text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Ưu Đãi 20% - Thu Thập Và Xử Lý 02 Mẫu Máu Cuống Rốn - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Thu Thập Và Xử Lý 02 Mẫu Máu Cuống Rốn - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Thu Thập Và Xử Lý 02 Mẫu Máu Cuống Rốn - BV Vinmec Times City
37.600.000đ 47.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 NămTại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 NămTại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 NămTại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
88.000.000đ 110.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 NămTại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 NămTại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 NămTại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
46.400.000đ 58.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 1 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 1 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 1 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
8.000.000đ 10.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - BV Vinmec Times City
88.000.000đ 110.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm -  BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm -  BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - BV Vinmec Times City
46.400.000đ 58.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - BV Vinmec Times City
24.000.000đ 30.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - BV Vinmec Times City
23.200.000đ 29.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - BV Vinmec Times City
4.000.000đ 5.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Thu Thập Và Xử Lý 01 Mẫu Máu Cuống Rốn - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Thu Thập Và Xử Lý 01 Mẫu Máu Cuống Rốn - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Thu Thập Và Xử Lý 01 Mẫu Máu Cuống Rốn - BV Vinmec Times City
20.000.000đ 25.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
2.000.000đ 2.500.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khám SKTQ Gói Đặc Biệt Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ Gói Đặc Biệt Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ Gói Đặc Biệt Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
8.000.000đ 10.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khám SKTQ Gói Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ Gói Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ Gói Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
4.800.000đ 6.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City
12.640.000đ 15.800.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City
24.240.000đ 30.300.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City
7.920.000đ 9.900.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Thẻ Bảo Hiểm SK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec Times City
4.240.000đ 5.300.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khám SKTQ Gói Vindiamond Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ Gói Vindiamond Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ Gói Vindiamond Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
32.000.000đ 40.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khám SKTQ Gói VIP Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ Gói VIP Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ Gói VIP Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
24.000.000đ 30.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khám SKTQ Gói Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ Gói Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ Gói Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
1.600.000đ 2.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Trên 36 Tháng Tuổi Và Người Lớn Tại Bệnh Viện Vinmec Times City Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Trên 36 Tháng Tuổi Và Người Lớn Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Trên 36 Tháng Tuổi Và Người Lớn Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
400.000đ 605.600đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Trên 36 Tháng Tuổi Và Người Lớn Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Trên 36 Tháng Tuổi Và Người Lớn Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park
Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Trên 36 Tháng Tuổi Và Người Lớn Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park
400.000đ 605.600đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Trên 36 Tháng Tuổi Và Người Lớn Tại Bệnh Viện Vinmec Nha Trang Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Trên 36 Tháng Tuổi Và Người Lớn Tại Bệnh Viện Vinmec Nha Trang
Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Trên 36 Tháng Tuổi Và Người Lớn Tại Bệnh Viện Vinmec Nha Trang
400.000đ 605.600đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Nha Trang Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Nha Trang
Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Nha Trang
300.000đ 542.600đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Times City Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
Vắc Xin Phòng Cúm Mùa Cho Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Times City
300.000đ 542.600đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sàng Lọc Tim Mạch Cho Khách hàng Tiểu Đường Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Sàng Lọc Tim Mạch Cho Khách hàng Tiểu Đường Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Sàng Lọc Tim Mạch Cho Khách hàng Tiểu Đường Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
4.000.000đ 5.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
2.720.000đ 3.400.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
SLTM - Phù Chi Dưới Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% SLTM - Phù Chi Dưới Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
SLTM - Phù Chi Dưới Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
3.200.000đ 4.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
SLTM - Suy Tim Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% SLTM - Suy Tim Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
SLTM - Suy Tim Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
1.600.000đ 2.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
1.200.000đ 1.500.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăng Huyết Áp Cơ Bản Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Tăng Huyết Áp Cơ Bản Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Tăng Huyết Áp Cơ Bản Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
2.400.000đ 3.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
SLTM - Mạch Vành Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% SLTM - Mạch Vành Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
SLTM - Mạch Vành Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
4.000.000đ 5.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăng Huyết Áp Nâng Cao Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Tăng Huyết Áp Nâng Cao Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Tăng Huyết Áp Nâng Cao Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
4.000.000đ 5.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
SLTM - Rối Loạn Nhịp Tim Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% SLTM - Rối Loạn Nhịp Tim Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
SLTM - Rối Loạn Nhịp Tim Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
2.400.000đ 3.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đo Đa Ký Giấc Ngủ Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20% Đo Đa Ký Giấc Ngủ Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
Đo Đa Ký Giấc Ngủ Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
2.240.000đ 2.800.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gói MRI Não - Động Mạch Não Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20% Gói MRI Não - Động Mạch Não Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
Gói MRI Não - Động Mạch Não Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
2.400.000đ 3.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gói Đo Độ Loãng Xương (DXA) Tại Bệnh Viện Vinmec Times City_Optional_Ưu Đãi 20% Gói Đo Độ Loãng Xương (DXA) Tại Bệnh Viện Vinmec Times City_Optional_Ưu Đãi 20%
Gói Đo Độ Loãng Xương (DXA) Tại Bệnh Viện Vinmec Times City_Optional_Ưu Đãi 20%
128.000đ 160.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Sàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Sàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
800.000đ 1.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gói Chụp Cắt Lớp CT Bụng Có Tiêm Thuốc Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20% Gói Chụp Cắt Lớp CT Bụng Có Tiêm Thuốc Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
Gói Chụp Cắt Lớp CT Bụng Có Tiêm Thuốc Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
2.480.000đ 3.100.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gói Chụp CT Phổi Liều Thấp Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20% Gói Chụp CT Phổi Liều Thấp Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
Gói Chụp CT Phổi Liều Thấp Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
1.120.000đ 1.400.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Gói Chụp CT Toàn Thân Có Tiêm Thuốc Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%  Gói Chụp CT Toàn Thân Có Tiêm Thuốc Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
Gói Chụp CT Toàn Thân Có Tiêm Thuốc Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
3.680.000đ 4.600.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gói Chụp Cộng Hưởng Từ MRI Tiểu Khung Với Nữ Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20% Gói Chụp Cộng Hưởng Từ MRI Tiểu Khung Với Nữ Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
Gói Chụp Cộng Hưởng Từ MRI Tiểu Khung Với Nữ Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
1.760.000đ 2.200.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Khám Thần Kinh - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Khám Thần Kinh - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Khám Thần Kinh - BV Vinmec Times City
1.680.000đ 2.100.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Gói Khám Tuyến Giáp Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%  Gói Khám Tuyến Giáp Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
Gói Khám Tuyến Giáp Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
1.440.000đ 1.800.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Khám Cơ Xương Khớp - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Khám Cơ Xương Khớp - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Khám Cơ Xương Khớp - BV Vinmec Times City
672.000đ 840.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Khám Tai Mũi Họng - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Khám Tai Mũi Họng - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Khám Tai Mũi Họng - BV Vinmec Times City
1.760.000đ 2.200.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Gói Khám Sàng Lọc Chuyên Sâu Hô Hấp Tại Bệnh Viện Vinmec Times City Optional - Ưu Đãi 20%  Gói Khám Sàng Lọc Chuyên Sâu Hô Hấp Tại Bệnh Viện Vinmec Times City Optional - Ưu Đãi 20%
Gói Khám Sàng Lọc Chuyên Sâu Hô Hấp Tại Bệnh Viện Vinmec Times City Optional - Ưu Đãi 20%
1.680.000đ 2.100.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gói Chụp Cộng Hưởng Từ MRI Tiền Liệt Tuyến Nam Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20% Gói Chụp Cộng Hưởng Từ MRI Tiền Liệt Tuyến Nam Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
Gói Chụp Cộng Hưởng Từ MRI Tiền Liệt Tuyến Nam Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
1.600.000đ 2.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gói Khám Tim Mạch Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20% Gói Khám Tim Mạch Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
Gói Khám Tim Mạch Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional - Ưu Đãi 20%
960.000đ 1.200.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - BV Vinmec Times City
1.200.000đ 1.500.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV Vinmec Times City
2.000.000đ 2.500.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - BV Vinmec Times City
880.000đ 1.100.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - BV Vinmec Times City
1.200.000đ 1.500.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Optional - Gói Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - BV Vinmec Times City
2.720.000đ 3.400.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm Tại BV Vinmec Times City/Central Park Gói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm Tại BV Vinmec Times City/Central Park
Gói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm Tại BV Vinmec Times City/Central Park
38.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - BV Vinmec Times City
44.000.000đ 55.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 02 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - BV Vinmec Times City
8.000.000đ 10.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 5 Năm - BV Vinmec Times City Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 5 Năm - BV Vinmec Times City
Ưu Đãi 20% - Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 5 Năm - BV Vinmec Times City
12.000.000đ 15.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
240x240
Khám Tim Mạch Cơ Bản Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
1.600.000đ 2.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Ưu Đãi 20% + Tặng Thẻ VinID Gift Card 1.000.000VND Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Ưu Đãi 20% + Tặng Thẻ VinID Gift Card 1.000.000VND
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Ưu Đãi 20% + Tặng Thẻ VinID Gift Card 1.000.000VND
16.000.000đ 20.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy