text.skipToContent

Bột giặt, nước giặt

Tìm thấy 288 sản phẩm
Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm nồng nàn túi 5,5kg Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm nồng nàn túi 5,5kg
Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm nồng nàn túi 5,5kg
232.000đ 245.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên chai 2.4kg Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên chai 2.4kg
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên chai 2.4kg
160.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 3kg Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 3kg
Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 3kg
144.000đ 145.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Odavi can 3,5L Nước giặt Odavi can 3,5L
Nước giặt Odavi can 3,5L
209.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Ariel hương Downy chai 2.4kg Nước giặt Ariel hương Downy chai 2.4kg
Nước giặt Ariel hương Downy chai 2.4kg
174.000đ 177.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Kleansy Secret Wish can 3,5L Nước giặt đậm đặc Kleansy Secret Wish can 3,5L
Nước giặt đậm đặc Kleansy Secret Wish can 3,5L
183.000đ 185.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Ariel chai 2,4kg Nước giặt đậm đặc Ariel chai 2,4kg
Nước giặt đậm đặc Ariel chai 2,4kg
157.500đ 161.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile can 3,5L Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile can 3,5L
Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile can 3,5L
209.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile túi 1,8L Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile túi 1,8L
Nước giặt xả đậm đặc 3 trong 1 Smile túi 1,8L
119.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L Nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L
Nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L
89.700đ 138.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt quần áo màu Prima chai 4L Nước giặt quần áo màu Prima chai 4L
Nước giặt quần áo màu Prima chai 4L
325.000đ 328.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước túi 2.7kg Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước túi 2.7kg
Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước túi 2.7kg
148.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Friendly túi 1,8L Nước giặt đậm đặc Friendly túi 1,8L
Nước giặt đậm đặc Friendly túi 1,8L
113.000đ 114.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Ariel túi 1,4kg Nước giặt đậm đặc Ariel túi 1,4kg
Nước giặt đậm đặc Ariel túi 1,4kg
78.300đ 89.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Ariel túi 2,4kg Nước giặt đậm đặc Ariel túi 2,4kg
Nước giặt đậm đặc Ariel túi 2,4kg
110.000đ 136.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Ariel hương Downy túi 2,4kg Nước giặt Ariel hương Downy túi 2,4kg
Nước giặt Ariel hương Downy túi 2,4kg
119.600đ 149.000đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt giữ màu Ariel túi 2,4kg Nước giặt giữ màu Ariel túi 2,4kg
Nước giặt giữ màu Ariel túi 2,4kg
119.600đ 149.000đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt xả đậm đặc Friendly can 3,5L Nước giặt xả đậm đặc Friendly can 3,5L
Nước giặt xả đậm đặc Friendly can 3,5L
214.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Ariel đậm đặc giữ màu túi 1.4kg Nước giặt Ariel đậm đặc giữ màu túi 1.4kg
Nước giặt Ariel đậm đặc giữ màu túi 1.4kg
86.500đ 98.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Omo Matic cửa trên dịu nhẹ trên da chai 2.4kg Nước giặt Omo Matic cửa trên dịu nhẹ trên da chai 2.4kg
Nước giặt Omo Matic cửa trên dịu nhẹ trên da chai 2.4kg
156.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước chai 2.7kg Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước chai 2.7kg
Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trước chai 2.7kg
182.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt chống lem màu Kolortex chai 2,8L Nước giặt chống lem màu Kolortex chai 2,8L
Nước giặt chống lem màu Kolortex chai 2,8L
99.000đ 163.000đ
-39%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 5kg Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 5kg
Bột giặt đậm đặc Daiwa hương hoa túi 5kg
214.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm ngất ngây túi 5,5kg Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm ngất ngây túi 5,5kg
Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm ngất ngây túi 5,5kg
232.000đ 245.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 chai nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L Combo 2 chai nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L
Combo 2 chai nước giặt trắng sáng Kolortex chai 2,8L
151.800đ 276.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Can 3,1kg) Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Can 3,1kg)
Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Can 3,1kg)
295.000đ 379.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Túi 2,1 kg) Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Túi 2,1 kg)
Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Túi 2,1 kg)
175.000đ 233.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt OMO Matic giữ màu cho máy giặt cửa trên túi 2,4kg Nước giặt OMO Matic giữ màu cho máy giặt cửa trên túi 2,4kg
Nước giặt OMO Matic giữ màu cho máy giặt cửa trên túi 2,4kg
135.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt xả CJ Lion hương hoa Beat Fresh Camomile (Can 2,4kg) Nước giặt xả CJ Lion hương hoa Beat Fresh Camomile (Can 2,4kg)
Nước giặt xả CJ Lion hương hoa Beat Fresh Camomile (Can 2,4kg)
235.000đ 299.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt đậm đặc Kleansy Night Blooming can 3,5L Nước giặt đậm đặc Kleansy Night Blooming can 3,5L
Nước giặt đậm đặc Kleansy Night Blooming can 3,5L
183.000đ 185.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt máy OMO Matic cho da nhạy cảm túi 2.4kg Nước giặt máy OMO Matic cho da nhạy cảm túi 2.4kg
Nước giặt máy OMO Matic cho da nhạy cảm túi 2.4kg
131.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt tổng hợp Prima chai 4L Nước giặt tổng hợp Prima chai 4L
Nước giặt tổng hợp Prima chai 4L
325.000đ 328.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên chai 2.7kg Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên chai 2.7kg
Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên chai 2.7kg
160.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Ariel hương Downy túi 1,4kg Nước giặt Ariel hương Downy túi 1,4kg
Nước giặt Ariel hương Downy túi 1,4kg
86.500đ 98.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên chai 3.8kg Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên chai 3.8kg
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên chai 3.8kg
235.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt xả CJ Lion hương hoa Beat Fresh Camomile (Túi 2,1kg) Nước giặt xả CJ Lion hương hoa Beat Fresh Camomile (Túi 2,1kg)
Nước giặt xả CJ Lion hương hoa Beat Fresh Camomile (Túi 2,1kg)
190.000đ 230.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt cao cấp chống nhăn cho máy giặt cửa ngang Pigeon Act’z (Túi 2,1 kg) Nước giặt cao cấp chống nhăn cho máy giặt cửa ngang Pigeon Act’z (Túi 2,1 kg)
Nước giặt cao cấp chống nhăn cho máy giặt cửa ngang Pigeon Act’z (Túi 2,1 kg)
200.000đ 260.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên túi 2.4kg Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên túi 2.4kg
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên túi 2.4kg
135.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Suzy anh đào chai 2,4kg Nước giặt Suzy anh đào chai 2,4kg
Nước giặt Suzy anh đào chai 2,4kg
152.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Lix đậm đặc hương Aloe vera chai 4kg Nước giặt Lix đậm đặc hương Aloe vera chai 4kg
Nước giặt Lix đậm đặc hương Aloe vera chai 4kg
91.300đ 112.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên túi 2,7kg Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên túi 2,7kg
Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên túi 2,7kg
135.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Suzy hương anh đào chai 1kg Nước giặt Suzy hương anh đào chai 1kg
Nước giặt Suzy hương anh đào chai 1kg
66.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt Ariel hương Downy đam mê dạng túi 650g Bột giặt Ariel hương Downy đam mê dạng túi 650g
Bột giặt Ariel hương Downy đam mê dạng túi 650g
34.500đ 36.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên dạng chai 3.8kg Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên dạng chai 3.8kg
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt cửa trên dạng chai 3.8kg
225.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt Ariel giữ màu dạng túi 4,1kg Bột giặt Ariel giữ màu dạng túi 4,1kg
Bột giặt Ariel giữ màu dạng túi 4,1kg
153.000đ 186.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt Ariel giữ màu dạng túi 2,7kg Bột giặt Ariel giữ màu dạng túi 2,7kg
Bột giặt Ariel giữ màu dạng túi 2,7kg
120.000đ 126.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm dạng túi 720g Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm dạng túi 720g
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm dạng túi 720g
34.700đ 35.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm Tết dạng túi 4,1kg Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm Tết dạng túi 4,1kg
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm Tết dạng túi 4,1kg
182.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm Tết dạng túi 5,5kg Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm Tết dạng túi 5,5kg
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm Tết dạng túi 5,5kg
229.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt dạng chai 2.4kg Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt dạng chai 2.4kg
Nước giặt OMO Matic hương Comfort tinh dầu thơm cho máy giặt dạng chai 2.4kg
155.200đ 156.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt nhiệt Aba sạch tinh tươm túi 3kg Bột giặt nhiệt Aba sạch tinh tươm túi 3kg
Bột giặt nhiệt Aba sạch tinh tươm túi 3kg
114.000đ 115.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm dạng túi 2,7kg Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm dạng túi 2,7kg
Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm dạng túi 2,7kg
122.800đ 124.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm dạng túi 2,7kg Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm dạng túi 2,7kg
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm dạng túi 2,7kg
122.800đ 124.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt OMO sạch cực nhanh dạng túi 3kg Bột giặt OMO sạch cực nhanh dạng túi 3kg
Bột giặt OMO sạch cực nhanh dạng túi 3kg
123.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm dạng túi 720g Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm dạng túi 720g
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm dạng túi 720g
34.700đ 35.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt OMO Matic máy giặt hương Comfort tinh dầu thơm dạng hộp 4.1kg Bột giặt OMO Matic máy giặt hương Comfort tinh dầu thơm dạng hộp 4.1kg
Bột giặt OMO Matic máy giặt hương Comfort tinh dầu thơm dạng hộp 4.1kg
206.300đ 208.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm diệu kỳ túi 5.5Kg Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm diệu kỳ túi 5.5Kg
Bột giặt OMO Comfort tinh dầu thơm diệu kỳ túi 5.5Kg
232.700đ 235.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt Tide hương Downy dạng túi 3,8kg Bột giặt Tide hương Downy dạng túi 3,8kg
Bột giặt Tide hương Downy dạng túi 3,8kg
146.000đ 153.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giặt Ariel đậm đặc giữ màu dạng chai 1,8L Nước giặt Ariel đậm đặc giữ màu dạng chai 1,8L
Nước giặt Ariel đậm đặc giữ màu dạng chai 1,8L
126.000đ 160.000đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột giặt Ariel hương Downy đam mê dạng túi 5kg Bột giặt Ariel hương Downy đam mê dạng túi 5kg
Bột giặt Ariel hương Downy đam mê dạng túi 5kg
224.000đ 226.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy