text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Cà phê hòa tan 3in1 G7 gói 800gCà phê hòa tan 3in1 G7 gói 800g
Cà phê hòa tan 3in1 G7 gói 800g
117.700đ 129.500đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 255gCà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 255g
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 255g
35.900đ 42.500đ -16%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê sữa đá Highlands Coffee lon 235mlCà phê sữa đá Highlands Coffee lon 235ml
Cà phê sữa đá Highlands Coffee lon 235ml
11.500đ 11.800đ -3%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê uống liền Nescafé Latte lon 180mlCà phê uống liền Nescafé Latte lon 180ml
Cà phê uống liền Nescafé Latte lon 180ml
11.500đ 12.300đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé túi 782gCà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé túi 782g
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé túi 782g
104.600đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê rang xay Di Sản Highlands Coffee gói 200gCà phê rang xay Di Sản Highlands Coffee gói 200g
Cà phê rang xay Di Sản Highlands Coffee gói 200g
33.000đ 49.500đ -33%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa cà phê Nescafé Smoovlatte Mocha chai 225mlSữa cà phê Nescafé Smoovlatte Mocha chai 225ml
Sữa cà phê Nescafé Smoovlatte Mocha chai 225ml
13.700đ 14.900đ -8%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê cappuccino mocha G7 Trung Nguyên hộp 216gCà phê cappuccino mocha G7 Trung Nguyên hộp 216g
Cà phê cappuccino mocha G7 Trung Nguyên hộp 216g
51.900đ 55.000đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê uống liền Nescafé Espresso Roast lon 180mlCà phê uống liền Nescafé Espresso Roast lon 180ml
Cà phê uống liền Nescafé Espresso Roast lon 180ml
11.500đ 12.300đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Sài Gòn Wake-up gói 384gCà phê Sài Gòn Wake-up gói 384g
Cà phê Sài Gòn Wake-up gói 384g
39.900đ 43.000đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3in1 G7 hộp 336gCà phê hòa tan 3in1 G7 hộp 336g
Cà phê hòa tan 3in1 G7 hộp 336g
49.000đ 52.900đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê thứ thiệt 3in1 G7 Trung Nguyên gói 1600gCà phê thứ thiệt 3in1 G7 Trung Nguyên gói 1600g
Cà phê thứ thiệt 3in1 G7 Trung Nguyên gói 1600g
221.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê cappuccino G7 Trung Nguyên hộp 216gCà phê cappuccino G7 Trung Nguyên hộp 216g
Cà phê cappuccino G7 Trung Nguyên hộp 216g
52.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bột Coffee-mate Nestlé hộp 450gBột Coffee-mate Nestlé hộp 450g
Bột Coffee-mate Nestlé hộp 450g
64.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3 trong 1 đậm vị cà phê Nescafé túi 782gCà phê hòa tan 3 trong 1 đậm vị cà phê Nescafé túi 782g
Cà phê hòa tan 3 trong 1 đậm vị cà phê Nescafé túi 782g
104.600đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hương chồn Wake-up Vinacafé hộp 306gCà phê hương chồn Wake-up Vinacafé hộp 306g
Cà phê hương chồn Wake-up Vinacafé hộp 306g
38.400đ 47.500đ -19%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê đen đá Café Việt Nescafé hộp 240gCà phê đen đá Café Việt Nescafé hộp 240g
Cà phê đen đá Café Việt Nescafé hộp 240g
52.500đ 54.500đ -4%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê đen Highlands Coffee lon 185mlCà phê đen Highlands Coffee lon 185ml
Cà phê đen Highlands Coffee lon 185ml
10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Sáng Tạo 1 Trung Nguyên gói 340gCà phê Sáng Tạo 1 Trung Nguyên gói 340g
Cà phê Sáng Tạo 1 Trung Nguyên gói 340g
49.000đ 61.000đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nescafé 3in1 cà phê socola (10 gói x 20g)Nescafé 3in1 cà phê socola (10 gói x 20g)
Nescafé 3in1 cà phê socola (10 gói x 20g)
35.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê rang xay Sành Điệu Highlands Coffee gói 200gCà phê rang xay Sành Điệu Highlands Coffee gói 200g
Cà phê rang xay Sành Điệu Highlands Coffee gói 200g
43.900đ 65.900đ -33%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Chất Vinacafé hộp 10 gói x 29gCà phê Chất Vinacafé hộp 10 gói x 29g
Cà phê Chất Vinacafé hộp 10 gói x 29g
40.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê gu mạnh X2 G7 Trung Nguyên hộp 300gCà phê gu mạnh X2 G7 Trung Nguyên hộp 300g
Cà phê gu mạnh X2 G7 Trung Nguyên hộp 300g
46.200đ 50.500đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan đen đá 2in1 G7 Trung Nguyên hộp 240gCà phê hòa tan đen đá 2in1 G7 Trung Nguyên hộp 240g
Cà phê hòa tan đen đá 2in1 G7 Trung Nguyên hộp 240g
46.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê đen hòa tan G7 hộp 30gCà phê đen hòa tan G7 hộp 30g
Cà phê đen hòa tan G7 hộp 30g
21.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan Tchibo Family lọ 200gCà phê hòa tan Tchibo Family lọ 200g
Cà phê hòa tan Tchibo Family lọ 200g
170.000đ 195.500đ -13%
Hoàn 3.000đ
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé sữa đá hộp 200gCà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé sữa đá hộp 200g
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé sữa đá hộp 200g
37.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan Gold Original Vinacafé gói 800gCà phê hòa tan Gold Original Vinacafé gói 800g
Cà phê hòa tan Gold Original Vinacafé gói 800g
83.900đ 91.000đ -8%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê sữa đá hòa tan Trung Nguyên Legend hộp 9 gói x 25gCà phê sữa đá hòa tan Trung Nguyên Legend hộp 9 gói x 25g
Cà phê sữa đá hòa tan Trung Nguyên Legend hộp 9 gói x 25g
73.400đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Sáng Tạo số 3 Trung Nguyên gói 340gCà phê Sáng Tạo số 3 Trung Nguyên gói 340g
Cà phê Sáng Tạo số 3 Trung Nguyên gói 340g
73.900đ 86.000đ -14%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Passiona G7 Trung Nguyên hộp 224gCà phê Passiona G7 Trung Nguyên hộp 224g
Cà phê Passiona G7 Trung Nguyên hộp 224g
51.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Khát Vọng Trung Nguyên gói 500gCà phê Khát Vọng Trung Nguyên gói 500g
Cà phê Khát Vọng Trung Nguyên gói 500g
57.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê S chinh phục thành công Trung Nguyên gói 100gCà phê S chinh phục thành công Trung Nguyên gói 100g
Cà phê S chinh phục thành công Trung Nguyên gói 100g
10.600đ 11.500đ -8%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 255gCà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 255g
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 255g
35.400đ 39.700đ -11%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan Trung Nguyên Legend Classic hộp 12 gói x 17gCà phê hòa tan Trung Nguyên Legend Classic hộp 12 gói x 17g
Cà phê hòa tan Trung Nguyên Legend Classic hộp 12 gói x 17g
35.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan nguyên chất Red Cup Nescafé hộp 30gCà phê hòa tan nguyên chất Red Cup Nescafé hộp 30g
Cà phê hòa tan nguyên chất Red Cup Nescafé hộp 30g
20.700đ 22.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê sữa Mr.Brown hương vani lon 240mlCà phê sữa Mr.Brown hương vani lon 240ml
Cà phê sữa Mr.Brown hương vani lon 240ml
9.400đ 14.500đ -35%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê cappuccino Mr.Brown lon 240mlCà phê cappuccino Mr.Brown lon 240ml
Cà phê cappuccino Mr.Brown lon 240ml
14.500đ 15.000đ -3%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê đen hòa tan King Coffee hộp 30gCà phê đen hòa tan King Coffee hộp 30g
Cà phê đen hòa tan King Coffee hộp 30g
24.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan Trung Nguyên Legend Special EditionCà phê hòa tan Trung Nguyên Legend Special Edition
Cà phê hòa tan Trung Nguyên Legend Special Edition
61.700đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Ocean Blue Mê Trang gói 500gCà phê Ocean Blue Mê Trang gói 500g
Cà phê Ocean Blue Mê Trang gói 500g
72.600đ 146.600đ -50%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ

BÍ QUYẾT NHẬN BIẾT CÀ PHÊ THƠM NGON VÀ NGUYÊN CHẤT

Cà phê được xem là "liều thuốc đánh thức" của phần lớn những người trưởng thành. Chỉ cần một ly mỗi sáng sẽ mang lại cho bạn sự hưng phấn tuyệt vời, và là một khởi đầu đầy thú vị cho ngày mới. Chúng cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng cần thiết giúp bạn hoạt động tỉnh táo suốt một ngày dài làm việc và học tập.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại cà phê khác nhau như cà phê nguyên chất, cà phê rang xay, cà phê đóng hộp, gói...

Thế nhưng, để có thể thưởng thức cafe nguyên chất và thơm ngon không phải là điều dễ dàng khi ngày càng có nhiều loại bị pha trộn hóa chất trên thị trường. Cùng chúng tôi khám phá cách nhận biết một ly cà phê ngon là như thế nào nhé:

Màu sắc

Dù bạn rang đến nhiệt độ cao bao nhiêu hay thời gian bao lâu thì màu nước của chúng cũng không hề đen đậm như những loại bạn thường thấy ở quán nước. Ngược lại, màu của chúng luôn là nâu hổ phách hoặc nâu đậm trong trẻo và quyến rũ. Có thể kể đến một số thương hiệu cà phê uy tín hiện nay như: cà phê Trung Nguyên, Mê Trang, Highlands Coffee

Mùi vị

Nhiều người vẫn thường bị lầm lẫn giữa cafe thật và giả bởi vì ít có cơ hội được ngửi mùi của chúng trực tiếp. Do đó, để không gặp khó khăn khi nhận biết thì thường bột đậu nành sẽ có mùi gắt, hòa quyện với mùi của cafe sẽ tỏa ra mùi thơm nặng chứ không dịu nhẹ như mùi của cafe thật sự.

Bọt cà phê

Nếu xuất hiện bọt mỏng tanh và có óng ánh màu sắc, khi đánh lên đầy cả ly và rất lâu tan thì chắc chắn đó là bọt xà bông. Bọt cafe nguyên chất trông đục hơn và lớp dày hơn, tuy nhiên lại mau xẹp xuống.
Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn chọn mua được sản phẩm cà phê thượng hạng, chất lượng và đảm bảo an toàn cho sức khỏe lâu dài. Đặc biệt, khi mua chúng tại trang thương mại điện tử Adayroi.com bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn mà không mất quá nhiều thời gian quý báu nữa đấy.

Ba ngày vàng công nghệ - Tặng code đến 700.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín