text.skipToContent

Bình giữ nhiệt

Tìm thấy 338 sản phẩm
Bình giữ nhiệt Utilities Comet CH12-31 350ml (Vàng đồng) Bình giữ nhiệt Utilities Comet CH12-31 350ml (Vàng đồng)
Bình giữ nhiệt Utilities Comet CH12-31 350ml (Vàng đồng)
199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Utilities Comet CH12-14 520ml (Vàng đồng) Bình giữ nhiệt Utilities Comet CH12-14 520ml (Vàng đồng)
Bình giữ nhiệt Utilities Comet CH12-14 520ml (Vàng đồng)
209.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Elmich EL-3132 500ml Bình giữ nhiệt Elmich EL-3132 500ml
Bình giữ nhiệt Elmich EL-3132 500ml
369.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox Elmich D7 750ml (Giao hàng màu ngẫu nhiên) Bình giữ nhiệt inox Elmich D7 750ml (Giao hàng màu ngẫu nhiên)
Bình giữ nhiệt inox Elmich D7 750ml (Giao hàng màu ngẫu nhiên)
179.000đ 269.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Peacock có quai ASF-60S 580ml (Bạc) Bình giữ nhiệt Peacock có quai ASF-60S 580ml (Bạc)
Bình giữ nhiệt Peacock có quai ASF-60S 580ml (Bạc)
359.000đ 526.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ đựng nước uống thép không gỉ Uncle Bills OB0035 (Bạc) Bộ đựng nước uống thép không gỉ Uncle Bills OB0035 (Bạc)
Bộ đựng nước uống thép không gỉ Uncle Bills OB0035 (Bạc)
249.000đ 262.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt KCK KCK6037 500ml (Bạc) Bình giữ nhiệt KCK KCK6037 500ml (Bạc)
Bình giữ nhiệt KCK KCK6037 500ml (Bạc)
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Zebra 112954 800ml (Bạc) Bình giữ nhiệt Zebra 112954 800ml (Bạc)
Bình giữ nhiệt Zebra 112954 800ml (Bạc)
357.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox Elmich T8 2245208 800ml Bình giữ nhiệt inox Elmich T8 2245208 800ml
Bình giữ nhiệt inox Elmich T8 2245208 800ml
289.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt có quai treo Peacock ASJ-81 760ml (Bạc) Bình giữ nhiệt có quai treo Peacock ASJ-81 760ml (Bạc)
Bình giữ nhiệt có quai treo Peacock ASJ-81 760ml (Bạc)
659.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt nóng lạnh Carlmann BES536 500ml (Bạc) Bình giữ nhiệt nóng lạnh Carlmann BES536 500ml (Bạc)
Bình giữ nhiệt nóng lạnh Carlmann BES536 500ml (Bạc)
232.000đ 290.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox Elmich EL0632 500ml Bình giữ nhiệt inox Elmich EL0632 500ml
Bình giữ nhiệt inox Elmich EL0632 500ml
365.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox Flash Zebra 112967 1L (Nâu) Bình giữ nhiệt inox Flash Zebra 112967 1L (Nâu)
Bình giữ nhiệt inox Flash Zebra 112967 1L (Nâu)
359.000đ 455.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phích giữ nhiệt Elmich K5 2246386 500ml Phích giữ nhiệt Elmich K5 2246386 500ml
Phích giữ nhiệt Elmich K5 2246386 500ml
235.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phích giữ nhiệt inox Elmich 6389 (500ml) Phích giữ nhiệt inox Elmich 6389 (500ml)
Phích giữ nhiệt inox Elmich 6389 (500ml)
205.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox Zebra Atlantic 112630 480ml (Trắng) Bình giữ nhiệt inox Zebra Atlantic 112630 480ml (Trắng)
Bình giữ nhiệt inox Zebra Atlantic 112630 480ml (Trắng)
239.000đ 311.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Smart II Zebra 1,5L Bình giữ nhiệt Smart II Zebra 1,5L
Bình giữ nhiệt Smart II Zebra 1,5L
519.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt có vòi Đồng Tâm 1L (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt có vòi Đồng Tâm 1L (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt có vòi Đồng Tâm 1L (Nhiều màu)
77.000đ 99.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich EL3144 1,8L (Bạc, đen) Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich EL3144 1,8L (Bạc, đen)
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich EL3144 1,8L (Bạc, đen)
850.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1,3L (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1,3L (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1,3L (Nhiều màu)
79.000đ 110.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt có quai cầm Đồng Tâm 720ml (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt có quai cầm Đồng Tâm 720ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt có quai cầm Đồng Tâm 720ml (Nhiều màu)
72.000đ 92.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ca giữ nhiệt Đồng Tâm 500ml (Nhiều màu) Ca giữ nhiệt Đồng Tâm 500ml (Nhiều màu)
Ca giữ nhiệt Đồng Tâm 500ml (Nhiều màu)
66.000đ 86.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 400ml (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 400ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 400ml (Nhiều màu)
68.000đ 89.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 750ml (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 750ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 750ml (Nhiều màu)
72.000đ 95.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich EL2973 - 500ml Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich EL2973 - 500ml
Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich EL2973 - 500ml
490.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phích đựng nước nóng Pioneer Rạng Đông RD-2035 N1.E 2L (Đỏ) Phích đựng nước nóng Pioneer Rạng Đông RD-2035 N1.E 2L (Đỏ)
Phích đựng nước nóng Pioneer Rạng Đông RD-2035 N1.E 2L (Đỏ)
116.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phích đựng nước nóng Pioneer Rạng Đông RD-2035 N10.E 2L (Xanh dương) Phích đựng nước nóng Pioneer Rạng Đông RD-2035 N10.E 2L (Xanh dương)
Phích đựng nước nóng Pioneer Rạng Đông RD-2035 N10.E 2L (Xanh dương)
133.000đ 134.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich EL3128 1,8L (Xám) Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich EL3128 1,8L (Xám)
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich EL3128 1,8L (Xám)
829.000đ 980.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 500ml (Bạc) Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 500ml (Bạc)
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 500ml (Bạc)
548.000đ 657.600đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 700ml (Bạc) Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 700ml (Bạc)
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 700ml (Bạc)
747.000đ 896.400đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1L (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1L (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1L (Nhiều màu)
75.000đ 96.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt cao cấp Dong Hwa BKB-048-050B 500ml (Xanh ngọc) Bình giữ nhiệt cao cấp Dong Hwa BKB-048-050B 500ml (Xanh ngọc)
Bình giữ nhiệt cao cấp Dong Hwa BKB-048-050B 500ml (Xanh ngọc)
250.000đ 255.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Xanh lá cây) Túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Xanh lá cây)
Túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Xanh lá cây)
65.000đ 130.000đ
-50%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Đỏ) Combo 2 túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Đỏ)
Combo 2 túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Đỏ)
115.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000174 1,9L (Hổ phách) Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000174 1,9L (Hổ phách)
Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000174 1,9L (Hổ phách)
373.600đ 467.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Vàng) Túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Vàng)
Túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Vàng)
65.000đ 130.000đ
-50%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000150 - 1L (Trắng) Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000150 - 1L (Trắng)
Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000150 - 1L (Trắng)
361.600đ 452.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Xanh lá cây) Combo 2 túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Xanh lá cây)
Combo 2 túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Xanh lá cây)
115.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox Elmich EL0738 450ml (Hồng) Bình giữ nhiệt inox Elmich EL0738 450ml (Hồng)
Bình giữ nhiệt inox Elmich EL0738 450ml (Hồng)
365.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phích giữ nhiệt Elmich K7-2246387 750ml Phích giữ nhiệt Elmich K7-2246387 750ml
Phích giữ nhiệt Elmich K7-2246387 750ml
289.000đ 499.000đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox Flash Zebra 112964 1L (Bạc) Bình giữ nhiệt inox Flash Zebra 112964 1L (Bạc)
Bình giữ nhiệt inox Flash Zebra 112964 1L (Bạc)
455.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Vàng) Combo 2 túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Vàng)
Combo 2 túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Vàng)
115.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình đựng nước giữ nhiệt Moriitalia 3000181 1,5L (Bạc) Bình đựng nước giữ nhiệt Moriitalia 3000181 1,5L (Bạc)
Bình đựng nước giữ nhiệt Moriitalia 3000181 1,5L (Bạc)
588.800đ 920.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 650ml (Bạc) Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 650ml (Bạc)
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 650ml (Bạc)
622.000đ 746.400đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Lock&Lock D Tumbler 350ml (Xanh bạc hà) Bình giữ nhiệt Lock&Lock D Tumbler 350ml (Xanh bạc hà)
Bình giữ nhiệt Lock&Lock D Tumbler 350ml (Xanh bạc hà)
413.100đ 459.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242972 500ml Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242972 500ml
Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242972 500ml
459.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242973 500ml Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242973 500ml
Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242973 500ml
490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt cao cấp Dong Hwa BKB-048-050B 500ml (Đỏ) Bình giữ nhiệt cao cấp Dong Hwa BKB-048-050B 500ml (Đỏ)
Bình giữ nhiệt cao cấp Dong Hwa BKB-048-050B 500ml (Đỏ)
250.000đ 255.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000167 1L (Trắng) Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000167 1L (Trắng)
Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000167 1L (Trắng)
313.600đ 392.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phích giữ nhiệt S7 Elmich 2245202 750ml Phích giữ nhiệt S7 Elmich 2245202 750ml
Phích giữ nhiệt S7 Elmich 2245202 750ml
279.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt cao cấp Dong Hwa BKB-048-050B 500ml (Hồng) Bình giữ nhiệt cao cấp Dong Hwa BKB-048-050B 500ml (Hồng)
Bình giữ nhiệt cao cấp Dong Hwa BKB-048-050B 500ml (Hồng)
250.000đ 255.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242969 400ml Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242969 400ml
Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242969 400ml
299.000đ 390.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich 2242355 650ml  Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich 2242355 650ml
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich 2242355 650ml
465.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phích giữ nhiệt S10 Elmich 2245203 1L Phích giữ nhiệt S10 Elmich 2245203 1L
Phích giữ nhiệt S10 Elmich 2245203 1L
319.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Đỏ) Túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Đỏ)
Túi giữ nhiệt văn phòng cao cấp (Đỏ)
65.000đ 130.000đ
-50%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242968 500ml Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242968 500ml
Bình giữ nhiệt inox Elmich 2242968 500ml
369.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình nước giữ nhiệt Lock&Lock LHC351 500ml Bình nước giữ nhiệt Lock&Lock LHC351 500ml
Bình nước giữ nhiệt Lock&Lock LHC351 500ml
361.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Fruit Lock&Lock LHC4110Y màu vàng-400ml Bình giữ nhiệt Fruit Lock&Lock LHC4110Y màu vàng-400ml
Bình giữ nhiệt Fruit Lock&Lock LHC4110Y màu vàng-400ml
439.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Giant Lock&Lock LHC1413SG màu xanh ngọc - 1.8L Bình giữ nhiệt Giant Lock&Lock LHC1413SG màu xanh ngọc - 1.8L
Bình giữ nhiệt Giant Lock&Lock LHC1413SG màu xanh ngọc - 1.8L
939.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình giữ nhiệt Utilities Comet CH12-43 450ml (Xanh dương) Bình giữ nhiệt Utilities Comet CH12-43 450ml (Xanh dương)
Bình giữ nhiệt Utilities Comet CH12-43 450ml (Xanh dương)
209.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy