text.skipToContent
Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 18 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 18 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 18 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
34.000đ 40.000đ -15%
Hoàn 1.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 18 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 18 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 18 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
41.700đ 49.000đ -15%
Hoàn 1.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 23 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 23 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 23 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
51.000đ 60.000đ -15%
Hoàn 1.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 28 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 28 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 28 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
80.800đ 95.000đ -15%
Hoàn 2.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 28 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 28 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 28 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
97.800đ 115.000đ -15%
Hoàn 2.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 33 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 33 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 33 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
144.500đ 170.000đ -15%
Hoàn 3.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 33 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 33 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 33 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
157.300đ 185.000đ -15%
Hoàn 3.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
230.000đ 250.000đ -8%
Hoàn 5.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
230.000đ 250.000đ -8%
Hoàn 5.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 38 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 38 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 38 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
232.100đ 273.000đ -15%
Hoàn 5.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
333.000đ 362.000đ -8%
Hoàn 7.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 43 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 43 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 43 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
344.300đ 405.000đ -15%
Hoàn 7.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
380.000đ 413.000đ -8%
Hoàn 8.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
397.400đ 432.000đ -8%
Hoàn 8.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 43 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 43 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 43 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
425.000đ 500.000đ -15%
Hoàn 9.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
453.600đ 493.000đ -8%
Hoàn 9.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 48 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 48 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 48 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
490.500đ 577.000đ -15%
Hoàn 10.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
570.400đ 620.000đ -8%
Hoàn 11.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
586.000đ 637.000đ -8%
Hoàn 12.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
630.200đ 685.000đ -8%
Hoàn 13.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 48 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 48 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nam 48 Tuổi - Chương Trình I
5 Tuổi , 4 Chương trình
662.200đ 779.000đ -15%
Hoàn 13.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
667.000đ 725.000đ -8%
Hoàn 13.000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 53 Tuổi - Chương Trình IBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 53 Tuổi - Chương Trình I
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 53 Tuổi - Chương Trình I
3 Tuổi , 4 Chương trình
678.300đ 798.000đ -15%
Hoàn 14.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 18 - 24 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
680.800đ 740.000đ -8%
Hoàn 14.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
794.900đ 864.000đ -8%
Hoàn 16.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
971.500đ 1.056.000đ -8%
Hoàn 19.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.000.000đ 1.087.000đ -8%
Hoàn 20.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.031.300đ 1.121.000đ -8%
Hoàn 21.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.171.200đ 1.273.000đ -8%
Hoàn 23.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 25 - 29 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.192.300đ 1.296.000đ -8%
Hoàn 24.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.261.300đ 1.371.000đ -8%
Hoàn 25.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.403.900đ 1.526.000đ -8%
Hoàn 28.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ BảnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ Bản
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 40 - 44 Tuổi - Gói Cơ Bản
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.713.000đ 1.862.000đ -8%
Hoàn 34.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nam Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.757.200đ 1.910.000đ -8%
Hoàn 35.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn DiệnBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn Diện
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 30 - 34 Tuổi - Gói Toàn Diện
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.891.500đ 2.056.000đ -8%
Hoàn 38.000đ
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cao CấpBảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cao Cấp
Bảo Hiểm Ung Thư Liberty Cho Nữ Từ 35 - 39 Tuổi - Gói Cao Cấp
7 Tuổi , 3 Chương trình
1.944.000đ 2.113.000đ -8%
Hoàn 39.000đ

ĐỪNG ĐỂ GÁNH NẶNG BỆNH TẬT ÁM ẢNH BẠN, HÃY CHỦ ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM UNG THƯ

Theo công bố mới nhất của WHO, tại Việt Nam., số ca mắc mới ung thư không ngừng gia tăng từ 68.000 vào năm 2000 lên 126.000 vào năm 2010, chỉ 8 năm sau con số này đã tăng lên đáng báo động gần 165.000 ca/96,5 triệu dân. Trong đó, có đến 115.000 ca tử vong, chiếm khoảng 70% số ca mắc. Về mặt tổng quan so với bản đồ ung thư thế giới, tỉ lệ mắc ung thư tại Việt Nam không cao, tuy nhiên tỉ lệ tử vong thì lại khá lớn, xếp thứ 56 trên tổng 185 quốc gia và vùng lãnh thổ và có độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa.

Các con số trên có thể khiến nhiều người giật mình và thực sự phải suy ngẫm, điều chỉnh lối sống, sinh hoạt lành mạnh hơn nữa để phòng ngừa các nguy cơ mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên nguy cơ vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống và không ai nói trước được điều gì. Vậy thì đâu mới là giải pháp tốt nhất cho nỗi lo trên? Trong khi mỗi người sẽ chọn cho mình phương án thích hợp thì một giải pháp chung giúp chúng ta yên tâm hơn và bớt lo lắng về tài chính nếu không may rủi ro xảy đến là  mua bảo hiểm ung thư.

Ngày nay việc tham gia các gói bảo hiểm ung thư đã trở thành một trong những biện pháp tối ưu, giúp người bệnh có thể an tâm về tài chính, từ đó đảm bảo việc điều trị được tốt nhất khi có trường hợp không may xảy ra.

Thị trường bảo hiểm tại Việt Nam đang có các chương trình bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện với quyền lợi cao và chi phí tham gia hợp lý. Với sản phẩm này, các công ty bảo hiểm sẽ chi trả một lần ngay khi khách hàng có chẩn đoán ung thư và không phạm vào các điểm loại trừ, thời gian chờ của sản phẩm. Đặc biệt người càng trẻ chi phí tham gia càng thấp, chỉ từ 250.000 VNĐ cho người 18-24 tuổi.  

Hiện tại Adayroi đang liên kết với các công ty bảo hiểm uy tín để bán bảo hiểm ung thư, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trực tuyến cho khách hàng trên địa bàn cả nước. Khách hàng quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập và đăng ký tham gia trên trang thương mại điện tử uy tín Adayroi.com hoặc liên hệ số Hotline tư vấn bảo hiểm có tại trang chi tiết sản phẩm.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín