text.skipToContent

Mã giảm giá BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌCXem tất cả
Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố Và Mẹ - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố Và Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố Và Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
3.788.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 315.667đ/tháng
Hoàn 76.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố/Mẹ - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố/Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố/Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
4.230.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 352.500đ/tháng
Hoàn 85.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH Vietinbank
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH Vietinbank
4.986.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.500đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1, Không Mua Kèm Bố/ Mẹ - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1, Không Mua Kèm Bố/ Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1, Không Mua Kèm Bố/ Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
5.112.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 426.000đ/tháng
Hoàn 102.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank
5.748.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 479.000đ/tháng
Hoàn 115.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
2 Chương trình
5.748.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 479.000đ/tháng
Hoàn 115.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH Vietinbank
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH Vietinbank
6.102.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 508.500đ/tháng
Hoàn 122.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH Vietinbank
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH Vietinbank
6.133.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 511.083đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 4 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 4 - Liên Kết BH Vietinbank
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 4 - Liên Kết BH Vietinbank
6.558.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 546.500đ/tháng
Hoàn 131.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
2 Chương trình
7.172.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 597.667đ/tháng
Hoàn 143.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH Vietinbank
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH Vietinbank
7.528.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 627.333đ/tháng
Hoàn 151.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
2 Chương trình
8.268.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 689.000đ/tháng
Hoàn 165.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
2 Chương trình
9.478.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 789.833đ/tháng
Hoàn 190.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
2 Chương trình
10.471.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 872.583đ/tháng
Hoàn 209.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
2 Chương trình
10.564.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 880.333đ/tháng
Hoàn 211.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
2 Chương trình
12.021.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.001.750đ/tháng
Hoàn 240.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
2 Chương trình
12.211.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.017.583đ/tháng
Hoàn 244.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
2 Chương trình
13.434.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.119.500đ/tháng
Hoàn 269.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
2 Chương trình
13.867.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.155.583đ/tháng
Hoàn 277.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
2 Chương trình
15.574.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.297.833đ/tháng
Hoàn 311.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
 • Thai sản
 • Không kèm thai sản
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
2 Chương trình
17.727.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.477.250đ/tháng
Hoàn 355.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HỒNG NGỌC: UY TÍN LÂU NĂM - YÊN TÂM THĂM KHÁM

Tiên phong trong mô hình bệnh viện - khách sạn, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hồng Ngọc mang đến những giải pháp y tế chất lượng với phong cách phục vụ tận tâm. Kể từ khi thành lập năm 2004 đến nay, cơ sở y tế này đã trở thành điểm đến tin cậy với người dân Hà Thành và các khu vực lân cận.

1. Vì sao chọn khám ở Bệnh viện Hồng Ngọc?

Khám chữa bệnh tại Hồng Ngọc, bạn sẽ không phải mất công chờ đợi lâu, bon chen đông đúc mà vẫn được hưởng các dịch vụ thăm khám chất lượng với các giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm. Các loại trang thiết bị y tế và máy móc hiện đại, tối tân tại đây cũng góp phần mang đến kết quả chẩn đoán nhanh chóng, có độ chính xác cao.

Hơn nữa, ngay từ khâu đón tiếp, hướng dẫn cho tới sử dụng và kết thúc quá trình thăm khám, điều trị, bạn đều được phục vụ tận tâm, chu đáo. Đặc biệt, với không gian sang trọng, hiện đại và những dịch vụ tiện ích đi kèm như phòng ăn uống, spa, khách hàng sẽ có được trải nghiệm khám chữa bệnh giống như đi nghỉ dưỡng tại khách sạn hạng sao.

Hiện tại, ngoài trụ sở chính tại 55 Yên Ninh, bạn cũng có thể trải nghiệm những dịch vụ y tế cao cấp này tại cơ sở Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Savico - Long Biên và phòng khám ở Keangnam Landmark - Nam Từ Liêm.

2. Các dịch vụ tại Bệnh viện Hồng Ngọc

Với mô hình hiện đại, khép kín, Hồng Ngọc cung cấp hàng loạt dịch vụ y tế chất lượng, trong đó nổi bật là:

Các gói khám sức khỏe Hồng Ngọc: được thiết kế dành cho cá nhân, người nước ngoài, người có nhu cầu xuất khẩu lao động,  khám di cư quốc tế hay khám cho công ty, đoàn thể. Đặc biệt tùy vào nhu cầu của mỗi người mà bệnh viện thiết kế thành các gói khám cơ bản, Vip 1 chuyên biệt cho từng đặc điểm cá nhân và Vip 2 chuyên sâu cho cá nhân.

Dịch vụ thai sản trọn gói Hồng Ngọc: Được thiết kế với các chế độ theo dõi, chăm sóc đặc biệt từ thời điểm thai phụ đăng ký cho tới khi sinh. Trong đó bao gồm đầy đủ các dịch vụ siêu âm, xét nghiệm, tiêm phòng, khám với bác sĩ sản và bác sĩ chuyên khoa, sinh con tại bệnh viện, chăm sóc sau sinh cho cả mẹ và bé. Nhờ vậy mẹ và gia đình hoàn toàn có thể yên tâm trong suốt thai kỳ và an nhàn sinh nở. Ngoài ra bệnh viện còn cung cấp dịch vụ điều trị vô sinh hiếm muộn bằng giải pháp hỗ trợ sinh sản hàng đầu trên thế giới và mở các lớp học tiền sản miễn phí.

Dịch vụ y tế chuyên khoa: Tự hào sở hữu đội ngũ bác sĩ đầu ngành trong và ngoài nước, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các bệnh viện lớn, Bệnh viện Hồng Ngọc mang tới những dịch vụ y tế chất lượng ở đầy đủ các chuyên khoa như: khoa nội, khoa ngoại, nhi, mắt, tai mũi họng, da liễu, mắt, răng hàm mặt, cơ xương khớp, gan mật, nội tiết, tâm lý và sức khỏe tâm thần, phục hồi chức năng, trị liệu thẩm mỹ và các chuyên khoa khác.

Các dịch vụ khác: Ngoài các dịch vụ trên, Hồng Ngọc còn triển khai các dịch vụ đặc biệt bao gồm: vận chuyển, khám và xét nghiệm tại nhà; tiêm chủng; bảo hiểm; spa - thẩm mỹ; dịch vụ y tế Vip với trung tâm khám bệnh quốc tế IMC; cung cấp các gói du lịch, chữa bệnh kết hợp với các đối tác bệnh viện cao cấp ở nước ngoài.

3. Ưu đãi khi đăng ký dịch vụ khám chữa bệnh tại Hồng Ngọc

Với mong muốn mang đến những giải pháp y tế chất lượng, Adayroi hợp tác với bệnh viện Hồng Ngọc mang đến những ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng đăng ký khám trên nền tảng kênh thương mại điện tử hiện đại này. Theo đó, bạn không chỉ được hưởng những khuyến mãi trực tiếp so với bảng giá dịch vụ Hồng Ngọc mà còn hưởng nhiều lợi ích như: tích lũy điểm tiêu dùng, trả góp 0% cho các dịch vụ cao cấp và cơ hội nhận được những món quà giá trị cho thành viên.
Tin vui cho bạn, hiện bệnh viện Hồng Ngọc đang triển khai rất nhiều gói khám ưu đãi vô cùng hấp dẫn tại Adayroi.com. Chương trình có hạn, vì vậy hãy nhanh tay đăng ký cho mình và người thân ngay hôm nay để có cơ hội trải nghiệm những dịch vụ y tế cao cấp, chất lượng với mức giá cực “hời”. Đừng quên tham khảo thêm những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, tầm soát chuyên sâu phát hiện sớm ung thư tạHồng Ngọc trên Adayroi.com bạn nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín