text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
75.000.000đ 100.000.000đ -25%

291 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.500.000đ
Giảm 2,000,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 TriệuTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
40.100.000đ 41.100.000đ -2%

395 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 802.000đ
Giảm 300,000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
40.000.000đ 50.000.000đ -20%

701 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 800.000đ
Giảm 1,000,000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
8.500.000đ 10.000.000đ -15%

214 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 170.000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện VinmecThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
5.300.000đ

337 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 106.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 TriệuTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
36.200.000đ 37.200.000đ -3%

875 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 724.000đ
Giảm 300,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 TriệuTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
49.900.000đ 50.900.000đ -2%

430 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 998.000đ
Giảm 300,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện VinmecThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
9.900.000đ

92 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 198.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện VinmecGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec
2.000.000đ

923 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 40.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Gói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi Tại Bệnh Viện Vinmec Gói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi Tại Bệnh Viện Vinmec
600.000đ Siêu giảm giá -50%++

186 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 12.000đ
Giảm 300,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
29.000.000đ

78 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 580.000đ
Giảm 300,000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkSàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
13.200.000đ

27 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 264.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Tầm Soát Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện VinmecTầm Soát Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
3.400.000đ

79 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 68.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Đặc Biệt - Bệnh Viện VinmecGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec
10.000.000đ

102 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 200.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Toàn Diện Tại Bệnh Viện VinmecGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec
6.000.000đ

560 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 120.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 TriệuTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
45.200.000đ 46.200.000đ -2%

5 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 904.000đ
Giảm 300,000đ
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkTầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
2.500.000đ

2 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 50.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCMGói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
E-Voucher
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
1.200.000đ

9 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 24.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện VinmecThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
30.300.000đ

23 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 606.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkSàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
14.000.000đ

19 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 280.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tim Mạch - Bệnh Viện VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tim Mạch - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tim Mạch - Bệnh Viện Vinmec
1.200.000đ

3 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 24.000đ
Giảm 300,000đ
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecThu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
25.000.000đ

443 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 500.000đ
Giảm 300,000đ
Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
6.000.000đ Siêu giảm giá -50%++

26 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 120.000đ
Giảm 300,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 18 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5 TriệuPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 18 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5 Triệu
Hàng mới
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 18 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5 Triệu
115.000.000đ 120.000.000đ -4%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 2.300.000đ
Giảm 300,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5 TriệuPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5 Triệu
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5 Triệu
105.000.000đ 110.000.000đ -5%

20 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 2.100.000đ
Giảm 300,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 TriệuTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
61.300.000đ 62.300.000đ -2%

21 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.226.000đ
Giảm 300,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện VinmecPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
58.000.000đ

18 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.160.000đ
Giảm 300,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 18 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5 TriệuPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 18 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5 Triệu
Hàng mới
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 18 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5 Triệu
55.000.000đ 60.000.000đ -8%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.100.000đ
Giảm 300,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 TriệuTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 1 Triệu
50.400.000đ 51.400.000đ -2%

6 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.008.000đ
Giảm 300,000đ
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 02 Mẫu - Bệnh Viện VinmecThu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
47.000.000đ

21 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 940.000đ
Giảm 300,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vindiamond - Bệnh Viện Vinmec HN/HCMGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vindiamond - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vindiamond - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
40.000.000đ

38 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 800.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Gói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - Bệnh Viện Vinmec Times City/Central ParkGói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - Bệnh Viện Vinmec Times City/Central Park
E-Voucher
Gói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - Bệnh Viện Vinmec Times City/Central Park
38.000.000đ 57.720.300đ -34%

71 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 760.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện VinmecPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
30.000.000đ

21 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 600.000đ
Giảm 300,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vip - Bệnh Viện Vinmec HN/HCMGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vip - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vip - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
30.000.000đ

19 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 600.000đ
Giảm 150,000đ
Giảm 300,000đ
Chương Trình Hội Viên Tim Mạch Nâng Cao Tại Bệnh Viện Vinmec Chương Trình Hội Viên Tim Mạch Nâng Cao Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Chương Trình Hội Viên Tim Mạch Nâng Cao Tại Bệnh Viện Vinmec
22.000.000đ 42.610.000đ -48%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 440.000đ
Giảm 300,000đ

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trọn gói chuẩn quốc tế, giá tốt tại Vinmec

Vinmec được biết đến là một trong những bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn quốc tế quy mô lớn và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại mang tầm cỡ quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Từ khi thành lập đến nay, toàn hệ thống bệnh viện đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của nhiều khách hàng. Nguyên nhân có lẽ là nhờ chất lượng khám chữa hàng đầu, chuẩn quốc tế 5 sao.

Khám chữa bệnh nhanh chóng: Quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện mang tầm cỡ quốc tế này được thực hiện một cách nhanh chóng, tận tình và chu đáo. Với số lượng bác sĩ lớn, phòng khám hiện đại, được tách riêng cho từng dịch vụ khám chữa bệnh khác nhau, giúp bệnh nhân luôn có những giây phút thong thả, thoải mái, không cần bon chen hay chờ đợi để được thăm khám sớm.

Thường xuyên phát hành Voucher khám hấp dẫn: Tại Adayroi.com, bạn có thể dễ dàng sở hữu các Voucher thăm khám tổng quát, khám chuyên sâu…. với mức chi phí khám bệnh Vinmec vô cùng ưu đãi, tiết kiệm thêm cho quỹ chăm sóc sức khỏe của mình. Đồng thời, khi sử dụng các dịch vụ trọn gói tại các Voucher sẽ giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa, tiện lợi hơn trong quá trình thăm khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Chuẩn đoán, khám chữa bệnh chính xác, chi tiết: Mọi kết quả thăm khám chữa bệnh của bệnh nhân tại bệnh viện Vinmec được báo cáo rất chi tiết, đầy đủ và chính xác. Sau khi hoàn tất các quy trình thăm khám, bệnh nhân sẽ nhận lại phiếu kết quả gồm bao gồm đầy đủ kết quả xét nghiệm, khám chữa và lời dặn dò chu đáo, cẩn thận của bác sĩ chuyên khoa.
Nếu bạn đang có nhu cầu thăm khám sức khỏe tại bệnh viện đa khoa mang tầm cỡ Quốc tế này, đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu voucher gói khám bệnh Vinmec ưu đãi tại Adayroi.com ngay hôm nay.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín