text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Bánh trứng Belgi Tràng An gói 222gBánh trứng Belgi Tràng An gói 222g
Bánh trứng Belgi Tràng An gói 222g
28.600đ 30.900đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh Hello Panda kem sô cô la Meiji gói 21gBánh Hello Panda kem sô cô la Meiji gói 21g
Bánh Hello Panda kem sô cô la Meiji gói 21g
6.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cracker xốp AFC vị lúa mì gói 300gBánh cracker xốp AFC vị lúa mì gói 300g
Bánh cracker xốp AFC vị lúa mì gói 300g
34.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Cheese Cracker Gery GarudaFood hộp 200gBánh quy Cheese Cracker Gery GarudaFood hộp 200g
Bánh quy Cheese Cracker Gery GarudaFood hộp 200g
32.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Say Me Orion vị phô mai cười hộp 55.2gBánh quy Say Me Orion vị phô mai cười hộp 55.2g
Bánh quy Say Me Orion vị phô mai cười hộp 55.2g
11.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Oreo cây 68.5gBánh quy Oreo cây 68.5g
Bánh quy Oreo cây 68.5g
8.300đ 8.500đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh sô cô la hạt điều Choco Chips gói 80gBánh sô cô la hạt điều Choco Chips gói 80g
Bánh sô cô la hạt điều Choco Chips gói 80g
9.000đ 9.500đ -5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Marie Cosy Kinh Đô gói 144gBánh quy Marie Cosy Kinh Đô gói 144g
Bánh quy Marie Cosy Kinh Đô gói 144g
17.400đ 18.900đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy sô cô la kem vani Cream-O gói 93gBánh quy sô cô la kem vani Cream-O gói 93g
Bánh quy sô cô la kem vani Cream-O gói 93g
6.200đ 7.500đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cracker vị rau cải AFC gói 300gBánh cracker vị rau cải AFC gói 300g
Bánh cracker vị rau cải AFC gói 300g
34.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy nho Choco Chips gói 80gBánh quy nho Choco Chips gói 80g
Bánh quy nho Choco Chips gói 80g
9.000đ 9.500đ -5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gấu vị sô cô la Lotte Koala's March hộp 37gBánh gấu vị sô cô la Lotte Koala's March hộp 37g
Bánh gấu vị sô cô la Lotte Koala's March hộp 37g
16.000đ 17.100đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 90gBánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 90g
Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 90g
14.900đ 15.500đ -4%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh trứng kem Tipo sầu riêng Hữu Nghị gói 220gBánh trứng kem Tipo sầu riêng Hữu Nghị gói 220g
Bánh trứng kem Tipo sầu riêng Hữu Nghị gói 220g
35.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh trứng Tipo gói 115gBánh trứng Tipo gói 115g
Bánh trứng Tipo gói 115g
18.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Ritz Cheese cây 118gBánh quy Ritz Cheese cây 118g
Bánh quy Ritz Cheese cây 118g
17.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cracker vị bò bít tết AFC hộp 200gBánh cracker vị bò bít tết AFC hộp 200g
Bánh cracker vị bò bít tết AFC hộp 200g
26.000đ 26.800đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cracker dinh dưỡng AFC vị rau cải hộp 100gBánh cracker dinh dưỡng AFC vị rau cải hộp 100g
Bánh cracker dinh dưỡng AFC vị rau cải hộp 100g
14.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Marine Boy vị rong biển tuyết xanh hộp 32gBánh quy Marine Boy vị rong biển tuyết xanh hộp 32g
Bánh quy Marine Boy vị rong biển tuyết xanh hộp 32g
12.800đ 15.000đ -15%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cracker AFC nhân trà xanh hộp 144gBánh cracker AFC nhân trà xanh hộp 144g
Bánh cracker AFC nhân trà xanh hộp 144g
31.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh Gery vị dừa Crackers GarudaFood hộp 200gBánh Gery vị dừa Crackers GarudaFood hộp 200g
Bánh Gery vị dừa Crackers GarudaFood hộp 200g
33.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gạo vị mặn Richy gói 150gBánh gạo vị mặn Richy gói 150g
Bánh gạo vị mặn Richy gói 150g
25.300đ 26.700đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy trứng muối T.K Food gói 120gBánh quy trứng muối T.K Food gói 120g
Bánh quy trứng muối T.K Food gói 120g
58.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy kem vani Oreo gói 264.6gBánh quy kem vani Oreo gói 264.6g
Bánh quy kem vani Oreo gói 264.6g
34.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Oreo kem vani hộp 205.8gBánh quy Oreo kem vani hộp 205.8g
Bánh quy Oreo kem vani hộp 205.8g
28.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cracker siêu giòn kem phô mai Magic Jack'n Jill gói 108gBánh cracker siêu giòn kem phô mai Magic Jack'n Jill gói 108g
Bánh cracker siêu giòn kem phô mai Magic Jack'n Jill gói 108g
10.100đ 10.500đ -4%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy kem sô cô la Cream-O gói 85gBánh quy kem sô cô la Cream-O gói 85g
Bánh quy kem sô cô la Cream-O gói 85g
5.400đ 6.500đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy sữa Cosy Marie hộp 48gBánh quy sữa Cosy Marie hộp 48g
Bánh quy sữa Cosy Marie hộp 48g
6.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Krinkle vị cà phê đỏ 120gBánh quy Krinkle vị cà phê đỏ 120g
Bánh quy Krinkle vị cà phê đỏ 120g
22.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy mè Cosy hộp 144gBánh quy mè Cosy hộp 144g
Bánh quy mè Cosy hộp 144g
22.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh crackers Ritz gói 100gBánh crackers Ritz gói 100g
Bánh crackers Ritz gói 100g
15.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh que vani Yan Yan cốc 50gBánh que vani Yan Yan cốc 50g
Bánh que vani Yan Yan cốc 50g
19.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cracker dinh dưỡng AFC vị rau hộp 200gBánh cracker dinh dưỡng AFC vị rau hộp 200g
Bánh cracker dinh dưỡng AFC vị rau hộp 200g
26.000đ 26.800đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Minis Leibniz gói 100gBánh quy Minis Leibniz gói 100g
Bánh quy Minis Leibniz gói 100g
36.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy cà phê Roma gói 142gBánh quy cà phê Roma gói 142g
Bánh quy cà phê Roma gói 142g
17.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy kem dâu sữa chua Cream-O gói 85gBánh quy kem dâu sữa chua Cream-O gói 85g
Bánh quy kem dâu sữa chua Cream-O gói 85g
6.100đ 6.500đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh Hello Panda kem sô cô la Meiji gói 35gBánh Hello Panda kem sô cô la Meiji gói 35g
Bánh Hello Panda kem sô cô la Meiji gói 35g
9.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy sữa Merry hộp 336gBánh quy sữa Merry hộp 336g
Bánh quy sữa Merry hộp 336g
36.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy CW trà Earl Grey nhân vị bưởi hộp 266gBánh quy CW trà Earl Grey nhân vị bưởi hộp 266g
Bánh quy CW trà Earl Grey nhân vị bưởi hộp 266g
42.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 1.000đ
Bánh trứng Tipo Hữu Nghị hộp 250gBánh trứng Tipo Hữu Nghị hộp 250g
Bánh trứng Tipo Hữu Nghị hộp 250g
50.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Marie Cosy Kinh Đô gói 450gBánh quy Marie Cosy Kinh Đô gói 450g
Bánh quy Marie Cosy Kinh Đô gói 450g
40.500đ 45.400đ -11%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy kem sô cô la Cream-O gói 54gBánh quy kem sô cô la Cream-O gói 54g
Bánh quy kem sô cô la Cream-O gói 54g
4.100đ 4.500đ -9%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cà phê Mayora hộp 180gBánh cà phê Mayora hộp 180g
Bánh cà phê Mayora hộp 180g
27.100đ 27.500đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Toek CW sô cô la hộp 301gBánh quy Toek CW sô cô la hộp 301g
Bánh quy Toek CW sô cô la hộp 301g
42.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 1.000đ

Khám phá thế giới bánh quy siêu phong phú, siêu hấp dẫn tại Adayroi

Nhắc đến các món bánh kẹo ăn vặt, ăn chơi, bánh quy vẫn luôn có một chỗ đứng nhất định trong vương quốc đồ ngọt hàng trăm năm qua. Chúng ta có thể thưởng thức những chiếc bánh giòn rụm, béo, ngọt ngào, thơm ngon vào bất cứ lúc nào trong ngày. Không những vậy, đây cũng là một loại thức ăn dinh dưỡng cung cấp chất béo, chất bột đường cho cơ thể. Món ăn này có thể thưởng thức kèm với trà, cà phê sẽ càng làm tăng hương vị.

Bánh bơ truyền thống

Với nhiều người, bánh bơ cổ điển quen thuộc vẫn có sức hấp dẫn khó có thể thay thế. Hương vị thơm ngậy của bơ sữa hòa cùng bột mì hảo hạng, cùng độ giòn ngon do được nướng chín vàng đúng điệu sẽ khiến bạn ăn mãi không ngừng.

Bánh sôcôla

“Đại diện” tiêu biểu của dòng bánh này chính là những chiếc bánh Oreo nổi tiếng. Khi được thêm sôcôla vào trong nguyên liệu chế biến, bánh sẽ có thêm hương vị đắng, ngọt đặc trưng và khác biệt. Ngoài ra, bánh chocochip cũng là một gợi ý tuyệt hảo cho bữa ăn vặt của bạn.

Các loại bánh khác

Càng ngày các nhà sản xuất bánh ngọt càng sáng tạo ra nhiều hương vị mới hấp dẫn. Bên cạnh các vị thường gặp như vị dừa, vị dâu, trà xanh, bạn cũng có thể tìm được các loại bánh có thêm nho khô, hạnh nhân, hạt điều, mứt, kem tan chảy ở bên trong nhân bánh. Với các nhu cầu đặc biệt hơn còn có bánh cho người ăn kiêng hay bánh quy cao cấp rất thích hợp để đem biếu tặng đa dạng, phong phú. Mua bánh quy trên Adayroi.com, các tín đồ hảo ngọt nhất định sẽ “ngập chìm” trong hàng trăm loại bánh, tha hồ lựa chọn theo sở thích của mình.
Đừng chần chừ mà hãy cho vào giỏ hàng online của mình những túi bánh, hộp bánh siêu ngon miệng. Giá bánh quy cũng như các loại đồ ngọt, thực phẩm khác được bán trên Adayroi.com đều rất phải chăng, hợp lý. Bạn cũng đừng bỏ lỡ các chương trình ưu đãi hay chương trình tích điểm thẻ thành viên để mua sắm tiết kiệm hơn nữa nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín