text.skipToContent

Bột giặt, nước xả

Tìm thấy 570 sản phẩm
Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên túi 2,7kg Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên túi 2,7kg
Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên túi 2,7kg
128.800đ 131.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xịt thơm ủi quần áo Nước xịt thơm ủi quần áo
Nước xịt thơm ủi quần áo
28.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm nồng nàn túi 5,5kg Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm nồng nàn túi 5,5kg
Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm nồng nàn túi 5,5kg
232.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt giữ màu Ariel chai 2,4kg Nước giặt giữ màu Ariel chai 2,4kg
Nước giặt giữ màu Ariel chai 2,4kg
174.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả vải  Eurosoft hương thiên nhiên thơm 2,8L Nước xả vải  Eurosoft hương thiên nhiên thơm 2,8L
Nước xả vải Eurosoft hương thiên nhiên thơm 2,8L
99.000đ 165.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả Downy tươi trẻ chai 900ml Nước xả Downy tươi trẻ chai 900ml
Nước xả Downy tươi trẻ chai 900ml
66.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên chai 2.4kg Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên chai 2.4kg
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên chai 2.4kg
160.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 3kg Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 3kg
Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 3kg
144.000đ 145.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả vải Pigeon hương hoa hồng (Can 2.5kg) Nước xả vải Pigeon hương hoa hồng (Can 2.5kg)
Nước xả vải Pigeon hương hoa hồng (Can 2.5kg)
120.000đ 165.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Odavi can 3,5L Nước giặt Odavi can 3,5L
Nước giặt Odavi can 3,5L
209.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Ariel hương Downy chai 2.4kg Nước giặt Ariel hương Downy chai 2.4kg
Nước giặt Ariel hương Downy chai 2.4kg
174.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Kleansy Secret Wish can 3,5L Nước giặt đậm đặc Kleansy Secret Wish can 3,5L
Nước giặt đậm đặc Kleansy Secret Wish can 3,5L
183.000đ 185.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Ariel chai 2,4kg Nước giặt đậm đặc Ariel chai 2,4kg
Nước giặt đậm đặc Ariel chai 2,4kg
157.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả tăng sắc màu Eurosoft hương thiên nhiên chai 1L Nước xả tăng sắc màu Eurosoft hương thiên nhiên chai 1L
Nước xả tăng sắc màu Eurosoft hương thiên nhiên chai 1L
43.200đ 72.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile can 3,5L Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile can 3,5L
Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile can 3,5L
209.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả vải Comfort hương nước hoa thiên nhiên Rose túi 1.6L Nước xả vải Comfort hương nước hoa thiên nhiên Rose túi 1.6L
Nước xả vải Comfort hương nước hoa thiên nhiên Rose túi 1.6L
105.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile túi 1,8L Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile túi 1,8L
Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile túi 1,8L
119.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L Nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L
Nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L
89.700đ 138.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả làm mềm vải Elegance hương violet can 3,5L Nước xả làm mềm vải Elegance hương violet can 3,5L
Nước xả làm mềm vải Elegance hương violet can 3,5L
134.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả Downy tươi trẻ túi 1,5L Nước xả Downy tươi trẻ túi 1,5L
Nước xả Downy tươi trẻ túi 1,5L
79.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả làm mềm vải Sanzoft hương hoa hồng can 3,8L Nước xả làm mềm vải Sanzoft hương hoa hồng can 3,8L
Nước xả làm mềm vải Sanzoft hương hoa hồng can 3,8L
134.000đ 135.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt quần áo màu Prima chai 4L Nước giặt quần áo màu Prima chai 4L
Nước giặt quần áo màu Prima chai 4L
325.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả Seven Days túi 450ml (Xanh) Nước xả Seven Days túi 450ml (Xanh)
Nước xả Seven Days túi 450ml (Xanh)
16.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước túi 2.7kg Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước túi 2.7kg
Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước túi 2.7kg
148.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Friendly túi 1,8L Nước giặt đậm đặc Friendly túi 1,8L
Nước giặt đậm đặc Friendly túi 1,8L
113.000đ 114.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả tăng sắc màu hương phấn thơm Eurosoft chai 2,8L Nước xả tăng sắc màu hương phấn thơm Eurosoft chai 2,8L
Nước xả tăng sắc màu hương phấn thơm Eurosoft chai 2,8L
113.400đ 189.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Ariel túi 1,4kg Nước giặt đậm đặc Ariel túi 1,4kg
Nước giặt đậm đặc Ariel túi 1,4kg
78.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả vải đậm đặc Odavi chai 1,8L Nước xả vải đậm đặc Odavi chai 1,8L
Nước xả vải đậm đặc Odavi chai 1,8L
109.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Ariel túi 2,4kg Nước giặt đậm đặc Ariel túi 2,4kg
Nước giặt đậm đặc Ariel túi 2,4kg
110.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả Seven Days túi 450ml (Hồng) Nước xả Seven Days túi 450ml (Hồng)
Nước xả Seven Days túi 450ml (Hồng)
16.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Ariel hương Downy túi 2,4kg Nước giặt Ariel hương Downy túi 2,4kg
Nước giặt Ariel hương Downy túi 2,4kg
119.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt giữ màu Ariel túi 2,4kg Nước giặt giữ màu Ariel túi 2,4kg
Nước giặt giữ màu Ariel túi 2,4kg
119.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt xả đậm đặc Friendly can 3,5L Nước giặt xả đậm đặc Friendly can 3,5L
Nước giặt xả đậm đặc Friendly can 3,5L
214.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả vải Pigeon hương hoa Bianca (Túi 2.1L) Nước xả vải Pigeon hương hoa Bianca (Túi 2.1L)
Nước xả vải Pigeon hương hoa Bianca (Túi 2.1L)
95.000đ 136.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Ariel đậm đặc giữ màu túi 1.4kg Nước giặt Ariel đậm đặc giữ màu túi 1.4kg
Nước giặt Ariel đậm đặc giữ màu túi 1.4kg
86.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả Downy tươi trẻ chai 1,8L Nước xả Downy tươi trẻ chai 1,8L
Nước xả Downy tươi trẻ chai 1,8L
121.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả tăng sắc màu hương phấn thơm Eurosoft chai 1L Nước xả tăng sắc màu hương phấn thơm Eurosoft chai 1L
Nước xả tăng sắc màu hương phấn thơm Eurosoft chai 1L
47.400đ 79.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt xả cao cấp July can 3,5L Nước giặt xả cao cấp July can 3,5L
Nước giặt xả cao cấp July can 3,5L
186.000đ 187.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Omo Matic cửa trên dịu nhẹ trên da chai 2.4kg Nước giặt Omo Matic cửa trên dịu nhẹ trên da chai 2.4kg
Nước giặt Omo Matic cửa trên dịu nhẹ trên da chai 2.4kg
156.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước chai 2.7kg Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước chai 2.7kg
Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước chai 2.7kg
182.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả vải Prima chai 4L Nước xả vải Prima chai 4L
Nước xả vải Prima chai 4L
325.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt chống lem màu Kolortex chai 2,8L Nước giặt chống lem màu Kolortex chai 2,8L
Nước giặt chống lem màu Kolortex chai 2,8L
99.000đ 163.000đ
-39%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 5kg Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 5kg
Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 5kg
214.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm ngất ngây túi 5,5kg Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm ngất ngây túi 5,5kg
Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm ngất ngây túi 5,5kg
232.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Comfort Bella hương nước hoa thiên nhiên túi 2,6L Nước xả làm mềm vải đậm đặc Comfort Bella hương nước hoa thiên nhiên túi 2,6L
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Comfort Bella hương nước hoa thiên nhiên túi 2,6L
160.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 chai nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L Combo 2 chai nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L
Combo 2 chai nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L
151.800đ 276.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả vải Pigeon hương hoa Mimosa (Túi 2.1L) Nước xả vải Pigeon hương hoa Mimosa (Túi 2.1L)
Nước xả vải Pigeon hương hoa Mimosa (Túi 2.1L)
100.000đ 136.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Can 3,1kg) Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Can 3,1kg)
Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Can 3,1kg)
295.000đ 379.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Túi 2,1 kg) Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Túi 2,1 kg)
Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Túi 2,1 kg)
175.000đ 233.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt OMO Matic giữ màu cho máy giặt cửa trên túi 2,4kg Nước giặt OMO Matic giữ màu cho máy giặt cửa trên túi 2,4kg
Nước giặt OMO Matic giữ màu cho máy giặt cửa trên túi 2,4kg
135.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt xả CJ Lion hương hoa Beat Fresh Camomile (Can 2,4kg) Nước giặt xả CJ Lion hương hoa Beat Fresh Camomile (Can 2,4kg)
Nước giặt xả CJ Lion hương hoa Beat Fresh Camomile (Can 2,4kg)
235.000đ 299.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả vải Pigeon hương hoa hồng (Túi 2.1L) Nước xả vải Pigeon hương hoa hồng (Túi 2.1L)
Nước xả vải Pigeon hương hoa hồng (Túi 2.1L)
100.000đ 136.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Kleansy Night Blooming can 3,5L Nước giặt đậm đặc Kleansy Night Blooming can 3,5L
Nước giặt đậm đặc Kleansy Night Blooming can 3,5L
183.000đ 185.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt máy OMO Matic cho da nhạy cảm túi 2.4kg Nước giặt máy OMO Matic cho da nhạy cảm túi 2.4kg
Nước giặt máy OMO Matic cho da nhạy cảm túi 2.4kg
131.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả vải Pigeon hương hoa Bianca (Can 2.5kg) Nước xả vải Pigeon hương hoa Bianca (Can 2.5kg)
Nước xả vải Pigeon hương hoa Bianca (Can 2.5kg)
120.000đ 165.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả vải Pigeon hương hoa Mimosa (Can 2.5kg) Nước xả vải Pigeon hương hoa Mimosa (Can 2.5kg)
Nước xả vải Pigeon hương hoa Mimosa (Can 2.5kg)
120.000đ 165.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt tổng hợp Prima chai 4L Nước giặt tổng hợp Prima chai 4L
Nước giặt tổng hợp Prima chai 4L
325.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên chai 2.7kg Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên chai 2.7kg
Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên chai 2.7kg
160.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước xả vải Eurosoft hương nước hoa chai 1L Nước xả vải Eurosoft hương nước hoa chai 1L
Nước xả vải Eurosoft hương nước hoa chai 1L
36.300đ 60.500đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Ariel hương Downy túi 1,4kg Nước giặt Ariel hương Downy túi 1,4kg
Nước giặt Ariel hương Downy túi 1,4kg
86.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy