text.skipToContent

 

Các loại hạt

Tìm thấy 50 sản phẩm
Hạt óc chó khô Walnuts Halves Kernels túi 1kg Hạt óc chó khô Walnuts Halves Kernels túi 1kg
Hạt óc chó khô Walnuts Halves Kernels túi 1kg
950.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hạt điều mật ong Lafooco lọ 200g Hạt điều mật ong Lafooco lọ 200g
Hạt điều mật ong Lafooco lọ 200g
147.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều rang muối Tuấn Đạt hộp 400g Hạt điều rang muối Tuấn Đạt hộp 400g
Hạt điều rang muối Tuấn Đạt hộp 400g
217.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt hạnh nhân rang muối Iran 50g Hạt hạnh nhân rang muối Iran 50g
Hạt hạnh nhân rang muối Iran 50g
36.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt dẻ cười rang muối Iran 100g Hạt dẻ cười rang muối Iran 100g
Hạt dẻ cười rang muối Iran 100g
42.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt hạnh nhân Thăng Long Hà Nội gói 300g Hạt hạnh nhân Thăng Long Hà Nội gói 300g
Hạt hạnh nhân Thăng Long Hà Nội gói 300g
161.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt dẻ cười loại 1 Thăng Long Hà Nội gói 300g Hạt dẻ cười loại 1 Thăng Long Hà Nội gói 300g
Hạt dẻ cười loại 1 Thăng Long Hà Nội gói 300g
129.000đ 159.900đ
-19%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt dẻ cười rang muối gói 50g Hạt dẻ cười rang muối gói 50g
Hạt dẻ cười rang muối gói 50g
27.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đậu phộng Tân Tân vị BBQ gói 30g Đậu phộng Tân Tân vị BBQ gói 30g
Đậu phộng Tân Tân vị BBQ gói 30g
5.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt dẻ cười Pistachios Minh Việt hộp 130g Hạt dẻ cười Pistachios Minh Việt hộp 130g
Hạt dẻ cười Pistachios Minh Việt hộp 130g
66.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đậu nành rang Minh Việt gói 220g Đậu nành rang Minh Việt gói 220g
Đậu nành rang Minh Việt gói 220g
21.700đ 22.300đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đậu Hà Lan sấy khô B.B Snacks gói 40g Đậu Hà Lan sấy khô B.B Snacks gói 40g
Đậu Hà Lan sấy khô B.B Snacks gói 40g
10.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đậu nành rang Minh Việt hộp 430g Đậu nành rang Minh Việt hộp 430g
Đậu nành rang Minh Việt hộp 430g
43.400đ 46.800đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 454g Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 454g
Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 454g
198.400đ 200.800đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt dẻ cười Pistachios Minh Việt hộp 250g Hạt dẻ cười Pistachios Minh Việt hộp 250g
Hạt dẻ cười Pistachios Minh Việt hộp 250g
122.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đậu nành rang Minh Việt gói 100g Đậu nành rang Minh Việt gói 100g
Đậu nành rang Minh Việt gói 100g
10.900đ 11.200đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều rang muối bóc vỏ Minh Việt gói 250g Hạt điều rang muối bóc vỏ Minh Việt gói 250g
Hạt điều rang muối bóc vỏ Minh Việt gói 250g
126.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều mè trắng Tuấn Đạt hộp 150g Hạt điều mè trắng Tuấn Đạt hộp 150g
Hạt điều mè trắng Tuấn Đạt hộp 150g
69.100đ 76.800đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều vị tỏi Yến Nhung túi 200g Hạt điều vị tỏi Yến Nhung túi 200g
Hạt điều vị tỏi Yến Nhung túi 200g
111.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều rang muối bóc vỏ Minh Việt hộp 400g Hạt điều rang muối bóc vỏ Minh Việt hộp 400g
Hạt điều rang muối bóc vỏ Minh Việt hộp 400g
204.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều rang muối Nhật Anh túi 100g Điều rang muối Nhật Anh túi 100g
Điều rang muối Nhật Anh túi 100g
52.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều rang muối Nhật Anh hộp 440g Điều rang muối Nhật Anh hộp 440g
Điều rang muối Nhật Anh hộp 440g
223.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều rang muối Nhật Anh hộp 300g Điều rang muối Nhật Anh hộp 300g
Điều rang muối Nhật Anh hộp 300g
150.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều rang muối Big Bình Minh hộp 450g Hạt điều rang muối Big Bình Minh hộp 450g
Hạt điều rang muối Big Bình Minh hộp 450g
200.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều rang muối Nhật Anh túi 250g Điều rang muối Nhật Anh túi 250g
Điều rang muối Nhật Anh túi 250g
124.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều lụa Tuấn Đạt gói 220g Hạt điều lụa Tuấn Đạt gói 220g
Hạt điều lụa Tuấn Đạt gói 220g
115.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều vàng nguyên Kiều Trang hộp 454g Hạt điều vàng nguyên Kiều Trang hộp 454g
Hạt điều vàng nguyên Kiều Trang hộp 454g
224.000đ 226.700đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt dẻ cười Pistachios Minh Việt gói 300g Hạt dẻ cười Pistachios Minh Việt gói 300g
Hạt dẻ cười Pistachios Minh Việt gói 300g
132.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều Yến Nhung túi 200g Hạt điều Yến Nhung túi 200g
Hạt điều Yến Nhung túi 200g
111.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 480g Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 480g
Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 480g
214.800đ 217.400đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều lụa Tuấn Đạt hộp 450g Hạt điều lụa Tuấn Đạt hộp 450g
Hạt điều lụa Tuấn Đạt hộp 450g
216.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đậu phộng vị tôm Tân Tân hộp 200g Đậu phộng vị tôm Tân Tân hộp 200g
Đậu phộng vị tôm Tân Tân hộp 200g
49.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đào lộn hột vị mặn Nhật Anh hộp 220g Đào lộn hột vị mặn Nhật Anh hộp 220g
Đào lộn hột vị mặn Nhật Anh hộp 220g
115.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều rang muối Tuấn Đạt túi 200g Hạt điều rang muối Tuấn Đạt túi 200g
Hạt điều rang muối Tuấn Đạt túi 200g
94.200đ 104.700đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đậu phộng vị BBQ Tân Tân lon 200g Đậu phộng vị BBQ Tân Tân lon 200g
Đậu phộng vị BBQ Tân Tân lon 200g
49.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt hộp 500g Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt hộp 500g
Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt hộp 500g
259.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đậu nành ngon Nhật Anh lọ 170g Đậu nành ngon Nhật Anh lọ 170g
Đậu nành ngon Nhật Anh lọ 170g
31.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt sen Minh Việt hộp 400g Hạt sen Minh Việt hộp 400g
Hạt sen Minh Việt hộp 400g
183.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều rang muối Nhật Anh hộp 200g Điều rang muối Nhật Anh hộp 200g
Điều rang muối Nhật Anh hộp 200g
104.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều lụa Tuấn Đạt hộp 205g Hạt điều lụa Tuấn Đạt hộp 205g
Hạt điều lụa Tuấn Đạt hộp 205g
112.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều lụa Tuấn Đạt gói 360g Hạt điều lụa Tuấn Đạt gói 360g
Hạt điều lụa Tuấn Đạt gói 360g
166.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạnh nhân rang muối Nhật Anh gói 145g Hạnh nhân rang muối Nhật Anh gói 145g
Hạnh nhân rang muối Nhật Anh gói 145g
135.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều rang muối nguyên vỏ Minh Việt gói 250g Hạt điều rang muối nguyên vỏ Minh Việt gói 250g
Hạt điều rang muối nguyên vỏ Minh Việt gói 250g
109.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt điều vị tỏi Yến Nhung hộp 160g Hạt điều vị tỏi Yến Nhung hộp 160g
Hạt điều vị tỏi Yến Nhung hộp 160g
95.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đậu phộng da cá vị phô mai Poca gói 17g Đậu phộng da cá vị phô mai Poca gói 17g
Đậu phộng da cá vị phô mai Poca gói 17g
2.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hạt bí rang chín Vạn Đức gói 400g Hạt bí rang chín Vạn Đức gói 400g
Hạt bí rang chín Vạn Đức gói 400g
90.000đ 99.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều rang muối Nhật Anh gói 450g Điều rang muối Nhật Anh gói 450g
Điều rang muối Nhật Anh gói 450g
234.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy