text.skipToContent

Bếp hồng ngoại

Tìm thấy 170 sản phẩm
Bếp hồng ngoại cảm ứng Sunhouse SHD6013 2000W Bếp hồng ngoại cảm ứng Sunhouse SHD6013 2000W
Bếp hồng ngoại cảm ứng Sunhouse SHD6013 2000W
620.000đ 640.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp đôi điện từ và hồng ngoại Comet CM5576 4000W (Đen) Bếp đôi điện từ và hồng ngoại Comet CM5576 4000W (Đen)
Bếp đôi điện từ và hồng ngoại Comet CM5576 4000W (Đen)
2.749.000đ 3.500.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Comet CM5526 2100W (Đen) Bếp hồng ngoại Comet CM5526 2100W (Đen)
Bếp hồng ngoại Comet CM5526 2100W (Đen)
625.000đ 799.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp đôi hồng ngoại và từ Faber FB - INES 4100W (Tặng bếp điện đơn Faber FB-EF2) Bếp đôi hồng ngoại và từ Faber FB - INES 4100W (Tặng bếp điện đơn Faber FB-EF2)
Bếp đôi hồng ngoại và từ Faber FB - INES 4100W (Tặng bếp điện đơn Faber FB-EF2)
9.450.000đ 10.500.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Goldsun ECC-GHY108 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Goldsun ECC-GHY108 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Goldsun ECC-GHY108 2000W (Đen)
899.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2101HG 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2101HG 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2101HG 2000W (Đen)
850.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sunhouse SHD6008 2200W (Đen) Bếp hồng ngoại Sunhouse SHD6008 2200W (Đen)
Bếp hồng ngoại Sunhouse SHD6008 2200W (Đen)
1.290.000đ 1.490.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Kangaroo KG390I 2200W (Đen) Bếp hồng ngoại Kangaroo KG390I 2200W (Đen)
Bếp hồng ngoại Kangaroo KG390I 2200W (Đen)
1.040.000đ 1.790.000đ
-42%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2524HGN 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2524HGN 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2524HGN 2000W (Đen)
1.050.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2523HGN 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2523HGN 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2523HGN 2000W (Đen)
950.000đ 990.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp đôi hồng ngoại Sanaky SNK-201HGW 4000W (Đen) Bếp đôi hồng ngoại Sanaky SNK-201HGW 4000W (Đen)
Bếp đôi hồng ngoại Sanaky SNK-201HGW 4000W (Đen)
2.890.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại đôi Kangaroo KG495i 3100W (Đen) Bếp hồng ngoại đôi Kangaroo KG495i 3100W (Đen)
Bếp hồng ngoại đôi Kangaroo KG495i 3100W (Đen)
2.690.000đ 2.990.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại đôi Faber FB - 2ES 4300W (Tặng bếp điện đơn Faber FB-EF2) Bếp hồng ngoại đôi Faber FB - 2ES 4300W (Tặng bếp điện đơn Faber FB-EF2)
Bếp hồng ngoại đôi Faber FB - 2ES 4300W (Tặng bếp điện đơn Faber FB-EF2)
9.450.000đ 10.500.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp nướng hồng ngoại Sunhouse SHD4668 2000W Bếp nướng hồng ngoại Sunhouse SHD4668 2000W
Bếp nướng hồng ngoại Sunhouse SHD4668 2000W
2.063.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp đôi hồng ngoại và từ Faber FB-IH 5200W (Tặng khử mùi kính cong Faber Tratto BL A70) Bếp đôi hồng ngoại và từ Faber FB-IH 5200W (Tặng khử mùi kính cong Faber Tratto BL A70)
Bếp đôi hồng ngoại và từ Faber FB-IH 5200W (Tặng khử mùi kính cong Faber Tratto BL A70)
19.440.000đ 21.600.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Midea MIR-T2115DB 2100W Bếp hồng ngoại Midea MIR-T2115DB 2100W
Bếp hồng ngoại Midea MIR-T2115DB 2100W
1.349.000đ 1.508.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp Faber FB - 60H2I 5900W (Tặng khử mùi kính cong Faber Tratto BL A70) Bếp Faber FB - 60H2I 5900W (Tặng khử mùi kính cong Faber Tratto BL A70)
Bếp Faber FB - 60H2I 5900W (Tặng khử mùi kính cong Faber Tratto BL A70)
20.700.000đ 23.000.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp Faber FB - H2I 5900W (Tặng khử mùi kính cong Faber Tratto BL A70) Bếp Faber FB - H2I 5900W (Tặng khử mùi kính cong Faber Tratto BL A70)
Bếp Faber FB - H2I 5900W (Tặng khử mùi kính cong Faber Tratto BL A70)
20.700.000đ 23.000.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp điện từ Goldsun IH-GFY2001 1450W (Đen) Bếp điện từ Goldsun IH-GFY2001 1450W (Đen)
Bếp điện từ Goldsun IH-GFY2001 1450W (Đen)
499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Midea MIR-T2215DA 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Midea MIR-T2215DA 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Midea MIR-T2215DA 2000W (Đen)
1.291.000đ 1.350.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Elmich EL-7950 2200W (Đen) Bếp hồng ngoại Elmich EL-7950 2200W (Đen)
Bếp hồng ngoại Elmich EL-7950 2200W (Đen)
2.169.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp nướng hồng ngoại Sunhouse SHD4668 2000W Bếp nướng hồng ngoại Sunhouse SHD4668 2000W
Bếp nướng hồng ngoại Sunhouse SHD4668 2000W
2.063.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Elmich EL-7951 2200W (Đen) Bếp hồng ngoại Elmich EL-7951 2200W (Đen)
Bếp hồng ngoại Elmich EL-7951 2200W (Đen)
1.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Comet CM5517 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Comet CM5517 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Comet CM5517 2000W (Đen)
694.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Midea MC-HD305 3000W (Đen) Bếp hồng ngoại Midea MC-HD305 3000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Midea MC-HD305 3000W (Đen)
4.616.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2523HGN Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2523HGN
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2523HGN
899.000đ 1.259.700đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2525 HGN 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2525 HGN 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2525 HGN 2000W (Đen)
1.225.000đ 1.766.700đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-105HG 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-105HG 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-105HG 2000W (Đen)
899.300đ 1.100.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT312S/BLV 2200W (Đen) Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT312S/BLV 2200W (Đen)
Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT312S/BLV 2200W (Đen)
1.749.000đ 2.290.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2102HG 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2102HG 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2102HG 2000W (Đen)
1.121.500đ 1.400.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-22T5 2200W (Đen) Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-22T5 2200W (Đen)
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-22T5 2200W (Đen)
1.004.600đ 1.200.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2524HGN 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2524HGN 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2524HGN 2000W (Đen)
1.437.300đ 1.700.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-102HG 2000W (Bạc) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-102HG 2000W (Bạc)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-102HG 2000W (Bạc)
782.400đ 900.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-20F2 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-20F2 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-20F2 2000W (Đen)
911.000đ 1.100.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-104HG 2000W (Bạc) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-104HG 2000W (Bạc)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-104HG 2000W (Bạc)
876.000đ 1.000.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT312/BLV (Đen) Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT312/BLV (Đen)
Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT312/BLV (Đen)
1.099.000đ 1.590.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT209/BLV 2200W (Đen) Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT209/BLV 2200W (Đen)
Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT209/BLV 2200W (Đen)
879.000đ 941.800đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-20F2 2000W Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-20F2 2000W
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-20F2 2000W
1.080.000đ 1.600.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-22T5 2200W Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-22T5 2200W
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-22T5 2200W
1.004.600đ 1.200.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sato BHN-053 Bếp hồng ngoại Sato BHN-053
Bếp hồng ngoại Sato BHN-053
990.000đ 1.414.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-20F2 2000W Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-20F2 2000W
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-20F2 2000W
911.000đ 1.100.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-22T5 2200W (Đen) Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-22T5 2200W (Đen)
Bếp hồng ngoại Homemax HMHN-HM-22T5 2200W (Đen)
1.200.000đ 1.820.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp điện từ Capri CR-804HI 3800W Bếp điện từ Capri CR-804HI 3800W
Bếp điện từ Capri CR-804HI 3800W
7.989.000đ 9.343.700đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Homepro HP-CC28 2000W + kèm vỉ nướng Bếp hồng ngoại Homepro HP-CC28 2000W + kèm vỉ nướng
Bếp hồng ngoại Homepro HP-CC28 2000W + kèm vỉ nướng
832.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp kiếng điện từ hồng ngoại Alpha AL-817 (Đen) Bếp kiếng điện từ hồng ngoại Alpha AL-817 (Đen)
Bếp kiếng điện từ hồng ngoại Alpha AL-817 (Đen)
2.999.000đ 3.700.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-104HG 2000W (Bạc) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-104HG 2000W (Bạc)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-104HG 2000W (Bạc)
829.000đ 1.000.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Cuchen CHR-F160VN 2200W Bếp hồng ngoại Cuchen CHR-F160VN 2200W
Bếp hồng ngoại Cuchen CHR-F160VN 2200W
1.790.000đ 2.490.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp điện từ kết hợp hồng ngoại Capri CR-818KT 3800W Bếp điện từ kết hợp hồng ngoại Capri CR-818KT 3800W
Bếp điện từ kết hợp hồng ngoại Capri CR-818KT 3800W
21.989.000đ 25.718.100đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Cuchen CHR-F161VN 2200W Bếp hồng ngoại Cuchen CHR-F161VN 2200W
Bếp hồng ngoại Cuchen CHR-F161VN 2200W
1.690.000đ 2.370.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Argo ACC-S03 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Argo ACC-S03 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Argo ACC-S03 2000W (Đen)
999.000đ 1.190.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Asanzo IS-15K2 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Asanzo IS-15K2 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Asanzo IS-15K2 2000W (Đen)
772.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại cảm ứng Eurohome EIS-002 2200W (Đen) Bếp hồng ngoại cảm ứng Eurohome EIS-002 2200W (Đen)
Bếp hồng ngoại cảm ứng Eurohome EIS-002 2200W (Đen)
599.000đ 1.190.000đ
-50%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2103HG 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2103HG 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2103HG 2000W (Đen)
1.238.500đ 1.600.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại và điện từ Whirlpool ACH752/BLV 3400W (Đen) Bếp hồng ngoại và điện từ Whirlpool ACH752/BLV 3400W (Đen)
Bếp hồng ngoại và điện từ Whirlpool ACH752/BLV 3400W (Đen)
6.899.000đ 7.262.100đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Asanzo IS-15K1 2000W (Đen phối đỏ) Bếp hồng ngoại Asanzo IS-15K1 2000W (Đen phối đỏ)
Bếp hồng ngoại Asanzo IS-15K1 2000W (Đen phối đỏ)
1.039.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2523HGN 2000W (Đen) Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2523HGN 2000W (Đen)
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2523HGN 2000W (Đen)
1.355.400đ 1.600.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT203/BLV 2200W (Đen) Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT203/BLV 2200W (Đen)
Bếp hồng ngoại Whirlpool ACT203/BLV 2200W (Đen)
699.000đ 990.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp nướng hồng ngoại 3D Ranee RN-IR001 1300W (Đen) Bếp nướng hồng ngoại 3D Ranee RN-IR001 1300W (Đen)
Bếp nướng hồng ngoại 3D Ranee RN-IR001 1300W (Đen)
1.359.000đ 1.637.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp điện từ Capri CR-801KT 3600W (Đen) Bếp điện từ Capri CR-801KT 3600W (Đen)
Bếp điện từ Capri CR-801KT 3600W (Đen)
11.339.000đ 13.261.800đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bếp hồng ngoại cảm ứng Sunhouse SHD6014 2000W Bếp hồng ngoại cảm ứng Sunhouse SHD6014 2000W
Bếp hồng ngoại cảm ứng Sunhouse SHD6014 2000W
759.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy