text.skipToContent

Bánh Mềm

Tìm thấy 221 sản phẩm
Bánh Choco-Pie Orion hộp 396g Bánh Choco-Pie Orion hộp 396g
Bánh Choco-Pie Orion hộp 396g
52.400đ 57.700đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bông lan cuốn kem vị lá dứa Solite hộp 360g Bánh bông lan cuốn kem vị lá dứa Solite hộp 360g
Bánh bông lan cuốn kem vị lá dứa Solite hộp 360g
43.500đ 47.900đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Pía Mix chay số 10 Phúc An gói 300g (4 đậu xanh, 2 khoai môn) Bánh Pía Mix chay số 10 Phúc An gói 300g (4 đậu xanh, 2 khoai môn)
Bánh Pía Mix chay số 10 Phúc An gói 300g (4 đậu xanh, 2 khoai môn)
45.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Pía Mix số 14 Phúc An gói 300g Bánh Pía Mix số 14 Phúc An gói 300g
Bánh Pía Mix số 14 Phúc An gói 300g
52.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Pía Mix số 15 Phúc An gói 300g Bánh Pía Mix số 15 Phúc An gói 300g
Bánh Pía Mix số 15 Phúc An gói 300g
51.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Pía Mix chay số 11 Phúc An gói 300g (4 bánh đậu xanh, 2 bánh đậu đỏ) Bánh Pía Mix chay số 11 Phúc An gói 300g (4 bánh đậu xanh, 2 bánh đậu đỏ)
Bánh Pía Mix chay số 11 Phúc An gói 300g (4 bánh đậu xanh, 2 bánh đậu đỏ)
45.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bông lan vị bơ sữa Solite khay 360g Bánh bông lan vị bơ sữa Solite khay 360g
Bánh bông lan vị bơ sữa Solite khay 360g
43.500đ 47.900đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu xanh Hương Sen hộp 210g Bánh đậu xanh Hương Sen hộp 210g
Bánh đậu xanh Hương Sen hộp 210g
25.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu xanh đồng tiền lớn Rồng Vàng Hoàng Gia 250g Bánh đậu xanh đồng tiền lớn Rồng Vàng Hoàng Gia 250g
Bánh đậu xanh đồng tiền lớn Rồng Vàng Hoàng Gia 250g
72.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Topcake Mix Hộp 410g Bánh Topcake Mix Hộp 410g
Bánh Topcake Mix Hộp 410g
103.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Topcake Mix hoa xuân hộp 410g Bánh Topcake Mix hoa xuân hộp 410g
Bánh Topcake Mix hoa xuân hộp 410g
103.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Custard hộp 138g Bánh Custard hộp 138g
Bánh Custard hộp 138g
56.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Dentelle sô cô la đen vị dâu Gavottes hộp 90g Bánh Dentelle sô cô la đen vị dâu Gavottes hộp 90g
Bánh Dentelle sô cô la đen vị dâu Gavottes hộp 90g
74.600đ 79.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh mochi dâu tây Royal Family gói 120g Bánh mochi dâu tây Royal Family gói 120g
Bánh mochi dâu tây Royal Family gói 120g
38.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh mini snack vani Vicenzi gói 125g Bánh mini snack vani Vicenzi gói 125g
Bánh mini snack vani Vicenzi gói 125g
47.300đ 48.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh mini snack kem Hazelnut Vicenzi gói 125g Bánh mini snack kem Hazelnut Vicenzi gói 125g
Bánh mini snack kem Hazelnut Vicenzi gói 125g
47.300đ 48.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh mochi nhân tổng hợp Yuki & Love hộp 900g Bánh mochi nhân tổng hợp Yuki & Love hộp 900g
Bánh mochi nhân tổng hợp Yuki & Love hộp 900g
210.400đ 236.700đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh mochi trà xanh Royal Family gói 120g Bánh mochi trà xanh Royal Family gói 120g
Bánh mochi trà xanh Royal Family gói 120g
35.900đ 37.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Bocconcini kem sô cô la Vicenzi gói 125g Bánh Bocconcini kem sô cô la Vicenzi gói 125g
Bánh Bocconcini kem sô cô la Vicenzi gói 125g
53.100đ 54.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Berlingots cacao hạt dẻ Gavottes hộp 90g Bánh Berlingots cacao hạt dẻ Gavottes hộp 90g
Bánh Berlingots cacao hạt dẻ Gavottes hộp 90g
74.600đ 79.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Crêpe Dentelle L’auth Gavottes hộp 125g Bánh Crêpe Dentelle L’auth Gavottes hộp 125g
Bánh Crêpe Dentelle L’auth Gavottes hộp 125g
86.700đ 92.300đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Dentelle Sô cô la đen Gavottes hộp 90g Bánh Dentelle Sô cô la đen Gavottes hộp 90g
Bánh Dentelle Sô cô la đen Gavottes hộp 90g
74.600đ 79.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp sô cô la đắng Quadratini gói 125g Bánh xốp sô cô la đắng Quadratini gói 125g
Bánh xốp sô cô la đắng Quadratini gói 125g
72.300đ 77.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh mochi đậu đỏ Royal Family gói 120g Bánh mochi đậu đỏ Royal Family gói 120g
Bánh mochi đậu đỏ Royal Family gói 120g
38.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Mongswell nhân kem hộp 384g Bánh Mongswell nhân kem hộp 384g
Bánh Mongswell nhân kem hộp 384g
110.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh gạo ngọt chocolate CW hộp 301g Bánh gạo ngọt chocolate CW hộp 301g
Bánh gạo ngọt chocolate CW hộp 301g
110.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh mochi tổng hợp Royal Family gói 250g Bánh mochi tổng hợp Royal Family gói 250g
Bánh mochi tổng hợp Royal Family gói 250g
70.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Bon Phạm Nguyên vị vani - choco hộp 468g Bánh Bon Phạm Nguyên vị vani - choco hộp 468g
Bánh Bon Phạm Nguyên vị vani - choco hộp 468g
81.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 160g Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 160g
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 160g
230.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Melly Phạm Nguyên hộp Tết 336g Bánh Melly Phạm Nguyên hộp Tết 336g
Bánh Melly Phạm Nguyên hộp Tết 336g
59.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Custard hỗn hợp Topcake hộp 396g (18 gói x 22g) Bánh Custard hỗn hợp Topcake hộp 396g (18 gói x 22g)
Bánh Custard hỗn hợp Topcake hộp 396g (18 gói x 22g)
57.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Cupcake hỗn hợp Topcake hộp 540g (18 gói x 30g) Bánh Cupcake hỗn hợp Topcake hộp 540g (18 gói x 30g)
Bánh Cupcake hỗn hợp Topcake hộp 540g (18 gói x 30g)
75.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Joyce Phạm Nguyên hộp Tết 408g Bánh Joyce Phạm Nguyên hộp Tết 408g
Bánh Joyce Phạm Nguyên hộp Tết 408g
86.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bông lan sữa Coathalem 500g Bánh bông lan sữa Coathalem 500g
Bánh bông lan sữa Coathalem 500g
125.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bông lan nho Le Ster gói 250g Bánh bông lan nho Le Ster gói 250g
Bánh bông lan nho Le Ster gói 250g
90.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh pía chay Phúc An Túi 250g Bánh pía chay Phúc An Túi 250g
Bánh pía chay Phúc An Túi 250g
29.300đ 39.000đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia vị trái cây hộp 210g (26 hộp nhỏ x 8,08g) Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia vị trái cây hộp 210g (26 hộp nhỏ x 8,08g)
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia vị trái cây hộp 210g (26 hộp nhỏ x 8,08g)
33.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu trà xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 170g (9 hộp nhỏ x 18,9g) Bánh đậu trà xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 170g (9 hộp nhỏ x 18,9g)
Bánh đậu trà xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 170g (9 hộp nhỏ x 18,9g)
42.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu xanh sầu riêng Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 170g Bánh đậu xanh sầu riêng Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 170g
Bánh đậu xanh sầu riêng Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 170g
42.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 300g (20 hộp nhỏ x 15g) Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 300g (20 hộp nhỏ x 15g)
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 300g (20 hộp nhỏ x 15g)
33.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh pía Thiên Sa số 9 Phúc An hộp 370g Bánh pía Thiên Sa số 9 Phúc An hộp 370g
Bánh pía Thiên Sa số 9 Phúc An hộp 370g
58.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy nhân mứt việt quất Ever Delicious hộp 120g Bánh quy nhân mứt việt quất Ever Delicious hộp 120g
Bánh quy nhân mứt việt quất Ever Delicious hộp 120g
21.100đ 24.000đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Bocconcini kem sữa Vicenzi gói 125g Bánh Bocconcini kem sữa Vicenzi gói 125g
Bánh Bocconcini kem sữa Vicenzi gói 125g
53.100đ 54.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Choco-Pie Orion hộp 66g Bánh Choco-Pie Orion hộp 66g
Bánh Choco-Pie Orion hộp 66g
10.900đ 11.600đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bao chỉ nhân đậu đỏ Yuki & Love hộp 210g Bánh bao chỉ nhân đậu đỏ Yuki & Love hộp 210g
Bánh bao chỉ nhân đậu đỏ Yuki & Love hộp 210g
45.500đ 47.400đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Mochi mè đen với cơm dừa Royal Family hộp 152g Bánh Mochi mè đen với cơm dừa Royal Family hộp 152g
Bánh Mochi mè đen với cơm dừa Royal Family hộp 152g
34.500đ 36.800đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bao chỉ nhân đậu phộng Yuki & Love hộp 210g Bánh bao chỉ nhân đậu phộng Yuki & Love hộp 210g
Bánh bao chỉ nhân đậu phộng Yuki & Love hộp 210g
45.500đ 47.400đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Mochi khoai môn với cơm dừa Royal Family hộp 152g Bánh Mochi khoai môn với cơm dừa Royal Family hộp 152g
Bánh Mochi khoai môn với cơm dừa Royal Family hộp 152g
34.500đ 36.800đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Choco P&N vị dâu hộp 264g (12 cái) Bánh Choco P&N vị dâu hộp 264g (12 cái)
Bánh Choco P&N vị dâu hộp 264g (12 cái)
30.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu trà xanh Vua ban Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 675g Bánh đậu trà xanh Vua ban Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 675g
Bánh đậu trà xanh Vua ban Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 675g
216.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bao chỉ nhân trà xanh Yuki & Love hộp 210g Bánh bao chỉ nhân trà xanh Yuki & Love hộp 210g
Bánh bao chỉ nhân trà xanh Yuki & Love hộp 210g
50.100đ 55.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu xanh ông Thần Tài Rồng Vàng Hoàng Gia 375g Bánh đậu xanh ông Thần Tài Rồng Vàng Hoàng Gia 375g
Bánh đậu xanh ông Thần Tài Rồng Vàng Hoàng Gia 375g
314.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh trứng sữa mềm Belgi vị cốm dừa Tràng An hộp 336g Bánh trứng sữa mềm Belgi vị cốm dừa Tràng An hộp 336g
Bánh trứng sữa mềm Belgi vị cốm dừa Tràng An hộp 336g
43.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bông lan tròn Solite dâu Kinh Đô hộp 360g Bánh bông lan tròn Solite dâu Kinh Đô hộp 360g
Bánh bông lan tròn Solite dâu Kinh Đô hộp 360g
44.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh pía Thiên Sa số 2 gói 350g Bánh pía Thiên Sa số 2 gói 350g
Bánh pía Thiên Sa số 2 gói 350g
55.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp Wafer Cubes gói 200g Bánh xốp Wafer Cubes gói 200g
Bánh xốp Wafer Cubes gói 200g
30.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 190g Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 190g
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 190g
19.700đ 21.300đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh kem xốp hương cam Hải Hà gói 145g Bánh kem xốp hương cam Hải Hà gói 145g
Bánh kem xốp hương cam Hải Hà gói 145g
10.900đ 11.400đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh trà xanh Hello Panda hộp 50g Bánh trà xanh Hello Panda hộp 50g
Bánh trà xanh Hello Panda hộp 50g
16.000đ 16.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Custas kem trứng Orion hộp 141g Bánh Custas kem trứng Orion hộp 141g
Bánh Custas kem trứng Orion hộp 141g
32.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy