text.skipToContent

Bánh / Kẹo hộp thiếc

Tìm thấy 77 sản phẩm
Bánh quy La Trinitaine Balade​ hộp 600g Bánh quy La Trinitaine Balade​ hộp 600g
Bánh quy La Trinitaine Balade​ hộp 600g
360.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy La Trinitaine Paris hộp 600g Bánh quy La Trinitaine Paris hộp 600g
Bánh quy La Trinitaine Paris hộp 600g
360.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy La Trinitaine Châteaux​ hộp 600g Bánh quy La Trinitaine Châteaux​ hộp 600g
Bánh quy La Trinitaine Châteaux​ hộp 600g
360.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy bơ Danisa hộp 681g Bánh quy bơ Danisa hộp 681g
Bánh quy bơ Danisa hộp 681g
200.000đ 206.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo Đoàn viên Bibica hộp 420g Combo Đoàn viên Bibica hộp 420g
Combo Đoàn viên Bibica hộp 420g
171.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy thập cẩm Cosy - Phúc Kinh Đô hộp 360g Bánh quy thập cẩm Cosy - Phúc Kinh Đô hộp 360g
Bánh quy thập cẩm Cosy - Phúc Kinh Đô hộp 360g
62.000đ 106.900đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 360g Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 360g
Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 360g
62.000đ 106.900đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 454g Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 454g
Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 454g
108.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy thập cẩm Cosy - Lộc Kinh Đô hộp 260g Bánh quy thập cẩm Cosy - Lộc Kinh Đô hộp 260g
Bánh quy thập cẩm Cosy - Lộc Kinh Đô hộp 260g
52.000đ 88.400đ
-41%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Topcake Mix Hộp 410g Bánh Topcake Mix Hộp 410g
Bánh Topcake Mix Hộp 410g
103.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Topcake Mix hoa xuân hộp 410g Bánh Topcake Mix hoa xuân hộp 410g
Bánh Topcake Mix hoa xuân hộp 410g
103.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo trái cây hỗn hợp C&H hộp 200g Kẹo trái cây hỗn hợp C&H hộp 200g
Kẹo trái cây hỗn hợp C&H hộp 200g
48.900đ 52.100đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh ống điếu vị sô cô la Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g Bánh ống điếu vị sô cô la Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
Bánh ống điếu vị sô cô la Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
100.200đ 102.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh ống điếu vị sô cô la hạt dẻ Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g Bánh ống điếu vị sô cô la hạt dẻ Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
Bánh ống điếu vị sô cô la hạt dẻ Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
100.200đ 102.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy Pepperidge Farm hộp 376g Bánh quy Pepperidge Farm hộp 376g
Bánh quy Pepperidge Farm hộp 376g
209.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy bơ St Michel hộp 270g Bánh quy bơ St Michel hộp 270g
Bánh quy bơ St Michel hộp 270g
116.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy hỗn hợp Henry Lambertz hộp 1000g Bánh quy hỗn hợp Henry Lambertz hộp 1000g
Bánh quy hỗn hợp Henry Lambertz hộp 1000g
408.300đ 602.000đ
-32%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh AFC dinh dưỡng Kinh Đô 800g (4 hộp) Bánh AFC dinh dưỡng Kinh Đô 800g (4 hộp)
Bánh AFC dinh dưỡng Kinh Đô 800g (4 hộp)
103.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy bơ Felice Phạm Nguyên hộp 390g Bánh quy bơ Felice Phạm Nguyên hộp 390g
Bánh quy bơ Felice Phạm Nguyên hộp 390g
111.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 681g Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 681g
Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 681g
162.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy thập cẩm Cosy - Tài Kinh Đô hộp 360g Bánh quy thập cẩm Cosy - Tài Kinh Đô hộp 360g
Bánh quy thập cẩm Cosy - Tài Kinh Đô hộp 360g
62.000đ 106.900đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy hỗn hợp Goody cao cấp Bibica hộp thiếc 681g Bánh quy hỗn hợp Goody cao cấp Bibica hộp thiếc 681g
Bánh quy hỗn hợp Goody cao cấp Bibica hộp thiếc 681g
170.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 300g Bánh quy bơ Pháp LU hộp 300g
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 300g
103.600đ 114.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy hỗn hợp cao cấp Goody Bibica hộp 454g Bánh quy hỗn hợp cao cấp Goody Bibica hộp 454g
Bánh quy hỗn hợp cao cấp Goody Bibica hộp 454g
119.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh yến mạch sô cô la Richy hộp 368g Bánh yến mạch sô cô la Richy hộp 368g
Bánh yến mạch sô cô la Richy hộp 368g
128.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 726g Bánh quy bơ Pháp LU hộp 726g
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 726g
226.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cookies Tipo Hữu Nghị hộp 380g Bánh cookies Tipo Hữu Nghị hộp 380g
Bánh cookies Tipo Hữu Nghị hộp 380g
109.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy bơ Imperial hộp 500g Bánh quy bơ Imperial hộp 500g
Bánh quy bơ Imperial hộp 500g
135.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 350g Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 350g
Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 350g
86.900đ 100.600đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 472g Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 472g
Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 472g
121.000đ 132.600đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy Impression Hải Hà hộp 500g Bánh quy Impression Hải Hà hộp 500g
Bánh quy Impression Hải Hà hộp 500g
136.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh hỗn hợp Monza Tràng An hộp 472g Bánh hỗn hợp Monza Tràng An hộp 472g
Bánh hỗn hợp Monza Tràng An hộp 472g
121.000đ 132.600đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Butter Toffees Arcor hộp 180g Kẹo Butter Toffees Arcor hộp 180g
Kẹo Butter Toffees Arcor hộp 180g
93.200đ 94.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cookies & crackers cao cấp Dragon Hải Hà hộp 430g Bánh cookies & crackers cao cấp Dragon Hải Hà hộp 430g
Bánh cookies & crackers cao cấp Dragon Hải Hà hộp 430g
121.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Cookies hỗn hợp Castana Topcake hộp 445g Bánh Cookies hỗn hợp Castana Topcake hộp 445g
Bánh Cookies hỗn hợp Castana Topcake hộp 445g
103.500đ 109.700đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la Hazelnut Alfredo hộp 160g Kẹo sô cô la Hazelnut Alfredo hộp 160g
Kẹo sô cô la Hazelnut Alfredo hộp 160g
151.800đ 155.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la M&M's hộp xanh 200g Kẹo sô cô la M&M's hộp xanh 200g
Kẹo sô cô la M&M's hộp xanh 200g
128.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g Bánh Chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
Bánh Chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
101.700đ 106.700đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh hỗn hợp Goody Gold Bibica hộp 450g Bánh hỗn hợp Goody Gold Bibica hộp 450g
Bánh hỗn hợp Goody Gold Bibica hộp 450g
188.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh hỗn hợp Happy Bibica hộp 600g Bánh hỗn hợp Happy Bibica hộp 600g
Bánh hỗn hợp Happy Bibica hộp 600g
117.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy bơ Blue Garuda Food hộp 454g Bánh quy bơ Blue Garuda Food hộp 454g
Bánh quy bơ Blue Garuda Food hộp 454g
137.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh trứng Richy hộp thiếc 300g Bánh trứng Richy hộp thiếc 300g
Bánh trứng Richy hộp thiếc 300g
142.900đ 145.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g Bánh chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
Bánh chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
106.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy hạt dẻ Silang hộp 468g Bánh quy hạt dẻ Silang hộp 468g
Bánh quy hạt dẻ Silang hộp 468g
163.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp bánh tết Lộc Xuân Hữu Nghị 400g Hộp bánh tết Lộc Xuân Hữu Nghị 400g
Hộp bánh tết Lộc Xuân Hữu Nghị 400g
122.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bơ sữa Monza Tràng An hộp 350g Bánh bơ sữa Monza Tràng An hộp 350g
Bánh bơ sữa Monza Tràng An hộp 350g
86.900đ 100.600đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy hỗn hợp Warmly Bibica hộp 350g Bánh quy hỗn hợp Warmly Bibica hộp 350g
Bánh quy hỗn hợp Warmly Bibica hộp 350g
113.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Butter Royal British GPR hộp 681g Bánh Butter Royal British GPR hộp 681g
Bánh Butter Royal British GPR hộp 681g
203.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cookies Gold Dream Hữu Nghị hộp 400g Bánh cookies Gold Dream Hữu Nghị hộp 400g
Bánh cookies Gold Dream Hữu Nghị hộp 400g
127.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy Take A Bite Samudra hộp 600g Bánh quy Take A Bite Samudra hộp 600g
Bánh quy Take A Bite Samudra hộp 600g
103.500đ 109.400đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy xông khói Aslanta hộp 430g Bánh quy xông khói Aslanta hộp 430g
Bánh quy xông khói Aslanta hộp 430g
121.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cookies Gorgeous Classical Hữu Nghị hộp 370g Bánh cookies Gorgeous Classical Hữu Nghị hộp 370g
Bánh cookies Gorgeous Classical Hữu Nghị hộp 370g
116.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy kem Oreo hộp thiếc 352,8g Bánh quy kem Oreo hộp thiếc 352,8g
Bánh quy kem Oreo hộp thiếc 352,8g
118.000đ 128.800đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp quà Eliscuit & Shortbread Assortment hộp 168g Hộp quà Eliscuit & Shortbread Assortment hộp 168g
Hộp quà Eliscuit & Shortbread Assortment hộp 168g
136.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la M&M's hộp đỏ 202,5g Kẹo sô cô la M&M's hộp đỏ 202,5g
Kẹo sô cô la M&M's hộp đỏ 202,5g
176.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy kẹp kem Cosy Kinh Đô hộp 390g Bánh quy kẹp kem Cosy Kinh Đô hộp 390g
Bánh quy kẹp kem Cosy Kinh Đô hộp 390g
60.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy bơ Danisa hộp 908g Bánh quy bơ Danisa hộp 908g
Bánh quy bơ Danisa hộp 908g
260.700đ 268.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy Chocolate Biscuit Assortment Lambertz hộp 400g Bánh quy Chocolate Biscuit Assortment Lambertz hộp 400g
Bánh quy Chocolate Biscuit Assortment Lambertz hộp 400g
316.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cookies hỗn hợp Castana Topcake hộp 445g Bánh cookies hỗn hợp Castana Topcake hộp 445g
Bánh cookies hỗn hợp Castana Topcake hộp 445g
103.500đ 109.700đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh dừa cuộn vị sô cô la Premio hộp 400g Bánh dừa cuộn vị sô cô la Premio hộp 400g
Bánh dừa cuộn vị sô cô la Premio hộp 400g
210.400đ 244.600đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy