text.skipToContent

Búa

Tìm thấy 76 sản phẩm
Búa sừng dê nguyên khối Tolsen 25169 Búa sừng dê nguyên khối Tolsen 25169
Búa sừng dê nguyên khối Tolsen 25169
423.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh 12Oz Endura E7112 (Nâu nhạt) Búa nhổ đinh 12Oz Endura E7112 (Nâu nhạt)
Búa nhổ đinh 12Oz Endura E7112 (Nâu nhạt)
132.000đ 150.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh 20oz Endura E7224 (Đen) Búa nhổ đinh 20oz Endura E7224 (Đen)
Búa nhổ đinh 20oz Endura E7224 (Đen)
254.000đ 280.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa tạ Tolsen 25012 Búa tạ Tolsen 25012
Búa tạ Tolsen 25012
225.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa tạ Tolsen 25010 Búa tạ Tolsen 25010
Búa tạ Tolsen 25010
178.500đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa gò Tolsen 25121 Búa gò Tolsen 25121
Búa gò Tolsen 25121
63.000đ 68.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa tạ Tolsen 25013 Búa tạ Tolsen 25013
Búa tạ Tolsen 25013
276.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa rìu cán gỗ Tolsen 25256 Búa rìu cán gỗ Tolsen 25256
Búa rìu cán gỗ Tolsen 25256
402.000đ 436.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa gò Tolsen 25122 Búa gò Tolsen 25122
Búa gò Tolsen 25122
73.500đ 76.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa đầu tròn cán gỗ 16oz (Vàng gỗ) Búa đầu tròn cán gỗ 16oz (Vàng gỗ)
Búa đầu tròn cán gỗ 16oz (Vàng gỗ)
376.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán gỗ 16oz (Vàng gỗ) Búa nhổ đinh cán gỗ 16oz (Vàng gỗ)
Búa nhổ đinh cán gỗ 16oz (Vàng gỗ)
430.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhựa Hans Tool 16oz Búa nhựa Hans Tool 16oz
Búa nhựa Hans Tool 16oz
408.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhựa Hans Tool 16oz Búa nhựa Hans Tool 16oz
Búa nhựa Hans Tool 16oz
402.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh 16oz Endura E7223 (Đen) Búa nhổ đinh 16oz Endura E7223 (Đen)
Búa nhổ đinh 16oz Endura E7223 (Đen)
238.000đ 260.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa lục giác cán nhựa 4,5kg Asaki AK-9575 (Cam) Búa lục giác cán nhựa 4,5kg Asaki AK-9575 (Cam)
Búa lục giác cán nhựa 4,5kg Asaki AK-9575 (Cam)
593.000đ 650.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa bi 32Oz Crossman 68-332 (Nâu nhạt) Búa bi 32Oz Crossman 68-332 (Nâu nhạt)
Búa bi 32Oz Crossman 68-332 (Nâu nhạt)
211.000đ 230.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa bi cán nhựa Asaki AK-9556 908g (Cam) Búa bi cán nhựa Asaki AK-9556 908g (Cam)
Búa bi cán nhựa Asaki AK-9556 908g (Cam)
240.000đ 260.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa bi cán nhựa 227g Asaki AK-9552 (Cam) Búa bi cán nhựa 227g Asaki AK-9552 (Cam)
Búa bi cán nhựa 227g Asaki AK-9552 (Cam)
115.000đ 130.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán gỗ 450g Stanley 51-271 Búa nhổ đinh cán gỗ 450g Stanley 51-271
Búa nhổ đinh cán gỗ 450g Stanley 51-271
115.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9573 2,7kg (Cam) Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9573 2,7kg (Cam)
Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9573 2,7kg (Cam)
429.000đ 470.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa lục giác Crossman 68-404 (Đen) Búa lục giác Crossman 68-404 (Đen)
Búa lục giác Crossman 68-404 (Đen)
391.000đ 430.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh 12oz Endura E7222 (Đen) Búa nhổ đinh 12oz Endura E7222 (Đen)
Búa nhổ đinh 12oz Endura E7222 (Đen)
208.000đ 230.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa lục giác cán nhựa 1,3kg Asaki AK-9571 (Cam) Búa lục giác cán nhựa 1,3kg Asaki AK-9571 (Cam)
Búa lục giác cán nhựa 1,3kg Asaki AK-9571 (Cam)
293.000đ 320.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa bi 40Oz Crossman 68-340 (Nâu nhạt) Búa bi 40Oz Crossman 68-340 (Nâu nhạt)
Búa bi 40Oz Crossman 68-340 (Nâu nhạt)
274.000đ 300.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa cao su 48Oz Endura E7258 (Đỏ) Búa cao su 48Oz Endura E7258 (Đỏ)
Búa cao su 48Oz Endura E7258 (Đỏ)
314.000đ 350.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa đập đá Crossman 68-433 (Đen) Búa đập đá Crossman 68-433 (Đen)
Búa đập đá Crossman 68-433 (Đen)
348.000đ 380.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa lục giác 3kg Crossman 68-406 (Nâu nhạt) Búa lục giác 3kg Crossman 68-406 (Nâu nhạt)
Búa lục giác 3kg Crossman 68-406 (Nâu nhạt)
375.000đ 410.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa bi 24Oz Crossman 68-324 (Nâu nhạt) Búa bi 24Oz Crossman 68-324 (Nâu nhạt)
Búa bi 24Oz Crossman 68-324 (Nâu nhạt)
184.000đ 200.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa bi cán nhựa Asaki AK-9554 454g (Cam) Búa bi cán nhựa Asaki AK-9554 454g (Cam)
Búa bi cán nhựa Asaki AK-9554 454g (Cam)
168.000đ 180.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh 16Oz Endura E7113 (Nâu nhạt) Búa nhổ đinh 16Oz Endura E7113 (Nâu nhạt)
Búa nhổ đinh 16Oz Endura E7113 (Nâu nhạt)
154.000đ 170.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa cao su 16Oz Asaki AK-377 (Be) Búa cao su 16Oz Asaki AK-377 (Be)
Búa cao su 16Oz Asaki AK-377 (Be)
88.000đ 100.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Asaki AK-373 (Cam) Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Asaki AK-373 (Cam)
Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Asaki AK-373 (Cam)
170.000đ 190.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa lục giác cán nhựa 6,4kg Asaki AK-9577 (Cam) Búa lục giác cán nhựa 6,4kg Asaki AK-9577 (Cam)
Búa lục giác cán nhựa 6,4kg Asaki AK-9577 (Cam)
761.000đ 840.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán nhựa Asaki AK-9548 16oz (Cam) Búa nhổ đinh cán nhựa Asaki AK-9548 16oz (Cam)
Búa nhổ đinh cán nhựa Asaki AK-9548 16oz (Cam)
174.000đ 190.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa bi 12Oz Endura E7102 (Nâu nhạt) Búa bi 12Oz Endura E7102 (Nâu nhạt)
Búa bi 12Oz Endura E7102 (Nâu nhạt)
129.000đ 140.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa bi 8Oz Endura E7101 (Nâu nhạt) Búa bi 8Oz Endura E7101 (Nâu nhạt)
Búa bi 8Oz Endura E7101 (Nâu nhạt)
99.000đ 110.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa lục giác cán nhựa 5,5kg Asaki AK-9576 (Cam) Búa lục giác cán nhựa 5,5kg Asaki AK-9576 (Cam)
Búa lục giác cán nhựa 5,5kg Asaki AK-9576 (Cam)
679.000đ 750.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa cao su cán sắt Berrylion loại trung 0,5kg (Đen) Búa cao su cán sắt Berrylion loại trung 0,5kg (Đen)
Búa cao su cán sắt Berrylion loại trung 0,5kg (Đen)
21.000đ 40.000đ
-48%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán gỗ 8Oz Crossman 68-108 (Kem) Búa nhổ đinh cán gỗ 8Oz Crossman 68-108 (Kem)
Búa nhổ đinh cán gỗ 8Oz Crossman 68-108 (Kem)
137.000đ 150.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa dao đa năng Ichibai Búa dao đa năng Ichibai
Búa dao đa năng Ichibai
199.000đ 259.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa bi 32Oz Endura E7105 (Nâu nhạt) Búa bi 32Oz Endura E7105 (Nâu nhạt)
Búa bi 32Oz Endura E7105 (Nâu nhạt)
203.000đ 220.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa cao su 12Oz Asaki AK-376 (Be) Búa cao su 12Oz Asaki AK-376 (Be)
Búa cao su 12Oz Asaki AK-376 (Be)
73.000đ 80.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa bi 8Oz Crossman 68-308 (Kem) Búa bi 8Oz Crossman 68-308 (Kem)
Búa bi 8Oz Crossman 68-308 (Kem)
109.000đ 120.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán gỗ 12Oz Crossman 68-112 (Kem) Búa nhổ đinh cán gỗ 12Oz Crossman 68-112 (Kem)
Búa nhổ đinh cán gỗ 12Oz Crossman 68-112 (Kem)
158.000đ 170.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Crossman 68-216 (Đen) Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Crossman 68-216 (Đen)
Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Crossman 68-216 (Đen)
216.000đ 240.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa lục giác Crossman 68-408 (Đen) Búa lục giác Crossman 68-408 (Đen)
Búa lục giác Crossman 68-408 (Đen)
486.000đ 530.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa bi 24Oz Endura E7104 (Nâu nhạt) Búa bi 24Oz Endura E7104 (Nâu nhạt)
Búa bi 24Oz Endura E7104 (Nâu nhạt)
184.000đ 200.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán thép 450g Stanley 51-081 Búa nhổ đinh cán thép 450g Stanley 51-081
Búa nhổ đinh cán thép 450g Stanley 51-081
275.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa cao su 40Oz Endura E7257 (Đỏ) Búa cao su 40Oz Endura E7257 (Đỏ)
Búa cao su 40Oz Endura E7257 (Đỏ)
275.000đ 300.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán nhựa 12Oz Crossman 68-212 (Đen) Búa nhổ đinh cán nhựa 12Oz Crossman 68-212 (Đen)
Búa nhổ đinh cán nhựa 12Oz Crossman 68-212 (Đen)
181.000đ 200.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9570 908g (Cam) Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9570 908g (Cam)
Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9570 908g (Cam)
229.000đ 250.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa đầu bằng Crossman 68-833 (Đen) Búa đầu bằng Crossman 68-833 (Đen)
Búa đầu bằng Crossman 68-833 (Đen)
134.000đ 150.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa rìu đa năng 8 in 1 Búa rìu đa năng 8 in 1
Búa rìu đa năng 8 in 1
120.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhựa 65mm Sata 92-904 (Xanh lá cây) Búa nhựa 65mm Sata 92-904 (Xanh lá cây)
Búa nhựa 65mm Sata 92-904 (Xanh lá cây)
597.000đ 660.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán gỗ 20Oz Crossman 68-120 (Kem) Búa nhổ đinh cán gỗ 20Oz Crossman 68-120 (Kem)
Búa nhổ đinh cán gỗ 20Oz Crossman 68-120 (Kem)
220.000đ 240.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán gỗ 16Oz Asaki AK-370 (Be) Búa nhổ đinh cán gỗ 16Oz Asaki AK-370 (Be)
Búa nhổ đinh cán gỗ 16Oz Asaki AK-370 (Be)
157.000đ 170.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa lục giác Crossman 68-420 (Đen) Búa lục giác Crossman 68-420 (Đen)
Búa lục giác Crossman 68-420 (Đen)
965.000đ 1.060.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa lục giác 0,5kg Crossman 68-401 (Nâu nhạt) Búa lục giác 0,5kg Crossman 68-401 (Nâu nhạt)
Búa lục giác 0,5kg Crossman 68-401 (Nâu nhạt)
212.000đ 230.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán gỗ 16Oz Crossman 68-116 (Kem) Búa nhổ đinh cán gỗ 16Oz Crossman 68-116 (Kem)
Búa nhổ đinh cán gỗ 16Oz Crossman 68-116 (Kem)
186.000đ 200.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Asaki AK-372 (Cam) Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Asaki AK-372 (Cam)
Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Asaki AK-372 (Cam)
170.000đ 190.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy