text.skipToContent

Bánh / Kẹo hộp thiếc

Tìm thấy 73 sản phẩm
Bánh ngọt Italia truyền thống Minivoglie Matilde Vicenzi hộp 500g Bánh ngọt Italia truyền thống Minivoglie Matilde Vicenzi hộp 500g
Bánh ngọt Italia truyền thống Minivoglie Matilde Vicenzi hộp 500g
342.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Gouté mè giòn tan Orion hộp 432g Bánh Gouté mè giòn tan Orion hộp 432g
Bánh Gouté mè giòn tan Orion hộp 432g
139.600đ 158.400đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh ống điếu vị sô cô la Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g Bánh ống điếu vị sô cô la Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
Bánh ống điếu vị sô cô la Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
90.500đ 102.200đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ St Michel hộp 270g Bánh quy bơ St Michel hộp 270g
Bánh quy bơ St Michel hộp 270g
116.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh ống điếu vị sô cô la hạt dẻ Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g Bánh ống điếu vị sô cô la hạt dẻ Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
Bánh ống điếu vị sô cô la hạt dẻ Pirouette Pepperidge Farm hộp 382g
90.600đ 102.200đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hỗn hợp Henry Lambertz hộp 1000g Bánh quy hỗn hợp Henry Lambertz hộp 1000g
Bánh quy hỗn hợp Henry Lambertz hộp 1000g
408.300đ 602.000đ
-32%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy Pepperidge Farm hộp 376g Bánh quy Pepperidge Farm hộp 376g
Bánh quy Pepperidge Farm hộp 376g
198.500đ 225.300đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 726g Bánh quy bơ Pháp LU hộp 726g
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 726g
226.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 300g Bánh quy bơ Pháp LU hộp 300g
Bánh quy bơ Pháp LU hộp 300g
103.600đ 114.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh cracker & cookeis Sorenco Hải Hà hộp 430g Bánh cracker & cookeis Sorenco Hải Hà hộp 430g
Bánh cracker & cookeis Sorenco Hải Hà hộp 430g
130.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh cracker & cookies Sun Rise Hải Hà hộp 400g Bánh cracker & cookies Sun Rise Hải Hà hộp 400g
Bánh cracker & cookies Sun Rise Hải Hà hộp 400g
93.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh cookies & cracker cao cấp Collection Hải Hà hộp 650g Bánh cookies & cracker cao cấp Collection Hải Hà hộp 650g
Bánh cookies & cracker cao cấp Collection Hải Hà hộp 650g
182.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hỗn hợp cao cấp Goody Bibica hộp 454g Bánh quy hỗn hợp cao cấp Goody Bibica hộp 454g
Bánh quy hỗn hợp cao cấp Goody Bibica hộp 454g
119.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hỗn hợp Goody Bibica hộp 908g Bánh quy hỗn hợp Goody Bibica hộp 908g
Bánh quy hỗn hợp Goody Bibica hộp 908g
235.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh cookies & crackers cao cấp Dragon Hải Hà hộp 430g Bánh cookies & crackers cao cấp Dragon Hải Hà hộp 430g
Bánh cookies & crackers cao cấp Dragon Hải Hà hộp 430g
121.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy Verich hộp 400g Bánh quy Verich hộp 400g
Bánh quy Verich hộp 400g
98.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Butter Toffees Arcor hộp 180g Kẹo Butter Toffees Arcor hộp 180g
Kẹo Butter Toffees Arcor hộp 180g
93.200đ 94.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh trứng Richy hộp thiếc 300g Bánh trứng Richy hộp thiếc 300g
Bánh trứng Richy hộp thiếc 300g
142.900đ 145.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bơ sữa Monza Tràng An hộp 350g Bánh bơ sữa Monza Tràng An hộp 350g
Bánh bơ sữa Monza Tràng An hộp 350g
99.400đ 100.600đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy Impression Hải Hà hộp 500g Bánh quy Impression Hải Hà hộp 500g
Bánh quy Impression Hải Hà hộp 500g
136.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh cookies Jestic HaiHa-Kotobuki hộp 450g Bánh cookies Jestic HaiHa-Kotobuki hộp 450g
Bánh cookies Jestic HaiHa-Kotobuki hộp 450g
114.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo trái cây hỗn hợp C&H hộp 200g Kẹo trái cây hỗn hợp C&H hộp 200g
Kẹo trái cây hỗn hợp C&H hộp 200g
48.900đ 52.100đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Hazelnut Alfredo hộp 160g Kẹo sô cô la Hazelnut Alfredo hộp 160g
Kẹo sô cô la Hazelnut Alfredo hộp 160g
151.800đ 155.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 350g Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 350g
Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 350g
96.200đ 100.600đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Imperial hộp 500g Bánh quy bơ Imperial hộp 500g
Bánh quy bơ Imperial hộp 500g
135.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Cookies hỗn hợp Castana Topcake hộp 445g Bánh Cookies hỗn hợp Castana Topcake hộp 445g
Bánh Cookies hỗn hợp Castana Topcake hộp 445g
103.500đ 109.700đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 472g Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 472g
Bánh bơ sữa Belgi Tràng An hộp 472g
132.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Danisa hộp 681g Bánh quy bơ Danisa hộp 681g
Bánh quy bơ Danisa hộp 681g
200.000đ 206.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la M&M's hộp xanh 200g Kẹo sô cô la M&M's hộp xanh 200g
Kẹo sô cô la M&M's hộp xanh 200g
128.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh hỗn hợp Monza Tràng An hộp 472g Bánh hỗn hợp Monza Tràng An hộp 472g
Bánh hỗn hợp Monza Tràng An hộp 472g
132.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy sô cô la Silang hộp 468g Bánh quy sô cô la Silang hộp 468g
Bánh quy sô cô la Silang hộp 468g
163.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g Bánh Chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
Bánh Chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
101.700đ 106.700đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Blue Garuda Food hộp 454g Bánh quy bơ Blue Garuda Food hộp 454g
Bánh quy bơ Blue Garuda Food hộp 454g
137.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy sô cô la Tresor Dore hộp 270g Bánh quy sô cô la Tresor Dore hộp 270g
Bánh quy sô cô la Tresor Dore hộp 270g
166.900đ 168.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh hỗn hợp Goody Gold Bibica hộp 450g Bánh hỗn hợp Goody Gold Bibica hộp 450g
Bánh hỗn hợp Goody Gold Bibica hộp 450g
188.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh hỗn hợp Happy Bibica hộp 600g Bánh hỗn hợp Happy Bibica hộp 600g
Bánh hỗn hợp Happy Bibica hộp 600g
117.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy tiệt trùng hương sô cô la Tresor Dore Bánh quy tiệt trùng hương sô cô la Tresor Dore
Bánh quy tiệt trùng hương sô cô la Tresor Dore
136.200đ 137.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g Bánh chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
Bánh chocochip hỗn hợp Castana Topcake hộp 600g
106.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp bánh tết Lộc Xuân Hữu Nghị 400g Hộp bánh tết Lộc Xuân Hữu Nghị 400g
Hộp bánh tết Lộc Xuân Hữu Nghị 400g
122.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hạt dẻ Silang hộp 468g Bánh quy hạt dẻ Silang hộp 468g
Bánh quy hạt dẻ Silang hộp 468g
163.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh cookies Gold Dream Hữu Nghị hộp 400g Bánh cookies Gold Dream Hữu Nghị hộp 400g
Bánh cookies Gold Dream Hữu Nghị hộp 400g
127.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Ligo hộp thiếc 454g Bánh quy bơ Ligo hộp thiếc 454g
Bánh quy bơ Ligo hộp thiếc 454g
112.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy xông khói Aslanta hộp 430g Bánh quy xông khói Aslanta hộp 430g
Bánh quy xông khói Aslanta hộp 430g
121.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh cookies Gorgeous Classical Hữu Nghị hộp 370g Bánh cookies Gorgeous Classical Hữu Nghị hộp 370g
Bánh cookies Gorgeous Classical Hữu Nghị hộp 370g
116.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hỗn hợp Warmly Bibica hộp 350g Bánh quy hỗn hợp Warmly Bibica hộp 350g
Bánh quy hỗn hợp Warmly Bibica hộp 350g
113.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy kẹp kem Cosy Kinh Đô hộp 390g Bánh quy kẹp kem Cosy Kinh Đô hộp 390g
Bánh quy kẹp kem Cosy Kinh Đô hộp 390g
60.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy sô cô la Cosy Kinh Đô hộp 500g Bánh quy sô cô la Cosy Kinh Đô hộp 500g
Bánh quy sô cô la Cosy Kinh Đô hộp 500g
133.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy Take A Bite Samudra hộp 600g Bánh quy Take A Bite Samudra hộp 600g
Bánh quy Take A Bite Samudra hộp 600g
103.500đ 109.400đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp quà Eliscuit & Shortbread Assortment hộp 168g Hộp quà Eliscuit & Shortbread Assortment hộp 168g
Hộp quà Eliscuit & Shortbread Assortment hộp 168g
136.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la M&M's hộp đỏ 202,5g Kẹo sô cô la M&M's hộp đỏ 202,5g
Kẹo sô cô la M&M's hộp đỏ 202,5g
176.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Butter Royal British GPR hộp 681g Bánh Butter Royal British GPR hộp 681g
Bánh Butter Royal British GPR hộp 681g
203.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy kem Oreo hộp thiếc 352,8g Bánh quy kem Oreo hộp thiếc 352,8g
Bánh quy kem Oreo hộp thiếc 352,8g
108.500đ 128.800đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy bơ Danisa hộp 908g Bánh quy bơ Danisa hộp 908g
Bánh quy bơ Danisa hộp 908g
260.700đ 268.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy hạnh nhân mè Silang hộp 400g Bánh quy hạnh nhân mè Silang hộp 400g
Bánh quy hạnh nhân mè Silang hộp 400g
154.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh dừa cuộn vị sô cô la Premio hộp 400g Bánh dừa cuộn vị sô cô la Premio hộp 400g
Bánh dừa cuộn vị sô cô la Premio hộp 400g
210.400đ 244.600đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh quy Chocolate Biscuit Assortment Lambertz hộp 400g Bánh quy Chocolate Biscuit Assortment Lambertz hộp 400g
Bánh quy Chocolate Biscuit Assortment Lambertz hộp 400g
316.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo trái cây C&H hộp 200g Kẹo trái cây C&H hộp 200g
Kẹo trái cây C&H hộp 200g
50.600đ 52.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh Butter Cookies Dollya Hải Hà hộp 430g Bánh Butter Cookies Dollya Hải Hà hộp 430g
Bánh Butter Cookies Dollya Hải Hà hộp 430g
130.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Choco Cubes Ritter Sport hộp 192g Kẹo sô cô la Choco Cubes Ritter Sport hộp 192g
Kẹo sô cô la Choco Cubes Ritter Sport hộp 192g
164.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la sữa Hazelnut Rossco hộp 180g Kẹo sô cô la sữa Hazelnut Rossco hộp 180g
Kẹo sô cô la sữa Hazelnut Rossco hộp 180g
151.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy