuyển Micro HDMI sang HDMI Ugreen UG-20106
120.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10262 3m Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10262 3m
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10262 3m
279.000đ 499.000đ
-44%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10259 1m Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10259 1m
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10259 1m
198.000đ 350.000đ
-43%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D, 4K Ugreen UG-10251 1.5m Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D, 4K Ugreen UG-10251 1.5m
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D, 4K Ugreen UG-10251 1.5m
229.000đ 299.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10261 2m Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10261 2m
Cáp HDMI dẹt hỗ trợ 3D 4K Ugreen UG-10261 2m
249.000đ 349.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp chuyển Mini Displayport sang HDMI Ugreen UG-10451 Cáp chuyển Mini Displayport sang HDMI Ugreen UG-10451
Cáp chuyển Mini Displayport sang HDMI Ugreen UG-10451
380.000đ 499.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10114 30m Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10114 30m
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10114 30m
1.390.000đ 1.500.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10111 15m Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10111 15m
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10111 15m
590.000đ 799.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10112 20m Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10112 20m
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10112 20m
838.000đ 950.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10113 25m Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10113 25m
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + hỗ trợ 3D 4K 2K Ugreen UG-10113 25m
1.199.000đ 1.400.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10106 1m Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10106 1m
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10106 1m
90.000đ 150.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10110 10m Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10110 10m
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10110 10m
349.000đ 499.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10107 2m Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10107 2m
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10107 2m
119.000đ 199.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10108 3m Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10108 3m
Cáp HDMI cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4K 2K Ugreen UG-10108 3m
140.000đ 249.000đ
-44%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen UG-10590 3m Cáp audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen UG-10590 3m
Cáp audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen UG-10590 3m
289.000đ 319.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp Audio 3.5mm Ugreen UG-10731 5m dây dẹt Cáp Audio 3.5mm Ugreen UG-10731 5m dây dẹt
Cáp Audio 3.5mm Ugreen UG-10731 5m dây dẹt
279.000đ 345.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp AV 2 đầu hoa sen mạ vàng Ugreen UG-10517 1.5m Cáp AV 2 đầu hoa sen mạ vàng Ugreen UG-10517 1.5m
Cáp AV 2 đầu hoa sen mạ vàng Ugreen UG-10517 1.5m
119.000đ 199.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp Audio 3.5mm Ugreen UG-10732 0.5m Cáp Audio 3.5mm Ugreen UG-10732 0.5m
Cáp Audio 3.5mm Ugreen UG-10732 0.5m
139.000đ 190.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ chuyển đổi AV sang HDMI Ugreen UG-40225 (Trắng) Bộ chuyển đổi AV sang HDMI Ugreen UG-40225 (Trắng)
Bộ chuyển đổi AV sang HDMI Ugreen UG-40225 (Trắng)
888.000đ 950.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp AV hoa sen 2 đầu RCA Ugreen UG-10519 3m Cáp AV hoa sen 2 đầu RCA Ugreen UG-10519 3m
Cáp AV hoa sen 2 đầu RCA Ugreen UG-10519 3m
200.000đ 299.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen UG-10584 2m Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen UG-10584 2m
Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen UG-10584 2m
199.900đ 319.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp Audio quang Ugreen UG-10769 1.5m Cáp Audio quang Ugreen UG-10769 1.5m
Cáp Audio quang Ugreen UG-10769 1.5m
149.000đ 300.000đ
-50%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp Audio quang Ugreen UG-10771 3m Cáp Audio quang Ugreen UG-10771 3m
Cáp Audio quang Ugreen UG-10771 3m
219.000đ 299.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp Audio quang Ugreen UG-10768 1m Cáp Audio quang Ugreen UG-10768 1m
Cáp Audio quang Ugreen UG-10768 1m
119.000đ 199.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp Audio 3.5mm 1 ra 2 Ugreen UG-10532 20cm Cáp Audio 3.5mm 1 ra 2 Ugreen UG-10532 20cm
Cáp Audio 3.5mm 1 ra 2 Ugreen UG-10532 20cm
119.000đ 185.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy