text.skipToContent

Bia

Tìm thấy 110 sản phẩm
Bia Heineken lon 330ml Bia Heineken lon 330ml
Bia Heineken lon 330ml
16.100đ 18.500đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Tiger thùng 24 lon x 330ml Bia Tiger thùng 24 lon x 330ml
Bia Tiger thùng 24 lon x 330ml
316.800đ 323.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia không cồn Barbican Pomegranate chai 330ml Bia không cồn Barbican Pomegranate chai 330ml
Bia không cồn Barbican Pomegranate chai 330ml
22.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia không cồn Barbican Strawberry chai 330ml Bia không cồn Barbican Strawberry chai 330ml
Bia không cồn Barbican Strawberry chai 330ml
22.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Larue Special lốc 6 lon x 330 ml Bia Larue Special lốc 6 lon x 330 ml
Bia Larue Special lốc 6 lon x 330 ml
57.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Larue Special lon 330 ml Bia Larue Special lon 330 ml
Bia Larue Special lon 330 ml
9.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Budweiser Budvar đen lon 500ml Bia Budweiser Budvar đen lon 500ml
Bia Budweiser Budvar đen lon 500ml
44.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Larue lốc 6 lon x 330ml Bia Larue lốc 6 lon x 330ml
Bia Larue lốc 6 lon x 330ml
53.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330ml Bia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330ml
Bia Sapporo Blue Cap thùng 24 lon x 330ml
285.600đ 290.400đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia San Mig Light lon 330ml Bia San Mig Light lon 330ml
Bia San Mig Light lon 330ml
15.200đ 15.800đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Tuborg thùng 24 lon x 330ml Bia Tuborg thùng 24 lon x 330ml
Bia Tuborg thùng 24 lon x 330ml
300.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia San Miguel Light thùng 24 lon x 330ml Bia San Miguel Light thùng 24 lon x 330ml
Bia San Miguel Light thùng 24 lon x 330ml
364.800đ 376.800đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Budweiser Budvar lon 500ml Bia Budweiser Budvar lon 500ml
Bia Budweiser Budvar lon 500ml
44.400đ 45.800đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Red Horse lon 500ml Bia Red Horse lon 500ml
Bia Red Horse lon 500ml
22.400đ 23.200đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia ST.Sebastiaan Dark chai 500ml Bia ST.Sebastiaan Dark chai 500ml
Bia ST.Sebastiaan Dark chai 500ml
249.400đ 269.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Việt Hà chai 1L Bia Việt Hà chai 1L
Bia Việt Hà chai 1L
17.400đ 17.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Corona Extra chai 355ml Bia Corona Extra chai 355ml
Bia Corona Extra chai 355ml
36.200đ 37.400đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Sapporo Premium lốc 6 lon x 330ml Bia Sapporo Premium lốc 6 lon x 330ml
Bia Sapporo Premium lốc 6 lon x 330ml
97.200đ 98.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Singha lon 330ml Bia Singha lon 330ml
Bia Singha lon 330ml
24.600đ 25.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia đen Đại Việt Super lon 330ml Bia đen Đại Việt Super lon 330ml
Bia đen Đại Việt Super lon 330ml
18.200đ 18.800đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Original Oettinger Schwarzbier lon 500ml Bia Original Oettinger Schwarzbier lon 500ml
Bia Original Oettinger Schwarzbier lon 500ml
36.400đ 40.600đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Budweiser thùng 24 chai x 330ml Bia Budweiser thùng 24 chai x 330ml
Bia Budweiser thùng 24 chai x 330ml
453.600đ 477.600đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia La Trappe Quadrupel chai 330ml Bia La Trappe Quadrupel chai 330ml
Bia La Trappe Quadrupel chai 330ml
114.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước táo lên men Strongbow chai 330ml Nước táo lên men Strongbow chai 330ml
Nước táo lên men Strongbow chai 330ml
14.700đ 20.000đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Desperados chai 250ml Bia Desperados chai 250ml
Bia Desperados chai 250ml
18.000đ 18.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Beck's lon 500ml Bia Beck's lon 500ml
Bia Beck's lon 500ml
17.900đ 19.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Grolsch Premium Lager chai 450ml Bia Grolsch Premium Lager chai 450ml
Bia Grolsch Premium Lager chai 450ml
78.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Tiger lốc 2 lon 2x 330ml Bia Tiger lốc 2 lon 2x 330ml
Bia Tiger lốc 2 lon 2x 330ml
29.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Stella Artois chai 330ml Bia Stella Artois chai 330ml
Bia Stella Artois chai 330ml
36.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Chimay Red Cap chai 330ml Bia Chimay Red Cap chai 330ml
Bia Chimay Red Cap chai 330ml
108.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Zorok thùng 24 lon x 330ml Bia Zorok thùng 24 lon x 330ml
Bia Zorok thùng 24 lon x 330ml
230.400đ 237.600đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Leffe nâu chai 330ml Bia Leffe nâu chai 330ml
Bia Leffe nâu chai 330ml
43.200đ 45.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Budweiser Budvar thùng 24 chai x 330ml Bia Budweiser Budvar thùng 24 chai x 330ml
Bia Budweiser Budvar thùng 24 chai x 330ml
919.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước táo mật ong Strongbow thùng 24 chai x 330ml Nước táo mật ong Strongbow thùng 24 chai x 330ml
Nước táo mật ong Strongbow thùng 24 chai x 330ml
352.800đ 372.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia ST.Sebastiaan Grand Cru chai 500ml Bia ST.Sebastiaan Grand Cru chai 500ml
Bia ST.Sebastiaan Grand Cru chai 500ml
249.400đ 269.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia đen Đại Việt Super thùng 24 lon x 330ml Bia đen Đại Việt Super thùng 24 lon x 330ml
Bia đen Đại Việt Super thùng 24 lon x 330ml
436.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Heineken sleek thùng 24 lon x 330ml Bia Heineken sleek thùng 24 lon x 330ml
Bia Heineken sleek thùng 24 lon x 330ml
415.900đ 422.400đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Original Oettinger Hefeweizen lon 500ml Bia Original Oettinger Hefeweizen lon 500ml
Bia Original Oettinger Hefeweizen lon 500ml
39.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước táo lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml Nước táo lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml
Nước táo lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml
352.800đ 372.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330ml Bia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330ml
Bia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330ml
388.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp quà Bia Chimay xanh tặng kèm ly thủy tinh cao cấp Hộp quà Bia Chimay xanh tặng kèm ly thủy tinh cao cấp
Hộp quà Bia Chimay xanh tặng kèm ly thủy tinh cao cấp
542.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Larue lon 330ml Bia Larue lon 330ml
Bia Larue lon 330ml
9.000đ 9.800đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330ml Nước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330ml
Nước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330ml
14.700đ 20.000đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Hoegaarden trắng chai 330ml Bia Hoegaarden trắng chai 330ml
Bia Hoegaarden trắng chai 330ml
43.200đ 43.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia San Miguel Pale Pilsen lon 330ml Bia San Miguel Pale Pilsen lon 330ml
Bia San Miguel Pale Pilsen lon 330ml
13.700đ 15.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Affligem Blonde chai 300ml Bia Affligem Blonde chai 300ml
Bia Affligem Blonde chai 300ml
40.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Tiger Crystal lon 330ml Bia Tiger Crystal lon 330ml
Bia Tiger Crystal lon 330ml
15.200đ 16.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Budweiser Budvar chai 330ml Bia Budweiser Budvar chai 330ml
Bia Budweiser Budvar chai 330ml
38.300đ 39.600đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Heineken thùng 24 lon x 330ml Bia Heineken thùng 24 lon x 330ml
Bia Heineken thùng 24 lon x 330ml
386.400đ 395.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Sapporo Premium lon 330ml Bia Sapporo Premium lon 330ml
Bia Sapporo Premium lon 330ml
16.200đ 16.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Halida lon 330ml Bia Halida lon 330ml
Bia Halida lon 330ml
8.800đ 8.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Budweiser chai 355ml Bia Budweiser chai 355ml
Bia Budweiser chai 355ml
40.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Hà Nội Habeco lốc 6 lon x 330ml Bia Hà Nội Habeco lốc 6 lon x 330ml
Bia Hà Nội Habeco lốc 6 lon x 330ml
60.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Desperados thùng 24 chai x 250ml Bia Desperados thùng 24 chai x 250ml
Bia Desperados thùng 24 chai x 250ml
430.800đ 436.800đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia San Miguel Pale Pilsen lon 500ml Bia San Miguel Pale Pilsen lon 500ml
Bia San Miguel Pale Pilsen lon 500ml
22.400đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Tuborg Green lon 330ml Bia Tuborg Green lon 330ml
Bia Tuborg Green lon 330ml
12.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Halida thùng 24 lon x 330ml Bia Halida thùng 24 lon x 330ml
Bia Halida thùng 24 lon x 330ml
211.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Leffe vàng chai 330ml Bia Leffe vàng chai 330ml
Bia Leffe vàng chai 330ml
43.200đ 45.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Beck's thùng 12 lon x 500ml Bia Beck's thùng 12 lon x 500ml
Bia Beck's thùng 12 lon x 500ml
212.000đ 418.000đ
-49%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Tiger lốc 6 lon x 330ml Bia Tiger lốc 6 lon x 330ml
Bia Tiger lốc 6 lon x 330ml
82.900đ 87.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy