text.skipToContent

Bình thuỷ điện

Tìm thấy 233 sản phẩm
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV 2,9L (Trắng) Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV 2,9L (Trắng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV 2,9L (Trắng)
779.000đ 859.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám) Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám)
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám)
1.620.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W
1.390.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 3,3L (Bạc) Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 3,3L (Bạc)
Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 3,3L (Bạc)
799.000đ 852.600đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám bạc) Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám bạc)
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám bạc)
1.690.000đ 1.960.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)VN 700W 3L (Trắng) Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)VN 700W 3L (Trắng)
Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)VN 700W 3L (Trắng)
1.590.000đ 2.891.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Toshiba PLK-45SF(WT)VN 700W 4.5L (Trắng) Bình thủy điện Toshiba PLK-45SF(WT)VN 700W 4.5L (Trắng)
Bình thủy điện Toshiba PLK-45SF(WT)VN 700W 4.5L (Trắng)
1.935.600đ 2.500.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 735W 4.2L (Be) Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 735W 4.2L (Be)
Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 735W 4.2L (Be)
989.000đ 1.090.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 735W 4.2L (Be) Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 735W 4.2L (Be)
Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 735W 4.2L (Be)
989.000đ 1.140.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L (Trắng) Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L (Trắng)
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L (Trắng)
1.590.000đ 1.753.100đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Tiger PDR-S40W 4L Bình thủy điện Tiger PDR-S40W 4L
Bình thủy điện Tiger PDR-S40W 4L
3.690.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Tiger PDR-S30W 3L Bình thủy điện Tiger PDR-S30W 3L
Bình thủy điện Tiger PDR-S30W 3L
3.490.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L
1.529.000đ 1.770.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Comet CM3266 1600W 5L (Bạc) Bình thủy điện Comet CM3266 1600W 5L (Bạc)
Bình thủy điện Comet CM3266 1600W 5L (Bạc)
835.000đ 999.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Panasonic NC-EG3000CSY 3L Bình thủy điện Panasonic NC-EG3000CSY 3L
Bình thủy điện Panasonic NC-EG3000CSY 3L
1.529.000đ 1.850.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L
1.473.000đ 2.200.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sanaky SNK-32S 3.2L 730W Bình thủy điện Sanaky SNK-32S 3.2L 730W
Bình thủy điện Sanaky SNK-32S 3.2L 730W
767.000đ 1.300.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
1.377.000đ 2.000.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L
1.830.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Asanzo HP-3615 730W 3,6L (Bạc) Bình thủy điện Asanzo HP-3615 730W 3,6L (Bạc)
Bình thủy điện Asanzo HP-3615 730W 3,6L (Bạc)
669.000đ 872.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Asanzo HP-4215 730W 4,6L (Bạc) Bình thủy điện Asanzo HP-4215 730W 4,6L (Bạc)
Bình thủy điện Asanzo HP-4215 730W 4,6L (Bạc)
689.000đ 928.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Asanzo HP-6215 730W 6,2L (Bạc) Bình thủy điện Asanzo HP-6215 730W 6,2L (Bạc)
Bình thủy điện Asanzo HP-6215 730W 6,2L (Bạc)
849.000đ 1.100.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-QAQ40-TA 670W 4L Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-QAQ40-TA 670W 4L
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-QAQ40-TA 670W 4L
4.344.400đ 5.490.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Korea King KBM-30U (Trắng) Bình thủy điện Korea King KBM-30U (Trắng)
Bình thủy điện Korea King KBM-30U (Trắng)
990.000đ 1.941.000đ
-49%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy xoay rót Zojirushi ZOBT-SLE-1300E-XS 1.3L Bình thủy xoay rót Zojirushi ZOBT-SLE-1300E-XS 1.3L
Bình thủy xoay rót Zojirushi ZOBT-SLE-1300E-XS 1.3L
605.600đ 740.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình lưỡng tính Zojirushi ZOBL-SV-GG35-XA 350ml (Bạc) Bình lưỡng tính Zojirushi ZOBL-SV-GG35-XA 350ml (Bạc)
Bình lưỡng tính Zojirushi ZOBL-SV-GG35-XA 350ml (Bạc)
401.100đ 450.800đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy xoay rót Zojirushi ZOBT-SLE-1000E-XS 1L Bình thủy xoay rót Zojirushi ZOBT-SLE-1000E-XS 1L
Bình thủy xoay rót Zojirushi ZOBT-SLE-1000E-XS 1L
532.200đ 653.700đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Zojirushi ZOBL-SM-BTE35-BA 350ml (Đen) Bình giữ nhiệt Zojirushi ZOBL-SM-BTE35-BA 350ml (Đen)
Bình giữ nhiệt Zojirushi ZOBL-SM-BTE35-BA 350ml (Đen)
658.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy bấm rót Zojirushi ZOBT-AFFB-13-CA 1.3L Bình thủy bấm rót Zojirushi ZOBT-AFFB-13-CA 1.3L
Bình thủy bấm rót Zojirushi ZOBT-AFFB-13-CA 1.3L
556.700đ 680.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Zojirushi ZOBL-SJ-SD12-XA 1200ml (Bạc) Bình giữ nhiệt Zojirushi ZOBL-SJ-SD12-XA 1200ml (Bạc)
Bình giữ nhiệt Zojirushi ZOBL-SJ-SD12-XA 1200ml (Bạc)
688.900đ 1.253.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Tiger PDU-A30W 3L Bình thủy điện Tiger PDU-A30W 3L
Bình thủy điện Tiger PDU-A30W 3L
3.488.900đ 6.343.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sunhouse SH1530 3L Bình thủy điện Sunhouse SH1530 3L
Bình thủy điện Sunhouse SH1530 3L
890.000đ 1.027.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sunhouse SH1535 735W 3.5L Bình thủy điện Sunhouse SH1535 735W 3.5L
Bình thủy điện Sunhouse SH1535 735W 3.5L
990.000đ 1.032.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 750W 3.3L (Xám) Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 750W 3.3L (Xám)
Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 750W 3.3L (Xám)
890.000đ 1.027.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Phích điện Saiko AP-301S (M) 750W 3L (Trắng) Phích điện Saiko AP-301S (M) 750W 3L (Trắng)
Phích điện Saiko AP-301S (M) 750W 3L (Trắng)
849.000đ 1.099.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Phích điện Saiko AP-430S 4.3L 900W Phích điện Saiko AP-430S 4.3L 900W
Phích điện Saiko AP-430S 4.3L 900W
1.199.000đ 1.209.000đ
-1%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Phích điện Saiko AP-500S 5L Phích điện Saiko AP-500S 5L
Phích điện Saiko AP-500S 5L
1.199.000đ 1.359.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Phích điện Saiko AP-306S 3L (Bạc) Phích điện Saiko AP-306S 3L (Bạc)
Phích điện Saiko AP-306S 3L (Bạc)
949.000đ 1.000.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Tiger PVW-B30W 3L (Xám) Bình thủy điện Tiger PVW-B30W 3L (Xám)
Bình thủy điện Tiger PVW-B30W 3L (Xám)
5.190.000đ 5.240.000đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc) Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc)
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc)
1.290.000đ 1.390.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
1.350.000đ 1.489.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L
1.520.000đ 1.589.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV 3.3L 700W Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV 3.3L 700W
Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV 3.3L 700W
1.240.000đ 1.377.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy Sharp KP-20BTV 1.7L (Trắng) Bình thủy Sharp KP-20BTV 1.7L (Trắng)
Bình thủy Sharp KP-20BTV 1.7L (Trắng)
972.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Sharp KP-30SV 2,9L (Trắng) Bình thủy điện Sharp KP-30SV 2,9L (Trắng)
Bình thủy điện Sharp KP-30SV 2,9L (Trắng)
719.000đ 809.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB15-SA 1,5L (Bạc) Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB15-SA 1,5L (Bạc)
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB15-SA 1,5L (Bạc)
929.000đ 1.000.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thuỷ điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W (Trắng) Bình thuỷ điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W (Trắng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W (Trắng)
916.700đ 1.292.200đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV “RB” 2.9L 670W (Vàng đồng) Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV “RB” 2.9L 670W (Vàng đồng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV “RB” 2.9L 670W (Vàng đồng)
733.400đ 1.033.500đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33V 3.3L 700W (Bạc) Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33V 3.3L 700W (Bạc)
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33V 3.3L 700W (Bạc)
733.400đ 1.033.500đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thuỷ điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L (Đen, bạc) Bình thuỷ điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L (Đen, bạc)
Bình thuỷ điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L (Đen, bạc)
661.200đ 930.300đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thuỷ điện Sharp KP-20BTV 1.7L 610W (Trắng) Bình thuỷ điện Sharp KP-20BTV 1.7L 610W (Trắng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-20BTV 1.7L 610W (Trắng)
805.600đ 1.138.200đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-XA 1L (Bạc, đen) Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-XA 1L (Bạc, đen)
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-XA 1L (Bạc, đen)
849.000đ 900.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện tử Tiger PDU-A40W 928W 4L (Bạc) Bình thủy điện tử Tiger PDU-A40W 928W 4L (Bạc)
Bình thủy điện tử Tiger PDU-A40W 928W 4L (Bạc)
4.069.000đ 4.399.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-JUQ30-CT 800W 3L (Nâu) Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-JUQ30-CT 800W 3L (Nâu)
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-JUQ30-CT 800W 3L (Nâu)
4.159.000đ 4.690.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện tử Tiger PDU-A50W 928W 5L (Bạc) Bình thủy điện tử Tiger PDU-A50W 928W 5L (Bạc)
Bình thủy điện tử Tiger PDU-A50W 928W 5L (Bạc)
4.199.000đ 7.299.000đ
-42%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ40-CT 700W 4L (Be) Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ40-CT 700W 4L (Be)
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ40-CT 700W 4L (Be)
2.699.000đ 2.990.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thuỷ điện Toshiba PLK-30VE(W)V 3L (Trắng) Bình thuỷ điện Toshiba PLK-30VE(W)V 3L (Trắng)
Bình thuỷ điện Toshiba PLK-30VE(W)V 3L (Trắng)
2.222.200đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CK-EAQ10-PP 1.0L (Hồng) Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CK-EAQ10-PP 1.0L (Hồng)
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CK-EAQ10-PP 1.0L (Hồng)
2.379.000đ 2.690.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy