text.skipToContent

Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
40.000.000đ 50.000.000đ -20%

13 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 800.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
50.900.000đ

245 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.018.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
41.100.000đ

215 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 822.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
37.200.000đ

537 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 744.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
1.800.000đ 2.000.000đ -10%

70 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 36.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecThu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
25.000.000đ

232 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 500.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Khám SKTQ Gói Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%Gói Khám SKTQ Gói Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Gói Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
5.400.000đ 6.000.000đ -10%

36 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 108.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Khám SKTQ Trẻ Em - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%Gói Khám SKTQ Trẻ Em - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Trẻ Em - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
2.250.000đ 2.500.000đ -10%

13 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 45.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
8.500.000đ 10.000.000đ -15%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 170.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 2.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 2.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 2.000.000VND
13.000.000đ 15.000.000đ -13%

56 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 260.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - 5%Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - 5%
E-Voucher
Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - 5%
5.035.000đ 5.300.000đ -5%

9 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 101.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Ưu đãi 200.000đ
Tặng Gói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
75.000.000đ 100.000.000đ -25%

6 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.500.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 500.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 500.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 500.000VND
4.500.000đ 5.000.000đ -10%

60 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 90.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
9.000.000đ 10.000.000đ -10%

10 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 180.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 8.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 8.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 8.000.000VND
47.000.000đ 55.000.000đ -15%

45 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 940.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện VinmecSàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
3.400.000đ

51 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 68.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
6.000.000đ Siêu giảm giá -50%++

17 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 120.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV Vinmec
2.500.000đ

36 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkSàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
13.200.000đ

5 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 264.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkSàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
14.000.000đ

3 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 280.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VND
24.000.000đ 29.000.000đ -17%

37 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 480.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - BV VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - BV Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - BV Vinmec
3.400.000đ

4 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 68.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - BV VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - BV Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - BV Vinmec
1.500.000đ

35 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCMGói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
E-Voucher
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
1.200.000đ

3 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
62.300.000đ

10 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.246.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Khám SKTQ VIP - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%Gói Khám SKTQ VIP - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ VIP - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
27.000.000đ 30.000.000đ -10%

2 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 540.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - 5%Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - 5%
E-Voucher
Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - 5%
15.010.000đ 15.800.000đ -5%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 300.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Ưu đãi 200.000đ
Tặng Gói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 500.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 500.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 500.000VND
9.500.000đ 10.000.000đ -5%

20 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 190.000đ
Ưu đãi 300.000đ
 Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Chụp CT Toàn Thân Có Tiêm Thuốc - BV Vinmec Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Chụp CT Toàn Thân Có Tiêm Thuốc - BV Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Chụp CT Toàn Thân Có Tiêm Thuốc - BV Vinmec
4.600.000đ

3 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 92.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Thực Quản Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec HN/HCMSàng Lọc Ung Thư Thực Quản Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Thực Quản Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
4.000.000đ

8 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 80.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Khám Thần Kinh - BV VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Khám Thần Kinh - BV Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Khám Thần Kinh - BV Vinmec
2.100.000đ

4 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 42.000đ
Ưu đãi 300.000đ
SLTM - Khám Tim Mạch Cơ Bản - Bệnh Viện VinmecSLTM - Khám Tim Mạch Cơ Bản - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
SLTM - Khám Tim Mạch Cơ Bản - Bệnh Viện Vinmec
2.000.000đ

18 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 40.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Khám Tiền Hôn Nhân Cơ Bản Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times CityKhám Tiền Hôn Nhân Cơ Bản Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Khám Tiền Hôn Nhân Cơ Bản Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.800.000đ

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 36.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Khám Tư Vấn Ortho K - BV Vinmec Times CityGói Khám Tư Vấn Ortho K - BV Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Khám Tư Vấn Ortho K - BV Vinmec Times City
850.000đ

33 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi Tại Bệnh Viện Vinmec Gói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi Tại Bệnh Viện Vinmec
600.000đ Siêu giảm giá -50%++

80 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 8.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 8.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 8.000.000VND
102.000.000đ 110.000.000đ -7%

18 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 2.040.000đ
Ưu đãi 300.000đ

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trọn gói chuẩn quốc tế, giá tốt tại Vinmec

Vinmec được biết đến là một trong những bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn quốc tế quy mô lớn và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại mang tầm cỡ quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Từ khi thành lập đến nay, toàn hệ thống bệnh viện đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của nhiều khách hàng. Nguyên nhân có lẽ là nhờ chất lượng khám chữa hàng đầu, chuẩn quốc tế 5 sao.

Khám chữa bệnh nhanh chóng: Quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện mang tầm cỡ quốc tế này được thực hiện một cách nhanh chóng, tận tình và chu đáo. Với số lượng bác sĩ lớn, phòng khám hiện đại, được tách riêng cho từng dịch vụ khám chữa bệnh khác nhau, giúp bệnh nhân luôn có những giây phút thong thả, thoải mái, không cần bon chen hay chờ đợi để được thăm khám sớm.

Thường xuyên phát hành Voucher khám hấp dẫn: Tại Adayroi.com, bạn có thể dễ dàng sở hữu các Voucher thăm khám tổng quát, khám chuyên sâu…. với mức chi phí khám bệnh Vinmec vô cùng ưu đãi, tiết kiệm thêm cho quỹ chăm sóc sức khỏe của mình. Đồng thời, khi sử dụng các dịch vụ trọn gói tại các Voucher sẽ giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa, tiện lợi hơn trong quá trình thăm khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Chuẩn đoán, khám chữa bệnh chính xác, chi tiết: Mọi kết quả thăm khám chữa bệnh của bệnh nhân tại bệnh viện Vinmec được báo cáo rất chi tiết, đầy đủ và chính xác. Sau khi hoàn tất các quy trình thăm khám, bệnh nhân sẽ nhận lại phiếu kết quả gồm bao gồm đầy đủ kết quả xét nghiệm, khám chữa và lời dặn dò chu đáo, cẩn thận của bác sĩ chuyên khoa.
Nếu bạn đang có nhu cầu thăm khám sức khỏe tại bệnh viện đa khoa mang tầm cỡ Quốc tế này, đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu voucher gói khám bệnh Vinmec ưu đãi tại Adayroi.com ngay hôm nay.

 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín