text.skipToContent

Bình thuỷ điện

Tìm thấy 222 sản phẩm
Bình thủy điện Sunhouse SHD1532 3.2L (Be) Bình thủy điện Sunhouse SHD1532 3.2L (Be)
Bình thủy điện Sunhouse SHD1532 3.2L (Be)
890.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Tiger PVW-B30W 3L (Xám) Bình thủy điện Tiger PVW-B30W 3L (Xám)
Bình thủy điện Tiger PVW-B30W 3L (Xám)
5.190.000đ 5.240.000đ
-1%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc) Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc)
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L (Bạc)
1.290.000đ 1.390.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Tiger PDR-S40W 4L Bình thủy điện Tiger PDR-S40W 4L
Bình thủy điện Tiger PDR-S40W 4L
3.690.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
1.350.000đ 1.489.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Tiger PDR-S30W 3L Bình thủy điện Tiger PDR-S30W 3L
Bình thủy điện Tiger PDR-S30W 3L
3.490.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2.9L Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2.9L
Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2.9L
750.000đ 799.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-333G 750W 3.3L
1.520.000đ 1.589.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV"SS" 700W 4L Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV"SS" 700W 4L
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV"SS" 700W 4L
1.590.000đ 1.629.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám) Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám)
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4L (Xám)
1.620.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV"SS" 700W 3.3L (Bạc) Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV"SS" 700W 3.3L (Bạc)
Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV"SS" 700W 3.3L (Bạc)
1.090.000đ 1.180.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 735W 4.2L (Be) Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 735W 4.2L (Be)
Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 735W 4.2L (Be)
859.000đ 1.110.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Toshiba PLK-45SF(WT)VN 700W 4.5L (Trắng) Bình thủy điện Toshiba PLK-45SF(WT)VN 700W 4.5L (Trắng)
Bình thủy điện Toshiba PLK-45SF(WT)VN 700W 4.5L (Trắng)
1.859.000đ 2.500.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Panasonic NC-EG3000CSY 3L Bình thủy điện Panasonic NC-EG3000CSY 3L
Bình thủy điện Panasonic NC-EG3000CSY 3L
1.529.000đ 1.850.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
1.377.000đ 2.000.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L
1.830.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV 3.3L 700W Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV 3.3L 700W
Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV 3.3L 700W
1.240.000đ 1.377.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy Sharp KP-20BTV 1.7L (Trắng) Bình thủy Sharp KP-20BTV 1.7L (Trắng)
Bình thủy Sharp KP-20BTV 1.7L (Trắng)
972.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phích giữ nhiệt đựng thức ăn hút chân không Elmich 1L Phích giữ nhiệt đựng thức ăn hút chân không Elmich 1L
Phích giữ nhiệt đựng thức ăn hút chân không Elmich 1L
405.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Sunhouse SH1530 3L Bình thủy điện Sunhouse SH1530 3L
Bình thủy điện Sunhouse SH1530 3L
890.000đ 900.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Sunhouse SH1535 735W 3.5L Bình thủy điện Sunhouse SH1535 735W 3.5L
Bình thủy điện Sunhouse SH1535 735W 3.5L
990.000đ 1.010.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 750W 3.3L (Xám) Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 750W 3.3L (Xám)
Bình thủy điện Sunhouse SHD1533 750W 3.3L (Xám)
890.000đ 900.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 3.6L 670W (Nâu vàng) Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 3.6L 670W (Nâu vàng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV 3.6L 670W (Nâu vàng)
723.400đ 1.033.500đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Comet CM3266 1600W 5L (Bạc) Bình thủy điện Comet CM3266 1600W 5L (Bạc)
Bình thủy điện Comet CM3266 1600W 5L (Bạc)
835.000đ 999.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB15-NZ 1.5L (Nâu đồng) Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB15-NZ 1.5L (Nâu đồng)
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB15-NZ 1.5L (Nâu đồng)
929.000đ 1.000.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB15-SA 1,5L (Bạc) Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB15-SA 1,5L (Bạc)
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB15-SA 1,5L (Bạc)
929.000đ 1.000.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thuỷ điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W (Trắng) Bình thuỷ điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W (Trắng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W (Trắng)
904.500đ 1.292.200đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV “RB” 2.9L 670W (Vàng đồng) Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV “RB” 2.9L 670W (Vàng đồng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV “RB” 2.9L 670W (Vàng đồng)
723.400đ 1.033.500đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33V 3.3L 700W (Bạc) Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33V 3.3L 700W (Bạc)
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33V 3.3L 700W (Bạc)
723.400đ 1.033.500đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y32PV 3L 700W (Bạc) Bình thuỷ điện Sharp KP-Y32PV 3L 700W (Bạc)
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y32PV 3L 700W (Bạc)
1.194.500đ 1.706.500đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thuỷ điện Sharp KP-20BTV 1.7L 610W (Trắng) Bình thuỷ điện Sharp KP-20BTV 1.7L 610W (Trắng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-20BTV 1.7L 610W (Trắng)
796.700đ 1.138.200đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-XA 1L (Bạc, đen) Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-XA 1L (Bạc, đen)
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-XA 1L (Bạc, đen)
849.000đ 900.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện tử Tiger PDU-A40W 928W 4L (Bạc) Bình thủy điện tử Tiger PDU-A40W 928W 4L (Bạc)
Bình thủy điện tử Tiger PDU-A40W 928W 4L (Bạc)
4.069.000đ 4.399.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-JUQ30-CT 800W 3L (Nâu) Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-JUQ30-CT 800W 3L (Nâu)
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-JUQ30-CT 800W 3L (Nâu)
4.159.000đ 4.690.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện tử Tiger PDU-A50W 928W 5L (Bạc) Bình thủy điện tử Tiger PDU-A50W 928W 5L (Bạc)
Bình thủy điện tử Tiger PDU-A50W 928W 5L (Bạc)
4.199.000đ 7.299.000đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ40-CT 700W 4L (Be) Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ40-CT 700W 4L (Be)
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ40-CT 700W 4L (Be)
2.699.000đ 2.990.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CK-EAQ10-PP 1.0L (Hồng) Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CK-EAQ10-PP 1.0L (Hồng)
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CK-EAQ10-PP 1.0L (Hồng)
2.379.000đ 2.690.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện tử Tiger PDU-A30W 928W 3L (Bạc) Bình thủy điện tử Tiger PDU-A30W 928W 3L (Bạc)
Bình thủy điện tử Tiger PDU-A30W 928W 3L (Bạc)
3.959.000đ 4.299.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y40PV 700W 4L (Xám) Bình thuỷ điện Sharp KP-Y40PV 700W 4L (Xám)
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y40PV 700W 4L (Xám)
1.469.000đ 1.612.800đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)VN 700W 3L (Trắng) Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)VN 700W 3L (Trắng)
Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)VN 700W 3L (Trắng)
1.659.000đ 1.900.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện tử Tiger PVW-B30W 682W 3L (Bạc) Bình thủy điện tử Tiger PVW-B30W 682W 3L (Bạc)
Bình thủy điện tử Tiger PVW-B30W 682W 3L (Bạc)
5.399.000đ 5.799.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG2200CSY 2.2L (Trắng đục) Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG2200CSY 2.2L (Trắng đục)
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG2200CSY 2.2L (Trắng đục)
1.499.000đ 1.636.200đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thuỷ điện Sharp KP-A28SV 2,8L (Xám) Bình thuỷ điện Sharp KP-A28SV 2,8L (Xám)
Bình thuỷ điện Sharp KP-A28SV 2,8L (Xám)
689.000đ 779.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L (Trắng) Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L (Trắng)
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L (Trắng)
1.619.000đ 1.753.100đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ30-TS 3L 700W (Xám) Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ30-TS 3L 700W (Xám)
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ30-TS 3L 700W (Xám)
2.499.000đ 2.790.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-NZ 1L (Nâu đồng) Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-NZ 1L (Nâu đồng)
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-NZ 1L (Nâu đồng)
899.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện tử Tiger PDN-A40W 928W 4L (Trắng) Bình thủy điện tử Tiger PDN-A40W 928W 4L (Trắng)
Bình thủy điện tử Tiger PDN-A40W 928W 4L (Trắng)
3.893.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L (Xám) Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L (Xám)
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L (Xám)
1.899.000đ 2.068.900đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy Sharp KP-30SV 2.9L Bình thủy Sharp KP-30SV 2.9L
Bình thủy Sharp KP-30SV 2.9L
799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy Sharp KP-20BTV 1.7L (Trắng) Bình thủy Sharp KP-20BTV 1.7L (Trắng)
Bình thủy Sharp KP-20BTV 1.7L (Trắng)
1.091.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-SA 1L (Bạc) Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-SA 1L (Bạc)
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB10-SA 1L (Bạc)
849.000đ 900.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Sunhouse SH1530 735W 3L Bình thủy điện Sunhouse SH1530 735W 3L
Bình thủy điện Sunhouse SH1530 735W 3L
869.000đ 1.034.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CV-CSQ30-CL 720W 3L (Kem) Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CV-CSQ30-CL 720W 3L (Kem)
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CV-CSQ30-CL 720W 3L (Kem)
3.741.400đ 3.990.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB19-XA 1.9L (Bạc, đen) Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB19-XA 1.9L (Bạc, đen)
Bình thủy bơm rót Zojirushi ZOBT-SH-HB19-XA 1.9L (Bạc, đen)
1.019.000đ 1.100.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ40-TS 4L 700W (Xám) Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ40-TS 4L 700W (Xám)
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ40-TS 4L 700W (Xám)
2.699.000đ 2.990.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV 2,9L (Trắng) Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV 2,9L (Trắng)
Bình thuỷ điện Sharp KP-30STV 2,9L (Trắng)
779.000đ 859.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG4000CSY 4L (Trắng) Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG4000CSY 4L (Trắng)
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG4000CSY 4L (Trắng)
1.919.000đ 2.080.600đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-JUQ30-FS 800W 3L (Hồng) Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-JUQ30-FS 800W 3L (Hồng)
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-JUQ30-FS 800W 3L (Hồng)
4.159.000đ 4.690.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ30-CT 700W 3L (Xám) Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ30-CT 700W 3L (Xám)
Bình thủy điện Zojirushi ZOBT-CD-WBQ30-CT 700W 3L (Xám)
2.688.800đ 2.790.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình thủy điện Tiger PIE-A50W 5L 928W Bình thủy điện Tiger PIE-A50W 5L 928W
Bình thủy điện Tiger PIE-A50W 5L 928W
6.699.000đ 7.367.100đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy