text.skipToContent

Bia

Tìm thấy 115 sản phẩm
Bia La Trappe Quadrupel chai 330ml Bia La Trappe Quadrupel chai 330ml
Bia La Trappe Quadrupel chai 330ml
114.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Huda Gold Carlsberg thùng 18 lon x 330ml Bia Huda Gold Carlsberg thùng 18 lon x 330ml
Bia Huda Gold Carlsberg thùng 18 lon x 330ml
203.200đ 210.600đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Zorok thùng 24 lon x 330ml Bia Zorok thùng 24 lon x 330ml
Bia Zorok thùng 24 lon x 330ml
230.400đ 237.600đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia San Miguel Light thùng 24 lon x 330ml Bia San Miguel Light thùng 24 lon x 330ml
Bia San Miguel Light thùng 24 lon x 330ml
364.800đ 376.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Bochka vàng cổ điển thùng 24 lon x 500ml Bia Bochka vàng cổ điển thùng 24 lon x 500ml
Bia Bochka vàng cổ điển thùng 24 lon x 500ml
860.700đ 1.010.400đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia San Mig Light lon 330ml Bia San Mig Light lon 330ml
Bia San Mig Light lon 330ml
15.200đ 15.800đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Zorok lon 330ml Bia Zorok lon 330ml
Bia Zorok lon 330ml
9.600đ 10.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Huda Gold Carlsberg lon 330ml Bia Huda Gold Carlsberg lon 330ml
Bia Huda Gold Carlsberg lon 330ml
11.700đ 12.100đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Bochka vàng cổ điển lon 500ml Bia Bochka vàng cổ điển lon 500ml
Bia Bochka vàng cổ điển lon 500ml
35.900đ 42.100đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước táo mật ong Strongbow thùng 24 chai x 330ml Nước táo mật ong Strongbow thùng 24 chai x 330ml
Nước táo mật ong Strongbow thùng 24 chai x 330ml
352.800đ 372.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước táo lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml Nước táo lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml
Nước táo lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml
352.800đ 372.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Desperados thùng 24 chai x 250ml Bia Desperados thùng 24 chai x 250ml
Bia Desperados thùng 24 chai x 250ml
430.800đ 436.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow thùng 24 chai x 330ml Nước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow thùng 24 chai x 330ml
Nước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow thùng 24 chai x 330ml
345.600đ 372.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước táo hoa Elder lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml Nước táo hoa Elder lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml
Nước táo hoa Elder lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml
352.800đ 372.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Trúc Bạch Habeco lon 330ml Bia Trúc Bạch Habeco lon 330ml
Bia Trúc Bạch Habeco lon 330ml
15.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Đại Việt Pilsner lon 330ml Bia Đại Việt Pilsner lon 330ml
Bia Đại Việt Pilsner lon 330ml
10.200đ 12.900đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Makarra Premium Pilsner thùng 24 lon x 330ml Bia Makarra Premium Pilsner thùng 24 lon x 330ml
Bia Makarra Premium Pilsner thùng 24 lon x 330ml
448.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Affligem Blonde chai 300ml Bia Affligem Blonde chai 300ml
Bia Affligem Blonde chai 300ml
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330ml Bia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330ml
Bia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330ml
285.600đ 290.400đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Makarra Premium Pilsner lon 330ml Bia Makarra Premium Pilsner lon 330ml
Bia Makarra Premium Pilsner lon 330ml
18.700đ 18.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Sapporo Blue Cap lon 330ml Bia Sapporo Blue Cap lon 330ml
Bia Sapporo Blue Cap lon 330ml
11.900đ 12.100đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Asahi Super Dry chai 330ml Bia Asahi Super Dry chai 330ml
Bia Asahi Super Dry chai 330ml
24.200đ 25.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Budweiser thùng 24 lon x 330ml Bia Budweiser thùng 24 lon x 330ml
Bia Budweiser thùng 24 lon x 330ml
439.200đ 453.600đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia ST.Sebastiaan Dark chai 500ml Bia ST.Sebastiaan Dark chai 500ml
Bia ST.Sebastiaan Dark chai 500ml
249.400đ 269.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước táo lên men Strongbow chai 330ml Nước táo lên men Strongbow chai 330ml
Nước táo lên men Strongbow chai 330ml
14.700đ 20.000đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330ml Nước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330ml
Nước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330ml
14.700đ 20.000đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow Apple Ciders Redberries chai 330ml Nước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow Apple Ciders Redberries chai 330ml
Nước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow Apple Ciders Redberries chai 330ml
14.400đ 20.000đ
-28%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước táo hoa Elder lên men Strongbow chai 330ml Nước táo hoa Elder lên men Strongbow chai 330ml
Nước táo hoa Elder lên men Strongbow chai 330ml
14.700đ 15.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia ST.Sebastiaan Grand Cru chai 500ml Bia ST.Sebastiaan Grand Cru chai 500ml
Bia ST.Sebastiaan Grand Cru chai 500ml
249.400đ 269.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Heineken lon 330ml Bia Heineken lon 330ml
Bia Heineken lon 330ml
17.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Zorok Super thùng 24 lon x 330ml Bia Zorok Super thùng 24 lon x 330ml
Bia Zorok Super thùng 24 lon x 330ml
321.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Singha thùng 24 lon x 330ml Bia Singha thùng 24 lon x 330ml
Bia Singha thùng 24 lon x 330ml
590.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Desperados chai 250ml Bia Desperados chai 250ml
Bia Desperados chai 250ml
18.000đ 18.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Huda Carlsberg thùng 24 lon x 330ml Bia Huda Carlsberg thùng 24 lon x 330ml
Bia Huda Carlsberg thùng 24 lon x 330ml
226.500đ 230.400đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330ml Bia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330ml
Bia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330ml
326.000đ 388.800đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Tuborg thùng 24 lon x 330ml Bia Tuborg thùng 24 lon x 330ml
Bia Tuborg thùng 24 lon x 330ml
292.800đ 300.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Makarra Premium Pilsner lon 500ml Bia Makarra Premium Pilsner lon 500ml
Bia Makarra Premium Pilsner lon 500ml
28.300đ 29.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Tiger lốc 2 lon 2x 330ml Bia Tiger lốc 2 lon 2x 330ml
Bia Tiger lốc 2 lon 2x 330ml
29.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Budweiser Budvar lon 500ml Bia Budweiser Budvar lon 500ml
Bia Budweiser Budvar lon 500ml
39.900đ 45.800đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Beck's thùng 24 lon x 330ml Bia Beck's thùng 24 lon x 330ml
Bia Beck's thùng 24 lon x 330ml
290.400đ 370.000đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Budweiser Budvar chai 330ml Bia Budweiser Budvar chai 330ml
Bia Budweiser Budvar chai 330ml
38.300đ 39.600đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Bitburger Premium lon 500ml Bia Bitburger Premium lon 500ml
Bia Bitburger Premium lon 500ml
41.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia San Miguel Pale Pilsen lon 330ml Bia San Miguel Pale Pilsen lon 330ml
Bia San Miguel Pale Pilsen lon 330ml
13.700đ 15.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Zorok Super lon 330ml Bia Zorok Super lon 330ml
Bia Zorok Super lon 330ml
13.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia San Miguel Pale Pilsen lon 500ml Bia San Miguel Pale Pilsen lon 500ml
Bia San Miguel Pale Pilsen lon 500ml
22.400đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Halida lon 330ml Bia Halida lon 330ml
Bia Halida lon 330ml
8.500đ 8.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Larue lon 330ml Bia Larue lon 330ml
Bia Larue lon 330ml
9.000đ 9.800đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Tuborg Green lon 330ml Bia Tuborg Green lon 330ml
Bia Tuborg Green lon 330ml
12.200đ 12.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Tiger lon 330ml Bia Tiger lon 330ml
Bia Tiger lon 330ml
13.200đ 14.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia 333 Export lon 330ml Bia 333 Export lon 330ml
Bia 333 Export lon 330ml
10.500đ 11.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Budweiser Budvar chai 330ml Bia Budweiser Budvar chai 330ml
Bia Budweiser Budvar chai 330ml
40.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Tiger Crystal lon 330ml Bia Tiger Crystal lon 330ml
Bia Tiger Crystal lon 330ml
14.700đ 16.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Budweiser Budvar thùng 24 lon x 500ml Bia Budweiser Budvar thùng 24 lon x 500ml
Bia Budweiser Budvar thùng 24 lon x 500ml
1.065.600đ 1.099.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia St. Paul Triple chai 500ml Bia St. Paul Triple chai 500ml
Bia St. Paul Triple chai 500ml
253.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Đại Việt thùng 24 lon x 330ml Bia Đại Việt thùng 24 lon x 330ml
Bia Đại Việt thùng 24 lon x 330ml
216.000đ 223.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Zorok lon 500ml Bia Zorok lon 500ml
Bia Zorok lon 500ml
14.100đ 16.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia đen Đại Việt Super lon 355ml Bia đen Đại Việt Super lon 355ml
Bia đen Đại Việt Super lon 355ml
14.500đ 18.800đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Beck's lon 330ml Bia Beck's lon 330ml
Bia Beck's lon 330ml
12.100đ 15.400đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Sapporo Premium lốc 6 lon x 330ml Bia Sapporo Premium lốc 6 lon x 330ml
Bia Sapporo Premium lốc 6 lon x 330ml
97.200đ 98.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bia Heineken sleek thùng 24 lon x 330ml Bia Heineken sleek thùng 24 lon x 330ml
Bia Heineken sleek thùng 24 lon x 330ml
417.600đ 422.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy