text.skipToContent

Búa

Tìm thấy 91 sản phẩm
Búa sừng dê nguyên khối Tolsen 25169 Búa sừng dê nguyên khối Tolsen 25169
Búa sừng dê nguyên khối Tolsen 25169
423.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh cán gỗ 450g Stanley 51-271 (Be) Búa nhổ đinh cán gỗ 450g Stanley 51-271 (Be)
Búa nhổ đinh cán gỗ 450g Stanley 51-271 (Be)
155.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa đầu tròn 680g Stanley 54-192 (Be) Búa đầu tròn 680g Stanley 54-192 (Be)
Búa đầu tròn 680g Stanley 54-192 (Be)
195.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa tạ Tolsen 25012 Búa tạ Tolsen 25012
Búa tạ Tolsen 25012
220.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh 370g Sellery 45-631 (Vàng) Búa nhổ đinh 370g Sellery 45-631 (Vàng)
Búa nhổ đinh 370g Sellery 45-631 (Vàng)
187.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh cán gỗ 570g Stanley 51-274 (Be) Búa nhổ đinh cán gỗ 570g Stanley 51-274 (Be)
Búa nhổ đinh cán gỗ 570g Stanley 51-274 (Be)
192.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa đầu tròn 230g Stanley 54-189 (Be) Búa đầu tròn 230g Stanley 54-189 (Be)
Búa đầu tròn 230g Stanley 54-189 (Be)
187.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa đầu tròn 910g Stanley 54-193 (Be) Búa đầu tròn 910g Stanley 54-193 (Be)
Búa đầu tròn 910g Stanley 54-193 (Be)
356.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa gò Tolsen 25121 Búa gò Tolsen 25121
Búa gò Tolsen 25121
68.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa tạ Tolsen 25013 Búa tạ Tolsen 25013
Búa tạ Tolsen 25013
262.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa rìu cán gỗ Tolsen 25256 Búa rìu cán gỗ Tolsen 25256
Búa rìu cán gỗ Tolsen 25256
436.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa gò Tolsen 25122 Búa gò Tolsen 25122
Búa gò Tolsen 25122
76.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa đầu tròn cán gỗ 16oz (Vàng gỗ) Búa đầu tròn cán gỗ 16oz (Vàng gỗ)
Búa đầu tròn cán gỗ 16oz (Vàng gỗ)
376.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh cán gỗ 16oz (Vàng gỗ) Búa nhổ đinh cán gỗ 16oz (Vàng gỗ)
Búa nhổ đinh cán gỗ 16oz (Vàng gỗ)
430.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhựa Hans Tool 16oz Búa nhựa Hans Tool 16oz
Búa nhựa Hans Tool 16oz
408.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhựa Hans Tool 16oz Búa nhựa Hans Tool 16oz
Búa nhựa Hans Tool 16oz
402.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh 16oz Endura E7223 (Đen) Búa nhổ đinh 16oz Endura E7223 (Đen)
Búa nhổ đinh 16oz Endura E7223 (Đen)
238.000đ 260.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa lục giác cán nhựa 4,5kg Asaki AK-9575 (Cam) Búa lục giác cán nhựa 4,5kg Asaki AK-9575 (Cam)
Búa lục giác cán nhựa 4,5kg Asaki AK-9575 (Cam)
593.000đ 650.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa bi 32Oz Crossman 68-332 (Nâu nhạt) Búa bi 32Oz Crossman 68-332 (Nâu nhạt)
Búa bi 32Oz Crossman 68-332 (Nâu nhạt)
211.000đ 230.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa bi cán nhựa Asaki AK-9556 908g (Cam) Búa bi cán nhựa Asaki AK-9556 908g (Cam)
Búa bi cán nhựa Asaki AK-9556 908g (Cam)
240.000đ 260.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh cán gỗ 450g Stanley 51-271 Búa nhổ đinh cán gỗ 450g Stanley 51-271
Búa nhổ đinh cán gỗ 450g Stanley 51-271
115.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9573 2,7kg (Cam) Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9573 2,7kg (Cam)
Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9573 2,7kg (Cam)
429.000đ 470.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh 12oz Endura E7222 (Đen) Búa nhổ đinh 12oz Endura E7222 (Đen)
Búa nhổ đinh 12oz Endura E7222 (Đen)
208.000đ 230.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa lục giác cán nhựa 1,3kg Asaki AK-9571 (Cam) Búa lục giác cán nhựa 1,3kg Asaki AK-9571 (Cam)
Búa lục giác cán nhựa 1,3kg Asaki AK-9571 (Cam)
293.000đ 320.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa bi 40Oz Crossman 68-340 (Nâu nhạt) Búa bi 40Oz Crossman 68-340 (Nâu nhạt)
Búa bi 40Oz Crossman 68-340 (Nâu nhạt)
274.000đ 300.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa cao su 48Oz Endura E7258 (Đỏ) Búa cao su 48Oz Endura E7258 (Đỏ)
Búa cao su 48Oz Endura E7258 (Đỏ)
314.000đ 350.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa đập đá Crossman 68-433 (Đen) Búa đập đá Crossman 68-433 (Đen)
Búa đập đá Crossman 68-433 (Đen)
348.000đ 380.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa cao su 28mm Endura E7261 (Nâu nhạt) Búa cao su 28mm Endura E7261 (Nâu nhạt)
Búa cao su 28mm Endura E7261 (Nâu nhạt)
233.000đ 260.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa bi 24Oz Crossman 68-324 (Nâu nhạt) Búa bi 24Oz Crossman 68-324 (Nâu nhạt)
Búa bi 24Oz Crossman 68-324 (Nâu nhạt)
184.000đ 200.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa bi cán nhựa Asaki AK-9554 454g (Cam) Búa bi cán nhựa Asaki AK-9554 454g (Cam)
Búa bi cán nhựa Asaki AK-9554 454g (Cam)
168.000đ 180.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh 16Oz Endura E7113 (Nâu nhạt) Búa nhổ đinh 16Oz Endura E7113 (Nâu nhạt)
Búa nhổ đinh 16Oz Endura E7113 (Nâu nhạt)
154.000đ 170.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa cao su 16Oz Asaki AK-377 (Be) Búa cao su 16Oz Asaki AK-377 (Be)
Búa cao su 16Oz Asaki AK-377 (Be)
88.000đ 100.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Asaki AK-373 (Cam) Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Asaki AK-373 (Cam)
Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Asaki AK-373 (Cam)
170.000đ 190.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh 8oz Endura E7221 (Đen) Búa nhổ đinh 8oz Endura E7221 (Đen)
Búa nhổ đinh 8oz Endura E7221 (Đen)
162.000đ 180.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa lục giác cán nhựa 6,4kg Asaki AK-9577 (Cam) Búa lục giác cán nhựa 6,4kg Asaki AK-9577 (Cam)
Búa lục giác cán nhựa 6,4kg Asaki AK-9577 (Cam)
761.000đ 840.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh cán nhựa Asaki AK-9548 16oz (Cam) Búa nhổ đinh cán nhựa Asaki AK-9548 16oz (Cam)
Búa nhổ đinh cán nhựa Asaki AK-9548 16oz (Cam)
174.000đ 190.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa bi 12Oz Endura E7102 (Nâu nhạt) Búa bi 12Oz Endura E7102 (Nâu nhạt)
Búa bi 12Oz Endura E7102 (Nâu nhạt)
129.000đ 140.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa bi 8Oz Endura E7101 (Nâu nhạt) Búa bi 8Oz Endura E7101 (Nâu nhạt)
Búa bi 8Oz Endura E7101 (Nâu nhạt)
99.000đ 110.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa đầu tròn cán gỗ 340g/12oz Stanley 54-190 Búa đầu tròn cán gỗ 340g/12oz Stanley 54-190
Búa đầu tròn cán gỗ 340g/12oz Stanley 54-190
176.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa lục giác cán nhựa 5,5kg Asaki AK-9576 (Cam) Búa lục giác cán nhựa 5,5kg Asaki AK-9576 (Cam)
Búa lục giác cán nhựa 5,5kg Asaki AK-9576 (Cam)
679.000đ 750.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa cao su cán sắt Berrylion loại trung 0,5kg (Đen) Búa cao su cán sắt Berrylion loại trung 0,5kg (Đen)
Búa cao su cán sắt Berrylion loại trung 0,5kg (Đen)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa cao su 45mm Endura E7263 (Nâu nhạt) Búa cao su 45mm Endura E7263 (Nâu nhạt)
Búa cao su 45mm Endura E7263 (Nâu nhạt)
420.000đ 460.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh cán gỗ 8Oz Crossman 68-108 (Kem) Búa nhổ đinh cán gỗ 8Oz Crossman 68-108 (Kem)
Búa nhổ đinh cán gỗ 8Oz Crossman 68-108 (Kem)
137.000đ 150.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa dao đa năng Ichibai Búa dao đa năng Ichibai
Búa dao đa năng Ichibai
199.000đ 259.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa bi 32Oz Endura E7105 (Nâu nhạt) Búa bi 32Oz Endura E7105 (Nâu nhạt)
Búa bi 32Oz Endura E7105 (Nâu nhạt)
203.000đ 220.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa cao su 65mm Endura E7272 (Nâu nhạt) Búa cao su 65mm Endura E7272 (Nâu nhạt)
Búa cao su 65mm Endura E7272 (Nâu nhạt)
98.000đ 110.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa cao su 12Oz Asaki AK-376 (Be) Búa cao su 12Oz Asaki AK-376 (Be)
Búa cao su 12Oz Asaki AK-376 (Be)
73.000đ 80.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa bi 8Oz Crossman 68-308 (Kem) Búa bi 8Oz Crossman 68-308 (Kem)
Búa bi 8Oz Crossman 68-308 (Kem)
109.000đ 120.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh cán gỗ 12Oz Crossman 68-112 (Kem) Búa nhổ đinh cán gỗ 12Oz Crossman 68-112 (Kem)
Búa nhổ đinh cán gỗ 12Oz Crossman 68-112 (Kem)
158.000đ 170.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh 12Oz Endura E7112 (Nâu nhạt) Búa nhổ đinh 12Oz Endura E7112 (Nâu nhạt)
Búa nhổ đinh 12Oz Endura E7112 (Nâu nhạt)
132.000đ 150.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Crossman 68-216 (Đen) Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Crossman 68-216 (Đen)
Búa nhổ đinh cán nhựa 16Oz Crossman 68-216 (Đen)
216.000đ 240.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa lục giác Crossman 68-408 (Đen) Búa lục giác Crossman 68-408 (Đen)
Búa lục giác Crossman 68-408 (Đen)
486.000đ 530.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa bi 24Oz Endura E7104 (Nâu nhạt) Búa bi 24Oz Endura E7104 (Nâu nhạt)
Búa bi 24Oz Endura E7104 (Nâu nhạt)
184.000đ 200.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh cán thép 450g Stanley 51-081 Búa nhổ đinh cán thép 450g Stanley 51-081
Búa nhổ đinh cán thép 450g Stanley 51-081
275.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa cao su 40Oz Endura E7257 (Đỏ) Búa cao su 40Oz Endura E7257 (Đỏ)
Búa cao su 40Oz Endura E7257 (Đỏ)
275.000đ 300.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhổ đinh cán nhựa 12Oz Crossman 68-212 (Đen) Búa nhổ đinh cán nhựa 12Oz Crossman 68-212 (Đen)
Búa nhổ đinh cán nhựa 12Oz Crossman 68-212 (Đen)
181.000đ 200.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9570 908g (Cam) Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9570 908g (Cam)
Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9570 908g (Cam)
229.000đ 250.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa đầu bằng Crossman 68-831 (Đen) Búa đầu bằng Crossman 68-831 (Đen)
Búa đầu bằng Crossman 68-831 (Đen)
95.000đ 100.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa rìu đa năng 8 in 1 Búa rìu đa năng 8 in 1
Búa rìu đa năng 8 in 1
280.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Búa nhựa 65mm Sata 92-904 (Xanh lá cây) Búa nhựa 65mm Sata 92-904 (Xanh lá cây)
Búa nhựa 65mm Sata 92-904 (Xanh lá cây)
597.000đ 660.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy