text.skipToContent

Bia Hà Nội Habeco thùng 24 lon x 330mlBia Hà Nội Habeco thùng 24 lon x 330ml
Bia Hà Nội Habeco thùng 24 lon x 330ml
240.000đ
Hoàn 7.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Heineken thùng 24 lon x 330mlBia Heineken thùng 24 lon x 330ml
Bia Heineken thùng 24 lon x 330ml
395.000đ
Hoàn 12.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Tiger thùng 24 lon x 330mlBia Tiger thùng 24 lon x 330ml
Bia Tiger thùng 24 lon x 330ml
338.400đ
Hoàn 10.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Beck's Ice lon 330mlBia Beck's Ice lon 330ml
Bia Beck's Ice lon 330ml
14.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Heineken lốc 6 lon x 330mlBia Heineken lốc 6 lon x 330ml
Bia Heineken lốc 6 lon x 330ml
100.000đ 106.500đ -6%
Hoàn 3.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men Strongbow chai 330mlNước táo lên men Strongbow chai 330ml
Nước táo lên men Strongbow chai 330ml
13.600đ 15.500đ -12%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330mlNước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330ml
Nước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330ml
13.600đ 20.000đ -32%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Red Berries chai 330ml (Vị dâu đỏ)Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Red Berries chai 330ml (Vị dâu đỏ)
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Red Berries chai 330ml (Vị dâu đỏ)
13.600đ 15.500đ -12%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow Apple Ciders Redberries chai 330mlNước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow Apple Ciders Redberries chai 330ml
Nước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow Apple Ciders Redberries chai 330ml
13.600đ 20.000đ -32%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Trúc Bạch Habeco lon 330mlBia Trúc Bạch Habeco lon 330ml
Bia Trúc Bạch Habeco lon 330ml
16.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Heineken lon 330mlBia Heineken lon 330ml
Bia Heineken lon 330ml
17.400đ 17.900đ -3%
Hoàn 1.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo hoa Elder lên men Strongbow chai 330mlNước táo hoa Elder lên men Strongbow chai 330ml
Nước táo hoa Elder lên men Strongbow chai 330ml
13.600đ 15.900đ -14%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Sapporo Blue Cap lon 330mlBia Sapporo Blue Cap lon 330ml
Bia Sapporo Blue Cap lon 330ml
13.100đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Tiger Crystal lon 330mlBia Tiger Crystal lon 330ml
Bia Tiger Crystal lon 330ml
14.700đ 16.000đ -8%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Hà Nội Habeco lon 330mlBia Hà Nội Habeco lon 330ml
Bia Hà Nội Habeco lon 330ml
10.200đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Tiger lon 330mlBia Tiger lon 330ml
Bia Tiger lon 330ml
13.700đ 14.500đ -6%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330mlBia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330ml
Bia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330ml
293.800đ
Hoàn 9.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Bia Tiger lốc 6 lon x 330mlBia Tiger lốc 6 lon x 330ml
Bia Tiger lốc 6 lon x 330ml
84.600đ 87.500đ -3%
Hoàn 3.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Budweiser thùng 24 chai x 330ml + Tặng 2 ly dát vàng 14k chính hãngBia Budweiser thùng 24 chai x 330ml + Tặng 2 ly dát vàng 14k chính hãng
Bia Budweiser thùng 24 chai x 330ml + Tặng 2 ly dát vàng 14k chính hãng
425.000đ 440.000đ -3%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Carlsberg Smooth Draught lon 330mlBia Carlsberg Smooth Draught lon 330ml
Bia Carlsberg Smooth Draught lon 330ml
15.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Hoegaarden thùng 24 chai x 330ml + 2 ly Hoegaarden 250ml chính hãngBia Hoegaarden thùng 24 chai x 330ml + 2 ly Hoegaarden 250ml chính hãng
Bia Hoegaarden thùng 24 chai x 330ml + 2 ly Hoegaarden 250ml chính hãng
690.000đ 790.000đ -13%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia 333 Export thùng 24 lon x 330mlBia 333 Export thùng 24 lon x 330ml
Bia 333 Export thùng 24 lon x 330ml
251.200đ 256.800đ -2%
Hoàn 8.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Budweiser chai 355mlBia Budweiser chai 355ml
Bia Budweiser chai 355ml
40.800đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Heineken Sleek thùng 24 lon x 330mlBia Heineken Sleek thùng 24 lon x 330ml
Bia Heineken Sleek thùng 24 lon x 330ml
415.900đ 422.400đ -2%
Hoàn 12.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Việt Hà lon 330mlBia Việt Hà lon 330ml
Bia Việt Hà lon 330ml
8.400đ
Giảm 7%
Ưu đãi 55,000đ
Ưu đãi 35,000đ
Bia Budweiser lon 330mlBia Budweiser lon 330ml
Bia Budweiser lon 330ml
18.300đ 19.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Original Oettinger Schwarzbier lon 500mlBia Original Oettinger Schwarzbier lon 500ml
Bia Original Oettinger Schwarzbier lon 500ml
39.600đ 40.600đ -2%
Hoàn 1.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Budweiser King Of Beers 5% thùng 24 lon x 330mlBia Budweiser King Of Beers 5% thùng 24 lon x 330ml
Bia Budweiser King Of Beers 5% thùng 24 lon x 330ml
380.000đ 520.000đ -27%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330mlBia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330ml
Bia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330ml
395.000đ
Hoàn 12.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Bia Sapporo Premium lon 330mlBia Sapporo Premium lon 330ml
Bia Sapporo Premium lon 330ml
17.400đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Huda thùng 24 lon x 330mlBia Huda thùng 24 lon x 330ml
Bia Huda thùng 24 lon x 330ml
233.900đ 241.000đ -3%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Larue Special thùng 24 lon x 330 mlBia Larue Special thùng 24 lon x 330 ml
Bia Larue Special thùng 24 lon x 330 ml
230.000đ
Hoàn 7.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Sài Gòn Sabeco thùng 24 lon x 330mlBia Sài Gòn Sabeco thùng 24 lon x 330ml
Bia Sài Gòn Sabeco thùng 24 lon x 330ml
322.300đ 328.800đ -2%
Hoàn 10.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Huda Carlsberg lon 330mlBia Huda Carlsberg lon 330ml
Bia Huda Carlsberg lon 330ml
10.100đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men Strongbow lốc 4 lon x 330mlNước táo lên men Strongbow lốc 4 lon x 330ml
Nước táo lên men Strongbow lốc 4 lon x 330ml
68.000đ
Hoàn 2.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ

ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY BIA ADAYROI CHẤT LƯỢNG GIÁ TỐT

Thay vì các loại truyền thống thì càng ngày trên thị trường càng xuất hiện nhiều loại bia trong nước và nhập ngoại dành cho các đối tượng khác nhau. Có thể kế đến một số loại phổ biến ở Việt Nam là:

Beer hoa quả: loại này là trong thành phần của sản phẩm được bổ sung thêm một lượng hoa quả tương đối. Các nhà sản xuất thường cho đa dạng các loại hoa quả như: táo, chuối, đào, dâu… Đây là loại có nồng độ khá thấp nên sản phẩm này được rất nhiều chị em yêu thích.

Lager Beer: đây là loại được lên men từ đáy nghĩa là thành phần được người nấu cho cấy vào đáy của thùng lên men. Tương tự như vang trắng, ở dòng này được lên men ở nhiệt độ thấp, khoảng 7 độ C - 15 độ C nên quá trình lên men tốn nhiều thời gian hơn. Tiếp theo đó là quá trình ‘’lagering'’ , là sản phẩm của quá trình lên men trước được cho vào quá trình làm tuổi ở nhiệt độ thấp, từ đó mang đến hương vị dịu và đậm đà hơn.

Ale Beer: có xuất xứ từ thời cổ đại, đến nay được sản xuất khắp thế giới nhưng được tiêu thụ nhiều nhất ở Anh. Ở loại này thường có vị đắng cho đến hơi ngọt ngọt, có màu sắc từ vàng nhạt đến nâu sẫm tùy thuộc vào loại lúa dùng trong quá trình sản xuất. Và nhiệt độ lên men cũng cao hơn so với Lager khoảng 13 C-24 C.

Beer lúa mạch: loại này có nguồn gốc từ Bỉ và được ủ với tỉ lệ lúa mì cao với cho thêm cây cỏ, vỏ cam, gia vị để gia tăng hương vị thêm phần đậm đà. Loại bia nhập khẩu này thường có vị hơi chua và xen lẫn gia vị. Có thể kể đến một số loại phổ biến nhất là: Chimay Blue Cap, Beer Hoegaarden trắng
Mọi người có thể tìm đặt mua các sản phẩm này và nhiều loại bia khuyến mại với giá thành cạnh tranh khác tại Adayroi. Không chỉ cung cấp hàng chính hãng, chất lượng tốt mà Adayroi còn có rất nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng. Hãy đặt mua bia 2018 ngay hôm nay!

 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín