text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trà sữa Nestea Milk Tea 160g (8 gói x 20g)Trà sữa Nestea Milk Tea 160g (8 gói x 20g)
Trà sữa Nestea Milk Tea 160g (8 gói x 20g)
33.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà bí đao ít đường Wonderfarm lon 310mlTrà bí đao ít đường Wonderfarm lon 310ml
Trà bí đao ít đường Wonderfarm lon 310ml
7.100đ 7.500đ -5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà sữa Royal Ajinomoto Blendy hộp 10 gói x 18gTrà sữa Royal Ajinomoto Blendy hộp 10 gói x 18g
Trà sữa Royal Ajinomoto Blendy hộp 10 gói x 18g
40.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước trà lúa mạch Woongjin 1,5LNước trà lúa mạch Woongjin 1,5L
Nước trà lúa mạch Woongjin 1,5L
39.000đ 44.900đ -13%
Hoàn 1.000đ
Trà sữa Olong Lipton hộp 136g (8 túi x 17g)Trà sữa Olong Lipton hộp 136g (8 túi x 17g)
Trà sữa Olong Lipton hộp 136g (8 túi x 17g)
37.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nụ vối Trà Đại Gia gói 200gNụ vối Trà Đại Gia gói 200g
Nụ vối Trà Đại Gia gói 200g
29.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà quế Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40gTrà quế Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40g
Trà quế Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40g
45.800đ 55.000đ -17%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà hương bạc hà Cozy hộp 50gTrà hương bạc hà Cozy hộp 50g
Trà hương bạc hà Cozy hộp 50g
34.800đ 36.000đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà gừng HotGinger Cozy hộp 200gTrà gừng HotGinger Cozy hộp 200g
Trà gừng HotGinger Cozy hộp 200g
43.000đ 45.500đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh hương chanh Lipton hộp 30gTrà xanh hương chanh Lipton hộp 30g
Trà xanh hương chanh Lipton hộp 30g
39.400đ 45.200đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà chanh túi lọc Dilmah hộp 30gTrà chanh túi lọc Dilmah hộp 30g
Trà chanh túi lọc Dilmah hộp 30g
45.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà lúa mạch Seikatsuha hộp 416g (52 túi lọc)Trà lúa mạch Seikatsuha hộp 416g (52 túi lọc)
Trà lúa mạch Seikatsuha hộp 416g (52 túi lọc)
90.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Dilmah Ceylon Gold hộp 100 túi lọc x 2gTrà Dilmah Ceylon Gold hộp 100 túi lọc x 2g
Trà Dilmah Ceylon Gold hộp 100 túi lọc x 2g
168.800đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà khổ qua Vĩnh Tiến hộp 40gTrà khổ qua Vĩnh Tiến hộp 40g
Trà khổ qua Vĩnh Tiến hộp 40g
27.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà sữa dâu Ajinomoto Blendy hộp 10 gói x 18gTrà sữa dâu Ajinomoto Blendy hộp 10 gói x 18g
Trà sữa dâu Ajinomoto Blendy hộp 10 gói x 18g
40.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà tim sen Hùng Phát hộp 50gTrà tim sen Hùng Phát hộp 50g
Trà tim sen Hùng Phát hộp 50g
28.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Blendy Matcha sữa Ajinomoto 170g (hộp 10 gói x 17g)Trà Blendy Matcha sữa Ajinomoto 170g (hộp 10 gói x 17g)
Trà Blendy Matcha sữa Ajinomoto 170g (hộp 10 gói x 17g)
40.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Atiso túi lọc hạng nhất Vĩnh Tiến hộp 100gTrà Atiso túi lọc hạng nhất Vĩnh Tiến hộp 100g
Trà Atiso túi lọc hạng nhất Vĩnh Tiến hộp 100g
59.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà giảm cân Trà Đại Gia hộp 60g (1,5g x 40 túi)Trà giảm cân Trà Đại Gia hộp 60g (1,5g x 40 túi)
Trà giảm cân Trà Đại Gia hộp 60g (1,5g x 40 túi)
79.600đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Organic Lemongrass, Ginger và Citrus Fruits English Tea Shop hộp 30g (20 gói x 1.5g)Trà Organic Lemongrass, Ginger và Citrus Fruits English Tea Shop hộp 30g (20 gói x 1.5g)
Trà Organic Lemongrass, Ginger và Citrus Fruits English Tea Shop hộp 30g (20 gói x 1.5g)
94.500đ 111.200đ -15%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà gừng hòa tan Trà Đại Gia hộp 30gTrà gừng hòa tan Trà Đại Gia hộp 30g
Trà gừng hòa tan Trà Đại Gia hộp 30g
21.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tín trà Hùng Thái gói 100gTín trà Hùng Thái gói 100g
Tín trà Hùng Thái gói 100g
22.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà sữa vị dâu tây Phúc Thịnh Food chai 290mlTrà sữa vị dâu tây Phúc Thịnh Food chai 290ml
Trà sữa vị dâu tây Phúc Thịnh Food chai 290ml
26.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà thanh nhiệt Hùng Phát hộp 75gTrà thanh nhiệt Hùng Phát hộp 75g
Trà thanh nhiệt Hùng Phát hộp 75g
28.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà tim sen Vĩnh Tiến hộp 40gTrà tim sen Vĩnh Tiến hộp 40g
Trà tim sen Vĩnh Tiến hộp 40g
29.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà giảo cổ lam Cozy hộp 20 túi x 2gTrà giảo cổ lam Cozy hộp 20 túi x 2g
Trà giảo cổ lam Cozy hộp 20 túi x 2g
30.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà chùm ngây Cozy hộp 20 túi x 2gTrà chùm ngây Cozy hộp 20 túi x 2g
Trà chùm ngây Cozy hộp 20 túi x 2g
30.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà hòa tan gừng Trà Đại Gia hộp 200gTrà hòa tan gừng Trà Đại Gia hộp 200g
Trà hòa tan gừng Trà Đại Gia hộp 200g
40.200đ 47.300đ -15%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà mát gan lợi tiểu Kingphar hộp 40gTrà mát gan lợi tiểu Kingphar hộp 40g
Trà mát gan lợi tiểu Kingphar hộp 40g
41.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà ngủ ngon Vinatea hộp 50gTrà ngủ ngon Vinatea hộp 50g
Trà ngủ ngon Vinatea hộp 50g
41.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà sữa Matcha Lipton hộp 136g (8 túi x 17g)Trà sữa Matcha Lipton hộp 136g (8 túi x 17g)
Trà sữa Matcha Lipton hộp 136g (8 túi x 17g)
43.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà giảm cân Hùng Thái hộp 40gTrà giảm cân Hùng Thái hộp 40g
Trà giảm cân Hùng Thái hộp 40g
44.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà lúa mạch Dongsuh hộp 150gTrà lúa mạch Dongsuh hộp 150g
Trà lúa mạch Dongsuh hộp 150g
48.000đ 55.200đ -13%
Hoàn 1.000đ
Trà tam diệp Hùng Phát hộp 50gTrà tam diệp Hùng Phát hộp 50g
Trà tam diệp Hùng Phát hộp 50g
63.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà túi lọc hương bạc hà Dilmah hộp 30gTrà túi lọc hương bạc hà Dilmah hộp 30g
Trà túi lọc hương bạc hà Dilmah hộp 30g
75.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Tân Cương Móc Câu Trà Đại GiaTrà Tân Cương Móc Câu Trà Đại Gia
Trà Tân Cương Móc Câu Trà Đại Gia
75.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà giảm cân Kingphar hộp 60gTrà giảm cân Kingphar hộp 60g
Trà giảm cân Kingphar hộp 60g
77.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ưu đãi từ đối tác
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín