text.skipToContent

Các loại rau củ khác

Tìm thấy 129 sản phẩm
Súp lơ (bông cải) xanh Đà Lạt loại 1 Vineco Súp lơ (bông cải) xanh Đà Lạt loại 1 Vineco
Súp lơ (bông cải) xanh Đà Lạt loại 1 Vineco
66.500đ 76.900đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa chuột dài (dưa leo dài) DL L1 Vineco Dưa chuột dài (dưa leo dài) DL L1 Vineco
Dưa chuột dài (dưa leo dài) DL L1 Vineco
8.800đ 10.600đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu cove xanh L1 Vineco Đậu cove xanh L1 Vineco
Đậu cove xanh L1 Vineco
12.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bí ngòi vàng L1 VinEco Bí ngòi vàng L1 VinEco
Bí ngòi vàng L1 VinEco
11.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súp lơ (bông cải) xanh L1 Vineco Súp lơ (bông cải) xanh L1 Vineco
Súp lơ (bông cải) xanh L1 Vineco
20.200đ 20.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giá đỗ L1 Vineco Giá đỗ L1 Vineco
Giá đỗ L1 Vineco
11.200đ 19.300đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt ngọt tím L1 VinEco Ớt ngọt tím L1 VinEco
Ớt ngọt tím L1 VinEco
23.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt ngọt (ớt chuông) vàng L1 VinEco Ớt ngọt (ớt chuông) vàng L1 VinEco
Ớt ngọt (ớt chuông) vàng L1 VinEco
19.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà tím đen dài Đà Lạt Loại 1 VinEco Cà tím đen dài Đà Lạt Loại 1 VinEco
Cà tím đen dài Đà Lạt Loại 1 VinEco
14.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ quà Thịnh Vượng VinEco Giỏ quà Thịnh Vượng VinEco
Giỏ quà Thịnh Vượng VinEco
890.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ quà Sung Túc VinEco Giỏ quà Sung Túc VinEco
Giỏ quà Sung Túc VinEco
490.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ quà An Khang VinEco Giỏ quà An Khang VinEco
Giỏ quà An Khang VinEco
690.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dứa (khóm) quả Dứa (khóm) quả
Dứa (khóm) quả
14.700đ 16.700đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súp lơ (bông cải) trắng DL L1 MT Súp lơ (bông cải) trắng DL L1 MT
Súp lơ (bông cải) trắng DL L1 MT
34.700đ 52.600đ
-34%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bí xanh (bí đao) Bí xanh (bí đao)
Bí xanh (bí đao)
20.700đ 22.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súp lơ (bông cải) san hô L1 Vineco Súp lơ (bông cải) san hô L1 Vineco
Súp lơ (bông cải) san hô L1 Vineco
12.500đ 23.800đ
-47%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà chua cherry đỏ (dài) DL L1 MT Cà chua cherry đỏ (dài) DL L1 MT
Cà chua cherry đỏ (dài) DL L1 MT
5.800đ 9.400đ
-38%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà chua cocktail DL L1 MT Cà chua cocktail DL L1 MT
Cà chua cocktail DL L1 MT
14.000đ 19.100đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa chuột baby (dưa leo baby) L1 Vineco Dưa chuột baby (dưa leo baby) L1 Vineco
Dưa chuột baby (dưa leo baby) L1 Vineco
21.000đ 21.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu rồng L1 Vineco Đậu rồng L1 Vineco
Đậu rồng L1 Vineco
16.300đ 28.300đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt sừng đỏ DL L1 MT Ớt sừng đỏ DL L1 MT
Ớt sừng đỏ DL L1 MT
13.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp cải trái tim Đà Lạt loại 1 VinEco Bắp cải trái tim Đà Lạt loại 1 VinEco
Bắp cải trái tim Đà Lạt loại 1 VinEco
10.500đ 16.700đ
-37%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bí ngô non L1 VinEco Bí ngô non L1 VinEco
Bí ngô non L1 VinEco
8.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Me vàng Ánh Nhi hộp 60g Me vàng Ánh Nhi hộp 60g
Me vàng Ánh Nhi hộp 60g
4.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp chuối non Ánh Nhi gói 250g Bắp chuối non Ánh Nhi gói 250g
Bắp chuối non Ánh Nhi gói 250g
13.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp chuối bào Ánh Nhi Bắp chuối bào Ánh Nhi
Bắp chuối bào Ánh Nhi
8.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau mầm bông cải xanh Hoàng Tố Anh hộp 150g Rau mầm bông cải xanh Hoàng Tố Anh hộp 150g
Rau mầm bông cải xanh Hoàng Tố Anh hộp 150g
30.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau mầm cải ngọt Hoàng Tố Anh hộp 200g Rau mầm cải ngọt Hoàng Tố Anh hộp 200g
Rau mầm cải ngọt Hoàng Tố Anh hộp 200g
20.400đ 20.800đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súp lơ (bông cải) xanh DL L1 MT Súp lơ (bông cải) xanh DL L1 MT
Súp lơ (bông cải) xanh DL L1 MT
40.500đ 49.000đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Măng tây xanh DL L1 MT Măng tây xanh DL L1 MT
Măng tây xanh DL L1 MT
44.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nghệ L1 MT Nghệ L1 MT
Nghệ L1 MT
12.300đ 13.700đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bông hẹ Bông hẹ
Bông hẹ
15.800đ 30.000đ
-47%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa chuột (Dưa leo) Dưa chuột (Dưa leo)
Dưa chuột (Dưa leo)
14.400đ 14.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mướp hương Mướp hương
Mướp hương
12.000đ 13.200đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dọc mùng (bạc hà) L1 MT Dọc mùng (bạc hà) L1 MT
Dọc mùng (bạc hà) L1 MT
4.100đ 7.000đ
-41%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Măng trúc quân tử Kim Bôi túi 300g Măng trúc quân tử Kim Bôi túi 300g
Măng trúc quân tử Kim Bôi túi 300g
48.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng láng L1 Vineco Húng láng L1 Vineco
Húng láng L1 Vineco
6.100đ 10.500đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súp lơ (bông cải) xanh DL L1 XA MT Súp lơ (bông cải) xanh DL L1 XA MT
Súp lơ (bông cải) xanh DL L1 XA MT
8.600đ 9.800đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súp lơ (bông cải) trắng DL L1 XA MT Súp lơ (bông cải) trắng DL L1 XA MT
Súp lơ (bông cải) trắng DL L1 XA MT
17.300đ 19.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nha đam Đà Lạt PF Nha đam Đà Lạt PF
Nha đam Đà Lạt PF
6.600đ 12.200đ
-46%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chanh không hạt DL L1 MT Chanh không hạt DL L1 MT
Chanh không hạt DL L1 MT
12.600đ 23.000đ
-45%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chanh có hạt Chanh có hạt
Chanh có hạt
5.100đ 8.000đ
-36%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt ngọt (ớt chuông) baby 3 màu DL L1 MT Ớt ngọt (ớt chuông) baby 3 màu DL L1 MT
Ớt ngọt (ớt chuông) baby 3 màu DL L1 MT
21.300đ 25.200đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chanh có hạt DL L1 MT Chanh có hạt DL L1 MT
Chanh có hạt DL L1 MT
7.800đ 10.100đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt ngọt dài DL L1 MT Ớt ngọt dài DL L1 MT
Ớt ngọt dài DL L1 MT
11.300đ 19.800đ
-43%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa chuột dài (dưa leo dài) DL L1 MT Dưa chuột dài (dưa leo dài) DL L1 MT
Dưa chuột dài (dưa leo dài) DL L1 MT
8.300đ 11.500đ
-28%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súp lơ (bông cải) trắng L1 Vineco Súp lơ (bông cải) trắng L1 Vineco
Súp lơ (bông cải) trắng L1 Vineco
20.000đ 20.900đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà tím đen dài DL L1 XA MT Cà tím đen dài DL L1 XA MT
Cà tím đen dài DL L1 XA MT
15.600đ 18.700đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bầu sao L1 VinEco Bầu sao L1 VinEco
Bầu sao L1 VinEco
8.600đ 13.100đ
-34%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt ngọt (ớt chuông) vàng DL L1 MT Ớt ngọt (ớt chuông) vàng DL L1 MT
Ớt ngọt (ớt chuông) vàng DL L1 MT
13.100đ 14.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cần tây lớn DL L1 XA MT Cần tây lớn DL L1 XA MT
Cần tây lớn DL L1 XA MT
8.700đ 11.600đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt ngọt (ớt chuông) đỏ DL L1 MT Ớt ngọt (ớt chuông) đỏ DL L1 MT
Ớt ngọt (ớt chuông) đỏ DL L1 MT
11.700đ 13.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà chua đỏ DL L1 MT Cà chua đỏ DL L1 MT
Cà chua đỏ DL L1 MT
9.400đ 14.300đ
-34%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà tím dài Đà Lạt L1 VinEco Cà tím dài Đà Lạt L1 VinEco
Cà tím dài Đà Lạt L1 VinEco
22.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà chua cherry sô cô la (dài) DL L1 MT Cà chua cherry sô cô la (dài) DL L1 MT
Cà chua cherry sô cô la (dài) DL L1 MT
10.800đ 13.700đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bí đỏ tròn DL L1 XA MT Bí đỏ tròn DL L1 XA MT
Bí đỏ tròn DL L1 XA MT
10.600đ 21.100đ
-50%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà tím dài DL L1 XA MT Cà tím dài DL L1 XA MT
Cà tím dài DL L1 XA MT
3.500đ 6.900đ
-49%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà chua đỏ DL LX MT Cà chua đỏ DL LX MT
Cà chua đỏ DL LX MT
7.600đ 13.600đ
-44%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súp lơ xanh Súp lơ xanh
Súp lơ xanh
33.800đ 40.400đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mướp hương L1 Vineco Mướp hương L1 Vineco
Mướp hương L1 Vineco
11.700đ 14.400đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy