text.skipToContent

Bình thuỷ điện

Tìm thấy 223 sản phẩm
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
1.377.000đ 2.000.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L
1.830.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV "RB" 670W 3.6L (Nâu) Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV "RB" 670W 3.6L (Nâu)
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV "RB" 670W 3.6L (Nâu)
790.000đ 1.000.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phích giữ nhiệt Phích giữ nhiệt
Phích giữ nhiệt
329.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 4.2L Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 4.2L
Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 4.2L
950.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)A 3L (Trắng) Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)A 3L (Trắng)
Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)A 3L (Trắng)
1.790.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L Bình thủy điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L
690.000đ 749.000đ
-8%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W
1.390.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG2200CSY 2.2L Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG2200CSY 2.2L
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG2200CSY 2.2L
1.409.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-20BTV 610W 1.7L (Trắng) Bình thủy điện Sharp KP-20BTV 610W 1.7L (Trắng)
Bình thủy điện Sharp KP-20BTV 610W 1.7L (Trắng)
950.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 610W 2.8L Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 610W 2.8L
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 610W 2.8L
690.000đ 879.000đ
-22%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L
Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L
859.000đ 899.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 2,8L 670W (Xám) Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 2,8L 670W (Xám)
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 2,8L 670W (Xám)
651.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2,9L Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2,9L
Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2,9L
666.700đ 920.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L
1.529.000đ 1.770.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L 700W (Nhiều màu) Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L 700W (Nhiều màu)
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L 700W (Nhiều màu)
1.299.000đ 1.599.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml K5 Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml K5
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml K5
235.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W Bình thủy điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W
Bình thủy điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W
990.000đ 1.079.000đ
-8%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
240x240
Bình thủy điện Sharp KP-36SV "RB" 610W 3.6L
849.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Toshiba PLK-30 (W) 3L (Trắng) Bình thủy điện Toshiba PLK-30 (W) 3L (Trắng)
Bình thủy điện Toshiba PLK-30 (W) 3L (Trắng)
1.599.000đ 2.899.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Toshiba PLK-45 (W) 4,5L (Trắng) Bình thủy điện Toshiba PLK-45 (W) 4,5L (Trắng)
Bình thủy điện Toshiba PLK-45 (W) 4,5L (Trắng)
1.770.000đ 3.199.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Toshiba PLK-45SF(WT)VN 700W 4.5L (Trắng) Bình thủy điện Toshiba PLK-45SF(WT)VN 700W 4.5L (Trắng)
Bình thủy điện Toshiba PLK-45SF(WT)VN 700W 4.5L (Trắng)
1.979.000đ 2.500.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L (Nhiều màu) Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L (Nhiều màu)
Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L (Nhiều màu)
869.000đ 1.180.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-30SV 2,9L Bình thủy điện Sharp KP-30SV 2,9L
Bình thủy điện Sharp KP-30SV 2,9L
689.000đ 809.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
240x240
Bình thủy điện Sharp KP-30STV "RB" 610W 2.9L
850.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Comet CM3266 1600W 5L (Bạc) Bình thủy điện Comet CM3266 1600W 5L (Bạc)
Bình thủy điện Comet CM3266 1600W 5L (Bạc)
787.000đ 999.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Comet CM3216 750W 3.5L (Bạc) Bình thủy điện Comet CM3216 750W 3.5L (Bạc)
Bình thủy điện Comet CM3216 750W 3.5L (Bạc)
629.000đ 699.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
1.350.000đ 1.489.000đ
-9%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2.9L Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2.9L
Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2.9L
750.000đ 799.000đ
-6%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Tiger PVW-B30W 3L (Xám) Bình thủy điện Tiger PVW-B30W 3L (Xám)
Bình thủy điện Tiger PVW-B30W 3L (Xám)
5.190.000đ 5.240.000đ
-1%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV"SS" 700W 3.3L (Bạc) Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV"SS" 700W 3.3L (Bạc)
Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV"SS" 700W 3.3L (Bạc)
1.090.000đ 1.180.000đ
-8%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc) Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc)
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc)
1.290.000đ 1.390.000đ
-7%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Tiger PDR-S40W 4L Bình thủy điện Tiger PDR-S40W 4L
Bình thủy điện Tiger PDR-S40W 4L
3.690.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Tiger PDR-S30W 3L Bình thủy điện Tiger PDR-S30W 3L
Bình thủy điện Tiger PDR-S30W 3L
3.490.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L
1.520.000đ 1.589.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám) Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám)
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám)
1.620.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV"SS" 700W 4L Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV"SS" 700W 4L
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV"SS" 700W 4L
1.590.000đ 1.629.000đ
-2%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Panasonic NC-HU301PHSY 3L (Trắng) Bình thủy điện Panasonic NC-HU301PHSY 3L (Trắng)
Bình thủy điện Panasonic NC-HU301PHSY 3L (Trắng)
2.599.000đ 3.020.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)VN 700W 3L Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)VN 700W 3L
Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)VN 700W 3L
1.700.000đ 1.899.000đ
-10%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sunhouse SHD1532 3.2L (Be) Bình thủy điện Sunhouse SHD1532 3.2L (Be)
Bình thủy điện Sunhouse SHD1532 3.2L (Be)
890.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Comet CM3268 1600W 5L (Bạc) Bình thủy điện Comet CM3268 1600W 5L (Bạc)
Bình thủy điện Comet CM3268 1600W 5L (Bạc)
899.000đ 950.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W (Trắng) Bình thuỷ điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W (Trắng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W (Trắng)
904.500đ 1.292.200đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV “RB” 2.9L 670W (Vàng đồng) Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV “RB” 2.9L 670W (Vàng đồng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV “RB” 2.9L 670W (Vàng đồng)
723.400đ 1.033.500đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33V 3.3L 700W (Bạc) Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33V 3.3L 700W (Bạc)
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33V 3.3L 700W (Bạc)
723.400đ 1.033.500đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-30SV 2.9L 670W (Đen, bạc) Bình thuỷ điện Sharp KP-30SV 2.9L 670W (Đen, bạc)
Bình thuỷ điện Sharp KP-30SV 2.9L 670W (Đen, bạc)
666.700đ 952.500đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33BTV 3.3L 700W (Bạc) Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33BTV 3.3L 700W (Bạc)
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33BTV 3.3L 700W (Bạc)
1.013.400đ 1.447.800đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-20BTV 1.7L 610W (Trắng) Bình thuỷ điện Sharp KP-20BTV 1.7L 610W (Trắng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-20BTV 1.7L 610W (Trắng)
796.700đ 1.138.200đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L (Đen, bạc) Bình thuỷ điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L (Đen, bạc)
Bình thuỷ điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L (Đen, bạc)
651.200đ 930.300đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Zojirushi CD-WBQ40 700W 4L (Be) Bình thủy điện Zojirushi CD-WBQ40 700W 4L (Be)
Bình thủy điện Zojirushi CD-WBQ40 700W 4L (Be)
2.699.000đ 2.990.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Osaka APE-502S 5L Bình thủy điện Osaka APE-502S 5L
Bình thủy điện Osaka APE-502S 5L
1.139.000đ 1.793.000đ
-36%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Elmich APE-1768 5L 1000W (Bạc) Bình thủy điện Elmich APE-1768 5L 1000W (Bạc)
Bình thủy điện Elmich APE-1768 5L 1000W (Bạc)
1.569.400đ 1.690.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Tiger PDR-S30S 3L (Be) Bình thủy điện Tiger PDR-S30S 3L (Be)
Bình thủy điện Tiger PDR-S30S 3L (Be)
2.890.000đ 3.899.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV 2,9L (Trắng) Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV 2,9L (Trắng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV 2,9L (Trắng)
779.000đ 859.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc) Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc)
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc)
1.320.000đ 1.600.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Elmich APE-1766 3.2L 680W (Bạc) Bình thủy điện Elmich APE-1766 3.2L 680W (Bạc)
Bình thủy điện Elmich APE-1766 3.2L 680W (Bạc)
1.475.000đ 1.590.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 670W 3.6L (Nhiều màu) Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 670W 3.6L (Nhiều màu)
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 670W 3.6L (Nhiều màu)
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Elmich APE-1771 5L 1000W (Bạc) Bình thủy điện Elmich APE-1771 5L 1000W (Bạc)
Bình thủy điện Elmich APE-1771 5L 1000W (Bạc)
1.734.600đ 1.890.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Panasonic NC-EG300PWSY 1.5L (Trắng) Bình thủy điện Panasonic NC-EG300PWSY 1.5L (Trắng)
Bình thủy điện Panasonic NC-EG300PWSY 1.5L (Trắng)
1.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 3,6L Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 3,6L
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 3,6L
779.000đ 849.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 670W 3.6L (Nhiều màu) Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 670W 3.6L (Nhiều màu)
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 670W 3.6L (Nhiều màu)
938.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy