text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Thẻ Vinmec Prepaid Access - Ưu Đãi 10% + Tặng Thẻ VinID Gift Card 500.000VND Thẻ Vinmec Prepaid Access - Ưu Đãi 10% + Tặng Thẻ VinID Gift Card 500.000VND
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Ưu Đãi 10% + Tặng Thẻ VinID Gift Card 500.000VND
9.000.000đ 10.000.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Ưu Đãi 20% + Tặng Thẻ VinID Gift Card 1.000.000VND Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Ưu Đãi 20% + Tặng Thẻ VinID Gift Card 1.000.000VND
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Ưu Đãi 20% + Tặng Thẻ VinID Gift Card 1.000.000VND
16.000.000đ 20.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec Đãi 20% Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec Đãi 20%
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec Đãi 20%
12.000.000đ 15.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
37.600.000đ 47.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
44.000.000đ 55.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D
1.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Gói Khám SKTQ Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35% Combo 2 Gói Khám SKTQ Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35%
Combo 2 Gói Khám SKTQ Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35%
3.250.000đ 5.000.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35% Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35%
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35%
20.540.000đ 31.600.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35% Combo 2 Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35%
Combo 2 Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35%
2.600.000đ 4.000.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec Ưu Đãi 20% Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec Ưu Đãi 20%
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec Ưu Đãi 20%
23.200.000đ 29.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
8.000.000đ 10.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35% Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35%
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35%
39.390.000đ 60.600.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Gói Khám SKTQ Gói Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 35% Combo 2 Gói Khám SKTQ Gói Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 35%
Combo 2 Gói Khám SKTQ Gói Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 35%
7.800.000đ 12.000.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec Sàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec
Sàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec
1.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35% Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35%
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt Bệnh Viện Vinmec Central Park - Ưu Đãi 35%
6.890.000đ 10.600.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung Tại Bệnh Viện Vinmec Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung Tại Bệnh Viện Vinmec
Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung Tại Bệnh Viện Vinmec
1.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gói Sàng Lọc Ung Thư Công Nghệ Cao Cho Nam Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu đãi 33% Gói Sàng Lọc Ung Thư Công Nghệ Cao Cho Nam Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu đãi 33%
Gói Sàng Lọc Ung Thư Công Nghệ Cao Cho Nam Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu đãi 33%
38.000.000đ 56.510.300đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
SLUT_Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec SLUT_Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
SLUT_Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
3.400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gói Sàng Lọc Ung Thư Công Nghệ Cao Cho Nữ Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu đãi 35% Gói Sàng Lọc Ung Thư Công Nghệ Cao Cho Nữ Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu đãi 35%
Gói Sàng Lọc Ung Thư Công Nghệ Cao Cho Nữ Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu đãi 35%
38.000.000đ 57.720.300đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D
1.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Gói Khám SKTQ Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25% Combo 2 Gói Khám SKTQ Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
Combo 2 Gói Khám SKTQ Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
3.750.000đ 5.000.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Gói Khám SKTQ VIP Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 25% Combo 2 Gói Khám SKTQ VIP Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 25%
Combo 2 Gói Khám SKTQ VIP Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 25%
45.000.000đ 60.000.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Gói Khám SKTQ Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25% Combo 2 Gói Khám SKTQ Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
Combo 2 Gói Khám SKTQ Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
9.000.000đ 12.000.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Gói Khám SKTQ Vin Diamond Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 25% Combo 2 Gói Khám SKTQ Vin Diamond Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 25%
Combo 2 Gói Khám SKTQ Vin Diamond Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 25%
60.000.000đ 80.000.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Gói Khám SKTQ Đặc Biệt Tại Bệnh Viện Vinmec Times City_Ưu Đãi 20% Combo 2 Gói Khám SKTQ Đặc Biệt Tại Bệnh Viện Vinmec Times City_Ưu Đãi 20%
Combo 2 Gói Khám SKTQ Đặc Biệt Tại Bệnh Viện Vinmec Times City_Ưu Đãi 20%
15.000.000đ 20.000.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
46.400.000đ 58.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 5 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 5 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Phí Lưu Trữ Gói 2 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 5 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
24.000.000đ 30.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25% Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
14.850.000đ 19.800.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25% Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
7.950.000đ 10.600.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25% Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
23.700.000đ 31.600.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25% Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
Combo 2 Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt_Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
45.450.000đ 60.600.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chương Trình Theo Dõi Thai Sản Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn Tại BV Vinmec Central Park - Ưu Đãi 30% Chương Trình Theo Dõi Thai Sản Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn Tại BV Vinmec Central Park - Ưu Đãi 30%
Chương Trình Theo Dõi Thai Sản Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn Tại BV Vinmec Central Park - Ưu Đãi 30%
26.180.000đ 37.400.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
SLTM_Mạch Vành Tại Bệnh Viện Vinmec SLTM_Mạch Vành Tại Bệnh Viện Vinmec
SLTM_Mạch Vành Tại Bệnh Viện Vinmec
5.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
SLTM_Phù Chi Dưới Tại Bệnh Viện Vinmec SLTM_Phù Chi Dưới Tại Bệnh Viện Vinmec
SLTM_Phù Chi Dưới Tại Bệnh Viện Vinmec
4.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
SLTM_Tăng Huyết Áp Nâng Cao Tại Bệnh Viện Vinmec SLTM_Tăng Huyết Áp Nâng Cao Tại Bệnh Viện Vinmec
SLTM_Tăng Huyết Áp Nâng Cao Tại Bệnh Viện Vinmec
5.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
SLTM_Tăng Huyết Áp Cơ Bản Tại Bệnh Viện Vinmec SLTM_Tăng Huyết Áp Cơ Bản Tại Bệnh Viện Vinmec
SLTM_Tăng Huyết Áp Cơ Bản Tại Bệnh Viện Vinmec
3.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Optional - Chụp Cộng Hưởng từ MRI Tiểu Khung Với Nữ - Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Optional - Chụp Cộng Hưởng từ MRI Tiểu Khung Với Nữ - Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Optional - Chụp Cộng Hưởng từ MRI Tiểu Khung Với Nữ - Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
1.760.000đ 2.200.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec _ Optional Gói Khám Cơ Xương Khớp Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec _ Optional Gói Khám Cơ Xương Khớp
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec _ Optional Gói Khám Cơ Xương Khớp
840.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Chụp CT Phổi Liều Thấp Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Chụp CT Phổi Liều Thấp
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Chụp CT Phổi Liều Thấp
1.400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hệ Thống Bệnh Viện ĐKQT Vinmec _Optional Đo Độ Loãng Xương (DXA) Hệ Thống Bệnh Viện ĐKQT Vinmec _Optional Đo Độ Loãng Xương (DXA)
Hệ Thống Bệnh Viện ĐKQT Vinmec _Optional Đo Độ Loãng Xương (DXA)
160.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Gói Khám Sàng Lọc Chuyên Sâu Hô Hấp Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Gói Khám Sàng Lọc Chuyên Sâu Hô Hấp
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec - Optional Gói Khám Sàng Lọc Chuyên Sâu Hô Hấp
2.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional Đo Đa Ký Giấc Ngủ Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional Đo Đa Ký Giấc Ngủ
Bệnh Viện Vinmec Times City - Optional Đo Đa Ký Giấc Ngủ
2.800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec _Optional Gói Khám Tuyến Giáp Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec _Optional Gói Khám Tuyến Giáp
Hệ Thống Bệnh Viện Vinmec _Optional Gói Khám Tuyến Giáp
1.800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park/Hạ Long - Ưu Đãi 30% Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park/Hạ Long - Ưu Đãi 30%
Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park/Hạ Long - Ưu Đãi 30%
1.750.000đ 2.500.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khám SKTQ Vin Diamond Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ Vin Diamond Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ Vin Diamond Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
32.000.000đ 40.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khám SKTQ VIP Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ VIP Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ VIP Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
24.000.000đ 30.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khám SKTQ Gói Đặc Biệt Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ Gói Đặc Biệt Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ Gói Đặc Biệt Tại Bệnh Viện Vinmec Times City - Ưu Đãi 20%
8.000.000đ 10.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bệnh Viện Vinmec Times City - Chương Trình Khám SKTQ Vin Diamond 2017 Bệnh Viện Vinmec Times City - Chương Trình Khám SKTQ Vin Diamond 2017
Bệnh Viện Vinmec Times City - Chương Trình Khám SKTQ Vin Diamond 2017
40.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bệnh Viện Vinmec - Chương Trình Khám Sức Khỏe Tổng Quát Gói Vip 2017 Bệnh Viện Vinmec - Chương Trình Khám Sức Khỏe Tổng Quát Gói Vip 2017
Bệnh Viện Vinmec - Chương Trình Khám Sức Khỏe Tổng Quát Gói Vip 2017
30.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khám SKTQ Gói Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ Gói Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ Gói Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
1.600.000đ 2.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khám SKTQ Gói Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ Gói Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ Gói Toàn Diện Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
4.800.000đ 6.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20% Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec - Ưu Đãi 20%
2.000.000đ 2.500.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt
15.800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khám SKTQ Gói Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park/Hạ Long - Ưu Đãi 30% Khám SKTQ Gói Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park/Hạ Long - Ưu Đãi 30%
Khám SKTQ Gói Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec Central Park/Hạ Long - Ưu Đãi 30%
1.400.000đ 2.000.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25% Combo 2 Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
Combo 2 Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec_Ưu Đãi 25%
3.000.000đ 4.000.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec
Phí Lưu Trữ 01 Mẫu Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm Tại Bệnh Viện Vinmec
5.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chương Trình Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 02 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec Chương Trình Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 02 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec
Chương Trình Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 02 Mẫu Tại Bệnh Viện Vinmec
47.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy