text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%
Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%
22.120.000đ 31.600.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 25%Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 25%
Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 25%
7.950.000đ 10.600.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%
Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%
42.420.000đ 60.600.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 25%Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 25%
Combo 2 Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 25%
14.850.000đ 19.800.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - BV Vinmec - 10%Combo 2 Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - BV Vinmec - 10%
Combo 2 Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - BV Vinmec - 10%
3.600.000đ 4.000.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo Gói Khám: 1 SKTQ Tiêu Chuẩn + 1 SKTQ Trẻ Em - BV Vinmec - 11%Combo Gói Khám: 1 SKTQ Tiêu Chuẩn + 1 SKTQ Trẻ Em - BV Vinmec - 11%
Combo Gói Khám: 1 SKTQ Tiêu Chuẩn + 1 SKTQ Trẻ Em - BV Vinmec - 11%
3.998.000đ 4.500.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 Gói Khám SKTQ Trẻ Em - BV Vinmec - 15%Combo 2 Gói Khám SKTQ Trẻ Em - BV Vinmec - 15%
Combo 2 Gói Khám SKTQ Trẻ Em - BV Vinmec - 15%
4.250.000đ 5.000.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%Combo 2 Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%
Combo 2 Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%
9.600.000đ 12.000.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện VinmecSàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
3.400.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%
Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%
12.640.000đ 15.800.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ BHSK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%Thẻ BHSK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%
Thẻ BHSK Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%
24.240.000đ 30.300.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện VinmecSàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec
Sàng Lọc Ung Thư Vú Tại Bệnh Viện Vinmec
1.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
SLTM_Tăng Huyết Áp Nâng Cao Tại Bệnh Viện VinmecSLTM_Tăng Huyết Áp Nâng Cao Tại Bệnh Viện Vinmec
SLTM_Tăng Huyết Áp Nâng Cao Tại Bệnh Viện Vinmec
5.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
SLTM_Tăng Huyết Áp Cơ Bản Tại Bệnh Viện VinmecSLTM_Tăng Huyết Áp Cơ Bản Tại Bệnh Viện Vinmec
SLTM_Tăng Huyết Áp Cơ Bản Tại Bệnh Viện Vinmec
3.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
SLTM_Suy Tim Tại Bệnh Viện VinmecSLTM_Suy Tim Tại Bệnh Viện Vinmec
SLTM_Suy Tim Tại Bệnh Viện Vinmec
2.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%
Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%
7.920.000đ 9.900.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
SLTM_Mạch Vành Tại Bệnh Viện VinmecSLTM_Mạch Vành Tại Bệnh Viện Vinmec
SLTM_Mạch Vành Tại Bệnh Viện Vinmec
5.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
SLTM_Tiểu Đường Tại Bệnh Viện VinmecSLTM_Tiểu Đường Tại Bệnh Viện Vinmec
SLTM_Tiểu Đường Tại Bệnh Viện Vinmec
5.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%
Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 20%
4.240.000đ 5.300.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
SLTM_Phù Chi Dưới Tại Bệnh Viện VinmecSLTM_Phù Chi Dưới Tại Bệnh Viện Vinmec
SLTM_Phù Chi Dưới Tại Bệnh Viện Vinmec
4.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy