text.skipToContent

Các loại rau củ khác

Tìm thấy 51 sản phẩm
Bí ngô non L1 VinEco Bí ngô non L1 VinEco
Bí ngô non L1 VinEco
3.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành củ Việt Nam Hành củ Việt Nam
Hành củ Việt Nam
8.400đ 16.700đ
-50%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải trái tim Đà Lạt loại 1 VinEco Bắp cải trái tim Đà Lạt loại 1 VinEco
Bắp cải trái tim Đà Lạt loại 1 VinEco
13.200đ 16.700đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Súp lơ (bông cải) xanh Đà Lạt loại 1 Vineco Súp lơ (bông cải) xanh Đà Lạt loại 1 Vineco
Súp lơ (bông cải) xanh Đà Lạt loại 1 Vineco
71.500đ 76.900đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bí xanh (bí đao) Bí xanh (bí đao)
Bí xanh (bí đao)
14.500đ 15.800đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bí đỏ hồ lô DL L1 XA MT Bí đỏ hồ lô DL L1 XA MT
Bí đỏ hồ lô DL L1 XA MT
9.800đ 13.500đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà chua đỏ Cà chua đỏ
Cà chua đỏ
17.000đ 17.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chanh có hạt L1 MT Chanh có hạt L1 MT
Chanh có hạt L1 MT
6.200đ 9.100đ
-32%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bí đỏ hồ lô DL L1 MT Bí đỏ hồ lô DL L1 MT
Bí đỏ hồ lô DL L1 MT
14.100đ 19.200đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt ngọt (ớt chuông) xanh L1 Vineco Ớt ngọt (ớt chuông) xanh L1 Vineco
Ớt ngọt (ớt chuông) xanh L1 Vineco
12.300đ 14.300đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Su su quả DL L1 Vineco Su su quả DL L1 Vineco
Su su quả DL L1 Vineco
8.800đ 13.000đ
-32%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu cove xanh Đà Lạt loại 1 VinEco Đậu cove xanh Đà Lạt loại 1 VinEco
Đậu cove xanh Đà Lạt loại 1 VinEco
15.900đ 21.800đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đũa L1 Vineco Đậu đũa L1 Vineco
Đậu đũa L1 Vineco
5.800đ 9.000đ
-36%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bí đao chanh L1 VinEco Bí đao chanh L1 VinEco
Bí đao chanh L1 VinEco
5.400đ 9.300đ
-42%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lặc lày (mướp Nhật) L1 Vineco Lặc lày (mướp Nhật) L1 Vineco
Lặc lày (mướp Nhật) L1 Vineco
10.000đ 16.700đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bầu sao L1 VinEco Bầu sao L1 VinEco
Bầu sao L1 VinEco
5.200đ 7.900đ
-34%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dứa (khóm) quả Dứa (khóm) quả
Dứa (khóm) quả
14.700đ 16.700đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa chuột (dưa leo) L1 Vineco Dưa chuột (dưa leo) L1 Vineco
Dưa chuột (dưa leo) L1 Vineco
9.100đ 11.400đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chanh không hạt DL L1 MT Chanh không hạt DL L1 MT
Chanh không hạt DL L1 MT
4.000đ 7.700đ
-48%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bầu sao Bầu sao
Bầu sao
21.800đ 29.200đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bí ngô hồ lô L1 VinEco Bí ngô hồ lô L1 VinEco
Bí ngô hồ lô L1 VinEco
9.200đ 12.500đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu phộng (lạc) tươi DL L1 MT Đậu phộng (lạc) tươi DL L1 MT
Đậu phộng (lạc) tươi DL L1 MT
29.400đ 31.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bí đỏ dài Bí đỏ dài
Bí đỏ dài
8.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Quả bầu Quả bầu
Quả bầu
9.300đ 14.100đ
-34%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngô ngọt L1 Vineco Ngô ngọt L1 Vineco
Ngô ngọt L1 Vineco
3.500đ 6.600đ
-47%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mướp hương sạch VinEco Mướp hương sạch VinEco
Mướp hương sạch VinEco
9.800đ 12.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà chua đỏ DL L1 MT Cà chua đỏ DL L1 MT
Cà chua đỏ DL L1 MT
16.500đ 23.800đ
-31%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giá đỗ L1 Vineco Giá đỗ L1 Vineco
Giá đỗ L1 Vineco
6.400đ 11.000đ
-42%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Su su baby DL L1 MT Su su baby DL L1 MT
Su su baby DL L1 MT
22.900đ 28.200đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mướp đắng (khổ qua) L1 Vineco Mướp đắng (khổ qua) L1 Vineco
Mướp đắng (khổ qua) L1 Vineco
9.500đ 14.000đ
-32%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bí đỏ dài Bí đỏ dài
Bí đỏ dài
17.100đ 26.700đ
-36%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nha đam DL L1 MT Nha đam DL L1 MT
Nha đam DL L1 MT
5.200đ 9.800đ
-47%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau diếp cá VinEco Rau diếp cá VinEco
Rau diếp cá VinEco
4.400đ 6.000đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà chua Beef lớn DL L1 MT Cà chua Beef lớn DL L1 MT
Cà chua Beef lớn DL L1 MT
22.700đ 26.600đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu rồng L1 Vineco Đậu rồng L1 Vineco
Đậu rồng L1 Vineco
16.300đ 28.300đ
-42%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
VinEco cà chua cherry VinEco cà chua cherry
VinEco cà chua cherry
17.500đ 33.000đ
-47%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà tím đen dài Đà Lạt Loại 1 VinEco Cà tím đen dài Đà Lạt Loại 1 VinEco
Cà tím đen dài Đà Lạt Loại 1 VinEco
10.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gừng củ Gừng củ
Gừng củ
6.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà chua cherry vàng VinEco L1 Cà chua cherry vàng VinEco L1
Cà chua cherry vàng VinEco L1
20.100đ 22.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt ngọt (ớt chuông) xanh DL L1 Vineco Ớt ngọt (ớt chuông) xanh DL L1 Vineco
Ớt ngọt (ớt chuông) xanh DL L1 Vineco
32.000đ 32.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt ngọt (ớt chuông) đỏ DL L1 Vineco Ớt ngọt (ớt chuông) đỏ DL L1 Vineco
Ớt ngọt (ớt chuông) đỏ DL L1 Vineco
20.200đ 21.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt ngọt (ớt chuông) xanh DL L1 MT Ớt ngọt (ớt chuông) xanh DL L1 MT
Ớt ngọt (ớt chuông) xanh DL L1 MT
10.600đ 14.800đ
-28%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
VinEco Đậu cove xanh VinEco Đậu cove xanh
VinEco Đậu cove xanh
20.000đ 21.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa chuột baby (dưa leo baby) L1 Vineco Dưa chuột baby (dưa leo baby) L1 Vineco
Dưa chuột baby (dưa leo baby) L1 Vineco
14.000đ 23.000đ
-39%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mướp hương Mướp hương
Mướp hương
13.100đ 13.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Su su baby L1 Vineco Su su baby L1 Vineco
Su su baby L1 Vineco
19.000đ 23.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp chuối bào Ánh Nhi Bắp chuối bào Ánh Nhi
Bắp chuối bào Ánh Nhi
8.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau muống chẻ (bào) Ánh Nhi Rau muống chẻ (bào) Ánh Nhi
Rau muống chẻ (bào) Ánh Nhi
6.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Su su Su su
Su su
4.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đũa Đậu đũa
Đậu đũa
11.600đ 15.900đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bí xanh (bí đao) L1 VinEco Bí xanh (bí đao) L1 VinEco
Bí xanh (bí đao) L1 VinEco
75.900đ 82.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy