text.skipToContent

Cá hộp

Tìm thấy 46 sản phẩm
Cá ngừ sốt mayonaise Monde Premium 170g Cá ngừ sốt mayonaise Monde Premium 170g
Cá ngừ sốt mayonaise Monde Premium 170g
47.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ ngâm nước muối Chicken of the Sea 1,88kg Cá ngừ ngâm nước muối Chicken of the Sea 1,88kg
Cá ngừ ngâm nước muối Chicken of the Sea 1,88kg
367.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ vằn ngâm dầu Monde Premium 185g Cá ngừ vằn ngâm dầu Monde Premium 185g
Cá ngừ vằn ngâm dầu Monde Premium 185g
47.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ sốt cà Monde Premium 185g (Có hành và đậu) Cá ngừ sốt cà Monde Premium 185g (Có hành và đậu)
Cá ngừ sốt cà Monde Premium 185g (Có hành và đậu)
45.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ đại dương ngâm dầu Monde Premium 185g Cá ngừ đại dương ngâm dầu Monde Premium 185g
Cá ngừ đại dương ngâm dầu Monde Premium 185g
47.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ bò ngâm dầu Monde Premium 185g Cá ngừ bò ngâm dầu Monde Premium 185g
Cá ngừ bò ngâm dầu Monde Premium 185g
48.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ vây vàng ngâm dầu Monde Premium 185g Cá ngừ vây vàng ngâm dầu Monde Premium 185g
Cá ngừ vây vàng ngâm dầu Monde Premium 185g
48.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm cá cơm Ngọc Liên lọ 400g Mắm cá cơm Ngọc Liên lọ 400g
Mắm cá cơm Ngọc Liên lọ 400g
35.900đ 40.800đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm cá thu Ngọc Liên lọ 385g Mắm cá thu Ngọc Liên lọ 385g
Mắm cá thu Ngọc Liên lọ 385g
92.200đ 104.600đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá sốt cà Vissan hộp 170g Cá sốt cà Vissan hộp 170g
Cá sốt cà Vissan hộp 170g
13.200đ 15.000đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục sốt cà Lucky hộp 155g Cá nục sốt cà Lucky hộp 155g
Cá nục sốt cà Lucky hộp 155g
33.000đ 34.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ ngâm dầu Seaspimex hộp 185g Cá ngừ ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
Cá ngừ ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
25.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ cắt khúc ngâm dầu thực vật Sea Crown lon 140g Cá ngừ cắt khúc ngâm dầu thực vật Sea Crown lon 140g
Cá ngừ cắt khúc ngâm dầu thực vật Sea Crown lon 140g
24.700đ 25.400đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá biển ngâm dầu SeaSpimex hộp 185g Cá biển ngâm dầu SeaSpimex hộp 185g
Cá biển ngâm dầu SeaSpimex hộp 185g
18.200đ 19.200đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá sốt cà Seaspimex hộp 425g Cá sốt cà Seaspimex hộp 425g
Cá sốt cà Seaspimex hộp 425g
26.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá Nhật sốt nước tương Te-ri lon 155g Cá Nhật sốt nước tương Te-ri lon 155g
Cá Nhật sốt nước tương Te-ri lon 155g
12.500đ 15.000đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ sốt ớt Ottogi hộp 150g Cá ngừ sốt ớt Ottogi hộp 150g
Cá ngừ sốt ớt Ottogi hộp 150g
48.800đ 54.900đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục sốt cà Lilly hộp 155g Cá nục sốt cà Lilly hộp 155g
Cá nục sốt cà Lilly hộp 155g
10.800đ 11.100đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 155g Cá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 155g
Cá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 155g
12.800đ 15.000đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá kho thịt Vissan hộp 150g Cá kho thịt Vissan hộp 150g
Cá kho thịt Vissan hộp 150g
14.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá Nhật sốt nước tương Te-ri hộp 155g Cá Nhật sốt nước tương Te-ri hộp 155g
Cá Nhật sốt nước tương Te-ri hộp 155g
39.900đ 45.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá hộp 3 cô gái Three Lady Cooks hộp 155g Cá hộp 3 cô gái Three Lady Cooks hộp 155g
Cá hộp 3 cô gái Three Lady Cooks hộp 155g
38.500đ 45.000đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục sốt cà Lucky lon 155g Cá nục sốt cà Lucky lon 155g
Cá nục sốt cà Lucky lon 155g
11.000đ 11.500đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm cá linh Sông Hương lọ 400g Mắm cá linh Sông Hương lọ 400g
Mắm cá linh Sông Hương lọ 400g
55.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục sốt cà cay Sea Crown hộp 155g Cá nục sốt cà cay Sea Crown hộp 155g
Cá nục sốt cà cay Sea Crown hộp 155g
12.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm cá sặc Sông Hương lọ 400g Mắm cá sặc Sông Hương lọ 400g
Mắm cá sặc Sông Hương lọ 400g
43.000đ 53.800đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trích sốt cà Sailer Wheel lon 155g Cá trích sốt cà Sailer Wheel lon 155g
Cá trích sốt cà Sailer Wheel lon 155g
12.000đ 14.000đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ thịt trắng ngâm dầu Seaspimex hộp 185g Cá ngừ thịt trắng ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
Cá ngừ thịt trắng ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
29.300đ 29.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục sốt cà Sea Crown hộp 155g Cá nục sốt cà Sea Crown hộp 155g
Cá nục sốt cà Sea Crown hộp 155g
12.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm cá cơm Sông Hương lọ 440g Mắm cá cơm Sông Hương lọ 440g
Mắm cá cơm Sông Hương lọ 440g
42.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ ngâm ớt Sea Crown lon 140g Cá ngừ ngâm ớt Sea Crown lon 140g
Cá ngừ ngâm ớt Sea Crown lon 140g
23.300đ 25.500đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá sốt cà Halong Canfoco hộp 175g Cá sốt cà Halong Canfoco hộp 175g
Cá sốt cà Halong Canfoco hộp 175g
12.400đ 15.000đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục sốt cà Three Lady Cooks lon 155g Cá nục sốt cà Three Lady Cooks lon 155g
Cá nục sốt cà Three Lady Cooks lon 155g
13.600đ 15.400đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ sốt dầu Vissan hộp 170g Cá ngừ sốt dầu Vissan hộp 170g
Cá ngừ sốt dầu Vissan hộp 170g
35.600đ 37.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ dầu Ottogi hộp 150g Cá ngừ dầu Ottogi hộp 150g
Cá ngừ dầu Ottogi hộp 150g
52.900đ 62.000đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thu đao Phoenix hộp 190g Cá thu đao Phoenix hộp 190g
Cá thu đao Phoenix hộp 190g
104.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục sốt cà Two Dragons hộp 185g Cá nục sốt cà Two Dragons hộp 185g
Cá nục sốt cà Two Dragons hộp 185g
15.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá sốt cà Seaspimex hộp 185g Cá sốt cà Seaspimex hộp 185g
Cá sốt cà Seaspimex hộp 185g
12.800đ 15.000đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục kho tiêu Sea Crown lon 155g Cá nục kho tiêu Sea Crown lon 155g
Cá nục kho tiêu Sea Crown lon 155g
10.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ ngâm nước muối Seaspimex hộp 185g Cá ngừ ngâm nước muối Seaspimex hộp 185g
Cá ngừ ngâm nước muối Seaspimex hộp 185g
23.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 190g Cá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 190g
Cá nục sốt cà chua Three Lady Cooks lon 190g
17.500đ 20.000đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thu đao Maruyu ướp gia vị lọ 190g Cá thu đao Maruyu ướp gia vị lọ 190g
Cá thu đao Maruyu ướp gia vị lọ 190g
104.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ đại dương ngâm dầu Seaspimex hộp 185g Cá ngừ đại dương ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
Cá ngừ đại dương ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
31.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thu Nhật Bản Ottogi hộp 400g Cá thu Nhật Bản Ottogi hộp 400g
Cá thu Nhật Bản Ottogi hộp 400g
76.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ ngâm dầu Halong Canfoco hộp 175g Cá ngừ ngâm dầu Halong Canfoco hộp 175g
Cá ngừ ngâm dầu Halong Canfoco hộp 175g
35.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá cơm ăn liền Tiến Nga hộp 150g Cá cơm ăn liền Tiến Nga hộp 150g
Cá cơm ăn liền Tiến Nga hộp 150g
59.500đ 62.100đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy