text.skipToContent

Bánh Mềm

Tìm thấy 211 sản phẩm
Hộp quà Tết Orion - An Hộp quà Tết Orion - An
Hộp quà Tết Orion - An
162.900đ 185.600đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Choco-Pie Orion hộp 396g Bánh Choco-Pie Orion hộp 396g
Bánh Choco-Pie Orion hộp 396g
48.700đ 57.700đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 160g Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 160g
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 160g
230.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh LongPie Matcha hộp 288g Bánh LongPie Matcha hộp 288g
Bánh LongPie Matcha hộp 288g
45.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Rồng Vàng hộp 220g Bánh đậu xanh Rồng Vàng hộp 220g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng hộp 220g
20.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 230g Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 230g
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 230g
29.100đ 33.900đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 470g Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 470g
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 470g
112.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 190g Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 190g
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 190g
19.700đ 21.300đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 470g Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 470g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 470g
49.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 250g Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 250g
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 250g
39.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Xuân Thanh gói 150g Bánh đậu xanh Xuân Thanh gói 150g
Bánh đậu xanh Xuân Thanh gói 150g
30.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 400g Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 400g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 400g
41.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hương Nguyên hộp 250g Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hương Nguyên hộp 250g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hương Nguyên hộp 250g
32.600đ 41.100đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300g Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300g
39.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300g Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300g
36.900đ 39.100đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh nướng Xuân Thanh hộp 150g Bánh đậu xanh nướng Xuân Thanh hộp 150g
Bánh đậu xanh nướng Xuân Thanh hộp 150g
32.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 340g Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 340g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 340g
35.500đ 35.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Gia Bảo hộp 690g Bánh đậu xanh Gia Bảo hộp 690g
Bánh đậu xanh Gia Bảo hộp 690g
153.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh dừa Xuân Thanh hộp 200g Bánh dừa Xuân Thanh hộp 200g
Bánh dừa Xuân Thanh hộp 200g
44.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh sữa sô cô la Ba Vì hộp 170g Bánh sữa sô cô la Ba Vì hộp 170g
Bánh sữa sô cô la Ba Vì hộp 170g
27.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chè lam Bảo Minh gói 200g Chè lam Bảo Minh gói 200g
Chè lam Bảo Minh gói 200g
23.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Gia Bảo hộp 820g Bánh đậu xanh Gia Bảo hộp 820g
Bánh đậu xanh Gia Bảo hộp 820g
156.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 400g Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 400g
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 400g
116.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Gia Bảo chữ Phúc hộp 525g Bánh đậu xanh Gia Bảo chữ Phúc hộp 525g
Bánh đậu xanh Gia Bảo chữ Phúc hộp 525g
107.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Gia Bảo Phúc Lộc Thọ hộp 500g Bánh đậu xanh Gia Bảo Phúc Lộc Thọ hộp 500g
Bánh đậu xanh Gia Bảo Phúc Lộc Thọ hộp 500g
104.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh hoa dừa Yến Hoàng Hộp 150g Bánh hoa dừa Yến Hoàng Hộp 150g
Bánh hoa dừa Yến Hoàng Hộp 150g
26.100đ 29.200đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh lưỡi mèo Xuân Thanh hộp 200g Bánh lưỡi mèo Xuân Thanh hộp 200g
Bánh lưỡi mèo Xuân Thanh hộp 200g
38.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Hương Sen Hộp 210g Bánh đậu xanh Hương Sen Hộp 210g
Bánh đậu xanh Hương Sen Hộp 210g
26.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Hương Sen hộp 210g Bánh đậu xanh Hương Sen hộp 210g
Bánh đậu xanh Hương Sen hộp 210g
25.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh sữa nhạt Con Bò Vàng Ba Vì hộp 170g Bánh sữa nhạt Con Bò Vàng Ba Vì hộp 170g
Bánh sữa nhạt Con Bò Vàng Ba Vì hộp 170g
35.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mini snack kem Hazelnut Vicenzi gói 125g Bánh mini snack kem Hazelnut Vicenzi gói 125g
Bánh mini snack kem Hazelnut Vicenzi gói 125g
47.300đ 48.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mochi nhân tổng hợp Yuki & Love hộp 900g Bánh mochi nhân tổng hợp Yuki & Love hộp 900g
Bánh mochi nhân tổng hợp Yuki & Love hộp 900g
205.700đ 236.700đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mini snack vani Vicenzi gói 125g Bánh mini snack vani Vicenzi gói 125g
Bánh mini snack vani Vicenzi gói 125g
47.300đ 48.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Bocconcini kem sô cô la Vicenzi gói 125g Bánh Bocconcini kem sô cô la Vicenzi gói 125g
Bánh Bocconcini kem sô cô la Vicenzi gói 125g
53.100đ 54.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mochi trà xanh Royal Family gói 120g Bánh mochi trà xanh Royal Family gói 120g
Bánh mochi trà xanh Royal Family gói 120g
35.900đ 37.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Dentelle Sô cô la đen Gavottes hộp 90g Bánh Dentelle Sô cô la đen Gavottes hộp 90g
Bánh Dentelle Sô cô la đen Gavottes hộp 90g
74.600đ 79.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mochi dâu tây Royal Family gói 120g Bánh mochi dâu tây Royal Family gói 120g
Bánh mochi dâu tây Royal Family gói 120g
38.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Dentelle sô cô la đen vị dâu Gavottes hộp 90g Bánh Dentelle sô cô la đen vị dâu Gavottes hộp 90g
Bánh Dentelle sô cô la đen vị dâu Gavottes hộp 90g
74.600đ 79.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Crêpe Dentelle L’auth Gavottes hộp 125g Bánh Crêpe Dentelle L’auth Gavottes hộp 125g
Bánh Crêpe Dentelle L’auth Gavottes hộp 125g
86.700đ 92.300đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh xốp sô cô la đắng Quadratini gói 125g Bánh xốp sô cô la đắng Quadratini gói 125g
Bánh xốp sô cô la đắng Quadratini gói 125g
72.300đ 77.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Berlingots cacao hạt dẻ Gavottes hộp 90g Bánh Berlingots cacao hạt dẻ Gavottes hộp 90g
Bánh Berlingots cacao hạt dẻ Gavottes hộp 90g
74.600đ 79.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mochi đậu đỏ Royal Family gói 120g Bánh mochi đậu đỏ Royal Family gói 120g
Bánh mochi đậu đỏ Royal Family gói 120g
38.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Mongswell nhân kem hộp 384g Bánh Mongswell nhân kem hộp 384g
Bánh Mongswell nhân kem hộp 384g
110.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh gạo ngọt chocolate CW hộp 301g Bánh gạo ngọt chocolate CW hộp 301g
Bánh gạo ngọt chocolate CW hộp 301g
110.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Custard hộp 138g Bánh Custard hộp 138g
Bánh Custard hộp 138g
56.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mochi tổng hợp Royal Family gói 250g Bánh mochi tổng hợp Royal Family gói 250g
Bánh mochi tổng hợp Royal Family gói 250g
70.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mochi Qidea thập cẩm Royal Family hộp 450g Bánh mochi Qidea thập cẩm Royal Family hộp 450g
Bánh mochi Qidea thập cẩm Royal Family hộp 450g
101.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh pía Thiên Sa số 9 Phúc An hộp 370g Bánh pía Thiên Sa số 9 Phúc An hộp 370g
Bánh pía Thiên Sa số 9 Phúc An hộp 370g
58.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bao chỉ nhân trà xanh Yuki & Love hộp 210g Bánh bao chỉ nhân trà xanh Yuki & Love hộp 210g
Bánh bao chỉ nhân trà xanh Yuki & Love hộp 210g
55.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy nhân mứt việt quất Ever Delicious hộp 120g Bánh quy nhân mứt việt quất Ever Delicious hộp 120g
Bánh quy nhân mứt việt quất Ever Delicious hộp 120g
21.100đ 24.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bao chỉ nhân đậu đỏ Yuki & Love hộp 210g Bánh bao chỉ nhân đậu đỏ Yuki & Love hộp 210g
Bánh bao chỉ nhân đậu đỏ Yuki & Love hộp 210g
44.500đ 47.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Choco-Pie Orion hộp 66g Bánh Choco-Pie Orion hộp 66g
Bánh Choco-Pie Orion hộp 66g
10.900đ 11.600đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Bocconcini kem sữa Vicenzi gói 125g Bánh Bocconcini kem sữa Vicenzi gói 125g
Bánh Bocconcini kem sữa Vicenzi gói 125g
53.100đ 54.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Mochi mè đen với cơm dừa Royal Family hộp 152g Bánh Mochi mè đen với cơm dừa Royal Family hộp 152g
Bánh Mochi mè đen với cơm dừa Royal Family hộp 152g
34.500đ 36.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bao chỉ nhân đậu phộng Yuki & Love hộp 210g Bánh bao chỉ nhân đậu phộng Yuki & Love hộp 210g
Bánh bao chỉ nhân đậu phộng Yuki & Love hộp 210g
44.500đ 47.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Mochi khoai môn với cơm dừa Royal Family hộp 152g Bánh Mochi khoai môn với cơm dừa Royal Family hộp 152g
Bánh Mochi khoai môn với cơm dừa Royal Family hộp 152g
34.500đ 36.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh kem xốp sữa Hữu Nghị gói 345g Bánh kem xốp sữa Hữu Nghị gói 345g
Bánh kem xốp sữa Hữu Nghị gói 345g
20.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bông lan bơ nho Sponge gói 30g Bánh bông lan bơ nho Sponge gói 30g
Bánh bông lan bơ nho Sponge gói 30g
4.000đ 4.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh kem xốp hương cam Hải Hà gói 145g Bánh kem xốp hương cam Hải Hà gói 145g
Bánh kem xốp hương cam Hải Hà gói 145g
10.900đ 11.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh trà xanh Hello Panda hộp 50g Bánh trà xanh Hello Panda hộp 50g
Bánh trà xanh Hello Panda hộp 50g
16.000đ 16.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy