text.skipToContent

Bình nước, ấm nước điện

Tìm thấy 1.022 sản phẩm
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV "SS" 3L 700W (Bạc) Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV "SS" 3L 700W (Bạc)
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV "SS" 3L 700W (Bạc)
1.194.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 2,8L 670W (Xám) Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 2,8L 670W (Xám)
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 2,8L 670W (Xám)
651.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2,9L Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2,9L
Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2,9L
666.700đ 920.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
KM Bình siêu tốc Sunhouse SHD1182 1.8L KM Bình siêu tốc Sunhouse SHD1182 1.8L
KM Bình siêu tốc Sunhouse SHD1182 1.8L
190.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc inox Comet 1.5L CM8215 (Bạc) Bình đun siêu tốc inox Comet 1.5L CM8215 (Bạc)
Bình đun siêu tốc inox Comet 1.5L CM8215 (Bạc)
155.000đ 280.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Sato ST-886 1,8L Ấm siêu tốc Sato ST-886 1,8L
Ấm siêu tốc Sato ST-886 1,8L
175.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1182 1500W 1.8L (Bạc) Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1182 1500W 1.8L (Bạc)
Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1182 1500W 1.8L (Bạc)
285.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L
1.529.000đ 1.770.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG343 1.8L 1000W (Bạc) Bình đun siêu tốc Kangaroo KG343 1.8L 1000W (Bạc)
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG343 1.8L 1000W (Bạc)
213.000đ 320.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG335N 1.5L 1500W (Bạc) Bình đun siêu tốc Kangaroo KG335N 1.5L 1500W (Bạc)
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG335N 1.5L 1500W (Bạc)
174.000đ 258.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG641 1.7L (Vàng) Bình đun siêu tốc Kangaroo KG641 1.7L (Vàng)
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG641 1.7L (Vàng)
1.007.000đ 1.580.000đ
-36%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG341 1.5L 700W (Bạc) Bình đun siêu tốc Kangaroo KG341 1.5L 700W (Bạc)
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG341 1.5L 700W (Bạc)
174.000đ 258.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG338 1.8L 1000W (Bạc) Bình đun siêu tốc Kangaroo KG338 1.8L 1000W (Bạc)
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG338 1.8L 1000W (Bạc)
217.000đ 326.600đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun nước siêu tốc Smart Cook KES-0695 1.7L 1850W (Trắng) Ấm đun nước siêu tốc Smart Cook KES-0695 1.7L 1850W (Trắng)
Ấm đun nước siêu tốc Smart Cook KES-0695 1.7L 1850W (Trắng)
347.000đ 390.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3371 1.7L 1800W (Vàng đồng) Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3371 1.7L 1800W (Vàng đồng)
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3371 1.7L 1800W (Vàng đồng)
1.215.000đ 1.299.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3353 1800W (Nâu) Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3353 1800W (Nâu)
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3353 1800W (Nâu)
801.000đ 849.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Comet CM8216 1500W 1.8L (Trắng phối đen) Ấm siêu tốc Comet CM8216 1500W 1.8L (Trắng phối đen)
Ấm siêu tốc Comet CM8216 1500W 1.8L (Trắng phối đen)
159.000đ 178.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3311 1850-2200W 1.2L (Trắng) Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3311 1850-2200W 1.2L (Trắng)
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3311 1850-2200W 1.2L (Trắng)
314.000đ 349.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3337 1850 - 2200W 1.7L Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3337 1850 - 2200W 1.7L
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3337 1850 - 2200W 1.7L
539.000đ 599.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3368 2000-2400W 1.7L (Trắng) Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3368 2000-2400W 1.7L (Trắng)
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3368 2000-2400W 1.7L (Trắng)
962.000đ 1.069.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3361 1800W 1.5L Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3361 1800W 1.5L
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3361 1800W 1.5L
899.000đ 999.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3379 1800W 1.7L (Trắng nâu sữa) Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3379 1800W 1.7L (Trắng nâu sữa)
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3379 1800W 1.7L (Trắng nâu sữa)
1.214.000đ 1.349.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc Bluestone KTB-3355 1.7L 1800W (Trắng) Ấm đun siêu tốc Bluestone KTB-3355 1.7L 1800W (Trắng)
Ấm đun siêu tốc Bluestone KTB-3355 1.7L 1800W (Trắng)
809.000đ 899.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Daewoo DWK-1855 1500W 2L (Bạc) Bình đun siêu tốc Daewoo DWK-1855 1500W 2L (Bạc)
Bình đun siêu tốc Daewoo DWK-1855 1500W 2L (Bạc)
239.200đ 299.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Daewoo DWK-009 2200W 1.7L (Trắng) Bình siêu tốc Daewoo DWK-009 2200W 1.7L (Trắng)
Bình siêu tốc Daewoo DWK-009 2200W 1.7L (Trắng)
430.000đ 538.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc inox Comet CM8215 1.5L 1500W (Bạc) Bình đun siêu tốc inox Comet CM8215 1.5L 1500W (Bạc)
Bình đun siêu tốc inox Comet CM8215 1.5L 1500W (Bạc)
119.000đ 210.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Joyoung K15-F628 1.5L 1800W Bình đun siêu tốc Joyoung K15-F628 1.5L 1800W
Bình đun siêu tốc Joyoung K15-F628 1.5L 1800W
459.000đ 790.000đ
-42%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35A3 Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35A3
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35A3
3.490.000đ 4.290.000đ
-19%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L 700W (Nhiều màu) Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L 700W (Nhiều màu)
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3L 700W (Nhiều màu)
1.299.000đ 1.599.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
1.377.000đ 2.000.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L
1.830.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Philips HD9316 1800W 1.7L (Bạc) Bình siêu tốc Philips HD9316 1800W 1.7L (Bạc)
Bình siêu tốc Philips HD9316 1800W 1.7L (Bạc)
990.000đ 1.250.000đ
-21%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc Philips HD9350 1.7L 2200W Ấm đun siêu tốc Philips HD9350 1.7L 2200W
Ấm đun siêu tốc Philips HD9350 1.7L 2200W
755.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml K5 Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml K5
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml K5
235.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Lock&Lock EJK115SLV Bạc Ấm siêu tốc Lock&Lock EJK115SLV Bạc
Ấm siêu tốc Lock&Lock EJK115SLV Bạc
885.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Sunhouse SHD1050 1,5L 1500W Bình siêu tốc Sunhouse SHD1050 1,5L 1500W
Bình siêu tốc Sunhouse SHD1050 1,5L 1500W
179.000đ 200.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L Bình thủy điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L
690.000đ 749.000đ
-8%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Happy Time HTD1088 1,8L Ấm siêu tốc Happy Time HTD1088 1,8L
Ấm siêu tốc Happy Time HTD1088 1,8L
139.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1375 1850W 1.7L (Bạc) Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1375 1850W 1.7L (Bạc)
Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1375 1850W 1.7L (Bạc)
565.000đ 600.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W Bình thủy điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W
Bình thủy điện Sharp KP-31BTV 2.8L 670W
990.000đ 1.079.000đ
-8%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W
1.390.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1370 1850W 1.7L (Bạc) Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1370 1850W 1.7L (Bạc)
Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1370 1850W 1.7L (Bạc)
479.000đ 510.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L
Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L
859.000đ 899.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 610W 2.8L Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 610W 2.8L
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 610W 2.8L
690.000đ 879.000đ
-22%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-20BTV 610W 1.7L (Trắng) Bình thủy điện Sharp KP-20BTV 610W 1.7L (Trắng)
Bình thủy điện Sharp KP-20BTV 610W 1.7L (Trắng)
950.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9698 Xanh ngọc Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9698 Xanh ngọc
Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9698 Xanh ngọc
6.690.000đ 7.010.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Day's SHD1081 1500W 1.8L (Bạc) Bình đun siêu tốc Day's SHD1081 1500W 1.8L (Bạc)
Bình đun siêu tốc Day's SHD1081 1500W 1.8L (Bạc)
230.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9612 Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9612
Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9612
2.849.000đ 2.910.000đ
-2%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc nhựa Sunhouse SHD1300 1.7L 1850W Ấm siêu tốc nhựa Sunhouse SHD1300 1.7L 1850W
Ấm siêu tốc nhựa Sunhouse SHD1300 1.7L 1850W
349.000đ 370.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Midea MK-17SC 1.7L 2200W (Bạc) Bình đun siêu tốc Midea MK-17SC 1.7L 2200W (Bạc)
Bình đun siêu tốc Midea MK-17SC 1.7L 2200W (Bạc)
339.000đ 499.000đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Philips HD9312 1800W 1.7L Tím (Hàng chính hãng) Bình đun siêu tốc Philips HD9312 1800W 1.7L Tím (Hàng chính hãng)
Bình đun siêu tốc Philips HD9312 1800W 1.7L Tím (Hàng chính hãng)
1.109.000đ 1.376.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Philips HD9306 1800W 1.5L Bình đun siêu tốc Philips HD9306 1800W 1.5L
Bình đun siêu tốc Philips HD9306 1800W 1.5L
765.000đ 950.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1782 1.7L 1850W Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1782 1.7L 1850W
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1782 1.7L 1850W
1.150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1784 1.5L 2000W Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1784 1.5L 2000W
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1784 1.5L 2000W
1.390.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1783 1.7L 1800W Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1783 1.7L 1800W
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1783 1.7L 1800W
1.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-0698 1.7L (Trắng) (Màu sắc: Trắng) Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-0698 1.7L (Trắng) (Màu sắc: Trắng)
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-0698 1.7L (Trắng) (Màu sắc: Trắng)
585.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
240x240
Bình thủy điện Sharp KP-36SV "RB" 610W 3.6L
849.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Philips HD9303 1.2L 1800W Bạc (Hàng chính hãng) Bình đun siêu tốc Philips HD9303 1.2L 1800W Bạc (Hàng chính hãng)
Bình đun siêu tốc Philips HD9303 1.2L 1800W Bạc (Hàng chính hãng)
589.000đ 886.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Philips HD9316 1.7L (Bạc) -Hàng Nhập Khẩu Bình siêu tốc Philips HD9316 1.7L (Bạc) -Hàng Nhập Khẩu
Bình siêu tốc Philips HD9316 1.7L (Bạc) -Hàng Nhập Khẩu
970.000đ 1.505.400đ
-36%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Philips HD4646 1.5L (Trắng)- Hàng nhập khẩu Bình siêu tốc Philips HD4646 1.5L (Trắng)- Hàng nhập khẩu
Bình siêu tốc Philips HD4646 1.5L (Trắng)- Hàng nhập khẩu
496.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy