text.skipToContent

Bộ chia mạng - switch

Tìm thấy 145 sản phẩm
Bộ chia mạng Tenda S105 - 5 Port (Trắng) Bộ chia mạng Tenda S105 - 5 Port (Trắng)
Bộ chia mạng Tenda S105 - 5 Port (Trắng)
130.000đ 145.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Tenda S108 - 8 Port (Trắng) Bộ chia mạng Tenda S108 - 8 Port (Trắng)
Bộ chia mạng Tenda S108 - 8 Port (Trắng)
150.000đ 195.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng DrayTek Vigor 3220 Bộ chia mạng DrayTek Vigor 3220
Bộ chia mạng DrayTek Vigor 3220
7.806.000đ 8.990.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng DrayTek Vigor G1241 Bộ chia mạng DrayTek Vigor G1241
Bộ chia mạng DrayTek Vigor G1241
3.500.000đ 3.650.000đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D - 5 cổng Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D - 5 cổng
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D - 5 cổng
168.000đ 189.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hub 24 PORT D-Link DGS-1024C (Đen bạc) Hub 24 PORT D-Link DGS-1024C (Đen bạc)
Hub 24 PORT D-Link DGS-1024C (Đen bạc)
1.889.000đ 2.000.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng 5 cổng D-Link DGS-1005A Trắng Bộ chia mạng 5 cổng D-Link DGS-1005A Trắng
Bộ chia mạng 5 cổng D-Link DGS-1005A Trắng
411.000đ 500.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hub 8 PORT D-Link DGS 108 (Đen) Hub 8 PORT D-Link DGS 108 (Đen)
Hub 8 PORT D-Link DGS 108 (Đen)
633.000đ 730.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hub 16 PORT D-Link DGS-1016C (Đen bạc) Hub 16 PORT D-Link DGS-1016C (Đen bạc)
Hub 16 PORT D-Link DGS-1016C (Đen bạc)
1.499.000đ 1.600.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Linksys LGS124 24 cổng Bộ chia mạng Linksys LGS124 24 cổng
Bộ chia mạng Linksys LGS124 24 cổng
4.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
115.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1008D Trắng Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1008D Trắng
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1008D Trắng
165.000đ 223.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng
Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng
230.000đ 330.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D Trắng Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D Trắng
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D Trắng
130.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng
Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng
165.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D
Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D
420.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen
1.790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Switch Volktek 8 cổng Giga MEN-5410 Switch Volktek 8 cổng Giga MEN-5410
Switch Volktek 8 cổng Giga MEN-5410
3.899.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Cisco SRW2048-K9-EU 52 cổng (Đen) Bộ chia mạng Cisco SRW2048-K9-EU 52 cổng (Đen)
Bộ chia mạng Cisco SRW2048-K9-EU 52 cổng (Đen)
18.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Linksys LGS116 16 cổng Bộ chia mạng Linksys LGS116 16 cổng
Bộ chia mạng Linksys LGS116 16 cổng
2.811.000đ 2.890.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D
Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D
400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
220.000đ 270.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Cisco SF300-24 (SRW224G4-K9) 24 cổng + 2 cổng combo Bộ chia mạng Cisco SF300-24 (SRW224G4-K9) 24 cổng + 2 cổng combo
Bộ chia mạng Cisco SF300-24 (SRW224G4-K9) 24 cổng + 2 cổng combo
3.990.000đ 4.350.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng 16 cổng Gigabit D-Link DGS-1016D/E vỏ sắt Bộ chia mạng 16 cổng Gigabit D-Link DGS-1016D/E vỏ sắt
Bộ chia mạng 16 cổng Gigabit D-Link DGS-1016D/E vỏ sắt
1.653.000đ 1.800.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng
Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng
697.000đ 745.500đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Draytek Vigor V2925 Đen Bộ chia mạng Draytek Vigor V2925 Đen
Bộ chia mạng Draytek Vigor V2925 Đen
2.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng 24 cổng Gigabit D-Link DGS-1024D/E vỏ sắt Bộ chia mạng 24 cổng Gigabit D-Link DGS-1024D/E vỏ sắt
Bộ chia mạng 24 cổng Gigabit D-Link DGS-1024D/E vỏ sắt
2.359.000đ 2.530.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng
Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng
649.000đ 699.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng D-Link DES-1024D 24 cổng Bộ chia mạng D-Link DES-1024D 24 cổng
Bộ chia mạng D-Link DES-1024D 24 cổng
690.000đ 850.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen
Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen
139.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Cisco SG95-8 8 cổng Bộ chia mạng Cisco SG95-8 8 cổng
Bộ chia mạng Cisco SG95-8 8 cổng
1.020.000đ 1.122.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Tenda S108 Desktop 8 cổng Trắng Bộ chia mạng Tenda S108 Desktop 8 cổng Trắng
Bộ chia mạng Tenda S108 Desktop 8 cổng Trắng
130.000đ 143.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1016D Đen Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1016D Đen
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1016D Đen
1.240.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen
Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng D-Link DGS-1008A Đen Bộ chia mạng D-Link DGS-1008A Đen
Bộ chia mạng D-Link DGS-1008A Đen
499.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Tenda S105 Desktop 5 cổng Trắng Bộ chia mạng Tenda S105 Desktop 5 cổng Trắng
Bộ chia mạng Tenda S105 Desktop 5 cổng Trắng
100.000đ 110.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1048 Đen Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1048 Đen
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1048 Đen
1.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng cân bằng tải Draytek Vigor2912 Đen Bộ chia mạng cân bằng tải Draytek Vigor2912 Đen
Bộ chia mạng cân bằng tải Draytek Vigor2912 Đen
2.290.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D
765.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng 8 cổng D-Link DES-1008A Trắng Bộ chia mạng 8 cổng D-Link DES-1008A Trắng
Bộ chia mạng 8 cổng D-Link DES-1008A Trắng
189.000đ 260.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng 5 cổng D-Link DES-1005A Trắng Bộ chia mạng 5 cổng D-Link DES-1005A Trắng
Bộ chia mạng 5 cổng D-Link DES-1005A Trắng
141.000đ 250.000đ
-44%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen
1.849.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Totolink S808 8 cổng Trắng Bộ chia mạng Totolink S808 8 cổng Trắng
Bộ chia mạng Totolink S808 8 cổng Trắng
220.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
170.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Totolink SW24 24 cổng Đen Bộ chia mạng Totolink SW24 24 cổng Đen
Bộ chia mạng Totolink SW24 24 cổng Đen
1.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng 16 cổng Gigabit D-Link DGS-1016A vỏ nhựa Bộ chia mạng 16 cổng Gigabit D-Link DGS-1016A vỏ nhựa
Bộ chia mạng 16 cổng Gigabit D-Link DGS-1016A vỏ nhựa
1.250.000đ 1.330.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Totolink SW24 24 cổng Đen Bộ chia mạng Totolink SW24 24 cổng Đen
Bộ chia mạng Totolink SW24 24 cổng Đen
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1016D Đen - 16 cổng Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1016D Đen - 16 cổng
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1016D Đen - 16 cổng
1.340.000đ 1.474.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng 16 cổng D-Link DES-1016D vỏ sắt Bộ chia mạng 16 cổng D-Link DES-1016D vỏ sắt
Bộ chia mạng 16 cổng D-Link DES-1016D vỏ sắt
695.000đ 800.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Tenda STEH2400M Xanh Bộ chia mạng Tenda STEH2400M Xanh
Bộ chia mạng Tenda STEH2400M Xanh
750.000đ 825.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Linksys LGS108 8 cổng Bộ chia mạng Linksys LGS108 8 cổng
Bộ chia mạng Linksys LGS108 8 cổng
1.010.000đ 1.123.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Cisco SF95-24 - 24 cổng Bộ chia mạng Cisco SF95-24 - 24 cổng
Bộ chia mạng Cisco SF95-24 - 24 cổng
1.750.000đ 1.928.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Vàng đồng - 24 cổng Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Vàng đồng - 24 cổng
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Vàng đồng - 24 cổng
1.750.000đ 2.041.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng 24 cổng D-Link DES-1024A vỏ nhựa Bộ chia mạng 24 cổng D-Link DES-1024A vỏ nhựa
Bộ chia mạng 24 cổng D-Link DES-1024A vỏ nhựa
729.000đ 750.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Cisco SF95-16 - 16 cổng Bộ chia mạng Cisco SF95-16 - 16 cổng
Bộ chia mạng Cisco SF95-16 - 16 cổng
1.020.000đ 1.122.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng cân bằng tải TP-Link TL-R480T+ Bộ chia mạng cân bằng tải TP-Link TL-R480T+
Bộ chia mạng cân bằng tải TP-Link TL-R480T+
1.071.000đ 1.247.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
160.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 cổng Đen Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 cổng Đen
Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 cổng Đen
519.000đ 544.900đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng TP-Link 8P SF1008D Trắng Bộ chia mạng TP-Link 8P SF1008D Trắng
Bộ chia mạng TP-Link 8P SF1008D Trắng
169.000đ 220.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia mạng Cisco SF95D-16 16 cổng Bộ chia mạng Cisco SF95D-16 16 cổng
Bộ chia mạng Cisco SF95D-16 16 cổng
1.029.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy