text.skipToContent

Image Map
Image Map

Bình giữ nhiệt

Tìm thấy 384 sản phẩm
Bình giữ nhiệt inox có tay cầm Trino 500ml (Xanh neon) Bình giữ nhiệt inox có tay cầm Trino 500ml (Xanh neon)
Bình giữ nhiệt inox có tay cầm Trino 500ml (Xanh neon)
179.000đ 198.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich EL3128 1,8L (Xám) Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich EL3128 1,8L (Xám)
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt Elmich EL3128 1,8L (Xám)
879.000đ 980.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Tupperware Thermos 500ml Bình giữ nhiệt Tupperware Thermos 500ml
Bình giữ nhiệt Tupperware Thermos 500ml
950.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Tupperware Sparkling Thermos 500ml Bình giữ nhiệt Tupperware Sparkling Thermos 500ml
Bình giữ nhiệt Tupperware Sparkling Thermos 500ml
1.150.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình hâm trà, cafe East 10L Bình hâm trà, cafe East 10L
Bình hâm trà, cafe East 10L
3.400.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình đơn giữ lạnh nước trái cây East 8L Bình đơn giữ lạnh nước trái cây East 8L
Bình đơn giữ lạnh nước trái cây East 8L
2.400.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt inox Zebra 450ml Bình giữ nhiệt inox Zebra 450ml
Bình giữ nhiệt inox Zebra 450ml
231.000đ 299.500đ
-23%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ca giữ nhiệt Đồng Tâm 500ml (Nhiều màu) Ca giữ nhiệt Đồng Tâm 500ml (Nhiều màu)
Ca giữ nhiệt Đồng Tâm 500ml (Nhiều màu)
66.000đ 86.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt có vòi Đồng Tâm 1L (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt có vòi Đồng Tâm 1L (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt có vòi Đồng Tâm 1L (Nhiều màu)
77.000đ 99.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1,3L (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1,3L (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1,3L (Nhiều màu)
79.000đ 110.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt có quai cầm Đồng Tâm 720ml (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt có quai cầm Đồng Tâm 720ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt có quai cầm Đồng Tâm 720ml (Nhiều màu)
72.000đ 92.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 400ml (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 400ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 400ml (Nhiều màu)
68.000đ 89.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 750ml (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 750ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 750ml (Nhiều màu)
72.000đ 95.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1L (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1L (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt Đồng Tâm 1L (Nhiều màu)
75.000đ 96.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt inox 304 Zebra 112969 Smart II - 2L Bình giữ nhiệt inox 304 Zebra 112969 Smart II - 2L
Bình giữ nhiệt inox 304 Zebra 112969 Smart II - 2L
565.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Smart II Zebra 112966 2L (Bạc) Bình giữ nhiệt Smart II Zebra 112966 2L (Bạc)
Bình giữ nhiệt Smart II Zebra 112966 2L (Bạc)
610.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt inox Elmich D7 750ml (Giao hàng màu ngẫu nhiên) Bình giữ nhiệt inox Elmich D7 750ml (Giao hàng màu ngẫu nhiên)
Bình giữ nhiệt inox Elmich D7 750ml (Giao hàng màu ngẫu nhiên)
179.000đ 269.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt inox có tay cầm Trino 500ml (Xanh lá) Bình giữ nhiệt inox có tay cầm Trino 500ml (Xanh lá)
Bình giữ nhiệt inox có tay cầm Trino 500ml (Xanh lá)
179.000đ 198.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy chứa Tiger PNM-B30S 3L (Bạc) Bình thủy chứa Tiger PNM-B30S 3L (Bạc)
Bình thủy chứa Tiger PNM-B30S 3L (Bạc)
1.749.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy chứa Tiger PNM-T300 3L Bình thủy chứa Tiger PNM-T300 3L
Bình thủy chứa Tiger PNM-T300 3L
1.769.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình thủy chứa Tiger MAA-A302 3L (Bạc) Bình thủy chứa Tiger MAA-A302 3L (Bạc)
Bình thủy chứa Tiger MAA-A302 3L (Bạc)
1.749.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt có nút bật Peacock ASB-50 470ml (Nhiều màu) Bình giữ nhiệt có nút bật Peacock ASB-50 470ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt có nút bật Peacock ASB-50 470ml (Nhiều màu)
299.000đ 434.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Carlmann BES523 500ml Bình giữ nhiệt Carlmann BES523 500ml
Bình giữ nhiệt Carlmann BES523 500ml
117.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 500ml (Bạc) Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 500ml (Bạc)
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 500ml (Bạc)
548.000đ 713.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 700ml (Bạc) Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 700ml (Bạc)
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 700ml (Bạc)
747.000đ 972.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 300ml (Xám) Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 300ml (Xám)
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 300ml (Xám)
274.000đ 357.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 650ml (Bạc) Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 650ml (Bạc)
Bình đựng nước giữ nhiệt 2 lớp OXO 650ml (Bạc)
622.000đ 809.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Hello Kitty Funny Zoo HKT312P 600ml Bình giữ nhiệt Hello Kitty Funny Zoo HKT312P 600ml
Bình giữ nhiệt Hello Kitty Funny Zoo HKT312P 600ml
673.200đ 748.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Hello Kitty Dot Revon HKT322P 350ml Bình giữ nhiệt Hello Kitty Dot Revon HKT322P 350ml
Bình giữ nhiệt Hello Kitty Dot Revon HKT322P 350ml
416.700đ 463.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Hello Kitty Magnificent Rainbow HKT310P 400ml Bình giữ nhiệt Hello Kitty Magnificent Rainbow HKT310P 400ml
Bình giữ nhiệt Hello Kitty Magnificent Rainbow HKT310P 400ml
589.500đ 655.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Phích giữ nhiệt Elmich 6307 (750ml) Phích giữ nhiệt Elmich 6307 (750ml)
Phích giữ nhiệt Elmich 6307 (750ml)
337.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp cơm giữ nhiệt La Fonte 3000105 (Đen) Hộp cơm giữ nhiệt La Fonte 3000105 (Đen)
Hộp cơm giữ nhiệt La Fonte 3000105 (Đen)
815.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Elmich EL-3132 500ml Bình giữ nhiệt Elmich EL-3132 500ml
Bình giữ nhiệt Elmich EL-3132 500ml
369.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Peacock có quai ASF-60S 580ml (Bạc) Bình giữ nhiệt Peacock có quai ASF-60S 580ml (Bạc)
Bình giữ nhiệt Peacock có quai ASF-60S 580ml (Bạc)
339.000đ 526.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt KCK KCK6037 500ml (Bạc) Bình giữ nhiệt KCK KCK6037 500ml (Bạc)
Bình giữ nhiệt KCK KCK6037 500ml (Bạc)
150.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Zebra 112954 800ml (Bạc) Bình giữ nhiệt Zebra 112954 800ml (Bạc)
Bình giữ nhiệt Zebra 112954 800ml (Bạc)
357.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt inox Elmich T8 2245208 800ml Bình giữ nhiệt inox Elmich T8 2245208 800ml
Bình giữ nhiệt inox Elmich T8 2245208 800ml
289.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt nóng lạnh Carlmann BES536 500ml (Bạc) Bình giữ nhiệt nóng lạnh Carlmann BES536 500ml (Bạc)
Bình giữ nhiệt nóng lạnh Carlmann BES536 500ml (Bạc)
232.000đ 290.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt có quai treo Peacock ASJ-81 760ml (Bạc) Bình giữ nhiệt có quai treo Peacock ASJ-81 760ml (Bạc)
Bình giữ nhiệt có quai treo Peacock ASJ-81 760ml (Bạc)
499.000đ 659.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Tupperware Sparkling Thermos 500ml Bình giữ nhiệt Tupperware Sparkling Thermos 500ml
Bình giữ nhiệt Tupperware Sparkling Thermos 500ml
1.150.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Tupperware Thermos 500ml Bình giữ nhiệt Tupperware Thermos 500ml
Bình giữ nhiệt Tupperware Thermos 500ml
950.000đ 1.050.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Zebra Flora 112991 450ml Bình giữ nhiệt Zebra Flora 112991 450ml
Bình giữ nhiệt Zebra Flora 112991 450ml
389.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Carlmann QE351 600ml Bình giữ nhiệt Carlmann QE351 600ml
Bình giữ nhiệt Carlmann QE351 600ml
255.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Zebra Prima 112952 350ml Bình giữ nhiệt Zebra Prima 112952 350ml
Bình giữ nhiệt Zebra Prima 112952 350ml
347.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Zebra Prima 112954 800ml Bình giữ nhiệt Zebra Prima 112954 800ml
Bình giữ nhiệt Zebra Prima 112954 800ml
455.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Zebra Smart II 112968 1,5L (Nâu) Bình giữ nhiệt Zebra Smart II 112968 1,5L (Nâu)
Bình giữ nhiệt Zebra Smart II 112968 1,5L (Nâu)
719.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Zebra Prima 112953 450ml Bình giữ nhiệt Zebra Prima 112953 450ml
Bình giữ nhiệt Zebra Prima 112953 450ml
359.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình giữ nhiệt Carlmann BES619 350ml Bình giữ nhiệt Carlmann BES619 350ml
Bình giữ nhiệt Carlmann BES619 350ml
225.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bình đựng thức ăn Carlmann BES978 800ml Bình đựng thức ăn Carlmann BES978 800ml
Bình đựng thức ăn Carlmann BES978 800ml
407.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy