text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Bảo hiểm sức khỏe VBI-VBI Care - Bạc - Quyền lợi chínhBảo hiểm sức khỏe VBI-VBI Care - Bạc - Quyền lợi chính
Bảo hiểm sức khỏe VBI-VBI Care - Bạc - Quyền lợi chính
716.000đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Bảo ViệtBảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Bảo Việt
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Bảo Việt
5 Chương trình
16.100đ 17.500đ -8%
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Hoàn 316.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo hiểm sức khỏe Vietinbank - Trợ cấp nằm viện do tai nạnBảo hiểm sức khỏe Vietinbank - Trợ cấp nằm viện do tai nạn
Bảo hiểm sức khỏe Vietinbank - Trợ cấp nằm viện do tai nạn
30.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc Trách Nhiệm Dân Sự Xe Máy BICBảo Hiểm Bắt Buộc Trách Nhiệm Dân Sự Xe Máy BIC
Bảo Hiểm Bắt Buộc Trách Nhiệm Dân Sự Xe Máy BIC
66.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 19-30 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 19-30 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 19-30 Tuổi
716.000đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Kèm Bố/MẹBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
1.514.000đ
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 10-18 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 10-18 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 10-18 Tuổi
1.429.800đ
Hoàn 29.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 300.000VNDThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 300.000VND
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 300.000VND
5.000.000đ 5.300.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 416.667đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 500.000VNDThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 500.000VND
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - Giảm 500.000VND
9.400.000đ 9.900.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 783.333đ/tháng
Hoàn 188.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i20 1.2LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i20 1.2L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô Hyundai i20 1.2L
3.912.500đ
Trả góp 0%
Chỉ 326.042đ/tháng
Hoàn 78.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu Liberty - Chương Trình ExecutiveBảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu Liberty - Chương Trình Executive
Bảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu Liberty - Chương Trình Executive
340.200đ 378.000đ -10%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 31-40 Tuổi - Nội trúBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 31-40 Tuổi - Nội trú
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 31-40 Tuổi - Nội trú
780.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 19-30 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 19-30 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 19-30 Tuổi
1.370.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh DoanhBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh Doanh
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô PTI – Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh Doanh
480.700đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 51-60 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 51-60 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 51-60 Tuổi
1.609.200đ
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Nhà Và Chung Cư BIC - Giá Trị Nhà 750 Triệu, Tài Sản 100 TriệuBảo Hiểm Nhà Và Chung Cư BIC - Giá Trị Nhà 750 Triệu, Tài Sản 100 Triệu
Bảo Hiểm Nhà Và Chung Cư BIC - Giá Trị Nhà 750 Triệu, Tài Sản 100 Triệu
583.000đ 662.500đ -12%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Kèm Bố/MẹBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
850.400đ
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 61-65 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 61-65 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 61-65 Tuổi
908.000đ
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 40-44 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 40-44 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare 40-44 Tuổi
3.031.600đ 3.789.500đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 252.633đ/tháng
Hoàn 61.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.113637 - VBI care 4-6 Tuổi - Quyền lợi: Nội trú + Ngoại trú(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.113637 - VBI care 4-6 Tuổi - Quyền lợi: Nội trú + Ngoại trú
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.113637 - VBI care 4-6 Tuổi - Quyền lợi: Nội trú + Ngoại trú
3.981.900đ
Trả góp 0%
Chỉ 331.825đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Trễ Chuyến Bay PTI - Đường Bay VàngBảo Hiểm Trễ Chuyến Bay PTI - Đường Bay Vàng
  • Đường bay Bạc
  • Đường bay Vàng
  • Đường bay Kim cương
Bảo Hiểm Trễ Chuyến Bay PTI - Đường Bay Vàng
3 Chương trình
80.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Du Lịch Đông Nam Á Liberty - Chương Trình ClassicBảo Hiểm Du Lịch Đông Nam Á Liberty - Chương Trình Classic
Bảo Hiểm Du Lịch Đông Nam Á Liberty - Chương Trình Classic
94.500đ 105.000đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Du Lịch Asean Bảo Việt - Chương Trình BạcBảo Hiểm Du Lịch Asean Bảo Việt - Chương Trình Bạc
Bảo Hiểm Du Lịch Asean Bảo Việt - Chương Trình Bạc
101.200đ 110.000đ -8%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Du Lịch Châu Á TBD Liberty - Chương Trình ClassicBảo Hiểm Du Lịch Châu Á TBD Liberty - Chương Trình Classic
Bảo Hiểm Du Lịch Châu Á TBD Liberty - Chương Trình Classic
189.000đ 210.000đ -10%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 26-33 TuổiBảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 26-33 Tuổi
Bảo Hiểm Ung Thư VBI Hope Cho Nam 26-33 Tuổi
8 Tuổi
279.800đ 318.000đ -12%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Trợ Cấp Nằm Viện TomatoBảo Hiểm Trợ Cấp Nằm Viện Tomato
Bảo Hiểm Trợ Cấp Nằm Viện Tomato
325.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Căn Hộ Vinhomes 90m2-Dưới 140m2 (Cháy, Nổ & Các Rủi Ro Đặc Biệt)Bảo Hiểm Căn Hộ Vinhomes 90m2-Dưới 140m2 (Cháy, Nổ & Các Rủi Ro Đặc Biệt)
Bảo Hiểm Căn Hộ Vinhomes 90m2-Dưới 140m2 (Cháy, Nổ & Các Rủi Ro Đặc Biệt)
440.000đ 630.000đ -30%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh DoanhBảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh Doanh
Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô VNI - Xe Dưới 6 Chỗ Không Kinh Doanh
480.700đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 41-50 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 41-50 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 41-50 Tuổi
812.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Độc LậpBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Độc Lập
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 4-6 Tuổi Mua Độc Lập
1.105.600đ
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Kèm Bố/MẹBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Kèm Bố/Mẹ
1.164.000đ
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Độc LậpBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Độc Lập
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care 1-3 Tuổi Mua Độc Lập
1.513.200đ
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 41-50 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 41-50 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 41-50 Tuổi
1.549.400đ
Hoàn 31.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 61-65 TuổiBảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 61-65 Tuổi
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia 61-65 Tuổi
1.728.800đ
Hoàn 35.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Độc LậpBảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Độc Lập
Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care Dưới 1 Tuổi Mua Độc Lập
1.968.200đ
Hoàn 39.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.101520 - 020118037620(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.101520 - 020118037620
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.101520 - 020118037620
2.328.000đ
Hoàn 47.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Nhà Và Chung Cư BIC - Giá Trị Nhà 5 Tỷ, Tài Sản 100 TriệuBảo Hiểm Nhà Và Chung Cư BIC - Giá Trị Nhà 5 Tỷ, Tài Sản 100 Triệu
Bảo Hiểm Nhà Và Chung Cư BIC - Giá Trị Nhà 5 Tỷ, Tài Sản 100 Triệu
3.388.000đ 3.850.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 282.333đ/tháng
Hoàn 68.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
BH Nhà/Chung Cư Bảo Việt - Giá Trị Nhà 4 Tỷ, Tài Sản 300 TriệuBH Nhà/Chung Cư Bảo Việt - Giá Trị Nhà 4 Tỷ, Tài Sản 300 Triệu
BH Nhà/Chung Cư Bảo Việt - Giá Trị Nhà 4 Tỷ, Tài Sản 300 Triệu
3.904.500đ 4.110.000đ -5%
Hoàn 78.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare RQ-HGE-00004176-01-01 (Tái tục) Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare RQ-HGE-00004176-01-01
(Tái tục) Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty MediCare RQ-HGE-00004176-01-01
4.910.100đ
Trả góp 0%
Chỉ 409.175đ/tháng
Hoàn 98.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) 3334/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU(Tái tục) 3334/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU
(Tái tục) 3334/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU
6.172.200đ 6.858.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 514.350đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
(Tái tục) 3335/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU(Tái tục) 3335/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU
(Tái tục) 3335/BVP Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Vàng - Nội trú + Ngoại trú + Tai nạn 500 TRIỆU + Sinh mạng 500 TRIỆU
6.172.200đ 6.858.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 514.350đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 500 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 500 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô 500 Triệu - Bảo Hiểm Hàng Không (VNI)
6.200.300đ 8.267.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 516.688đ/tháng
Hoàn 124.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Thai Sản VBI Hạng Vàng 19-30 TuổiBảo Hiểm Thai Sản VBI Hạng Vàng 19-30 Tuổi
Bảo Hiểm Thai Sản VBI Hạng Vàng 19-30 Tuổi
6.355.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 529.583đ/tháng
Hoàn 127.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Thai Sản VBI Hạng Vàng 31-40 TuổiBảo Hiểm Thai Sản VBI Hạng Vàng 31-40 Tuổi
Bảo Hiểm Thai Sản VBI Hạng Vàng 31-40 Tuổi
6.612.500đ
Trả góp 0%
Chỉ 551.042đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
30.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.525.000đ/tháng
Hoàn 606.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 18-22 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 18-22 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 18-22 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
40.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 250,000đ

Mua ngay bảo hiểm hôm nay để bảo vệ cho tương lai ngày mai

Không có bất cứ ai trong chúng ta có thể lường trước được các tai nạn bất ngờ hay bất trắc về mặt sức khỏe, tài chính. Những rủi ro đó có thể ập đến với bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào. Vì vậy lên phương án dự phòng tài chính cho tương lai bằng cách đầu tư mua bảo hiểm phù hợp chính là giải pháp an toàn và tiết kiệm hơn cả.

1. Tại sao cần mua dịch vụ bảo hiểm cho gia đình

Cuộc sống không lường trước điều gì, luôn luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro không thể nào tránh được mà việc quan trọng nhất chính là chuẩn bị đối mặt với chúng. Do đó không thể bỏ qua lợi ích của bảo hiểm khi đây là một hình thức san sẻ gánh nặng tài chính lúc không may bằng việc bỏ ra một khoản tiền tham gia đề phòng cho những bất ngờ ập đến trong tương lai. Với tính chất đền bù khi gặp các rủi ro, người mua sẽ nhận được sự yên tâm, đảm bảo bền vững kinh tế trong những trường hợp gặp phải các vấn đề đáng tiếc như tai nạn, thương tật. Tùy vào tính chất và của từng loại cụ thể mà bạn cân nhắc cho mình hợp đồng phù hợp. Nhờ đó, bạn sẽ có thể giải quyết các vấn đề về tài chính của gia đình khi không may gặp phải bất trắc, rủi ro trong cuộc sống.

Quyền lợi bảo hiểm cao mà chỉ với chi phí phù hợp: Đa dạng các gói bảo hiểm sức khoẻ tha hồ bạn lựa chọn tùy yêu cầu và mục đích người đóng nộp: một năm hay nhiều năm thời hạn đăng ký. Với chi phí không cao, phù hợp với ngân sách nhiều gia đình Việt nên đừng ngần ngại đăng ký cho mình và người thân nhằm thụ hưởng các quyền lợi đa dạng khi không may bị bệnh. Tham khảo gói bảo hiểm sức khỏe nhiều phúc lợi dành cho người cao tuổi để có thêm nhiều lựa chọn.

San sẻ tài chính: Một thực tế là dù cho bạn có chăm sóc, cẩn thận đến đâu thì vẫn không thể tránh khỏi những thời điểm phải vào viện hay những tai nạn không lường trước đối với cả người và tài sản. Những chi phí thăm khám, điều trị hay sửa chữa, bảo hành cũng rất tốn kém, là cả một gánh nặng kinh tế đối với rất nhiều hộ gia đình. Chỉ bằng một khoản trong thu nhập hàng tháng, vấn đề này sẽ được giải quyết phần nhiều nhờ bên bảo hiểm như dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí đảm bảo chữa trị kịp thời, nhanh chóng, hay những khi thiệt hại lớn về xe cộ, nhà cửa đều sẽ được bảo hiểm hỗ trợ.

Dịch vụ chất lượng từ các hãng công ty bảo hiểm uy tín hàng đầu: Tham gia bảo hiểm giúp người được bảo hiểm trải nghiệm chất lượng dịch vụ y tế, sửa chữa đẳng cấp quốc tế nhưng với chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều. Adayroi.com mang đến những gói dịch vụ bảo hiểm cao cấp từ những nhà cung cấp uy tín trên thị trường, cùng với tính năng so sánh giữa các gói với nhau sẽ giúp khách hàng có được dịch vụ phù hợp nhất. 

2. Các gói bảo hiểm cần có cho gia đình

Bên cạnh các hình thức quen thuộc gồm: bảo hiểm sức khỏe, nhà và chung cư thì hiện nay, ngày càng có nhiều loại dịch vụ như sản phẩm đền bù trong các trường hợp tai nạn, được chi trả nằm viện nội trú, bảo hiểm cho ung thư & các bệnh hiểm nghèo, dành cho ô tô, xe máy. Bên cạnh đó, xu hướng chọn dịch vụ an toàn này còn mở rộng thêm các hình thức đảm bảo khi du lịch hay thậm chí là dành cho tình yêu được duy trì và tiến tới hôn nhân. 

Tùy vào từng loại mà hợp đồng có thời hạn cụ thể, từ một cho tới vài chục năm. Trong đó, mức chi phí càng cao thì mức bồi thường càng lớn. Giá bảo hiểm và các quy tắc, quyền lợi và thủ tục của mỗi đơn vị tài chính là khác nhau. Để yên tâm, bạn nên mua của các tổ chức tài chính lớn như bảo hiểm Bảo Việt, Liberty, Viettin, PTI, VNI,...

3. Mua bảo hiểm trực tuyến - xu hướng cho gia đình hiện đại

Trong cuộc sống hiện đại, thủ tục để đăng ký hợp đồng cũng ngày trở nên thuận tiện. Bên cạnh những kênh tư vấn truyền thống, bạn có thể dễ dàng đăng ký online tại Adayroi.com - kênh phân phối trực tuyến của các đơn vị tài chính uy tín hàng đầu nước ta. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức mà còn có cơ hội nhận được những ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Truy cập ngay để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư tài chính hấp dẫn này bạn nhé.

Đến với Adayroi.com - một trong những bách hóa trực tuyến thông minh không chỉ kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng cần thiết mà còn là địa chỉ giúp bạn có thể tìm được những dịch vụ hỗ trợ khám chữa bệnh chất lượng. Bạn có thể mua bảo hiểm thai sản hay bảo hiểm sức khỏe cao cấp cũng các loại bảo hiểm khác với giá ưu đãi nhờ vào sử dụng thẻ VinID hoặc các voucher khuyến mãi trị giá cao.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín