text.skipToContent

Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%
E-Voucher
Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%
3.710.000đ 5.300.000đ -30%

230 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 74.000đ
Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%
E-Voucher
Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%
11.060.000đ 15.800.000đ -30%

39 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 221.000đ
Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%
4.800.000đ 6.000.000đ -20%

199 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 96.000đ
Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - BV Vinmec - 20%Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - BV Vinmec - 20%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - BV Vinmec - 20%
8.000.000đ 10.000.000đ -20%

61 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 160.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
40.000.000đ 50.000.000đ -20%

13 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 800.000đ
Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%
E-Voucher
Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%
6.930.000đ 9.900.000đ -30%

31 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 139.000đ
Theo Dõi Thai Sản Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
43.800.000đ

196 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 876.000đ
Theo Dõi Thai Sản Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
37.400.000đ

153 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 748.000đ
Theo Dõi Thai Sản Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
33.800.000đ

446 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 676.000đ
Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện VinmecGói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec
2.000.000đ

345 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 40.000đ
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecThu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
25.000.000đ

185 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 500.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
8.500.000đ 10.000.000đ -15%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 170.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
75.000.000đ 100.000.000đ -25%

6 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.500.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện VinmecSàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
3.400.000đ

42 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 68.000đ
Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện VinmecKhám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec
2.500.000đ

100 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 50.000đ
Gói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Gói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
500.000đ

85 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 10.000đ
Thẻ BHSK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%Thẻ BHSK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%
E-Voucher
Thẻ BHSK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%
21.210.000đ 30.300.000đ -30%

6 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 424.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
15.000.000đ

45 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 300.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
29.000.000đ

29 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 580.000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV Vinmec
2.500.000đ

23 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 50.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện VinmecSàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec
1.000.000đ

54 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 20.000đ
Gói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - BV Vinmec Times City/Central ParkGói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - BV Vinmec Times City/Central Park
E-Voucher
Gói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - BV Vinmec Times City/Central Park
38.000.000đ 57.720.300đ -34%

41 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 760.000đ
Gói Khám Tư Vấn Ortho K - BV Vinmec Times CityGói Khám Tư Vấn Ortho K - BV Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Khám Tư Vấn Ortho K - BV Vinmec Times City
850.000đ

26 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 17.000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - BV VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - BV Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - BV Vinmec
1.500.000đ

21 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 30.000đ