text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Bảo hiểm sức khỏe VBI-VBI Care - Bạc - Quyền lợi chínhBảo hiểm sức khỏe VBI-VBI Care - Bạc - Quyền lợi chính
Bảo hiểm sức khỏe VBI-VBI Care - Bạc - Quyền lợi chính
716.000đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Hoàn 316.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo hiểm sức khỏe Vietinbank - Trợ cấp nằm viện do tai nạnBảo hiểm sức khỏe Vietinbank - Trợ cấp nằm viện do tai nạn
Bảo hiểm sức khỏe Vietinbank - Trợ cấp nằm viện do tai nạn
30.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 19-30 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 19-30 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 19-30 Tuổi
716.000đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Kèm Bố/MẹBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
1.514.000đ
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 10-18 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 10-18 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 10-18 Tuổi
1.429.800đ
Hoàn 29.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 300.000VNDThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 300.000VND
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 300.000VND
5.000.000đ 5.300.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 416.667đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 500.000VNDThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 500.000VND
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 500.000VND
9.400.000đ 9.900.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 783.333đ/tháng
Hoàn 188.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 31-40 Tuổi - Nội trúBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 31-40 Tuổi - Nội trú
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 31-40 Tuổi - Nội trú
780.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 19-30 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 19-30 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 19-30 Tuổi
1.370.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 51-60 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 51-60 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 51-60 Tuổi
1.609.200đ
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Kèm Bố/MẹBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
850.400đ
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 61-65 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 61-65 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 61-65 Tuổi
908.000đ
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 40-44 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 40-44 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 40-44 Tuổi
3.031.600đ 3.789.500đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 252.633đ/tháng
Hoàn 61.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.113637 - VBI care 4-6 Tuổi - Quyền lợi: Nội trú + Ngoại trú(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.113637 - VBI care 4-6 Tuổi - Quyền lợi: Nội trú + Ngoại trú
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.113637 - VBI care 4-6 Tuổi - Quyền lợi: Nội trú + Ngoại trú
3.981.900đ
Trả góp 0%
Chỉ 331.825đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 41-50 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 41-50 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 41-50 Tuổi
812.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Độc LậpBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Độc Lập
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Độc Lập
1.105.600đ
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Kèm Bố/MẹBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
1.164.000đ
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Độc LậpBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Độc Lập
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Độc Lập
1.513.200đ
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 41-50 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 41-50 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 41-50 Tuổi
1.549.400đ
Hoàn 31.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 61-65 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 61-65 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 61-65 Tuổi
1.728.800đ
Hoàn 35.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Độc LậpBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Độc Lập
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Độc Lập
1.968.200đ
Hoàn 39.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.101520 - 020118037620(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.101520 - 020118037620
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.101520 - 020118037620
2.328.000đ
Hoàn 47.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare RQ-HGE-00004176-01-01 (Tái tục) Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare RQ-HGE-00004176-01-01
(Tái tục) Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare RQ-HGE-00004176-01-01
4.910.100đ
Trả góp 0%
Chỉ 409.175đ/tháng
Hoàn 98.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) 3334/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU(Tái tục) 3334/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU
(Tái tục) 3334/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU
6.172.200đ 6.858.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 514.350đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) 3335/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU(Tái tục) 3335/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU
(Tái tục) 3335/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU
6.172.200đ 6.858.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 514.350đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
30.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.525.000đ/tháng
Hoàn 606.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt - Tai nạn cá nhânBảo hiểm sức khỏe Bảo Việt - Tai nạn cá nhân
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt - Tai nạn cá nhân
90.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 10-18 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 10-18 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 10-18 Tuổi
748.000đ
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.104544 - 020118038199(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.104544 - 020118038199
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.104544 - 020118038199
780.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 7-9 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 7-9 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 7-9 Tuổi
780.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 51-60 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 51-60 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 51-60 Tuổi
844.000đ
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 6 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 6 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 6 Tuổi
850.400đ
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.104560 - 020118038200(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.104560 - 020118038200
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.104560 - 020118038200
1.105.500đ
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 31-40 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 31-40 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 31-40 Tuổi
1.489.600đ
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.103246 - 020118038007(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.103246 - 020118038007
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.103246 - 020118038007
1.513.200đ
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 18-24 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 18-24 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 18-24 Tuổi
1.540.200đ 1.925.300đ -20%
Hoàn 31.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 25-29 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 25-29 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 25-29 Tuổi
1.685.800đ 2.107.300đ -20%
Hoàn 34.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 6-17 Tuổi Mua Kèm Bố/MẹBảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 6-17 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 6-17 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
1.685.800đ 2.107.300đ -20%
Hoàn 34.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 2-5 Tuổi Mua Kèm Bố/MẹBảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 2-5 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 2-5 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
1.916.700đ 2.395.900đ -20%
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 30-34 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 30-34 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 30-34 Tuổi
1.964.600đ 2.455.700đ -20%
Hoàn 39.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA BẢO HIỂM SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN TRÊN ADAYROI.COM

Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe ngày càng gia tăng của khách hàng, Adayroi.com hiện đang liên kết với các công ty bảo hiểm uy tín như Bảo Việt, VBI, PTI, Liberty… triển khai bán trực tuyến các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm thai sản và các loại bảo hiểm uy tín khác. Các chương trình bảo hiểm trên Adayroi.com có quyền lợi thiết thực, đa dạng, bao gồm: Bảo hiểm Nội trú (nằm viện, phẫu thuật) / Bảo hiểm Ngoại trú / Bảo hiểm Thai sản / Bảo hiểm Nha khoa... với mức phí tham gia chỉ từ 800.000đ/năm.

Khi tìm hiểu về sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hay bảo hiểm thai sản, khách hàng thường cảm thấy phức tạp và khó quyết định lựa chọn sản phẩm nào. Thấu hiểu nỗi băn khoăn của khách hàng, Adayroi đã xây dựng trang so sánh trực tiếp các gói bảo hiểm dựa trên nhu cầu riêng của khách hàng và đặc điểm từng sản phẩm bảo hiểm. Từ đó, khách hàng có thể chủ động lựa chọn mua bảo hiểm sức khỏe phù hợp để đăng ký trực tuyến và nhận bộ hợp đồng bảo hiểm ngay tại địa chỉ đăng ký. Tóm tắt ưu điểm nổi bật của mỗi sản phẩm như sau:

-              Bảo hiểm VBI Care: Trẻ từ 01 tuổi không cần tham gia cùng bố mẹ, chi phí tham gia thấp

-              Bảo hiểm Bảo Việt An Gia: Quyền lợi tốt và mạng lưới bảo lãnh rộng khắp

-              Bảo hiểm PTI Phúc An Sinh: Quyền lợi nội trú có hạn mức cao và Mở rộng phạm vi nội trú khu vực Đông Nam Á và Châu Á

-              Bảo hiểm Liberty MediCare: Không giới hạn số lần khám bệnh và Chi phí nằm viện được chi trả tối đa hạn mức bảo hiểm

Không chỉ giúp khách hàng yên tâm về quyền lợi khi tham gia các gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp, Adayroi.com cũng liên tục triển khai các chương trình ưu đãi, tri ân khách hàng như: Giftcode giảm giá, Tặng điểm VinID, Giảm phí khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng liên kết... Bạn hãy tìm hiểu ngay hôm nay và tham gia gói bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho mình và người thân nhé!

Bên cạnh bảo hiểm, bạn cũng nên tham khảo các gói thăm khám sức khỏe linh hoạt hoặc sàng lọc bệnh ung thư chuyên sâu ở các bệnh viện uy tín trên cả nước nhằm chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình toàn diện hơn nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín