text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Hoàn 316.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 300.000VNDThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 300.000VND
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 300.000VND
5.000.000đ 5.300.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 416.667đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 500.000VNDThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 500.000VND
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 500.000VND
9.400.000đ 9.900.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 783.333đ/tháng
Hoàn 188.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
30.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.525.000đ/tháng
Hoàn 606.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
[TÁI TỤC] 0000003/GCN/045-HN.05/CN.1.5/2018 - hạng Toàn Diện - Nội trú + Tử vong do Bệnh tật[TÁI TỤC] 0000003/GCN/045-HN.05/CN.1.5/2018 - hạng Toàn Diện - Nội trú + Tử vong do Bệnh tật
[TÁI TỤC] 0000003/GCN/045-HN.05/CN.1.5/2018 - hạng Toàn Diện - Nội trú + Tử vong do Bệnh tật
3.662.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 305.167đ/tháng
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 0 -18 Tuổi - Hạng M1 Nội TrúBHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 0 -18 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 0 -18 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
4.750.000đ 5.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 395.833đ/tháng
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 19-25 Tuổi - Hạng M1 Nội TrúBHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 19-25 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 19-25 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
4.845.000đ 5.100.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 403.750đ/tháng
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 26-30 Tuổi - Hạng M1 Nội TrúBHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 26-30 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 26-30 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
4.940.000đ 5.200.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 411.667đ/tháng
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 31-35 Tuổi - Hạng M1 Nội TrúBHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 31-35 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 31-35 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
5.510.000đ 5.800.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 459.167đ/tháng
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 19-25 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 19-25 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 19-25 Tuổi
5 Chương trình
5.700.000đ 6.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 475.000đ/tháng
Hoàn 114.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 0-18 Tuổi Mua Kèm Bố/MẹBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 0-18 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 0-18 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
5 Chương trình
5.890.000đ 6.200.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 490.833đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 26-30 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 26-30 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 26-30 Tuổi
5 Chương trình
6.080.000đ 6.400.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 506.667đ/tháng
Hoàn 122.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 31-35 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 31-35 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 31-35 Tuổi
5 Chương trình
6.745.000đ 7.100.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 562.083đ/tháng
Hoàn 135.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 41-45 Tuổi - Hạng M1 Nội TrúBHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 41-45 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 41-45 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
8.645.000đ 9.100.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 720.417đ/tháng
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 36-40 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 36-40 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 36-40 Tuổi
5 Chương trình
8.835.000đ 9.300.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 736.250đ/tháng
Hoàn 177.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 46-50 Tuổi - Hạng M1 Nội TrúBHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 46-50 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 46-50 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
9.405.000đ 9.900.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 783.750đ/tháng
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 41-45 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 41-45 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 41-45 Tuổi
5 Chương trình
10.640.000đ 11.200.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 886.667đ/tháng
Hoàn 213.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 46-50 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 46-50 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 46-50 Tuổi
5 Chương trình
11.115.000đ 11.700.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 926.250đ/tháng
Hoàn 222.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare Bố/Mẹ 26-30 Tuổi Con 0-18 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare Bố/Mẹ 26-30 Tuổi Con 0-18 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare Bố/Mẹ 26-30 Tuổi Con 0-18 Tuổi
5 Chương trình
11.340.000đ 12.600.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 945.000đ/tháng
Hoàn 227.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare Bố/Mẹ 31-35 Tuổi Con 0-18 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare Bố/Mẹ 31-35 Tuổi Con 0-18 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare Bố/Mẹ 31-35 Tuổi Con 0-18 Tuổi
5 Chương trình
11.970.000đ 13.300.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 997.500đ/tháng
Hoàn 239.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 51-55 Tuổi - Hạng M1 Nội TrúBHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 51-55 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 51-55 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
13.870.000đ 14.600.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.155.833đ/tháng
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 56-60 Tuổi - Hạng M1 Nội TrúBHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 56-60 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
BHSK Cao Cấp PTI Elite Care - 56-60 Tuổi - Hạng M1 Nội Trú
15.770.000đ 16.600.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.314.167đ/tháng
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 51-55 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 51-55 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 51-55 Tuổi
5 Chương trình
16.435.000đ 17.300.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.369.583đ/tháng
Hoàn 329.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 56-60 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 56-60 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 56-60 Tuổi
5 Chương trình
18.620.000đ 19.600.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.551.667đ/tháng
Hoàn 372.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 61-64 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 61-64 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 61-64 Tuổi
5 Chương trình
23.085.000đ 24.300.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.923.750đ/tháng
Hoàn 462.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 65-69 TuổiBHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 65-69 Tuổi
 • Select
 • Essential
 • Classic
 • Gold
 • Diamond
BHSK Cao Cấp Bảo Việt InterCare 65-69 Tuổi
5 Chương trình
27.170.000đ 28.600.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 2.264.167đ/tháng
Hoàn 543.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ

BẢO HIỂM SỨC KHỎE CAO CẤP - NÊN MUA HAY KHÔNG?

Khi xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là những nhu cầu ngày càng đổi mới và đa dạng hơn của con người, trong đó việc mua và sở hữu các gói bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình để phòng bất trắc đến bất ngờ là việc luôn được ưu tiên. Vậy giữa nhiều những loại bảo hiểm với những quyền lợi khác nhau, có nên chọn lựa bảo hiểm sức khỏe cao cấp hay không? Cùng Adayroi điểm qua những lợi ích khi sở hữu loại thẻ bảo hiểm này nhé.

Những lợi ích thiết thực khi sở hữu thẻ bảo hiểm loại cao cấp:

- Tất cả khách hàng khi mua gói bảo hiểm này đều được hưởng những dịch vụ chăm sóc, hướng dẫn khám chữa bệnh chất lượng, cao cấp, theo tiêu chuẩn của Quốc tế

- Có rất nhiều những tiện ích và quyền lợi khác biệt mà những gói bảo hiểm loại thường không được sở hữu.

- Hạn mức chi trả và phạm vi về quyền lợi cũng được nâng cao - mở rộng tối đa

- Các chi phí về y tế sẽ được chi trả 100%, bệnh hiểm nghèo và bệnh ung thư đòi hỏi viện phí cao đều được hỗ trợ rất tốt.

- Về mặt độ tuổi được áp dụng cũng được mở rộng hơn đối với trẻ em và người lớn tuổi ( từ 15 - 75 tuổi)

- Các thủ tục về bồi thường, chi trả viện phí, chi phí về y tế được tiến hành nhanh chóng, minh bạch và công bằng

- Được bảo hiểm cho tất cả bệnh tật và các tai nạn khac nhau.

Với những quyền lợi và tiện ích hoàn toàn khác biệt, những chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện và cao cấp nên nằm trong danh sách chọn lựa của bạn khi mua bảo hiểm, nhất là khi có nguồn thu nhập ổn định và cao để có thể cho bản thân cơ hội được chăm sóc tốt hơn khi xả ra những vấn đề về sức khỏe. Giờ đây, bạn có thể truy cập nhanh đến Adayroi - chuyên trang thương mại điện tử của Vingroup để tham khảo và đăng ký mua bảo hiểm sức khỏe với nhiều dạng khác nhau tùy theo nhu cầu của mình.
Tại Adayroi còn có những bảo hiểm khác như bảo hiểm du lịch, bảo hiểm thai sản, hay bảo hiểm nhà và chung cư cho bạn thêm nhiều sự lựa chọn và đảm bảo cho những nhu cầu về cuộc sống. Nhanh chóng truy cập để tận hưởng nhiều ưu đãi tuyệt vời tại Adayroi bạn nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín