text.skipToContent

Bộ phát wifi

Tìm thấy 399 sản phẩm
Bộ mở rộng sóng Wifi Totolink EX200 (Trắng) Bộ mở rộng sóng Wifi Totolink EX200 (Trắng)
Bộ mở rộng sóng Wifi Totolink EX200 (Trắng)
229.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E5575 (Đen) Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E5575 (Đen)
Bộ phát wifi 3G/4G Huawei E5575 (Đen)
899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7350 Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7350
Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7350
1.379.000đ 1.930.900đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ mở rộng sóng wifi Totolink EX200 Trắng Bộ mở rộng sóng wifi Totolink EX200 Trắng
Bộ mở rộng sóng wifi Totolink EX200 Trắng
225.000đ 299.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát wifi Linksys EA9300 MAX-STREAM Tri-band AC4400 Bộ phát wifi Linksys EA9300 MAX-STREAM Tri-band AC4400
Bộ phát wifi Linksys EA9300 MAX-STREAM Tri-band AC4400
6.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ mở rộng sóng Wifi Mercury 3 angten MW310RE 300Mbps (Trắng) Bộ mở rộng sóng Wifi Mercury 3 angten MW310RE 300Mbps (Trắng)
Bộ mở rộng sóng Wifi Mercury 3 angten MW310RE 300Mbps (Trắng)
269.000đ 350.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi di động 3G/4G Huawei E5573 LTE 150Mbps (Trắng) Bộ phát Wifi di động 3G/4G Huawei E5573 LTE 150Mbps (Trắng)
Bộ phát Wifi di động 3G/4G Huawei E5573 LTE 150Mbps (Trắng)
1.000.000đ 1.050.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi 3G Huawei Vodafone R207 (Trắng) + SIM Vinaphone 120GB/tháng Nghe Gọi Tẹt Ga Bộ phát Wifi 3G Huawei Vodafone R207 (Trắng) + SIM Vinaphone 120GB/tháng Nghe Gọi Tẹt Ga
Bộ phát Wifi 3G Huawei Vodafone R207 (Trắng) + SIM Vinaphone 120GB/tháng Nghe Gọi Tẹt Ga
669.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát WiFi Router Totolink N300R+ (Trắng) Bộ phát WiFi Router Totolink N300R+ (Trắng)
Bộ phát WiFi Router Totolink N300R+ (Trắng)
314.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị phát wifi Apple Airport Extreme 802.11AC ME918ZP/A Thiết bị phát wifi Apple Airport Extreme 802.11AC ME918ZP/A
Thiết bị phát wifi Apple Airport Extreme 802.11AC ME918ZP/A
5.603.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát sóng Wifi Apple Airport Express Base Station (MC414LL/A) - Hàng nhập khẩu Bộ phát sóng Wifi Apple Airport Express Base Station (MC414LL/A) - Hàng nhập khẩu
Bộ phát sóng Wifi Apple Airport Express Base Station (MC414LL/A) - Hàng nhập khẩu
3.010.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát wifi 3G/4G di động King Crown MF903 Bộ phát wifi 3G/4G di động King Crown MF903
Bộ phát wifi 3G/4G di động King Crown MF903
890.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát wifi 3G/4G di động King Crown MF965 Bộ phát wifi 3G/4G di động King Crown MF965
Bộ phát wifi 3G/4G di động King Crown MF965
1.150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị phát sóng wifi Totolink A800R (Đen) Thiết bị phát sóng wifi Totolink A800R (Đen)
Thiết bị phát sóng wifi Totolink A800R (Đen)
699.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi ốp trần TotoLink N9 (Trắng) Bộ phát Wifi ốp trần TotoLink N9 (Trắng)
Bộ phát Wifi ốp trần TotoLink N9 (Trắng)
999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát wifi Totolink A3 AC1200​ Bộ phát wifi Totolink A3 AC1200​
Bộ phát wifi Totolink A3 AC1200​
519.000đ 569.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát wifi Totolink băng tần kép AC1200 A3002RU Bộ phát wifi Totolink băng tần kép AC1200 A3002RU
Bộ phát wifi Totolink băng tần kép AC1200 A3002RU
949.000đ 1.090.900đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 Anten rời tăng sóng wifi 11dBi Totolink A011KIT Bộ 2 Anten rời tăng sóng wifi 11dBi Totolink A011KIT
Bộ 2 Anten rời tăng sóng wifi 11dBi Totolink A011KIT
149.000đ 175.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát WiFi Router Totolink N200RE-v3 (Trắng) Bộ phát WiFi Router Totolink N200RE-v3 (Trắng)
Bộ phát WiFi Router Totolink N200RE-v3 (Trắng)
198.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Totolink EX750 (Trắng) Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Totolink EX750 (Trắng)
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Totolink EX750 (Trắng)
559.000đ 650.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wi-Fi​ Totolink N600R 600Mbps (Trắng) Bộ phát Wi-Fi​ Totolink N600R 600Mbps (Trắng)
Bộ phát Wi-Fi​ Totolink N600R 600Mbps (Trắng)
499.000đ 839.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát wifi Totolink N300RH (Trắng) Bộ phát wifi Totolink N300RH (Trắng)
Bộ phát wifi Totolink N300RH (Trắng)
779.000đ 1.015.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị mở rộng sóng wifi Totolink EX200 (Trắng) Thiết bị mở rộng sóng wifi Totolink EX200 (Trắng)
Thiết bị mở rộng sóng wifi Totolink EX200 (Trắng)
229.000đ 420.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Totolink EX100 (Trắng) Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Totolink EX100 (Trắng)
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Totolink EX100 (Trắng)
135.000đ 180.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi TotoLink N300RT (Trắng) Bộ phát Wifi TotoLink N300RT (Trắng)
Bộ phát Wifi TotoLink N300RT (Trắng)
279.000đ 399.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị phát Wifi Totolink N200RE (Trắng) Thiết bị phát Wifi Totolink N200RE (Trắng)
Thiết bị phát Wifi Totolink N200RE (Trắng)
221.000đ 420.000đ
-47%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng D-LINK DAP-1860 (Trắng) Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng D-LINK DAP-1860 (Trắng)
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng D-LINK DAP-1860 (Trắng)
3.299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng D-LINK DAP1325 (Trắng) Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng D-LINK DAP1325 (Trắng)
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng D-LINK DAP1325 (Trắng)
479.000đ 500.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát wifi Asus RT-AC53 AC750 (Đen) Bộ phát wifi Asus RT-AC53 AC750 (Đen)
Bộ phát wifi Asus RT-AC53 AC750 (Đen)
1.239.000đ 1.400.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi D-Link DIR880L Wireless AC1900 Duo Media Router (Đen) Bộ phát Wifi D-Link DIR880L Wireless AC1900 Duo Media Router (Đen)
Bộ phát Wifi D-Link DIR880L Wireless AC1900 Duo Media Router (Đen)
3.799.000đ 4.999.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị mở rộng sóng Wifi Asus RP-N12 (Trắng) Thiết bị mở rộng sóng Wifi Asus RP-N12 (Trắng)
Thiết bị mở rộng sóng Wifi Asus RP-N12 (Trắng)
615.000đ 650.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát wifi Asus RT-AC58U AC1300Mbps (Đen) Bộ phát wifi Asus RT-AC58U AC1300Mbps (Đen)
Bộ phát wifi Asus RT-AC58U AC1300Mbps (Đen)
1.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR940N Đen Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR940N Đen
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR940N Đen
515.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
BỘ PHÁT KHÔNG DÂY MERCUSYS MW325R 300MBPS ENHANCED WIRELESS N ROUTER BỘ PHÁT KHÔNG DÂY MERCUSYS MW325R 300MBPS ENHANCED WIRELESS N ROUTER
BỘ PHÁT KHÔNG DÂY MERCUSYS MW325R 300MBPS ENHANCED WIRELESS N ROUTER
359.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
BỘ PHÁT WIFI 4G TOTOLINK MF150 SIÊU KHỦNG BỘ PHÁT WIFI 4G TOTOLINK MF150 SIÊU KHỦNG
BỘ PHÁT WIFI 4G TOTOLINK MF150 SIÊU KHỦNG
1.699.000đ 1.750.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát wifi Xiaomi 3C R3L 300Mbps 4 ăngten Bộ phát wifi Xiaomi 3C R3L 300Mbps 4 ăngten
Bộ phát wifi Xiaomi 3C R3L 300Mbps 4 ăngten
569.000đ 699.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi di động 3G/4G Huawei E5573C LTE 150Mbps (Trắng) Bộ phát Wifi di động 3G/4G Huawei E5573C LTE 150Mbps (Trắng)
Bộ phát Wifi di động 3G/4G Huawei E5573C LTE 150Mbps (Trắng)
879.000đ 1.358.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát sóng không dây Ubiquiti UniFi AP AC LR Bộ phát sóng không dây Ubiquiti UniFi AP AC LR
Bộ phát sóng không dây Ubiquiti UniFi AP AC LR
2.890.000đ 3.250.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR940N Đen Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR940N Đen
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR940N Đen
515.000đ 545.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Tenda A9 (Trắng) Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Tenda A9 (Trắng)
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Tenda A9 (Trắng)
249.000đ 450.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR940N Đen Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR940N Đen
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR940N Đen
729.000đ 768.900đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Trắng Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Trắng
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Trắng
317.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị phát sóng Wifi 2 anten Tenda N301 300Mbps (Trắng) Thiết bị phát sóng Wifi 2 anten Tenda N301 300Mbps (Trắng)
Thiết bị phát sóng Wifi 2 anten Tenda N301 300Mbps (Trắng)
219.000đ 299.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Trắng Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Trắng
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Trắng
432.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi di động 3G Tenda 3G185 (Trắng) Bộ phát Wifi di động 3G Tenda 3G185 (Trắng)
Bộ phát Wifi di động 3G Tenda 3G185 (Trắng)
989.000đ 1.490.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị phát sóng Wifi 3 anten Tenda F3 300Mbps (Trắng) Thiết bị phát sóng Wifi 3 anten Tenda F3 300Mbps (Trắng)
Thiết bị phát sóng Wifi 3 anten Tenda F3 300Mbps (Trắng)
279.000đ 399.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Tenda A9 300Mbps (Trắng) Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Tenda A9 300Mbps (Trắng)
Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Tenda A9 300Mbps (Trắng)
239.000đ 399.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ mở rộng sóng Wifi TP-Link TL-WA850RE Trắng Bộ mở rộng sóng Wifi TP-Link TL-WA850RE Trắng
Bộ mở rộng sóng Wifi TP-Link TL-WA850RE Trắng
398.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR945N 450Mbps Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR945N 450Mbps
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR945N 450Mbps
700.000đ 890.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Router Wi-Fi chuẩn N tốc độ 300Mbps (New version) Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Router Wi-Fi chuẩn N tốc độ 300Mbps (New version)
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Router Wi-Fi chuẩn N tốc độ 300Mbps (New version)
349.000đ 499.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo Bộ phát wifi 3G Huawei Vodafone R207 (Trắng) + Sim Vinaphone trọn gói 1 năm, dung lượng 5.5 GB/ tháng Combo Bộ phát wifi 3G Huawei Vodafone R207 (Trắng) + Sim Vinaphone trọn gói 1 năm, dung lượng 5.5 GB/ tháng
Combo Bộ phát wifi 3G Huawei Vodafone R207 (Trắng) + Sim Vinaphone trọn gói 1 năm, dung lượng 5.5 GB/ tháng
1.079.000đ 1.500.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7350 Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7350
Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7350
1.619.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Trắng Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Trắng
Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N Trắng
320.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7300 Trắng Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7300 Trắng
Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7300 Trắng
1.600.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7300 Trắng Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7300 Trắng
Bộ phát Wifi 3G/4G TP-Link M7300 Trắng
1.650.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi TP-Link TL-MR3420 Trắng Bộ phát Wifi TP-Link TL-MR3420 Trắng
Bộ phát Wifi TP-Link TL-MR3420 Trắng
590.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi Linksys EA2750 (Đen) Bộ phát Wifi Linksys EA2750 (Đen)
Bộ phát Wifi Linksys EA2750 (Đen)
1.819.000đ 2.100.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi TP-Link TL-MR3020 Xám Bộ phát Wifi TP-Link TL-MR3020 Xám
Bộ phát Wifi TP-Link TL-MR3020 Xám
600.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi Tenda F3 Trắng Bộ phát Wifi Tenda F3 Trắng
Bộ phát Wifi Tenda F3 Trắng
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ tiếp sóng phát Wifi TP-Link TL-WA855RE Bộ tiếp sóng phát Wifi TP-Link TL-WA855RE
Bộ tiếp sóng phát Wifi TP-Link TL-WA855RE
469.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy