text.skipToContent

Bánh / Kẹo hộp thiếc

Tìm thấy 37 sản phẩm
Bánh trứng Richy hộp thiếc 300gBánh trứng Richy hộp thiếc 300g
Bánh trứng Richy hộp thiếc 300g
142.900đ 145.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy Verich hộp 400gBánh quy Verich hộp 400g
Bánh quy Verich hộp 400g
93.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hỗn hợp Goody Bibica hộp 908gBánh quy hỗn hợp Goody Bibica hộp 908g
Bánh quy hỗn hợp Goody Bibica hộp 908g
207.000đ 216.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Richy hộp 400gBánh quy bơ Richy hộp 400g
Bánh quy bơ Richy hộp 400g
123.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hỗn hợp Danisa hộp 200gBánh quy hỗn hợp Danisa hộp 200g
Bánh quy hỗn hợp Danisa hộp 200g
52.700đ 57.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600gBánh chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
Bánh chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
106.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Imperial hộp 500gBánh quy bơ Imperial hộp 500g
Bánh quy bơ Imperial hộp 500g
135.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Ligo hộp thiếc 454gBánh quy bơ Ligo hộp thiếc 454g
Bánh quy bơ Ligo hộp thiếc 454g
112.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Gouté mè giòn tan Orion hộp 432gBánh Gouté mè giòn tan Orion hộp 432g
Bánh Gouté mè giòn tan Orion hộp 432g
150.500đ 154.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy Richy Plus hộp 500gBánh quy Richy Plus hộp 500g
Bánh quy Richy Plus hộp 500g
188.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy kẹp kem Cosy Kinh Đô hộp 390gBánh quy kẹp kem Cosy Kinh Đô hộp 390g
Bánh quy kẹp kem Cosy Kinh Đô hộp 390g
60.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy kem Oreo hộp thiếc 352,8gBánh quy kem Oreo hộp thiếc 352,8g
Bánh quy kem Oreo hộp thiếc 352,8g
128.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la M&M's hộp xanh 200gKẹo sô cô la M&M's hộp xanh 200g
Kẹo sô cô la M&M's hộp xanh 200g
128.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo trái cây hỗn hợp C&H hộp 200gKẹo trái cây hỗn hợp C&H hộp 200g
Kẹo trái cây hỗn hợp C&H hộp 200g
52.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hạt dẻ Silang hộp 468gBánh quy hạt dẻ Silang hộp 468g
Bánh quy hạt dẻ Silang hộp 468g
149.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo dark sô cô la Riesen Storck hộp 450gKẹo dark sô cô la Riesen Storck hộp 450g
Kẹo dark sô cô la Riesen Storck hộp 450g
222.000đ 227.700đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh cookies Gold Daisy Hữu Nghị hộp 300gBánh cookies Gold Daisy Hữu Nghị hộp 300g
Bánh cookies Gold Daisy Hữu Nghị hộp 300g
88.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Cosy bơ sữa thập cẩm Kinh Đô hộp 700gBánh Cosy bơ sữa thập cẩm Kinh Đô hộp 700g
Bánh Cosy bơ sữa thập cẩm Kinh Đô hộp 700g
149.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600gBánh Chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
Bánh Chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
106.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy sô cô la Cosy Kinh Đô hộp 500gBánh quy sô cô la Cosy Kinh Đô hộp 500g
Bánh quy sô cô la Cosy Kinh Đô hộp 500g
133.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh ống điếu vị sô cô la Pirouette Pepperidge Farm hộp 382gBánh ống điếu vị sô cô la Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
Bánh ống điếu vị sô cô la Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
102.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Butter Cookies Dollya Hải Hà hộp 430gBánh Butter Cookies Dollya Hải Hà hộp 430g
Bánh Butter Cookies Dollya Hải Hà hộp 430g
123.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hỗn hợp Ritaz hộp 600gBánh quy hỗn hợp Ritaz hộp 600g
Bánh quy hỗn hợp Ritaz hộp 600g
114.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh ống điếu vị sô cô la hạt dẻ Pirouette Pepperidge Farm hộp 382gBánh ống điếu vị sô cô la hạt dẻ Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
Bánh ống điếu vị sô cô la hạt dẻ Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
102.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hỗn hợp Ritaz hộp 600gBánh quy hỗn hợp Ritaz hộp 600g
Bánh quy hỗn hợp Ritaz hộp 600g
114.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hạnh nhân mè Silang hộp 765gBánh quy hạnh nhân mè Silang hộp 765g
Bánh quy hạnh nhân mè Silang hộp 765g
249.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy Chocolate Biscuit Assortment Lambertz hộp 400gBánh quy Chocolate Biscuit Assortment Lambertz hộp 400g
Bánh quy Chocolate Biscuit Assortment Lambertz hộp 400g
316.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo trái cây C&H hộp 200gKẹo trái cây C&H hộp 200g
Kẹo trái cây C&H hộp 200g
50.600đ 52.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 726gBánh quy bơ Pháp LU hộp 726g
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 726g
211.200đ 226.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 300gBánh quy bơ Pháp LU hộp 300g
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 300g
96.700đ 114.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Blue Garuda Food hộp 454gBánh quy bơ Blue Garuda Food hộp 454g
Bánh quy bơ Blue Garuda Food hộp 454g
131.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Danisa hộp 681gBánh quy bơ Danisa hộp 681g
Bánh quy bơ Danisa hộp 681g
202.800đ 206.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Classic Cars Jacobsen hộp 454gBánh quy bơ Classic Cars Jacobsen hộp 454g
Bánh quy bơ Classic Cars Jacobsen hộp 454g
162.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la M&M's hộp đỏ 202,5gKẹo sô cô la M&M's hộp đỏ 202,5g
Kẹo sô cô la M&M's hộp đỏ 202,5g
176.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bơ thập cẩm sô cô la Cosy Kinh Đô hộp 400gBánh bơ thập cẩm sô cô la Cosy Kinh Đô hộp 400g
Bánh bơ thập cẩm sô cô la Cosy Kinh Đô hộp 400g
113.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo caramen Damla cacao sữa Eclairs hộp 600gKẹo caramen Damla cacao sữa Eclairs hộp 600g
Kẹo caramen Damla cacao sữa Eclairs hộp 600g
187.000đ 191.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy Tortitas Arcor hộp 415gBánh quy Tortitas Arcor hộp 415g
Bánh quy Tortitas Arcor hộp 415g
165.300đ 187.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy