text.skipToContent

Các loại hạt

Tìm thấy 204 sản phẩm
Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt gói 300g Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt gói 300g
Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt gói 300g
149.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt hộp 500g Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt hộp 500g
Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt hộp 500g
259.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều lụa Tuấn Đạt hộp 205g Hạt điều lụa Tuấn Đạt hộp 205g
Hạt điều lụa Tuấn Đạt hộp 205g
112.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt thập cẩm Camel hộp 130g Hạt thập cẩm Camel hộp 130g
Hạt thập cẩm Camel hộp 130g
53.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu nành rang Minh Việt hộp 430g Đậu nành rang Minh Việt hộp 430g
Đậu nành rang Minh Việt hộp 430g
43.400đ 46.800đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu phộng vị rau cải Tân Tân hộp 190g Đậu phộng vị rau cải Tân Tân hộp 190g
Đậu phộng vị rau cải Tân Tân hộp 190g
37.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu phộng vị tôm Tân Tân gói 30g Đậu phộng vị tôm Tân Tân gói 30g
Đậu phộng vị tôm Tân Tân gói 30g
5.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều rang muối Tuấn Đạt hộp 150g Hạt điều rang muối Tuấn Đạt hộp 150g
Hạt điều rang muối Tuấn Đạt hộp 150g
79.900đ 80.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều rang muối bóc lụa Mỹ Linh hộp 500g Điều rang muối bóc lụa Mỹ Linh hộp 500g
Điều rang muối bóc lụa Mỹ Linh hộp 500g
225.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan sấy khô vị tự nhiên Greennut lon 160g Đậu Hà Lan sấy khô vị tự nhiên Greennut lon 160g
Đậu Hà Lan sấy khô vị tự nhiên Greennut lon 160g
35.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 480g Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 480g
Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 480g
214.800đ 217.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt thông Thăng Long Hà Nội gói 300g Hạt thông Thăng Long Hà Nội gói 300g
Hạt thông Thăng Long Hà Nội gói 300g
174.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt mắc ca Thăng Long Hà Nội gói 300g Hạt mắc ca Thăng Long Hà Nội gói 300g
Hạt mắc ca Thăng Long Hà Nội gói 300g
233.300đ 351.500đ
-34%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan sấy Tong Garden hộp 180g Đậu Hà Lan sấy Tong Garden hộp 180g
Đậu Hà Lan sấy Tong Garden hộp 180g
69.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều rang muối Nhật Anh gói 450g Điều rang muối Nhật Anh gói 450g
Điều rang muối Nhật Anh gói 450g
234.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều rang muối Nhật Anh hộp 300g Điều rang muối Nhật Anh hộp 300g
Điều rang muối Nhật Anh hộp 300g
150.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt dẻ cười tẩm muối Tong Garden gói 140g Hạt dẻ cười tẩm muối Tong Garden gói 140g
Hạt dẻ cười tẩm muối Tong Garden gói 140g
94.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu nành sữa dừa Phú Hải gói 150g Đậu nành sữa dừa Phú Hải gói 150g
Đậu nành sữa dừa Phú Hải gói 150g
34.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt sen Minh Việt hộp 130g Hạt sen Minh Việt hộp 130g
Hạt sen Minh Việt hộp 130g
71.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu phộng chiên muối Tài Tài gói 150g Đậu phộng chiên muối Tài Tài gói 150g
Đậu phộng chiên muối Tài Tài gói 150g
21.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan sữa Phú Hải gói 150g Đậu Hà Lan sữa Phú Hải gói 150g
Đậu Hà Lan sữa Phú Hải gói 150g
38.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu phộng mè nước cốt dừa Phú Hải gói 150g Đậu phộng mè nước cốt dừa Phú Hải gói 150g
Đậu phộng mè nước cốt dừa Phú Hải gói 150g
35.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt hộp 300g Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt hộp 300g
Hạt hạnh nhân rang muối Minh Việt hộp 300g
156.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan bao mực Tong Garden gói 50g Đậu Hà Lan bao mực Tong Garden gói 50g
Đậu Hà Lan bao mực Tong Garden gói 50g
8.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều Hạt điều
Hạt điều
458.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều rang muối Nhật Anh túi 170g Điều rang muối Nhật Anh túi 170g
Điều rang muối Nhật Anh túi 170g
83.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều nguyên Nut House hộp 240g Hạt điều nguyên Nut House hộp 240g
Hạt điều nguyên Nut House hộp 240g
103.500đ 120.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt dưa Hạt dưa
Hạt dưa
188.200đ 226.300đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều rang muối Nhật Anh túi 100g Điều rang muối Nhật Anh túi 100g
Điều rang muối Nhật Anh túi 100g
52.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều lụa rang muối Mỹ Linh hộp 500g Điều lụa rang muối Mỹ Linh hộp 500g
Điều lụa rang muối Mỹ Linh hộp 500g
183.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Quả hồ đào Thăng Long gói 300g Quả hồ đào Thăng Long gói 300g
Quả hồ đào Thăng Long gói 300g
192.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt dẻ rang Vạn Đức hộp 250g Hạt dẻ rang Vạn Đức hộp 250g
Hạt dẻ rang Vạn Đức hộp 250g
129.900đ 140.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều rang muối Big Bình Minh hộp 250g Hạt điều rang muối Big Bình Minh hộp 250g
Hạt điều rang muối Big Bình Minh hộp 250g
120.900đ 135.900đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan sấy khô B.B Snacks Co hộp 125g Đậu Hà Lan sấy khô B.B Snacks Co hộp 125g
Đậu Hà Lan sấy khô B.B Snacks Co hộp 125g
35.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu nành sấy Big Bình Minh hộp 200g Đậu nành sấy Big Bình Minh hộp 200g
Đậu nành sấy Big Bình Minh hộp 200g
34.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều sữa dừa Phú Hải gói 150g Hạt điều sữa dừa Phú Hải gói 150g
Hạt điều sữa dừa Phú Hải gói 150g
82.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan wasabi Phú Hải túi 150g Đậu Hà Lan wasabi Phú Hải túi 150g
Đậu Hà Lan wasabi Phú Hải túi 150g
38.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều nguyên gia vị muối Nut House gói 56g Hạt điều nguyên gia vị muối Nut House gói 56g
Hạt điều nguyên gia vị muối Nut House gói 56g
22.200đ 23.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều vàng nguyên Kiều Trang hộp 454g Hạt điều vàng nguyên Kiều Trang hộp 454g
Hạt điều vàng nguyên Kiều Trang hộp 454g
224.000đ 226.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều rang muối Nhật Anh hộp 150g Điều rang muối Nhật Anh hộp 150g
Điều rang muối Nhật Anh hộp 150g
76.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều vị tỏi Yến Nhung hộp 160g Hạt điều vị tỏi Yến Nhung hộp 160g
Hạt điều vị tỏi Yến Nhung hộp 160g
83.500đ 95.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều lụa rang muối Mỹ Linh hộp 250g Hạt điều lụa rang muối Mỹ Linh hộp 250g
Hạt điều lụa rang muối Mỹ Linh hộp 250g
106.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều mè trắng Tuấn Đạt hộp 150g Hạt điều mè trắng Tuấn Đạt hộp 150g
Hạt điều mè trắng Tuấn Đạt hộp 150g
76.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt bí đỏ rang ớt Tong Garden gói 30g Hạt bí đỏ rang ớt Tong Garden gói 30g
Hạt bí đỏ rang ớt Tong Garden gói 30g
14.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều rang muối bóc vỏ lụa Big Bình Minh gói 300g Hạt điều rang muối bóc vỏ lụa Big Bình Minh gói 300g
Hạt điều rang muối bóc vỏ lụa Big Bình Minh gói 300g
139.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều Yến Nhung hộp 160g Hạt điều Yến Nhung hộp 160g
Hạt điều Yến Nhung hộp 160g
95.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan sấy khô B.B Snacks gói 40g Đậu Hà Lan sấy khô B.B Snacks gói 40g
Đậu Hà Lan sấy khô B.B Snacks gói 40g
10.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều rang muối Big Bình Minh hộp 450g Hạt điều rang muối Big Bình Minh hộp 450g
Hạt điều rang muối Big Bình Minh hộp 450g
175.900đ 200.600đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều lụa rang muối Mỹ Linh hộp 150g Điều lụa rang muối Mỹ Linh hộp 150g
Điều lụa rang muối Mỹ Linh hộp 150g
64.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt hướng dương tẩm mật ong Tong Garden gói 30g Hạt hướng dương tẩm mật ong Tong Garden gói 30g
Hạt hướng dương tẩm mật ong Tong Garden gói 30g
8.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt dẻ rang Vạn Đức gói 200g Hạt dẻ rang Vạn Đức gói 200g
Hạt dẻ rang Vạn Đức gói 200g
95.900đ 112.900đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều rang muối bóc lụa Mỹ Linh hộp 400g Điều rang muối bóc lụa Mỹ Linh hộp 400g
Điều rang muối bóc lụa Mỹ Linh hộp 400g
185.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều Yến Nhung túi 200g Hạt điều Yến Nhung túi 200g
Hạt điều Yến Nhung túi 200g
97.200đ 111.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều rang muối bóc bóc lụa Mỹ Linh hộp 250g Điều rang muối bóc bóc lụa Mỹ Linh hộp 250g
Điều rang muối bóc bóc lụa Mỹ Linh hộp 250g
116.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều rang muối bóc lụa Mỹ Linh hộp 150g Điều rang muối bóc lụa Mỹ Linh hộp 150g
Điều rang muối bóc lụa Mỹ Linh hộp 150g
70.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan vị tiêu tỏi Nut Walker gói 45g Đậu Hà Lan vị tiêu tỏi Nut Walker gói 45g
Đậu Hà Lan vị tiêu tỏi Nut Walker gói 45g
10.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều vị tỏi Yến Nhung túi 200g Hạt điều vị tỏi Yến Nhung túi 200g
Hạt điều vị tỏi Yến Nhung túi 200g
111.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 454g Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 454g
Hạt điều lụa rang muối Kiều Trang hộp 454g
198.400đ 200.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt hạnh nhân Thăng Long Hà Nội gói 300g Hạt hạnh nhân Thăng Long Hà Nội gói 300g
Hạt hạnh nhân Thăng Long Hà Nội gói 300g
161.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngô cay chiên giòn Thăng Long Hà Nội hộp 200g Ngô cay chiên giòn Thăng Long Hà Nội hộp 200g
Ngô cay chiên giòn Thăng Long Hà Nội hộp 200g
20.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy