text.skipToContent

Bộ vi xử lý - CPU

Tìm thấy 25 sản phẩm
Bộ vi xử lý Intel Core i7-8700K 3.7GHz Turbo Boost 4.7GHz / 12MB / CoffeeLake SK 1151 v2 Bộ vi xử lý Intel Core i7-8700K 3.7GHz Turbo Boost 4.7GHz / 12MB / CoffeeLake SK 1151 v2
Bộ vi xử lý Intel Core i7-8700K 3.7GHz Turbo Boost 4.7GHz / 12MB / CoffeeLake SK 1151 v2
9.378.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ xi xử lý AMD Ryzen 7 1700 3.0GHz Turbo Boost 3.7GHz / 20MB/ socket AM4 Bộ xi xử lý AMD Ryzen 7 1700 3.0GHz Turbo Boost 3.7GHz / 20MB/ socket AM4
Bộ xi xử lý AMD Ryzen 7 1700 3.0GHz Turbo Boost 3.7GHz / 20MB/ socket AM4
8.153.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz Turbo Boost 3.6GHz / socket AM4 Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz Turbo Boost 3.6GHz / socket AM4
Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz Turbo Boost 3.6GHz / socket AM4
5.388.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Pentium G4600 3.6GHz / 3MB / Socket 1151 (Kabylake) Bộ vi xử lý Intel Pentium G4600 3.6GHz / 3MB / Socket 1151 (Kabylake)
Bộ vi xử lý Intel Pentium G4600 3.6GHz / 3MB / Socket 1151 (Kabylake)
1.776.000đ 2.200.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Pentium G3450 3.40GHz / 3MB / Socket 1150 Bộ vi xử lý Intel Pentium G3450 3.40GHz / 3MB / Socket 1150
Bộ vi xử lý Intel Pentium G3450 3.40GHz / 3MB / Socket 1150
1.643.000đ 1.690.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium Dual G4500 (3.5GHz) Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium Dual G4500 (3.5GHz)
Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium Dual G4500 (3.5GHz)
1.679.000đ 1.800.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium Dual G4400 (3.3GHz) Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium Dual G4400 (3.3GHz)
Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium Dual G4400 (3.3GHz)
1.235.000đ 1.400.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5-6400 (2.7GHz) Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5-6400 (2.7GHz)
Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5-6400 (2.7GHz)
4.410.000đ 4.600.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý CPU Intel Kabylake i5-7400 (3.0GHz) Bộ vi xử lý CPU Intel Kabylake i5-7400 (3.0GHz)
Bộ vi xử lý CPU Intel Kabylake i5-7400 (3.0GHz)
4.469.000đ 4.600.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý CPU Intel Kabylake i5-7500 (3.4GHz) Bộ vi xử lý CPU Intel Kabylake i5-7500 (3.4GHz)
Bộ vi xử lý CPU Intel Kabylake i5-7500 (3.4GHz)
5.150.000đ 5.500.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Core i5-7600 3.5GHz/6MB/HD 600 Series Graphics/Socket 1151 (Kabylake) Bộ vi xử lý Intel Core i5-7600 3.5GHz/6MB/HD 600 Series Graphics/Socket 1151 (Kabylake)
Bộ vi xử lý Intel Core i5-7600 3.5GHz/6MB/HD 600 Series Graphics/Socket 1151 (Kabylake)
5.459.000đ 5.990.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Core i5-7640X 4.0GHz/6MB/4 Cores 4 Threads/Socket 2066 Bộ vi xử lý Intel Core i5-7640X 4.0GHz/6MB/4 Cores 4 Threads/Socket 2066
Bộ vi xử lý Intel Core i5-7640X 4.0GHz/6MB/4 Cores 4 Threads/Socket 2066
6.173.000đ 6.990.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Kabylake Core i3-7100 3.9GHz / 3MB / HD Graphics 630 / Socket 1151 Bộ vi xử lý Intel Kabylake Core i3-7100 3.9GHz / 3MB / HD Graphics 630 / Socket 1151
Bộ vi xử lý Intel Kabylake Core i3-7100 3.9GHz / 3MB / HD Graphics 630 / Socket 1151
2.684.000đ 2.748.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 1400 3.2GHz (Up to 3.4GHz)/socket AM4 Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 1400 3.2GHz (Up to 3.4GHz)/socket AM4
Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 1400 3.2GHz (Up to 3.4GHz)/socket AM4
4.204.000đ 4.900.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Kabylake Core i5-7500 3.4GHz Turbo 3.8GHz / 6MB / HD Graphics 630 / Socket 1151 Bộ vi xử lý Intel Kabylake Core i5-7500 3.4GHz Turbo 3.8GHz / 6MB / HD Graphics 630 / Socket 1151
Bộ vi xử lý Intel Kabylake Core i5-7500 3.4GHz Turbo 3.8GHz / 6MB / HD Graphics 630 / Socket 1151
4.888.000đ 4.932.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Skylake Intel Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151 Bộ vi xử lý Skylake Intel Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151
Bộ vi xử lý Skylake Intel Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151
1.328.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel KabyLake Core i5-7400 3.0GHz Turbo 3.5GHz/6MB/Socket 1151 Bộ vi xử lý Intel KabyLake Core i5-7400 3.0GHz Turbo 3.5GHz/6MB/Socket 1151
Bộ vi xử lý Intel KabyLake Core i5-7400 3.0GHz Turbo 3.5GHz/6MB/Socket 1151
4.376.000đ 5.154.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel KabyLake Core i7-7700 3.6GHz Turbo 4.2GHz/8MB/Socket 1151 Bộ vi xử lý Intel KabyLake Core i7-7700 3.6GHz Turbo 4.2GHz/8MB/Socket 1151
Bộ vi xử lý Intel KabyLake Core i7-7700 3.6GHz Turbo 4.2GHz/8MB/Socket 1151
7.571.000đ 8.488.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Core i5-4460 3.2GHz Turbo 3.4GHz / 6MB / Socket 1150 Bộ vi xử lý Intel Core i5-4460 3.2GHz Turbo 3.4GHz / 6MB / Socket 1150
Bộ vi xử lý Intel Core i5-4460 3.2GHz Turbo 3.4GHz / 6MB / Socket 1150
4.420.000đ 4.945.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Core i5-4460 3.2GHz Turbo 3.4GHz / 6MB / Socket 1150 Bộ vi xử lý Intel Core i5-4460 3.2GHz Turbo 3.4GHz / 6MB / Socket 1150
Bộ vi xử lý Intel Core i5-4460 3.2GHz Turbo 3.4GHz / 6MB / Socket 1150
4.316.000đ 4.867.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Skylake Intel Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151 Bộ vi xử lý Skylake Intel Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151
Bộ vi xử lý Skylake Intel Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151
1.173.000đ 1.478.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Celeron G3930 2.9GHz/2MB/HD 600 Series Graphics/Socket 1151 (Kabylake) Bộ vi xử lý Intel Celeron G3930 2.9GHz/2MB/HD 600 Series Graphics/Socket 1151 (Kabylake)
Bộ vi xử lý Intel Celeron G3930 2.9GHz/2MB/HD 600 Series Graphics/Socket 1151 (Kabylake)
850.000đ 909.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Pentium G4500 3.5GHz/3MB/HD Graphics 530/Socket 1151 (Skylake) Bộ vi xử lý Intel Pentium G4500 3.5GHz/3MB/HD Graphics 530/Socket 1151 (Skylake)
Bộ vi xử lý Intel Pentium G4500 3.5GHz/3MB/HD Graphics 530/Socket 1151 (Skylake)
1.572.000đ 1.999.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Kabylake Dual-Core Pentium G4560 3.5GHz / 3MB / Socket 1151 Bộ vi xử lý Intel Kabylake Dual-Core Pentium G4560 3.5GHz / 3MB / Socket 1151
Bộ vi xử lý Intel Kabylake Dual-Core Pentium G4560 3.5GHz / 3MB / Socket 1151
1.520.000đ 1.790.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vi xử lý Intel Core i3-8100 3.6GHz/6MB (CoffeeLake) Bộ vi xử lý Intel Core i3-8100 3.6GHz/6MB (CoffeeLake)
Bộ vi xử lý Intel Core i3-8100 3.6GHz/6MB (CoffeeLake)
2.908.000đ 3.299.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy