text.skipToContent

Tìm thấy 29 sản phẩm
Ba rọi bò Mỹ kèm nước sốt Thảo Tiên Food gói 300g Ba rọi bò Mỹ kèm nước sốt Thảo Tiên Food gói 300g
Ba rọi bò Mỹ kèm nước sốt Thảo Tiên Food gói 300g
91.400đ 119.300đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu thăn bò Úc Hokubee Thảo Tiến hộp 300g Đầu thăn bò Úc Hokubee Thảo Tiến hộp 300g
Đầu thăn bò Úc Hokubee Thảo Tiến hộp 300g
227.600đ 288.500đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò Úc xay Thảo Tiến gói 400g Thịt bò Úc xay Thảo Tiến gói 400g
Thịt bò Úc xay Thảo Tiến gói 400g
102.600đ 113.600đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sườn bò mỹ có xương nướng Fine Food gói 400g Sườn bò mỹ có xương nướng Fine Food gói 400g
Sườn bò mỹ có xương nướng Fine Food gói 400g
249.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt gầu bò mỹ Fine Food gói 400g Thịt gầu bò mỹ Fine Food gói 400g
Thịt gầu bò mỹ Fine Food gói 400g
189.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt vai bò mỹ nướng Fine Food gói 400g Thịt vai bò mỹ nướng Fine Food gói 400g
Thịt vai bò mỹ nướng Fine Food gói 400g
216.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò Bít tết Fuji gói 200g Thịt bò Bít tết Fuji gói 200g
Thịt bò Bít tết Fuji gói 200g
144.900đ 166.300đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò mỹ lúc lắc/ súp Fine Food gói 400g Thịt bò mỹ lúc lắc/ súp Fine Food gói 400g
Thịt bò mỹ lúc lắc/ súp Fine Food gói 400g
162.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
69.000đ 72.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sườn non bò Mỹ có xương đông lạnh T&P Freshfood gói 500g Sườn non bò Mỹ có xương đông lạnh T&P Freshfood gói 500g
Sườn non bò Mỹ có xương đông lạnh T&P Freshfood gói 500g
240.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gầu bò Mỹ cắt lát đông lạnh T&P Freshfood Gầu bò Mỹ cắt lát đông lạnh T&P Freshfood
Gầu bò Mỹ cắt lát đông lạnh T&P Freshfood
152.800đ 165.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nạc vai bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood Nạc vai bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
Nạc vai bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
189.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sườn bò Mỹ không xương Mỹ Texas Beef hộp 300g Sườn bò Mỹ không xương Mỹ Texas Beef hộp 300g
Sườn bò Mỹ không xương Mỹ Texas Beef hộp 300g
283.800đ 323.000đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gàu bò Úc Dream Food gói 250g Gàu bò Úc Dream Food gói 250g
Gàu bò Úc Dream Food gói 250g
81.500đ 86.700đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nạc vai bò Úc Dream Food gói 250g Nạc vai bò Úc Dream Food gói 250g
Nạc vai bò Úc Dream Food gói 250g
109.900đ 116.900đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp bò Úc đông lạnh Dream Food gói 250g Bắp bò Úc đông lạnh Dream Food gói 250g
Bắp bò Úc đông lạnh Dream Food gói 250g
113.400đ 120.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lõi thịt vai bò Mỹ Texas Beef hộp 300g Lõi thịt vai bò Mỹ Texas Beef hộp 300g
Lõi thịt vai bò Mỹ Texas Beef hộp 300g
158.500đ 182.000đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sườn bò Mỹ có xương Texas Beef khay 300g Sườn bò Mỹ có xương Texas Beef khay 300g
Sườn bò Mỹ có xương Texas Beef khay 300g
165.800đ 194.000đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt ba rọi bò Mỹ gói 500g Thịt ba rọi bò Mỹ gói 500g
Thịt ba rọi bò Mỹ gói 500g
152.300đ 269.300đ
-43%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gầu bò Mỹ Icook gói 250g Gầu bò Mỹ Icook gói 250g
Gầu bò Mỹ Icook gói 250g
98.400đ 103.200đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sườn non bò Mỹ Icook gói 300g Sườn non bò Mỹ Icook gói 300g
Sườn non bò Mỹ Icook gói 300g
175.800đ 184.300đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ba chỉ bò Úc đông lạnh Dream Food khay 250g Ba chỉ bò Úc đông lạnh Dream Food khay 250g
Ba chỉ bò Úc đông lạnh Dream Food khay 250g
101.800đ 108.200đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ba chỉ bò Mỹ iCook khay 300g Ba chỉ bò Mỹ iCook khay 300g
Ba chỉ bò Mỹ iCook khay 300g
98.400đ 103.200đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt vùng cổ bò Mỹ Thảo Tiến gói 500g Thịt vùng cổ bò Mỹ Thảo Tiến gói 500g
Thịt vùng cổ bò Mỹ Thảo Tiến gói 500g
251.800đ 272.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 300g Thịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 300g
Thịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 300g
136.400đ 150.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sườn bò Mỹ có xương Mỹ Texas Beef hộp 500g Sườn bò Mỹ có xương Mỹ Texas Beef hộp 500g
Sườn bò Mỹ có xương Mỹ Texas Beef hộp 500g
276.400đ 323.000đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300g Thịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300g
Thịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300g
91.400đ 125.500đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 500g Thịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 500g
Thịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 500g
227.300đ 250.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt vùng cổ bò Texas Beef gói 300g Thịt vùng cổ bò Texas Beef gói 300g
Thịt vùng cổ bò Texas Beef gói 300g
151.100đ 163.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy