text.skipToContent

Bộ chia mạng - switch

Tìm thấy 143 sản phẩm
Bộ chia mạng Totolink S808 8 cổng (Trắng) Bộ chia mạng Totolink S808 8 cổng (Trắng)
Bộ chia mạng Totolink S808 8 cổng (Trắng)
159.000đ 248.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Totolink S505 5 cổng (Trắng) Bộ chia mạng Totolink S505 5 cổng (Trắng)
Bộ chia mạng Totolink S505 5 cổng (Trắng)
129.000đ 255.000đ
-49%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Totolink S808G 8 cổng (Trắng) Bộ chia mạng Totolink S808G 8 cổng (Trắng)
Bộ chia mạng Totolink S808G 8 cổng (Trắng)
770.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hub D-Link 5 cổng DES-1005C (Trắng) Hub D-Link 5 cổng DES-1005C (Trắng)
Hub D-Link 5 cổng DES-1005C (Trắng)
155.000đ 200.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1008D Trắng Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1008D Trắng
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1008D Trắng
223.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D - 5 cổng Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D - 5 cổng
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D - 5 cổng
168.000đ 189.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hub 24 PORT D-Link DGS-1024C (Đen bạc) Hub 24 PORT D-Link DGS-1024C (Đen bạc)
Hub 24 PORT D-Link DGS-1024C (Đen bạc)
1.889.000đ 2.000.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hub 8 PORT D-Link DGS 108 (Đen) Hub 8 PORT D-Link DGS 108 (Đen)
Hub 8 PORT D-Link DGS 108 (Đen)
633.000đ 730.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng 5 cổng D-Link DGS-1005A Trắng Bộ chia mạng 5 cổng D-Link DGS-1005A Trắng
Bộ chia mạng 5 cổng D-Link DGS-1005A Trắng
409.000đ 500.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hub 16 PORT D-Link DGS-1016C (Đen bạc) Hub 16 PORT D-Link DGS-1016C (Đen bạc)
Hub 16 PORT D-Link DGS-1016C (Đen bạc)
1.439.000đ 1.600.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
115.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D Trắng Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D Trắng
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D Trắng
130.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Cisco SRW2048-K9-EU 52 cổng (Đen) Bộ chia mạng Cisco SRW2048-K9-EU 52 cổng (Đen)
Bộ chia mạng Cisco SRW2048-K9-EU 52 cổng (Đen)
18.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Linksys LGS124 24 cổng Bộ chia mạng Linksys LGS124 24 cổng
Bộ chia mạng Linksys LGS124 24 cổng
4.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D
Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D
400.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng
Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng
230.000đ 330.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D
Bộ chia mạng TPLink TL-SF1016D
420.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
Bộ chia mạng Tenda S105 Trắng
220.000đ 270.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Cisco SF300-24 (SRW224G4-K9) 24 cổng + 2 cổng combo Bộ chia mạng Cisco SF300-24 (SRW224G4-K9) 24 cổng + 2 cổng combo
Bộ chia mạng Cisco SF300-24 (SRW224G4-K9) 24 cổng + 2 cổng combo
3.990.000đ 4.350.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng
Bộ chia mạng Tenda S108 Trắng
165.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen
1.790.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Switch Volktek 8 cổng Giga MEN-5410 Switch Volktek 8 cổng Giga MEN-5410
Switch Volktek 8 cổng Giga MEN-5410
3.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Linksys LGS116 16 cổng Bộ chia mạng Linksys LGS116 16 cổng
Bộ chia mạng Linksys LGS116 16 cổng
2.811.000đ 2.890.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng D-Link DGS-1024D Đen Bộ chia mạng D-Link DGS-1024D Đen
Bộ chia mạng D-Link DGS-1024D Đen
2.150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng 8 cổng D-Link DES-1008A Trắng Bộ chia mạng 8 cổng D-Link DES-1008A Trắng
Bộ chia mạng 8 cổng D-Link DES-1008A Trắng
189.000đ 260.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen
1.899.000đ 2.000.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Tenda S105 Desktop 5 cổng Trắng Bộ chia mạng Tenda S105 Desktop 5 cổng Trắng
Bộ chia mạng Tenda S105 Desktop 5 cổng Trắng
100.000đ 110.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng 24 cổng D-Link DES-1024A vỏ nhựa Bộ chia mạng 24 cổng D-Link DES-1024A vỏ nhựa
Bộ chia mạng 24 cổng D-Link DES-1024A vỏ nhựa
729.000đ 750.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Totolink S808 8 cổng Trắng Bộ chia mạng Totolink S808 8 cổng Trắng
Bộ chia mạng Totolink S808 8 cổng Trắng
220.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng cân bằng tải Draytek Vigor2912 Đen Bộ chia mạng cân bằng tải Draytek Vigor2912 Đen
Bộ chia mạng cân bằng tải Draytek Vigor2912 Đen
2.290.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng 24 cổng Gigabit D-Link DGS-1024D/E vỏ sắt Bộ chia mạng 24 cổng Gigabit D-Link DGS-1024D/E vỏ sắt
Bộ chia mạng 24 cổng Gigabit D-Link DGS-1024D/E vỏ sắt
2.359.000đ 2.530.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Vàng đồng - 24 cổng Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Vàng đồng - 24 cổng
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Vàng đồng - 24 cổng
1.750.000đ 2.041.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng D-Link DES-1024D 24 cổng Bộ chia mạng D-Link DES-1024D 24 cổng
Bộ chia mạng D-Link DES-1024D 24 cổng
690.000đ 850.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Cisco SG95-8 8 cổng Bộ chia mạng Cisco SG95-8 8 cổng
Bộ chia mạng Cisco SG95-8 8 cổng
1.020.000đ 1.122.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng D-Link DGS-1008A Đen Bộ chia mạng D-Link DGS-1008A Đen
Bộ chia mạng D-Link DGS-1008A Đen
499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen
Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen
179.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1016D Đen Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1016D Đen
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1016D Đen
1.240.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Draytek Vigor V2925 Đen Bộ chia mạng Draytek Vigor V2925 Đen
Bộ chia mạng Draytek Vigor V2925 Đen
2.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Cisco SF95-16 - 16 cổng Bộ chia mạng Cisco SF95-16 - 16 cổng
Bộ chia mạng Cisco SF95-16 - 16 cổng
1.020.000đ 1.122.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng
Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng
649.000đ 699.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Linksys LGS108 8 cổng Bộ chia mạng Linksys LGS108 8 cổng
Bộ chia mạng Linksys LGS108 8 cổng
1.010.000đ 1.123.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng
Bộ chia mạng D-Link DES-1016D 16 cổng
697.000đ 745.500đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen
Bộ chia mạng D-Link DES-1005A Đen
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Tenda S108 Desktop 8 cổng Trắng Bộ chia mạng Tenda S108 Desktop 8 cổng Trắng
Bộ chia mạng Tenda S108 Desktop 8 cổng Trắng
130.000đ 143.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Cisco SF95-24 - 24 cổng Bộ chia mạng Cisco SF95-24 - 24 cổng
Bộ chia mạng Cisco SF95-24 - 24 cổng
1.750.000đ 1.928.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D
765.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 cổng Đen Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 cổng Đen
Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 cổng Đen
519.000đ 544.900đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1048 Đen Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1048 Đen
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1048 Đen
6.890.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị chuyển mạch 24P D-link DES1024D Thiết bị chuyển mạch 24P D-link DES1024D
Thiết bị chuyển mạch 24P D-link DES1024D
960.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 cổng Đen Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 cổng Đen
Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 cổng Đen
520.000đ 590.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 Port Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 Port
Bộ chia mạng Cisco SF95D-08 8 Port
599.000đ 750.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D Đen Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D Đen
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D Đen
739.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen
Bộ chia mạng TP-Link TL-SG1024D Đen
1.820.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link 8P SF1008D Trắng Bộ chia mạng TP-Link 8P SF1008D Trắng
Bộ chia mạng TP-Link 8P SF1008D Trắng
169.000đ 220.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Draytek VigorSwitch G2260 24 cổng Đen Bộ chia mạng Draytek VigorSwitch G2260 24 cổng Đen
Bộ chia mạng Draytek VigorSwitch G2260 24 cổng Đen
8.367.000đ 9.297.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị chuyển mạch 16P D-link DES1016A Thiết bị chuyển mạch 16P D-link DES1016A
Thiết bị chuyển mạch 16P D-link DES1016A
560.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng 8 cổng Gigabit D-Link DGS-1008A Bộ chia mạng 8 cổng Gigabit D-Link DGS-1008A
Bộ chia mạng 8 cổng Gigabit D-Link DGS-1008A
540.000đ 690.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D Trắng Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D Trắng
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1005D Trắng
129.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng Netis ST3124G Đen - 24 cổng Bộ chia mạng Netis ST3124G Đen - 24 cổng
Bộ chia mạng Netis ST3124G Đen - 24 cổng
1.837.000đ 3.322.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D
Bộ chia mạng TP-Link TL-SF1024D
729.000đ 817.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy