text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Cà phê uống liền Nescafé Latte lon 180mlCà phê uống liền Nescafé Latte lon 180ml
Cà phê uống liền Nescafé Latte lon 180ml
11.500đ 12.300đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3in1 G7 gói 800gCà phê hòa tan 3in1 G7 gói 800g
Cà phê hòa tan 3in1 G7 gói 800g
117.700đ 129.500đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê cappuccino G7 Trung Nguyên hộp 216gCà phê cappuccino G7 Trung Nguyên hộp 216g
Cà phê cappuccino G7 Trung Nguyên hộp 216g
52.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê cappuccino mocha G7 Trung Nguyên hộp 216gCà phê cappuccino mocha G7 Trung Nguyên hộp 216g
Cà phê cappuccino mocha G7 Trung Nguyên hộp 216g
51.900đ 55.000đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê sữa đá Highlands Coffee lon 235mlCà phê sữa đá Highlands Coffee lon 235ml
Cà phê sữa đá Highlands Coffee lon 235ml
11.500đ 11.800đ -3%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Sài Gòn Wake-up gói 384gCà phê Sài Gòn Wake-up gói 384g
Cà phê Sài Gòn Wake-up gói 384g
39.900đ 43.000đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé túi 782gCà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé túi 782g
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé túi 782g
104.600đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3in1 G7 hộp 336gCà phê hòa tan 3in1 G7 hộp 336g
Cà phê hòa tan 3in1 G7 hộp 336g
49.000đ 52.900đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan nguyên chất Red Cup Nescafé lọ 200gCà phê hòa tan nguyên chất Red Cup Nescafé lọ 200g
Cà phê hòa tan nguyên chất Red Cup Nescafé lọ 200g
107.600đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê gu mạnh X2 G7 Trung Nguyên hộp 300gCà phê gu mạnh X2 G7 Trung Nguyên hộp 300g
Cà phê gu mạnh X2 G7 Trung Nguyên hộp 300g
46.200đ 50.500đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Sáng Tạo 1 Trung Nguyên gói 340gCà phê Sáng Tạo 1 Trung Nguyên gói 340g
Cà phê Sáng Tạo 1 Trung Nguyên gói 340g
49.000đ 61.000đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan Gold Original Vinacafé gói 800gCà phê hòa tan Gold Original Vinacafé gói 800g
Cà phê hòa tan Gold Original Vinacafé gói 800g
83.900đ 91.000đ -8%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan đen đá 2in1 G7 Trung Nguyên hộp 240gCà phê hòa tan đen đá 2in1 G7 Trung Nguyên hộp 240g
Cà phê hòa tan đen đá 2in1 G7 Trung Nguyên hộp 240g
46.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê rang xay Sành Điệu Highlands Coffee gói 200gCà phê rang xay Sành Điệu Highlands Coffee gói 200g
Cà phê rang xay Sành Điệu Highlands Coffee gói 200g
43.900đ 65.900đ -33%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hương chồn Wake-up Vinacafé hộp 306gCà phê hương chồn Wake-up Vinacafé hộp 306g
Cà phê hương chồn Wake-up Vinacafé hộp 306g
38.400đ 47.500đ -19%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Passiona G7 Trung Nguyên hộp 224gCà phê Passiona G7 Trung Nguyên hộp 224g
Cà phê Passiona G7 Trung Nguyên hộp 224g
51.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Sáng Tạo số 5 gói 340gCà phê Sáng Tạo số 5 gói 340g
Cà phê Sáng Tạo số 5 gói 340g
102.500đ 110.500đ -7%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê sữa Nescafé Dolce Gusto - Cappuccino hộp 200gCà phê sữa Nescafé Dolce Gusto - Cappuccino hộp 200g
Cà phê sữa Nescafé Dolce Gusto - Cappuccino hộp 200g
240.400đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3in1 G7 Trung Nguyên gói 20 túiCà phê hòa tan 3in1 G7 Trung Nguyên gói 20 túi
Cà phê hòa tan 3in1 G7 Trung Nguyên gói 20 túi
47.400đ 52.500đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Highlands Coffee hộp 340gCà phê hòa tan 3 trong 1 Highlands Coffee hộp 340g
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Highlands Coffee hộp 340g
37.600đ 47.500đ -21%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê sữa Birdy lon 170mlCà phê sữa Birdy lon 170ml
Cà phê sữa Birdy lon 170ml
8.200đ 9.200đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3 trong 1 đậm vị cà phê Nescafé túi 782gCà phê hòa tan 3 trong 1 đậm vị cà phê Nescafé túi 782g
Cà phê hòa tan 3 trong 1 đậm vị cà phê Nescafé túi 782g
104.600đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Nescafé Gold Blend hộp 100gCà phê Nescafé Gold Blend hộp 100g
Cà phê Nescafé Gold Blend hộp 100g
158.900đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê rang xay đặc biệt Trung Nguyên gói 500gCà phê rang xay đặc biệt Trung Nguyên gói 500g
Cà phê rang xay đặc biệt Trung Nguyên gói 500g
48.600đ 52.500đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê rang xay House Blend Trung Nguyên hộp 500gCà phê rang xay House Blend Trung Nguyên hộp 500g
Cà phê rang xay House Blend Trung Nguyên hộp 500g
69.700đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê culi blend Highlands Coffee gói 200gCà phê culi blend Highlands Coffee gói 200g
Cà phê culi blend Highlands Coffee gói 200g
73.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Chế Phin 1 Trung Nguyên gói 500gCà phê Chế Phin 1 Trung Nguyên gói 500g
Cà phê Chế Phin 1 Trung Nguyên gói 500g
87.400đ 87.900đ -1%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 340gCà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 340g
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 340g
50.100đ 52.700đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 340gCà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 340g
Cà phê hòa tan 3 trong 1 Nescafé hộp 340g
52.700đ 55.000đ -4%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê bột loại một MC Cộng Đồng gói 500gCà phê bột loại một MC Cộng Đồng gói 500g
Cà phê bột loại một MC Cộng Đồng gói 500g
55.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Con Sóc Coffee gói 250gCà phê Con Sóc Coffee gói 250g
Cà phê Con Sóc Coffee gói 250g
57.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê phin giấy Con Sóc Coffee hộp 160gCà phê phin giấy Con Sóc Coffee hộp 160g
Cà phê phin giấy Con Sóc Coffee hộp 160g
61.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê đen phin giấy Con Sóc Coffee hộp 160gCà phê đen phin giấy Con Sóc Coffee hộp 160g
Cà phê đen phin giấy Con Sóc Coffee hộp 160g
61.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê phin giấy Con Sóc Coffee hộp 160gCà phê phin giấy Con Sóc Coffee hộp 160g
Cà phê phin giấy Con Sóc Coffee hộp 160g
63.600đ 64.000đ -1%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê siêu sạch Mê Trang túi 500gCà phê siêu sạch Mê Trang túi 500g
Cà phê siêu sạch Mê Trang túi 500g
88.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Sáng Tạo 8 Trung Nguyên gói 250gCà phê Sáng Tạo 8 Trung Nguyên gói 250g
Cà phê Sáng Tạo 8 Trung Nguyên gói 250g
201.500đ 205.000đ -2%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cà phê Nescafé Gold Blend hộp 200gCà phê Nescafé Gold Blend hộp 200g
Cà phê Nescafé Gold Blend hộp 200g
281.800đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Cà phê là một trong những loại thức uống được nhiều người lựa chọn để giải tỏa mệt mỏi, lo lắng. Có khá nhiều loại cà phê để bạn thưởng thức đủ vị theo phong cách riêng.

Nguồn gốc xuất xứ của loại thực phẩm này bắt nguồn từ các vùng đất đỏ bazan màu mỡ Tây Nguyên như Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc, Lâm Đồng. Ba địa điểm này nổi tiếng cho ra đời những mang phong vị đậm đà, đặc biệt làm nao lòng thực khách.

Mua cà phê tại Adayroi đều được xem xét, cân nhắc kỹ bởi và giá thành chỉ . Mục đích là để làm thế nào mang đến cho tất cả khách hàng những dịch vụ tiêu chuẩn nhất. Vừa thơm ngon, hội đủ vị đắng của cà phê, vị ngọt thanh của đường và vị “độc đáo” của cà phê phin. Mọi yếu tố đều mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cực thú vị giải toả tâm trạng mệt mỏi với giá cà phê khá phù hợp .

Ngoài ra, nếu uống lượng cà phê vừa đủ còn có những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe khiến bạn phải bất ngờ. Chúng ngăn ngừa được những căn bệnh khó chữa như bệnh Alzheimer, bệnh tim, kích thích trí não, làm trắng răng, tốt cho gan, tuổi thọ cao.
Hãy truy cập ngay trang web Adayroi để thoải mái lựa chọn sản phẩm cà phê hoặc lựa chọn các quán cà phê uy tín với chính sách giảm giá cực hấp dẫn.

Thưởng thức ẩm thực 4 phương - Tặng code đến 80.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín