text.skipToContent
Tuần lễ đen tối - Sale chất lạc lối - Giá siêu tốt - Hàng siêu chất - Giao siêu tốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIÊU CHUẨN - CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ 5*
Vinmec
Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
40.000.000đ 50.000.000đ -20%
Hoàn 800.000đ
Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%
Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%
4.800.000đ 6.000.000đ -20%
Hoàn 96.000đ
Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - BV Vinmec - 20%Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - BV Vinmec - 20%
Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - BV Vinmec - 20%
8.000.000đ 10.000.000đ -20%
Hoàn 160.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
75.000.000đ 100.000.000đ -25%
Hoàn 1.500.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
8.500.000đ 10.000.000đ -15%
Hoàn 170.000đ
Gói Khám SKTQ Vindiamond - BV Vinmec HN/HCM - 20%Gói Khám SKTQ Vindiamond - BV Vinmec HN/HCM - 20%
Gói Khám SKTQ Vindiamond - BV Vinmec HN/HCM - 20%
32.000.000đ 40.000.000đ -20%
Hoàn 640.000đ