text.skipToContent

Cá hộp

Tìm thấy 40 sản phẩm
Cá nục sốt cà cay Sea Crown hộp 155gCá nục sốt cà cay Sea Crown hộp 155g
Cá nục sốt cà cay Sea Crown hộp 155g
11.500đ 12.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 155gCá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 155g
Cá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 155g
12.800đ 15.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá sốt cà Vissan hộp 170gCá sốt cà Vissan hộp 170g
Cá sốt cà Vissan hộp 170g
10.900đ 15.000đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm cá cơm Ngọc Liên lọ 400gMắm cá cơm Ngọc Liên lọ 400g
Mắm cá cơm Ngọc Liên lọ 400g
35.900đ 40.800đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ ngâm dầu Seaspimex hộp 185gCá ngừ ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
Cá ngừ ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
25.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá sốt cà Seaspimex hộp 425gCá sốt cà Seaspimex hộp 425g
Cá sốt cà Seaspimex hộp 425g
26.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ đại dương ngâm dầu Seaspimex hộp 185gCá ngừ đại dương ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
Cá ngừ đại dương ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
31.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ cắt khúc ngâm dầu thực vật Sea Crown lon 140gCá ngừ cắt khúc ngâm dầu thực vật Sea Crown lon 140g
Cá ngừ cắt khúc ngâm dầu thực vật Sea Crown lon 140g
20.500đ 25.400đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ thịt trắng ngâm dầu Seaspimex hộp 185gCá ngừ thịt trắng ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
Cá ngừ thịt trắng ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
29.300đ 29.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá sốt cà Halong Canfoco hộp 175gCá sốt cà Halong Canfoco hộp 175g
Cá sốt cà Halong Canfoco hộp 175g
12.400đ 15.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm cá thu Ngọc Liên lọ 385gMắm cá thu Ngọc Liên lọ 385g
Mắm cá thu Ngọc Liên lọ 385g
92.200đ 104.600đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá Nhật sốt nước tương Te-ri hộp 155gCá Nhật sốt nước tương Te-ri hộp 155g
Cá Nhật sốt nước tương Te-ri hộp 155g
39.900đ 45.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ sốt ớt Ottogi hộp 150gCá ngừ sốt ớt Ottogi hộp 150g
Cá ngừ sốt ớt Ottogi hộp 150g
53.000đ 54.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thu xé nhỏ ngâm sốt gia vị Century lon 155gCá thu xé nhỏ ngâm sốt gia vị Century lon 155g
Cá thu xé nhỏ ngâm sốt gia vị Century lon 155g
29.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm cá sặc Sông Hương lọ 400gMắm cá sặc Sông Hương lọ 400g
Mắm cá sặc Sông Hương lọ 400g
43.000đ 53.800đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá biển ngâm dầu SeaSpimex hộp 185gCá biển ngâm dầu SeaSpimex hộp 185g
Cá biển ngâm dầu SeaSpimex hộp 185g
18.200đ 19.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá nục sốt cà Lilly hộp 155gCá nục sốt cà Lilly hộp 155g
Cá nục sốt cà Lilly hộp 155g
10.900đ 11.100đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá nục sốt cà Sea Crown hộp 155gCá nục sốt cà Sea Crown hộp 155g
Cá nục sốt cà Sea Crown hộp 155g
11.900đ 12.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ ngâm ớt Sea Crown lon 140gCá ngừ ngâm ớt Sea Crown lon 140g
Cá ngừ ngâm ớt Sea Crown lon 140g
20.600đ 25.500đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thu đao Phoenix hộp 190gCá thu đao Phoenix hộp 190g
Cá thu đao Phoenix hộp 190g
104.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá Nhật sốt nước tương Te-ri lon 155gCá Nhật sốt nước tương Te-ri lon 155g
Cá Nhật sốt nước tương Te-ri lon 155g
12.500đ 15.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 190gCá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 190g
Cá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 190g
15.000đ 20.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá nục kho tiêu Sea Crown lon 155gCá nục kho tiêu Sea Crown lon 155g
Cá nục kho tiêu Sea Crown lon 155g
10.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá kho thịt Vissan hộp 150gCá kho thịt Vissan hộp 150g
Cá kho thịt Vissan hộp 150g
14.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm cá linh Sông Hương lọ 400gMắm cá linh Sông Hương lọ 400g
Mắm cá linh Sông Hương lọ 400g
43.200đ 53.800đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá hộp 3 cô gái Three Lady Cooks hộp 155gCá hộp 3 cô gái Three Lady Cooks hộp 155g
Cá hộp 3 cô gái Three Lady Cooks hộp 155g
38.500đ 45.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ ngâm dầu Halong Canfoco hộp 175gCá ngừ ngâm dầu Halong Canfoco hộp 175g
Cá ngừ ngâm dầu Halong Canfoco hộp 175g
27.900đ 31.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thu ngâm sốt gia vị Century hộp 155gCá thu ngâm sốt gia vị Century hộp 155g
Cá thu ngâm sốt gia vị Century hộp 155g
29.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá sốt cà Seaspimex hộp 185gCá sốt cà Seaspimex hộp 185g
Cá sốt cà Seaspimex hộp 185g
12.800đ 15.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá trích sốt cà Sailer Wheel lon 155gCá trích sốt cà Sailer Wheel lon 155g
Cá trích sốt cà Sailer Wheel lon 155g
12.000đ 14.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá nục sốt cà Lucky lon 155gCá nục sốt cà Lucky lon 155g
Cá nục sốt cà Lucky lon 155g
11.000đ 11.500đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thu Nhật Bản Ottogi hộp 400gCá thu Nhật Bản Ottogi hộp 400g
Cá thu Nhật Bản Ottogi hộp 400g
76.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm cá cơm Sông Hương lọ 440gMắm cá cơm Sông Hương lọ 440g
Mắm cá cơm Sông Hương lọ 440g
42.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá cơm ăn liền Tiến Nga hộp 150gCá cơm ăn liền Tiến Nga hộp 150g
Cá cơm ăn liền Tiến Nga hộp 150g
59.500đ 62.100đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ sốt dầu Vissan hộp 170gCá ngừ sốt dầu Vissan hộp 170g
Cá ngừ sốt dầu Vissan hộp 170g
35.600đ 37.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá nục sốt cà Three Lady Cooks lon 155gCá nục sốt cà Three Lady Cooks lon 155g
Cá nục sốt cà Three Lady Cooks lon 155g
13.200đ 15.400đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ ngâm nước muối Seaspimex hộp 185gCá ngừ ngâm nước muối Seaspimex hộp 185g
Cá ngừ ngâm nước muối Seaspimex hộp 185g
23.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ dầu Ottogi hộp 150gCá ngừ dầu Ottogi hộp 150g
Cá ngừ dầu Ottogi hộp 150g
58.000đ 62.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thu đao Maruyu ướp gia vị lọ 190gCá thu đao Maruyu ướp gia vị lọ 190g
Cá thu đao Maruyu ướp gia vị lọ 190g
104.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá nục sốt cà Two Dragons hộp 185gCá nục sốt cà Two Dragons hộp 185g
Cá nục sốt cà Two Dragons hộp 185g
13.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy