text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 3.000.000VNDThẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 3.000.000VND
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 3.000.000VND
72.000.000đ 100.000.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 6.000.000đ/tháng

291 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.440.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.500.000VNDThẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.500.000VND
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.500.000VND
38.500.000đ 50.000.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 3.208.333đ/tháng

701 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 770.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.000.000VNDThẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.000.000VND
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.000.000VND
7.500.000đ 10.000.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 625.000đ/tháng

214 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 150.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.500.000VNDTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.500.000VND
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.500.000VND
49.400.000đ 50.900.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 4.116.667đ/tháng

471 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 988.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.000.000VNDTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.000.000VND
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.000.000VND
36.200.000đ 37.200.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 3.016.667đ/tháng

914 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 724.000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
5.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 441.667đ/tháng

28 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 106.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec Times City
6.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng

644 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 120.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec Times City
10.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 833.333đ/tháng

117 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 200.000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng

28 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 316.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park - Giảm Thêm 15%Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park - Giảm Thêm 15%
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park - Giảm Thêm 15%
11.900.000đ 14.000.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 991.667đ/tháng

33 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 238.000đ
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCMGói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
E-Voucher
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
1.200.000đ

22 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 24.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.500.000VNDTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.500.000VND
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm Thêm 1.500.000VND
39.600.000đ 41.100.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 3.300.000đ/tháng

420 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 792.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.000.000đ

1.079 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
9.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 825.000đ/tháng

8 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 198.000đ
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecThu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
25.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.083.333đ/tháng

480 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 500.000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
30.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.525.000đ/tháng

5 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 606.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park - Giảm Thêm 15%Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park - Giảm Thêm 15%
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park - Giảm Thêm 15%
11.220.000đ 13.200.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 935.000đ/tháng

41 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 224.000đ
Gói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Gói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
500.000đ Siêu giảm giá -50%++

156 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 10.000đ
Khám Tiền Hôn Nhân Cơ Bản Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times CityKhám Tiền Hôn Nhân Cơ Bản Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Khám Tiền Hôn Nhân Cơ Bản Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.800.000đ

2 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Khám Tiền Hôn Nhân Cơ Bản Nam - Bệnh Viện Vinmec Times CityKhám Tiền Hôn Nhân Cơ Bản Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Khám Tiền Hôn Nhân Cơ Bản Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.900.000đ

2 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 38.000đ
Tầm Soát Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkTầm Soát Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
2.100.000đ

3 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 42.000đ
Tầm Soát Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện VinmecTầm Soát Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
3.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 283.333đ/tháng

83 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 68.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
5.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 416.667đ/tháng

148 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 100.000đ
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa (Thực Quản/ Dạ Dày/ Đại Tràng) - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkTầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa (Thực Quản/ Dạ Dày/ Đại Tràng) - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa (Thực Quản/ Dạ Dày/ Đại Tràng) - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
7.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 600.000đ/tháng

6 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 144.000đ
Gói Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp Bằng Công Nghệ PRP - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Nha TrangGói Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp Bằng Công Nghệ PRP - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Nha Trang
E-Voucher
Gói Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp Bằng Công Nghệ PRP - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Nha Trang
7.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 616.667đ/tháng

3 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 148.000đ
Gói Ortho K Standard - BV Vinmec Times CityGói Ortho K Standard - BV Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Ortho K Standard - BV Vinmec Times City
14.875.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.239.583đ/tháng

32 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 298.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
15.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.250.000đ/tháng

129 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 300.000đ

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trọn gói chuẩn quốc tế, giá tốt tại Vinmec

Vinmec được biết đến là một trong những bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn quốc tế quy mô lớn và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại mang tầm cỡ quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Từ khi thành lập đến nay, toàn hệ thống bệnh viện đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của nhiều khách hàng. Nguyên nhân có lẽ là nhờ chất lượng khám chữa hàng đầu, chuẩn quốc tế 5 sao.

Khám chữa bệnh nhanh chóng: Quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện mang tầm cỡ quốc tế này được thực hiện một cách nhanh chóng, tận tình và chu đáo. Với số lượng bác sĩ lớn, phòng khám hiện đại, được tách riêng cho từng dịch vụ khám chữa bệnh khác nhau, giúp bệnh nhân luôn có những giây phút thong thả, thoải mái, không cần bon chen hay chờ đợi để được thăm khám sớm.

Thường xuyên phát hành Voucher khám hấp dẫn: Tại Adayroi.com, bạn có thể dễ dàng sở hữu các Voucher thăm khám tổng quát, khám chuyên sâu…. với mức chi phí khám bệnh Vinmec vô cùng ưu đãi, tiết kiệm thêm cho quỹ chăm sóc sức khỏe của mình. Đồng thời, khi sử dụng các dịch vụ trọn gói tại các Voucher sẽ giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa, tiện lợi hơn trong quá trình thăm khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Chuẩn đoán, khám chữa bệnh chính xác, chi tiết: Mọi kết quả thăm khám chữa bệnh của bệnh nhân tại bệnh viện Vinmec được báo cáo rất chi tiết, đầy đủ và chính xác. Sau khi hoàn tất các quy trình thăm khám, bệnh nhân sẽ nhận lại phiếu kết quả gồm bao gồm đầy đủ kết quả xét nghiệm, khám chữa và lời dặn dò chu đáo, cẩn thận của bác sĩ chuyên khoa.
Nếu bạn đang có nhu cầu thăm khám sức khỏe tại bệnh viện đa khoa mang tầm cỡ Quốc tế này, đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu voucher gói khám bệnh Vinmec ưu đãi tại Adayroi.com ngay hôm nay.

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 300.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín