text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Bia Heineken thùng 24 lon x 330mlBia Heineken thùng 24 lon x 330ml
Bia Heineken thùng 24 lon x 330ml
415.000đ
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Tiger thùng 24 lon x 330mlBia Tiger thùng 24 lon x 330ml
Bia Tiger thùng 24 lon x 330ml
338.400đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Tiger lốc 6 lon x 330mlBia Tiger lốc 6 lon x 330ml
Bia Tiger lốc 6 lon x 330ml
84.600đ 87.500đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Tiger lon 330mlBia Tiger lon 330ml
Bia Tiger lon 330ml
13.600đ 14.500đ -6%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Hà Nội Habeco lon 330mlBia Hà Nội Habeco lon 330ml
Bia Hà Nội Habeco lon 330ml
10.400đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Heineken lon 330mlBia Heineken lon 330ml
Bia Heineken lon 330ml
17.000đ 18.500đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Budweiser thùng 12 lon x 500mlBia Budweiser thùng 12 lon x 500ml
Bia Budweiser thùng 12 lon x 500ml
250.000đ 320.000đ -22%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Bia Tiger Crystal lon 330mlBia Tiger Crystal lon 330ml
Bia Tiger Crystal lon 330ml
14.800đ 16.000đ -8%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Trúc Bạch Habeco lon 330mlBia Trúc Bạch Habeco lon 330ml
Bia Trúc Bạch Habeco lon 330ml
16.500đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Heineken lốc 6 lon x 330mlBia Heineken lốc 6 lon x 330ml
Bia Heineken lốc 6 lon x 330ml
105.300đ 106.500đ -1%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Budweiser Budvar lon 330mlBia Budweiser Budvar lon 330ml
Bia Budweiser Budvar lon 330ml
34.800đ 35.900đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Giảm 5%
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Red Berries lon cao 330ml (Vị dâu đỏ)Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Red Berries lon cao 330ml (Vị dâu đỏ)
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Red Berries lon cao 330ml (Vị dâu đỏ)
17.100đ 17.900đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Carlsberg Smooth Draught lon 330mlBia Carlsberg Smooth Draught lon 330ml
Bia Carlsberg Smooth Draught lon 330ml
16.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Budweiser 5% Mỹ lon 330ml (Thùng 24 lon)Bia Budweiser 5% Mỹ lon 330ml (Thùng 24 lon)
Bia Budweiser 5% Mỹ lon 330ml (Thùng 24 lon)
380.000đ 520.000đ -27%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Nước táo lên men Strongbow lốc 4 chai x 330mlNước táo lên men Strongbow lốc 4 chai x 330ml
Nước táo lên men Strongbow lốc 4 chai x 330ml
61.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Budweiser Budvar chai 330mlBia Budweiser Budvar chai 330ml
Bia Budweiser Budvar chai 330ml
40.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 20,000đ
Giảm 5%
Bia Coronita Extra chai 210mlBia Coronita Extra chai 210ml
Bia Coronita Extra chai 210ml
15.500đ 20.400đ -24%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Giảm 5%
Bia Leffe Blonde thùng 24 chai x 330ml + 02 ly chính hãng Bia Leffe Blonde thùng 24 chai x 330ml + 02 ly chính hãng
Bia Leffe Blonde thùng 24 chai x 330ml + 02 ly chính hãng
950.000đ 1.020.000đ -7%
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 6%
Bia Budweiser thùng Tết 24 lon x 330ml + Tặng 2 ly vàng 14k chính hãngBia Budweiser thùng Tết 24 lon x 330ml + Tặng 2 ly vàng 14k chính hãng
Bia Budweiser thùng Tết 24 lon x 330ml + Tặng 2 ly vàng 14k chính hãng
405.000đ 420.000đ -4%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Bia Leffe nâu thùng 24 chai x 330ml + 2 ly Leffe chính hãngBia Leffe nâu thùng 24 chai x 330ml + 2 ly Leffe chính hãng
Bia Leffe nâu thùng 24 chai x 330ml + 2 ly Leffe chính hãng
950.000đ 1.020.000đ -7%
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Bia Budweiser Budvar lon 500mlBia Budweiser Budvar lon 500ml
Bia Budweiser Budvar lon 500ml
44.400đ 45.800đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Giảm 5%
Bia Corona Extra chai 355mlBia Corona Extra chai 355ml
Bia Corona Extra chai 355ml
36.200đ 37.400đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Giảm 5%
Bia Leffe vàng chai 330mlBia Leffe vàng chai 330ml
Bia Leffe vàng chai 330ml
43.500đ 45.000đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Giảm 5%
Bia Corona 4,6% Mexico chai 355ml (Thùng 24 chai)Bia Corona 4,6% Mexico chai 355ml (Thùng 24 chai)
Bia Corona 4,6% Mexico chai 355ml (Thùng 24 chai)
650.000đ 890.000đ -27%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Bia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330mlBia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330ml
Bia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330ml
293.800đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Hà Nội Habeco thùng 24 lon x 330mlBia Hà Nội Habeco thùng 24 lon x 330ml
Bia Hà Nội Habeco thùng 24 lon x 330ml
243.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Beck's Ice thùng Tết 24 lon x 330ml + 1 Ly Beck'sBia Beck's Ice thùng Tết 24 lon x 330ml + 1 Ly Beck's
Bia Beck's Ice thùng Tết 24 lon x 330ml + 1 Ly Beck's
295.000đ 320.000đ -8%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Honey lon cao 330ml (Vị mật ong)Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Honey lon cao 330ml (Vị mật ong)
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Honey lon cao 330ml (Vị mật ong)
17.100đ 17.900đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Budweiser thùng 24 lon x 330mlBia Budweiser thùng 24 lon x 330ml
Bia Budweiser thùng 24 lon x 330ml
439.000đ 453.600đ -3%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Hà Nội Habeco lốc 6 lon x 330mlBia Hà Nội Habeco lốc 6 lon x 330ml
Bia Hà Nội Habeco lốc 6 lon x 330ml
60.600đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Giảm 5%
Nước táo lên men Strongbow lốc 4 lon x 330mlNước táo lên men Strongbow lốc 4 lon x 330ml
Nước táo lên men Strongbow lốc 4 lon x 330ml
68.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Original Oettinger Superforte lon 500mlBia Original Oettinger Superforte lon 500ml
Bia Original Oettinger Superforte lon 500ml
44.500đ 45.900đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 20,000đ
Giảm 5%
Nước táo lên men Strongbow lon 330mlNước táo lên men Strongbow lon 330ml
Nước táo lên men Strongbow lon 330ml
17.100đ 17.900đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia Việt Hà lon 330mlBia Việt Hà lon 330ml
Bia Việt Hà lon 330ml
8.400đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 6%
Giảm 5%
Bia 333 Export thùng 24 lon x 330mlBia 333 Export thùng 24 lon x 330ml
Bia 333 Export thùng 24 lon x 330ml
252.000đ 259.600đ -3%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 6%

ĐẶT MUA BIA TẠI ADAYROI CHẤT LƯỢNG GIÁ TỐT NGAY HÔM NAY

Bia là thức uống không thể thiếu cho người dân Việt Nam vào các dịp lễ, Tết, hội họp. Các thương hiệu bia truyền thống đã xuất hiện từ lâu đời như bia 333, Sài Gòn, bia Habeco, bia Tiger, bia Heineken và gần đây nhất là các loại bia nhập khẩu như Budweiser, Sapporo đều là các loại bia thượng hạng được tuyển chọn từ mạch nha và hoa bia hảo hạng, giúp màu bia vàng óng và hương thơm đắng dịu nhẹ.

Bên cạnh các loại bia truyền thống thì càng ngày trên thị trường càng xuất hiện nhiều loại bia trong nước và nhập ngoại dành cho các đối tượng khác nhau. Có thể kế đến một số loại phổ biến ở Việt Nam là:

Beer hoa quả: loại này là trong thành phần của sản phẩm được bổ sung thêm một lượng hoa quả tương đối. Các nhà sản xuất thường cho đa dạng các loại hoa quả như: táo, chuối, đào, dâu… Đây là loại có nồng độ khá thấp nên sản phẩm này được rất nhiều chị em yêu thích.

Lager Beer: đây là loại được lên men từ đáy nghĩa là thành phần được người nấu cho cấy vào đáy của thùng lên men. Tương tự như vang trắng, ở dòng này được lên men ở nhiệt độ thấp, khoảng 7 độ C - 15 độ C nên quá trình lên men tốn nhiều thời gian hơn. Tiếp theo đó là quá trình ‘’lagering'’ , là sản phẩm của quá trình lên men trước được cho vào quá trình làm tuổi ở nhiệt độ thấp, từ đó mang đến hương vị dịu và đậm đà hơn.

Ale Beer: có xuất xứ từ thời cổ đại, đến nay được sản xuất khắp thế giới nhưng được tiêu thụ nhiều nhất ở Anh. Ở loại này thường có vị đắng cho đến hơi ngọt ngọt, có màu sắc từ vàng nhạt đến nâu sẫm tùy thuộc vào loại lúa dùng trong quá trình sản xuất. Và nhiệt độ lên men cũng cao hơn so với Lager khoảng 13 C-24 C.

Beer lúa mạch: loại này có nguồn gốc từ Bỉ và được ủ với tỉ lệ lúa mì cao với cho thêm cây cỏ, vỏ cam, gia vị để gia tăng hương vị thêm phần đậm đà. Loại bia nhập khẩu này thường có vị hơi chua và xen lẫn gia vị. Có thể kể đến một số loại phổ biến nhất là: Chimay Blue Cap, Beer Hoegaarden trắng

Cider là dạng nước trái cây lên men có hương vị thanh khiết, dễ uống. Hiện nay Strongbow là thương hiệu được giới trẻ đón tiếp nồng nhiệt và có nhiều hương vị hấp dẫn như Red Berries, Golden Apple, Elder. Tuy nhiên với nồng độ cồn dao động từ 4-5% như bia thì Strongbow vẫn có thể “hạ gục” bạn như thường.
Mọi người có thể tìm đặt mua các sản phẩm này và nhiều loại bia khuyến mại khác với giá bia cạnh tranh tại Adayroi. Không chỉ cung cấp hàng chính hãng, chất lượng tốt mà Adayroi còn có rất nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng. Hãy đặt mua bia 2019 ngay hôm nay!

bão code ngập tràn
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín