text.skipToContent

Bánh Mềm

Tìm thấy 184 sản phẩm
Bánh xốp Wafer Cubes gói 200gBánh xốp Wafer Cubes gói 200g
Bánh xốp Wafer Cubes gói 200g
29.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mochi nhân tổng hợp Yuki & Love hộp 900gBánh mochi nhân tổng hợp Yuki & Love hộp 900g
Bánh mochi nhân tổng hợp Yuki & Love hộp 900g
205.700đ 236.700đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy nhân mứt dứa Ever Delicious hộp 120gBánh quy nhân mứt dứa Ever Delicious hộp 120g
Bánh quy nhân mứt dứa Ever Delicious hộp 120g
21.100đ 24.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bông lan cuốn kem vị lá dứa Solite hộp 360gBánh bông lan cuốn kem vị lá dứa Solite hộp 360g
Bánh bông lan cuốn kem vị lá dứa Solite hộp 360g
47.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy nhân mứt dâu Ever Delicious gói 120gBánh quy nhân mứt dâu Ever Delicious gói 120g
Bánh quy nhân mứt dâu Ever Delicious gói 120g
22.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bông lan sô cô la Le Ster gói 250gBánh bông lan sô cô la Le Ster gói 250g
Bánh bông lan sô cô la Le Ster gói 250g
70.900đ 91.200đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Cupcake sô cô la trắng nhân phô mai Toppy One hộp 420gBánh Cupcake sô cô la trắng nhân phô mai Toppy One hộp 420g
Bánh Cupcake sô cô la trắng nhân phô mai Toppy One hộp 420g
74.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh pía số 7 Phúc An túi 280gBánh pía số 7 Phúc An túi 280g
Bánh pía số 7 Phúc An túi 280g
38.900đ 42.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bao chỉ nhân khoai môn Yuki & Love hộp 210gBánh bao chỉ nhân khoai môn Yuki & Love hộp 210g
Bánh bao chỉ nhân khoai môn Yuki & Love hộp 210g
55.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Mochi đậu đỏ kem Royal Family hộp 180gBánh Mochi đậu đỏ kem Royal Family hộp 180g
Bánh Mochi đậu đỏ kem Royal Family hộp 180g
46.000đ 47.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bông lan kem hương cốm Quasure Light hộp 140gBánh bông lan kem hương cốm Quasure Light hộp 140g
Bánh bông lan kem hương cốm Quasure Light hộp 140g
27.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bông lan kem phô mai Kinh Đô Solite 216g (Hộp 12 gói)Bánh bông lan kem phô mai Kinh Đô Solite 216g (Hộp 12 gói)
Bánh bông lan kem phô mai Kinh Đô Solite 216g (Hộp 12 gói)
39.500đ 46.500đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy nhân sô cô la Ever gói 100gBánh quy nhân sô cô la Ever gói 100g
Bánh quy nhân sô cô la Ever gói 100g
20.900đ 22.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh lá dứa Orienko Bibica hộp 396gBánh lá dứa Orienko Bibica hộp 396g
Bánh lá dứa Orienko Bibica hộp 396g
49.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 400gBánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 400g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 400g
41.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh sô cô la KitKat Nestlé gói 38gBánh sô cô la KitKat Nestlé gói 38g
Bánh sô cô la KitKat Nestlé gói 38g
37.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh phủ sô cô la trắng nhân kem dâu Toppy One Topcake hộp 210gBánh phủ sô cô la trắng nhân kem dâu Toppy One Topcake hộp 210g
Bánh phủ sô cô la trắng nhân kem dâu Toppy One Topcake hộp 210g
37.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh xốp kem dừa Imperial hộp 100gBánh xốp kem dừa Imperial hộp 100g
Bánh xốp kem dừa Imperial hộp 100g
20.200đ 21.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh sô cô la kem marshmallow Phaner Pie Phạm Nguyên hộp 336gBánh sô cô la kem marshmallow Phaner Pie Phạm Nguyên hộp 336g
Bánh sô cô la kem marshmallow Phaner Pie Phạm Nguyên hộp 336g
37.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 340gBánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 340g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 340g
35.500đ 35.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh cốm Bảo Minh gói 100gBánh cốm Bảo Minh gói 100g
Bánh cốm Bảo Minh gói 100g
7.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Custas kem sữa Orion hộp 138gBánh Custas kem sữa Orion hộp 138g
Bánh Custas kem sữa Orion hộp 138g
32.700đ 40.700đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bông lan kem hương cốm Hura hộp 180gBánh bông lan kem hương cốm Hura hộp 180g
Bánh bông lan kem hương cốm Hura hộp 180g
22.000đ 24.900đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Bocconcini kem sữa Vicenzi gói 125gBánh Bocconcini kem sữa Vicenzi gói 125g
Bánh Bocconcini kem sữa Vicenzi gói 125g
50.900đ 54.200đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bông lan hương sữa dâu Hura Deli hộp 168gBánh bông lan hương sữa dâu Hura Deli hộp 168g
Bánh bông lan hương sữa dâu Hura Deli hộp 168g
19.400đ 24.200đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh kem phủ sô cô la Long Pie Luxury Hải Hà gói 450gBánh kem phủ sô cô la Long Pie Luxury Hải Hà gói 450g
Bánh kem phủ sô cô la Long Pie Luxury Hải Hà gói 450g
39.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh xốp kem hương Tiramisu Imperial hộp 100gBánh xốp kem hương Tiramisu Imperial hộp 100g
Bánh xốp kem hương Tiramisu Imperial hộp 100g
20.200đ 21.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Mochi khoai môn với cơm dừa Royal Family hộp 152gBánh Mochi khoai môn với cơm dừa Royal Family hộp 152g
Bánh Mochi khoai môn với cơm dừa Royal Family hộp 152g
34.500đ 36.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mini snack kem Hazelnut Vicenzi gói 125gBánh mini snack kem Hazelnut Vicenzi gói 125g
Bánh mini snack kem Hazelnut Vicenzi gói 125g
45.300đ 48.300đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bông lan vị bơ sữa Solite khay 360gBánh bông lan vị bơ sữa Solite khay 360g
Bánh bông lan vị bơ sữa Solite khay 360g
47.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Custas kem sữa Orion hộp 276gBánh Custas kem sữa Orion hộp 276g
Bánh Custas kem sữa Orion hộp 276g
63.200đ 64.600đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh pía sầu riêng Công Lập Thành gói 450gBánh pía sầu riêng Công Lập Thành gói 450g
Bánh pía sầu riêng Công Lập Thành gói 450g
52.000đ 54.900đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Custas kem trứng Orion hộp 141gBánh Custas kem trứng Orion hộp 141g
Bánh Custas kem trứng Orion hộp 141g
32.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh flan Ánh Hồng lốc 10 hộp x 32gBánh flan Ánh Hồng lốc 10 hộp x 32g
Bánh flan Ánh Hồng lốc 10 hộp x 32g
39.900đ 41.300đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh kem xốp sữa Hữu Nghị gói 345gBánh kem xốp sữa Hữu Nghị gói 345g
Bánh kem xốp sữa Hữu Nghị gói 345g
20.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh pía chay môn - sầu riêng Tân Huê Viên gói 400gBánh pía chay môn - sầu riêng Tân Huê Viên gói 400g
Bánh pía chay môn - sầu riêng Tân Huê Viên gói 400g
59.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mochi xoài Royal Family hộp 132gBánh mochi xoài Royal Family hộp 132g
Bánh mochi xoài Royal Family hộp 132g
34.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bông lan Le Ster gói 250gBánh bông lan Le Ster gói 250g
Bánh bông lan Le Ster gói 250g
70.900đ 91.200đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hương Nguyên hộp 250gBánh đậu xanh Rồng Vàng Hương Nguyên hộp 250g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hương Nguyên hộp 250g
31.200đ 41.100đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh ăn kiêng không đường, nhiều chất xơ Gullón gói 170gBánh ăn kiêng không đường, nhiều chất xơ Gullón gói 170g
Bánh ăn kiêng không đường, nhiều chất xơ Gullón gói 170g
56.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bông nhài vị cà phê Bảo Minh gói 180gBánh bông nhài vị cà phê Bảo Minh gói 180g
Bánh bông nhài vị cà phê Bảo Minh gói 180g
22.400đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Crêpe Dentelle L’auth Gavottes hộp 125gBánh Crêpe Dentelle L’auth Gavottes hộp 125g
Bánh Crêpe Dentelle L’auth Gavottes hộp 125g
92.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh lá dứa Orienko Bibica hộp 264gBánh lá dứa Orienko Bibica hộp 264g
Bánh lá dứa Orienko Bibica hộp 264g
33.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy nhân mứt việt quất Ever Delicious hộp 120gBánh quy nhân mứt việt quất Ever Delicious hộp 120g
Bánh quy nhân mứt việt quất Ever Delicious hộp 120g
21.100đ 24.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Premio sô cô la dừa và kiwi hộp 90gBánh Premio sô cô la dừa và kiwi hộp 90g
Bánh Premio sô cô la dừa và kiwi hộp 90g
43.000đ 45.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh sừng bò nhân sô cô la Misura gói 290gBánh sừng bò nhân sô cô la Misura gói 290g
Bánh sừng bò nhân sô cô la Misura gói 290g
102.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh nhân dâu Top'n Top hộp 210gBánh nhân dâu Top'n Top hộp 210g
Bánh nhân dâu Top'n Top hộp 210g
37.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh dừa Xuân Thanh hộp 200gBánh dừa Xuân Thanh hộp 200g
Bánh dừa Xuân Thanh hộp 200g
44.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy nhân kem việt quất Mum's Bake hộp 180gBánh quy nhân kem việt quất Mum's Bake hộp 180g
Bánh quy nhân kem việt quất Mum's Bake hộp 180g
38.900đ 39.100đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mứt dâu Ever Delicious hộp 120gBánh mứt dâu Ever Delicious hộp 120g
Bánh mứt dâu Ever Delicious hộp 120g
21.100đ 24.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh cupcake phủ sô cô la trắng nhân kem dâu Toppy One hộp 420gBánh cupcake phủ sô cô la trắng nhân kem dâu Toppy One hộp 420g
Bánh cupcake phủ sô cô la trắng nhân kem dâu Toppy One hộp 420g
74.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh kem xốp hương khoai môn Kexo Hữu Nghị gói 145gBánh kem xốp hương khoai môn Kexo Hữu Nghị gói 145g
Bánh kem xốp hương khoai môn Kexo Hữu Nghị gói 145g
8.000đ 10.700đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh khảo sữa đặc biệt Bảo Minh gói 150gBánh khảo sữa đặc biệt Bảo Minh gói 150g
Bánh khảo sữa đặc biệt Bảo Minh gói 150g
15.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mochi trà xanh Royal Family gói 120gBánh mochi trà xanh Royal Family gói 120g
Bánh mochi trà xanh Royal Family gói 120g
34.800đ 37.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh kem Marshmallow phủ sô cô la LongPie Luxury Hải Hà hộp 324gBánh kem Marshmallow phủ sô cô la LongPie Luxury Hải Hà hộp 324g
Bánh kem Marshmallow phủ sô cô la LongPie Luxury Hải Hà hộp 324g
45.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh mini snack vani Vicenzi gói 125gBánh mini snack vani Vicenzi gói 125g
Bánh mini snack vani Vicenzi gói 125g
45.300đ 48.300đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Choco-Pie Orion hộp 660gBánh Choco-Pie Orion hộp 660g
Bánh Choco-Pie Orion hộp 660g
80.300đ 81.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chè lam Bảo Minh gói 200gChè lam Bảo Minh gói 200g
Chè lam Bảo Minh gói 200g
23.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh kem xốp hương cam Hải Hà gói 145gBánh kem xốp hương cam Hải Hà gói 145g
Bánh kem xốp hương cam Hải Hà gói 145g
10.900đ 11.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bông lan Layer Cake Apollo hộp 360gBánh bông lan Layer Cake Apollo hộp 360g
Bánh bông lan Layer Cake Apollo hộp 360g
62.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy