text.skipToContent

Bình nước, ấm nước điện

Tìm thấy 1.022 sản phẩm
Bình đun siêu tốc hai lớp Supor SWF17S20AVN 1.7L 1800W (Trắng tím) Bình đun siêu tốc hai lớp Supor SWF17S20AVN 1.7L 1800W (Trắng tím)
Bình đun siêu tốc hai lớp Supor SWF17S20AVN 1.7L 1800W (Trắng tím)
419.000đ 759.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Midea MK-15D 1,5L Bình siêu tốc Midea MK-15D 1,5L
Bình siêu tốc Midea MK-15D 1,5L
399.000đ 402.000đ
-1%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35A3 Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35A3
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35A3
3.490.000đ 4.290.000đ
-19%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
Bình thủy điện Cuckoo CWP-253G 2.5L
1.377.000đ 2.000.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-BG3000CSY 3L
1.830.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Philips HD9316 1800W 1.7L (Bạc) Bình siêu tốc Philips HD9316 1800W 1.7L (Bạc)
Bình siêu tốc Philips HD9316 1800W 1.7L (Bạc)
990.000đ 1.250.000đ
-21%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV "RB" 670W 3.6L (Nâu) Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV "RB" 670W 3.6L (Nâu)
Bình thuỷ điện Sharp KP-36SV "RB" 670W 3.6L (Nâu)
790.000đ 1.000.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Sunhouse SHD1050 1,5L 1500W Bình siêu tốc Sunhouse SHD1050 1,5L 1500W
Bình siêu tốc Sunhouse SHD1050 1,5L 1500W
179.000đ 200.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Happy Time HTD1088 1,8L Ấm siêu tốc Happy Time HTD1088 1,8L
Ấm siêu tốc Happy Time HTD1088 1,8L
139.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Goldsun EK-GF15SPR 1.5L (Đỏ) Ấm siêu tốc Goldsun EK-GF15SPR 1.5L (Đỏ)
Ấm siêu tốc Goldsun EK-GF15SPR 1.5L (Đỏ)
429.000đ 530.000đ
-19%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phích giữ nhiệt Phích giữ nhiệt
Phích giữ nhiệt
329.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Philips HD9334 1,5L 2200W Bình siêu tốc Philips HD9334 1,5L 2200W
Bình siêu tốc Philips HD9334 1,5L 2200W
749.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Benny BJ18 1.8L (Trắng) Bình siêu tốc Benny BJ18 1.8L (Trắng)
Bình siêu tốc Benny BJ18 1.8L (Trắng)
329.000đ 360.000đ
-9%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc Goldsun EK-GBB1218S2 Ấm đun siêu tốc Goldsun EK-GBB1218S2
Ấm đun siêu tốc Goldsun EK-GBB1218S2
149.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc CM8217 Bình đun siêu tốc CM8217
Bình đun siêu tốc CM8217
229.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1152 Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1152
Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1152
199.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Goldsun GS EK- GBB1218S5 1800W 1.8L Bình siêu tốc Goldsun GS EK- GBB1218S5 1800W 1.8L
Bình siêu tốc Goldsun GS EK- GBB1218S5 1800W 1.8L
149.000đ 169.000đ
-12%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1375 1.7L (Bạc) Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1375 1.7L (Bạc)
Ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1375 1.7L (Bạc)
549.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc inox Honey's HO-EK15S154 1.5L 1500W (Bạc) Bình đun siêu tốc inox Honey's HO-EK15S154 1.5L 1500W (Bạc)
Bình đun siêu tốc inox Honey's HO-EK15S154 1.5L 1500W (Bạc)
279.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 4.2L Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 4.2L
Bình thủy điện Sunhouse SHD1542 4.2L
950.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Kangaroo KG336/341 1.5L Bình siêu tốc Kangaroo KG336/341 1.5L
Bình siêu tốc Kangaroo KG336/341 1.5L
165.000đ 249.000đ
-34%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)A 3L (Trắng) Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)A 3L (Trắng)
Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL(WT)A 3L (Trắng)
1.790.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Kangaroo KG339/343 1.8L Bình siêu tốc Kangaroo KG339/343 1.8L
Bình siêu tốc Kangaroo KG339/343 1.8L
199.000đ 229.000đ
-13%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Philips HD4646 1.5L 2400W (Trắng) Bình siêu tốc Philips HD4646 1.5L 2400W (Trắng)
Bình siêu tốc Philips HD4646 1.5L 2400W (Trắng)
1.090.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Philips HD9312 1800W 1.7L (Trắng) Bình siêu tốc Philips HD9312 1800W 1.7L (Trắng)
Bình siêu tốc Philips HD9312 1800W 1.7L (Trắng)
899.000đ 1.190.000đ
-24%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L Bình thủy điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV 670W 2.8L
690.000đ 749.000đ
-8%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV"SS" 3L 700W
1.390.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Philips HD9306 1.5L Bình đun siêu tốc Philips HD9306 1.5L
Bình đun siêu tốc Philips HD9306 1.5L
690.000đ 999.000đ
-31%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Kangaroo KG337N 1.5L (Bạc) Ấm siêu tốc Kangaroo KG337N 1.5L (Bạc)
Ấm siêu tốc Kangaroo KG337N 1.5L (Bạc)
170.000đ 200.000đ
-15%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG2200CSY 2.2L Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG2200CSY 2.2L
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG2200CSY 2.2L
1.409.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Goldsun EK-GBB1218S1 1.8L 1800W Ấm siêu tốc Goldsun EK-GBB1218S1 1.8L 1800W
Ấm siêu tốc Goldsun EK-GBB1218S1 1.8L 1800W
139.000đ 169.000đ
-18%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Philips HD9303 1.2L Bình siêu tốc Philips HD9303 1.2L
Bình siêu tốc Philips HD9303 1.2L
490.000đ 549.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình siêu tốc Philips HD4608 0.8L Bình siêu tốc Philips HD4608 0.8L
Bình siêu tốc Philips HD4608 0.8L
949.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-20BTV 610W 1.7L (Trắng) Bình thủy điện Sharp KP-20BTV 610W 1.7L (Trắng)
Bình thủy điện Sharp KP-20BTV 610W 1.7L (Trắng)
950.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 610W 2.8L Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 610W 2.8L
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 610W 2.8L
690.000đ 879.000đ
-22%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L
Bình thủy điện Sharp KP-Y33V 700W 3.3L
859.000đ 899.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc Kangaroo KG338 1.8L 1000W Ấm đun siêu tốc Kangaroo KG338 1.8L 1000W
Ấm đun siêu tốc Kangaroo KG338 1.8L 1000W
220.000đ 240.000đ
-8%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Bosch TWK1201N 1.7L (Trắng bạc) Ấm siêu tốc Bosch TWK1201N 1.7L (Trắng bạc)
Ấm siêu tốc Bosch TWK1201N 1.7L (Trắng bạc)
1.269.000đ 1.500.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
KM Bình siêu tốc Sunhouse SHD1182 1.8L KM Bình siêu tốc Sunhouse SHD1182 1.8L
KM Bình siêu tốc Sunhouse SHD1182 1.8L
190.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc inox Happy Time HTD1088 1.8L Ấm siêu tốc inox Happy Time HTD1088 1.8L
Ấm siêu tốc inox Happy Time HTD1088 1.8L
149.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc Philips HD9350 1,7L 2200W Ấm đun siêu tốc Philips HD9350 1,7L 2200W
Ấm đun siêu tốc Philips HD9350 1,7L 2200W
755.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 2,8L 670W (Xám) Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 2,8L 670W (Xám)
Bình thủy điện Sharp KP-A28SV "RL" 2,8L 670W (Xám)
651.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2,9L Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2,9L
Bình thủy điện Sharp KP-30SV "RL" 2,9L
666.700đ 920.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc inox Comet 1.5L CM8215 (Bạc) Bình đun siêu tốc inox Comet 1.5L CM8215 (Bạc)
Bình đun siêu tốc inox Comet 1.5L CM8215 (Bạc)
155.000đ 280.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Sato ST-886 1,8L Ấm siêu tốc Sato ST-886 1,8L
Ấm siêu tốc Sato ST-886 1,8L
175.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1182 1500W 1.8L (Bạc) Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1182 1500W 1.8L (Bạc)
Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1182 1500W 1.8L (Bạc)
285.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L
Bình thủy điện Panasonic PABT-NC-EG3000CSY 3L
1.529.000đ 1.770.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG343 1.8L 1000W (Bạc) Bình đun siêu tốc Kangaroo KG343 1.8L 1000W (Bạc)
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG343 1.8L 1000W (Bạc)
213.000đ 320.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG335N 1.5L 1500W (Bạc) Bình đun siêu tốc Kangaroo KG335N 1.5L 1500W (Bạc)
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG335N 1.5L 1500W (Bạc)
174.000đ 258.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG641 1.7L (Vàng) Bình đun siêu tốc Kangaroo KG641 1.7L (Vàng)
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG641 1.7L (Vàng)
1.007.000đ 1.580.000đ
-36%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG341 1.5L 700W (Bạc) Bình đun siêu tốc Kangaroo KG341 1.5L 700W (Bạc)
Bình đun siêu tốc Kangaroo KG341 1.5L 700W (Bạc)
174.000đ 258.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun nước siêu tốc Smart Cook KES-0695 1.7L 1850W (Trắng) Ấm đun nước siêu tốc Smart Cook KES-0695 1.7L 1850W (Trắng)
Ấm đun nước siêu tốc Smart Cook KES-0695 1.7L 1850W (Trắng)
347.000đ 390.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3353 1800W (Nâu) Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3353 1800W (Nâu)
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3353 1800W (Nâu)
801.000đ 849.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm siêu tốc Comet CM8216 1500W 1.8L (Trắng phối đen) Ấm siêu tốc Comet CM8216 1500W 1.8L (Trắng phối đen)
Ấm siêu tốc Comet CM8216 1500W 1.8L (Trắng phối đen)
159.000đ 178.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3311 1850-2200W 1.2L (Trắng) Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3311 1850-2200W 1.2L (Trắng)
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3311 1850-2200W 1.2L (Trắng)
314.000đ 349.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3368 2000-2400W 1.7L (Trắng) Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3368 2000-2400W 1.7L (Trắng)
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3368 2000-2400W 1.7L (Trắng)
962.000đ 1.069.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3361 1800W 1.5L Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3361 1800W 1.5L
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3361 1800W 1.5L
899.000đ 999.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3379 1800W 1.7L (Trắng nâu sữa) Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3379 1800W 1.7L (Trắng nâu sữa)
Ấm đun siêu tốc BlueStone KTB-3379 1800W 1.7L (Trắng nâu sữa)
1.214.000đ 1.349.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ấm đun siêu tốc Bluestone KTB-3355 1.7L 1800W (Trắng) Ấm đun siêu tốc Bluestone KTB-3355 1.7L 1800W (Trắng)
Ấm đun siêu tốc Bluestone KTB-3355 1.7L 1800W (Trắng)
809.000đ 899.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đun siêu tốc Daewoo DWK-1855 1500W 2L (Bạc) Bình đun siêu tốc Daewoo DWK-1855 1500W 2L (Bạc)
Bình đun siêu tốc Daewoo DWK-1855 1500W 2L (Bạc)
239.200đ 299.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy