Sắp xếp theo:
  • Mặc định
  • Giá rẻ nhất
  • Giá cao nhất
  • Bán chạy nhất
  • Hàng mới về
  • Xem nhiều
Tìm thấy 179 sản phẩm
1/6
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh DoanhBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh Doanh

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh Doanh

480.700đ
Hoàn10.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios E NCP150L-BEMRKU 1.5LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios E NCP150L-BEMRKU 1.5L

Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios E NCP150L-BEMRKU 1.5L

5.279.100đ
Trả góp 0% Chỉ 439.925đ/tháng
Hoàn106.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh DoanhBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh Doanh

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh Doanh

480.700đ
Hoàn10.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 400 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 400 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)

Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 400 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)

4.960.000đ
6.614.000đ
-25%
Trả góp 0% Chỉ 413.333đ/tháng
Hoàn99.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift 1.5LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift 1.5L

Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift 1.5L

5.300.100đ
Trả góp 0% Chỉ 441.675đ/tháng
Hoàn106.000đ
Bảo Hiểm Ô Tô Vinfast FadilBảo Hiểm Ô Tô Vinfast Fadil

Bảo Hiểm Ô Tô Vinfast Fadil

5.516.000đ
6.698.000đ
-18%
Trả góp 0% Chỉ 459.667đ/tháng
Hoàn110.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 500 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 500 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)

Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 500 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)

6.262.000đ
8.349.333đ
-25%
Trả góp 0% Chỉ 521.833đ/tháng
Hoàn125.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 550 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 550 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)

Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 550 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)

6.820.500đ
9.094.000đ
-25%
Trả góp 0% Chỉ 568.375đ/tháng
Hoàn136.000đ
Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 4 ChỗBảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 4 Chỗ

Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 4 Chỗ

80.000đ
Hoàn2.000đ
Bảo Hiểm Tai Nạn Ô Tô VNI Xe 5 ChỗBảo Hiểm Tai Nạn Ô Tô VNI Xe 5 Chỗ

Bảo Hiểm Tai Nạn Ô Tô VNI Xe 5 Chỗ

100.000đ
Hoàn2.000đ
Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 5 ChỗBảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 5 Chỗ

Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 5 Chỗ

100.000đ
Hoàn2.000đ
Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 6 ChỗBảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 6 Chỗ

Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 6 Chỗ

120.000đ
Hoàn2.000đ
Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 7 ChỗBảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 7 Chỗ

Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 7 Chỗ

140.000đ
Hoàn3.000đ
Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 8 ChỗBảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 8 Chỗ

Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 8 Chỗ

160.000đ
Hoàn3.000đ
Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 9 ChỗBảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 9 Chỗ

Bảo Hiểm Tai Nạn Xe Ô Tô PTI – Xe 9 Chỗ

180.000đ
Hoàn4.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe Dưới 6 Chỗ Kinh Doanh Vận TảiBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe Dưới 6 Chỗ Kinh Doanh Vận Tải

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe Dưới 6 Chỗ Kinh Doanh Vận Tải

831.600đ
Hoàn17.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe 6-11 Chỗ Không Kinh DoanhBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe 6-11 Chỗ Không Kinh Doanh

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe 6-11 Chỗ Không Kinh Doanh

873.400đ
Hoàn17.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 6-11 Chỗ Không Kinh DoanhBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 6-11 Chỗ Không Kinh Doanh

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 6-11 Chỗ Không Kinh Doanh

873.400đ
Hoàn17.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải Dưới 3 TấnBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải Dưới 3 Tấn

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải Dưới 3 Tấn

938.300đ
Hoàn19.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 6 Chỗ Kinh Doanh Vận TảiBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 6 Chỗ Kinh Doanh Vận Tải

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 6 Chỗ Kinh Doanh Vận Tải

1.021.900đ
Hoàn20.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Vừa Chở Người Vừa Chở Hàng Không Kinh DoanhBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Vừa Chở Người Vừa Chở Hàng Không Kinh Doanh

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Vừa Chở Người Vừa Chở Hàng Không Kinh Doanh

1.026.300đ
Hoàn21.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 7 Chỗ Kinh Doanh Vận TảiBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 7 Chỗ Kinh Doanh Vận Tải

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 7 Chỗ Kinh Doanh Vận Tải

1.188.000đ
Hoàn24.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 8 Chỗ Kinh Doanh Vận TảiBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 8 Chỗ Kinh Doanh Vận Tải

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 8 Chỗ Kinh Doanh Vận Tải

1.378.300đ
Hoàn28.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Từ 12-24 Chỗ Không Kinh DoanhBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Từ 12-24 Chỗ Không Kinh Doanh

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Từ 12-24 Chỗ Không Kinh Doanh

1.397.000đ
Hoàn28.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Taxi Dưới 6 ChỗBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Taxi Dưới 6 Chỗ

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Taxi Dưới 6 Chỗ

1.413.700đ
Hoàn28.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 9 Chỗ Kinh Doanh Vận TảiBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 9 Chỗ Kinh Doanh Vận Tải

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe 9 Chỗ Kinh Doanh Vận Tải

1.544.400đ
Hoàn31.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Taxi 6 ChỗBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Taxi 6 Chỗ

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Taxi 6 Chỗ

1.737.200đ
Hoàn35.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải 3-8 TấnBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải 3-8 Tấn

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải 3-8 Tấn

1.826.000đ
Hoàn37.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Trên 24 Chỗ Không Kinh DoanhBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Trên 24 Chỗ Không Kinh Doanh

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Trên 24 Chỗ Không Kinh Doanh

2.007.500đ
Hoàn40.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Taxi 7 ChỗBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Taxi 7 Chỗ

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Taxi 7 Chỗ

2.019.600đ
Hoàn40.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải 8-15 TấnBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải 8-15 Tấn

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải 8-15 Tấn

3.020.600đ
Trả góp 0% Chỉ 251.717đ/tháng
Hoàn60.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải Trên 15 TấnBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải Trên 15 Tấn

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải Trên 15 Tấn

3.520.000đ
Trả góp 0% Chỉ 293.333đ/tháng
Hoàn70.000đ

BẢO HIỂM Ô TÔ LÀ GÌ? CÓ NÊN MUA BẢO HIỂM CHO Ô TÔ KHÔNG?

Việc phòng ngừa trước các rủi ro khi lưu thông trên đường là điều rất cần thiết, nhất là trong điều kiện giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn như hiện nay. Bảo hiểm xe hơi là một hình thức bảo hiểm mang đến cho chủ sở hữu ô tô rất nhiều đặc quyền khi chẳng may xảy ra rủi ro bất ngờ. Vậy bảo hiểm xe ô tô có bao nhiêu loại và các công ty bảo hiểm nào uy tín hiện nay?

1. Lợi ích khi mua bảo hiểm ô tô

cũng như các loại hình bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm nhân thọ dành cho mọi độ tuổi, bảo hiểm xe ô tô giúp giải quyết không ít khó khăn về tài chính khi xảy ra sự cố liên quan đến xe và người. Đây là loại bảo hiểm có kết hợp nhiều loại hình bảo hiểm như con người, tài sản, hàng hóa vận chuyển trên xe:

- Thứ nhất, trong trường hợp xe gặp tai nạn, gây hỏng hóc nhiều về vật chất hoặc bị mất cắp một số bộ phận nào đó trên xe, bạn sẽ được công ty bảo hiểm đền bù chi phí sửa chữa và thay thế nhanh chóng. 

- Thứ hai, nếu chẳng may người ngồi trên xe bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, mọi tổn thất về thiệt hại sẽ do công ty bảo hiểm giúp bạn chi trả theo những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. 

- Thứ ba, bạn có thể liên hệ ngay với đường dây nóng của công ty bảo hiểm hoặc các garage sửa chữa gần nhất để hỗ trợ kịp thời khi sự cố xảy ra bất kể ngày hay đêm.

2. Các loại hình bảo hiểm ô tô mà chủ xe cần quan tâm

Bảo hiểm xe hơi có nhiều loại khác nhau Tùy vào phương tiện mà bạn đang sở hữu cũng như tính chất đặc thù của công việc mà bạn hãy mua cho mình loại bảo hiểm ô tô phù hợp nhé!

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là loại hình bảo hiểm mà bất kỳ cá nhân sở hữu xe ô tô nào trên lãnh thổ Việt Nam cũng phải tham gia theo quy định hiện hành của nhà nước. Điều này có thể bảo vệ quyền lợi của bạn khi có thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản do xe cơ giới gây ra. Hơn nữa, giá bảo hiểm ô tô bắt buộc lại không hề đắt đỏ so với những lợi ích bạn nhận được trong tương lai.

Bảo hiểm vật chất xe ô tô:

Đây là hình thức bảo hiểm tự nguyện, phát huy tác dụng khi có sự cố va chạm gây hư hỏng nghiêm trọng các bộ phận trên xe. Mọi chi phí tổn thất hay mất cắp đều do bên công ty bảo hiểm bù đắp và thay thế cho bạn, nhờ đó chủ sở hữu đỡ được gánh nặng về tài chính khi sử dụng xe.

Bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe:

Đối với loại hình bảo hiểm này, cả người lái xe và người ngồi sau xe đều nhận được đầy đủ quyền lợi bồi thường về thân thể khi xe đang tham gia giao thông. Số tiền bồi thường sẽ được ghi rõ trong hợp đồng thỏa thuận giữa chủ xe và công ty bảo hiểm.

3. Các hãng bảo hiểm đáng cân nhắc khi mua

Công ty bảo hiểm Bảo Việt:

Bảo hiểm Bảo Việt là một trong số các công ty bảo hiểm ô tô phủ sóng rộng rãi trên toàn quốc. Với các ưu điểm như thủ tục bồi thường nhanh gọn, không mất nhiều thời gian, hỗ trợ cứu hộ trong phạm vi 70km, thậm chí cam kết đáp ứng các nhu cầu của khách hàng ở bất cứ thời điểm nào, đã giúp Bảo Việt nhận được sự hài lòng và tin tưởng của nhiều chủ sở hữu ô tô.

Công ty bảo hiểm PVI:

Trực thuộc tổng công ty dầu khí quốc gia Việt Nam PVN, công ty bảo hiểm PVI hiện đang cung cấp rất nhiều sản phẩm bảo hiểm xe ô tô. Tất cả đều nhằm mang đến nhiều tiện ích hoàn hảo cho người tham gia khi bất ngờ gặp phải các sự cố ngoài ý muốn.

Công ty bảo hiểm Liberty:

Bảo hiểm Liberty hiện là một hãng bảo hiểm được nhiều người yêu thích và đánh giá cao. Nhờ sở hữu đầy đủ các gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu người Việt như bảo hiểm vật chất ô tô, thân vỏ, mất trộm…

4. Có nên chọn mức miễn thường khi mua bảo hiểm ô tô? 

Đây là điều khoản không bắt buộc, tuy nhiên được khuyến khích lựa chọn bởi nhiều quyền lợi cho người dùng. Nếu có rủi ro xảy ra, mức tổn thất dưới mức miễn thường bạn đã đăng ký thì bạn là người thanh toán, công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu mức thiệt hại cao hơn mức miễn thường, công ty bảo hiểm sẽ chi trả mức chênh lệch. Việc đăng ký miễn thường cao thì công ty bảo hiểm sẽ cung cấp mức giá bảo hiểm ưu đãi hơn và ngược lại. Hơn nữa, bạn sẽ nhận được nhiều dịch vụ chăm sóc chu đáo hơn khi đăng ký miễn thường. Ngoài ra, đối với những lái xe an toàn không gây ra thiệt hại gì, mức giá bảo hiểm ô tô bắt buộc sẽ được ưu đãi cho những năm mua bảo hiểm tiếp theo.

Trong thời đại công nghệ số hóa như hiện nay, bạn không cần mất nhiều thời gian ở các hãng bảo hiểm nữa, mà chỉ cần thực hiện vài thao tác đặt bảo hiểm ô tô online đơn giản trên trang Adayroi.com. Sau khi hoàn tất hồ sơ mua bảo hiểm, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận bảo hiểm ngay tại nhà từ 3 - 6 ngày làm việc.