text.skipToContent

Bia Hà Nội Habeco thùng 24 lon x 330mlBia Hà Nội Habeco thùng 24 lon x 330ml
Bia Hà Nội Habeco thùng 24 lon x 330ml
243.000đ
Hoàn 7.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Heineken thùng 24 lon x 330mlBia Heineken thùng 24 lon x 330ml
Bia Heineken thùng 24 lon x 330ml
395.000đ
Hoàn 12.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 55,000đ
Ưu đãi 35,000đ
Bia Tiger Crystal lon 330mlBia Tiger Crystal lon 330ml
Bia Tiger Crystal lon 330ml
14.700đ 16.000đ -8%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Tiger thùng 24 lon x 330mlBia Tiger thùng 24 lon x 330ml
Bia Tiger thùng 24 lon x 330ml
338.400đ
Hoàn 10.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men Strongbow chai 330mlNước táo lên men Strongbow chai 330ml
Nước táo lên men Strongbow chai 330ml
13.600đ 15.500đ -12%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330mlNước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330ml
Nước táo lên men vị mật ong Strongbow chai 330ml
13.600đ 20.000đ -32%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Budweiser Budvar lon 500mlBia Budweiser Budvar lon 500ml
Bia Budweiser Budvar lon 500ml
40.400đ 45.800đ -12%
Hoàn 1.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Red Berries chai 330ml (Vị dâu đỏ)Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Red Berries chai 330ml (Vị dâu đỏ)
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Red Berries chai 330ml (Vị dâu đỏ)
13.600đ 15.500đ -12%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Budweiser Budvar lon 330mlBia Budweiser Budvar lon 330ml
Bia Budweiser Budvar lon 330ml
31.600đ 35.900đ -12%
Hoàn 1.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Tiger lon 330mlBia Tiger lon 330ml
Bia Tiger lon 330ml
13.700đ 14.500đ -6%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Trúc Bạch Habeco lon 330mlBia Trúc Bạch Habeco lon 330ml
Bia Trúc Bạch Habeco lon 330ml
16.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 55,000đ
Ưu đãi 35,000đ
Bia Heineken lon 330mlBia Heineken lon 330ml
Bia Heineken lon 330ml
16.600đ 18.500đ -10%
Giảm 7%
Ưu đãi 55,000đ
Ưu đãi 35,000đ
Bia Budweiser lon 330mlBia Budweiser lon 330ml
Bia Budweiser lon 330ml
18.300đ 19.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo hoa Elder lên men Strongbow chai 330mlNước táo hoa Elder lên men Strongbow chai 330ml
Nước táo hoa Elder lên men Strongbow chai 330ml
13.600đ 15.900đ -14%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Sapporo Premium lon 330mlBia Sapporo Premium lon 330ml
Bia Sapporo Premium lon 330ml
16.500đ 17.400đ -5%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Heineken Sleek thùng 24 lon x 330mlBia Heineken Sleek thùng 24 lon x 330ml
Bia Heineken Sleek thùng 24 lon x 330ml
415.900đ 422.400đ -2%
Hoàn 12.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Tiger lốc 6 lon x 330mlBia Tiger lốc 6 lon x 330ml
Bia Tiger lốc 6 lon x 330ml
84.600đ 87.500đ -3%
Hoàn 3.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Original Oettinger Alkohofrei lon 500mlBia Original Oettinger Alkohofrei lon 500ml
Bia Original Oettinger Alkohofrei lon 500ml
34.500đ 35.300đ -2%
Hoàn 1.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men Strongbow lốc 4 chai x 330mlNước táo lên men Strongbow lốc 4 chai x 330ml
Nước táo lên men Strongbow lốc 4 chai x 330ml
61.500đ
Hoàn 2.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330mlBia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330ml
Bia Sapporo Premium thùng 24 lon x 330ml
395.000đ
Hoàn 12.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Ưu đãi 40,000đ
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Honey lon cao 330ml (Vị mật ong)Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Honey lon cao 330ml (Vị mật ong)
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Honey lon cao 330ml (Vị mật ong)
17.900đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men Strongbow thùng 24 chai x 330mlNước táo lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml
Nước táo lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml
365.000đ 372.000đ -2%
Hoàn 11.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Corona Extra chai 355mlBia Corona Extra chai 355ml
Bia Corona Extra chai 355ml
32.900đ 37.400đ -12%
Hoàn 1.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Heineken lốc 6 lon x 330mlBia Heineken lốc 6 lon x 330ml
Bia Heineken lốc 6 lon x 330ml
100.000đ 106.500đ -6%
Hoàn 3.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 55,000đ
Ưu đãi 35,000đ
Bia Sapporo lốc 6 lon x 650mlBia Sapporo lốc 6 lon x 650ml
Bia Sapporo lốc 6 lon x 650ml
388.400đ
Hoàn 12.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo mật ong Strongbow thùng 24 chai x 330mlNước táo mật ong Strongbow thùng 24 chai x 330ml
Nước táo mật ong Strongbow thùng 24 chai x 330ml
365.000đ 372.000đ -2%
Hoàn 11.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia 333 Export thùng 24 lon x 330mlBia 333 Export thùng 24 lon x 330ml
Bia 333 Export thùng 24 lon x 330ml
251.200đ 256.800đ -2%
Hoàn 8.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow Apple Ciders Redberries chai 330mlNước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow Apple Ciders Redberries chai 330ml
Nước táo lên men vị dâu đỏ Strongbow Apple Ciders Redberries chai 330ml
13.600đ 20.000đ -32%
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Budweiser thùng 24 lon x 330mlBia Budweiser thùng 24 lon x 330ml
Bia Budweiser thùng 24 lon x 330ml
439.000đ 453.600đ -3%
Hoàn 13.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia đen Đại Việt Super thùng 24 lon x 330mlBia đen Đại Việt Super thùng 24 lon x 330ml
Bia đen Đại Việt Super thùng 24 lon x 330ml
436.800đ 451.200đ -3%
Hoàn 13.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo hoa Elder lên men Strongbow thùng 24 chai x 330mlNước táo hoa Elder lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml
Nước táo hoa Elder lên men Strongbow thùng 24 chai x 330ml
365.000đ 372.000đ -2%
Hoàn 11.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Bia Sài Gòn Sabeco thùng 24 lon x 330mlBia Sài Gòn Sabeco thùng 24 lon x 330ml
Bia Sài Gòn Sabeco thùng 24 lon x 330ml
322.300đ 328.800đ -2%
Hoàn 10.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Honey thùng 24 lon cao x 330ml (Vị mật ong)Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Honey thùng 24 lon cao x 330ml (Vị mật ong)
Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Honey thùng 24 lon cao x 330ml (Vị mật ong)
392.900đ
Hoàn 12.000đ
Giảm 7%
Ưu đãi 35,000đ
Ưu đãi 55,000đ

ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY BIA ADAYROI CHẤT LƯỢNG GIÁ TỐT

Thay vì các loại truyền thống thì càng ngày trên thị trường càng xuất hiện nhiều loại bia trong nước và nhập ngoại dành cho các đối tượng khác nhau. Có thể kế đến một số loại phổ biến ở Việt Nam là:

Beer hoa quả: loại này là trong thành phần của sản phẩm được bổ sung thêm một lượng hoa quả tương đối. Các nhà sản xuất thường cho đa dạng các loại hoa quả như: táo, chuối, đào, dâu… Đây là loại có nồng độ khá thấp nên sản phẩm này được rất nhiều chị em yêu thích.

Lager Beer: đây là loại được lên men từ đáy nghĩa là thành phần được người nấu cho cấy vào đáy của thùng lên men. Tương tự như vang trắng, ở dòng này được lên men ở nhiệt độ thấp, khoảng 7 độ C - 15 độ C nên quá trình lên men tốn nhiều thời gian hơn. Tiếp theo đó là quá trình ‘’lagering'’ , là sản phẩm của quá trình lên men trước được cho vào quá trình làm tuổi ở nhiệt độ thấp, từ đó mang đến hương vị dịu và đậm đà hơn.

Ale Beer: có xuất xứ từ thời cổ đại, đến nay được sản xuất khắp thế giới nhưng được tiêu thụ nhiều nhất ở Anh. Ở loại này thường có vị đắng cho đến hơi ngọt ngọt, có màu sắc từ vàng nhạt đến nâu sẫm tùy thuộc vào loại lúa dùng trong quá trình sản xuất. Và nhiệt độ lên men cũng cao hơn so với Lager khoảng 13 C-24 C.

Beer lúa mạch: loại này có nguồn gốc từ Bỉ và được ủ với tỉ lệ lúa mì cao với cho thêm cây cỏ, vỏ cam, gia vị để gia tăng hương vị thêm phần đậm đà. Loại bia nhập khẩu này thường có vị hơi chua và xen lẫn gia vị. Có thể kể đến một số loại phổ biến nhất là: Chimay Blue Cap, Beer Hoegaarden trắng
Mọi người có thể tìm đặt mua các sản phẩm này và nhiều loại bia khuyến mại với giá thành cạnh tranh khác tại Adayroi. Không chỉ cung cấp hàng chính hãng, chất lượng tốt mà Adayroi còn có rất nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng. Hãy đặt mua bia 2018 ngay hôm nay!

Khuyển mãi Tết tại Adayroi - Giá tốt lại thêm code
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín