text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 600 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 600 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 600 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
7.200.000đ 9.600.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 600.000đ/tháng
Hoàn 144.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải 8-15 TấnBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải 8-15 Tấn
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải 8-15 Tấn
3.020.600đ
Trả góp 0%
Chỉ 251.717đ/tháng
Hoàn 60.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 300 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 300 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 300 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
3.262.500đ 4.650.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 271.875đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải Trên 15 TấnBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải Trên 15 Tấn
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Tải Trên 15 Tấn
3.520.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 293.333đ/tháng
Hoàn 70.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 350 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 350 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 350 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
3.806.300đ 5.425.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 317.192đ/tháng
Hoàn 76.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i20 1.2LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i20 1.2L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i20 1.2L
3.912.500đ
Trả góp 0%
Chỉ 326.042đ/tháng
Hoàn 78.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô KIA Morning BAH43F8 1.1LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô KIA Morning BAH43F8 1.1L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô KIA Morning BAH43F8 1.1L
3.945.900đ
Trả góp 0%
Chỉ 328.825đ/tháng
Hoàn 79.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Celerio GLX 1.0LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Celerio GLX 1.0L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Celerio GLX 1.0L
3.978.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 331.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i10 1.2LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i10 1.2L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i10 1.2L
4.024.800đ
Trả góp 0%
Chỉ 335.400đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i10 1.1LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i10 1.1L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i10 1.1L
4.024.800đ
Trả góp 0%
Chỉ 335.400đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Innova J (5 Chỗ) 2.0LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Innova J (5 Chỗ) 2.0L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Innova J (5 Chỗ) 2.0L
4.062.900đ
Trả góp 0%
Chỉ 338.575đ/tháng
Hoàn 81.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai Grand i10 1.0LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai Grand i10 1.0L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai Grand i10 1.0L
4.107.300đ
Trả góp 0%
Chỉ 342.275đ/tháng
Hoàn 82.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai Grand i10 1.2LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai Grand i10 1.2L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai Grand i10 1.2L
4.137.200đ
Trả góp 0%
Chỉ 344.767đ/tháng
Hoàn 83.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Mitsubishi Triton GL Cabin Đơn 2.4Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Mitsubishi Triton GL Cabin Đơn 2.4
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Mitsubishi Triton GL Cabin Đơn 2.4
4.168.200đ
Trả góp 0%
Chỉ 347.350đ/tháng
Hoàn 83.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios G 1.5LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios G 1.5L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios G 1.5L
4.273.500đ
Trả góp 0%
Chỉ 356.125đ/tháng
Hoàn 85.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 400 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 400 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 400 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
4.350.000đ 6.200.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 362.500đ/tháng
Hoàn 87.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Innova G (5 Chỗ) 2.0LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Innova G (5 Chỗ) 2.0L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Innova G (5 Chỗ) 2.0L
4.510.400đ
Trả góp 0%
Chỉ 375.867đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Innova J (8 Chỗ) 2.0LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Innova J (8 Chỗ) 2.0L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Innova J (8 Chỗ) 2.0L
4.571.800đ
Trả góp 0%
Chỉ 380.983đ/tháng
Hoàn 91.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 450 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 450 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 450 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
4.893.800đ 6.975.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 407.817đ/tháng
Hoàn 98.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios E NCP150L-BEMRKU 1.5LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios E NCP150L-BEMRKU 1.5L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios E NCP150L-BEMRKU 1.5L
4.949.100đ
Trả góp 0%
Chỉ 412.425đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios E NSP151L-BEMRKU 1.5LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios E NSP151L-BEMRKU 1.5L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Toyota Vios E NSP151L-BEMRKU 1.5L
4.949.100đ
Trả góp 0%
Chỉ 412.425đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift 1.3LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift 1.3L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift 1.3L
4.993.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 416.083đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift GL 1.4LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift GL 1.4L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift GL 1.4L
4.993.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 416.083đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift GLX 1.4LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift GLX 1.4L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Suzuki Swift GLX 1.4L
4.993.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 416.083đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai Accent Blue 1.6LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai Accent Blue 1.6L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai Accent Blue 1.6L
5.019.300đ
Trả góp 0%
Chỉ 418.275đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Mazda BT 50 3LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Mazda BT 50 3L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Mazda BT 50 3L
5.036.900đ
Trả góp 0%
Chỉ 419.742đ/tháng
Hoàn 101.000đ

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHÔNG THỂ BỎ QUA VỀ BẢO HIỂM Ô TÔ

Việc phòng ngừa trước các rủi ro khi lưu thông trên đường là điều rất cần thiết, nhất là trong điều kiện giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn như hiện nay. Vì vậy, các loại bảo hiểm dành cho ô tô ngày càng được nhiều người quan tâm để đảm bảo lợi ích, quyền lợi của mình. Tuy vậy nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu hết về loại bảo hiểm này. Hãy cùng Adayroi tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Vì sao bạn nên mua bảo hiểm dành cho ô tô?

Đây là loại bảo hiểm có kết hợp nhiều loại hình bảo hiểm như con người, tài sản, hàng hóa vận chuyển trên xe … Nếu có những rủi ro xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đền bù theo đúng hợp đồng đã ký. Với điều kiện cơ sở hạ tầng cũng như ý thức tham gia giao thông còn nhiều vấn đề và không lường trước được như hiện nay, chủ động mua bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi của mình là điều cần thiết và nên làm.

Có các loại bảo hiểm nào dành cho xe hơi?

Bảo hiểm xe hơi có 4 hình thức phổ biến đó là:

- Bảo hiểm bắt buộc dân sự dành cho chủ xe

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hàng hóa vận chuyển trên xe

- Bảo hiểm thiệt hại vật chất dành cho xe cơ giới

- Bảo hiểm người ngồi trên xe, phụ xe, …

Tùy vào phương tiện mà bạn đang sở hữu cũng như tính chất đặc thù của công việc mà bạn hãy mua cho mình loại bảo hiểm phù hợp nhé!

Có nên chọn mức miễn thường khi mua bảo hiểm ô tô?

Đây là điều khoản không bắt buộc, tuy nhiên được khuyến khích lựa chọn bởi nhiều quyền lợi cho người dùng. Nếu có rủi ro xảy ra, mức tổn thất dưới mức miễn thường bạn đã đăng ký thì bạn là người thanh toán, công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu mức thiệt hại cao hơn mức miễn thường, công ty bảo hiểm sẽ chi trả mức chênh lệch. Việc đăng ký miễn thường cao thì công ty bảo hiểm sẽ cung cấp mức giá bảo hiểm ưu đãi hơn và ngược lại. Hơn nữa, bạn sẽ nhận được nhiều dịch vụ chăm sóc chu đáo hơn khi đăng ký miễn thường. Ngoài ra, đối với những lái xe an toàn không gây ra thiệt hại gì, mức giá bảo hiểm ô tô bắt buộc sẽ được ưu đãi cho những năm mua bảo hiểm tiếp theo.
Giờ đây, bạn có thể tham khảo giá bảo hiểm ô tô online tại Adayroi với nhiều ưu đãi cực hấp dẫn đấy! Truy cập và tìm cho mình loại bảo hiểm phù hợp ngay hôm nay!

Thưởng thức ẩm thực 4 phương - Tặng code đến 80.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín