text.skipToContent

Bánh kẹo

Tìm thấy 1.491 sản phẩm
Bánh pía Thiên Sa số 1 gói 400g Bánh pía Thiên Sa số 1 gói 400g
Bánh pía Thiên Sa số 1 gói 400g
60.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
240x240
Bánh pía Thiên Sa số 7 gói 280g
38.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh pía chay Thiên Sa gói 280g Bánh pía chay Thiên Sa gói 280g
Bánh pía chay Thiên Sa gói 280g
29.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh pía Thiên Sa số 2 gói 350g Bánh pía Thiên Sa số 2 gói 350g
Bánh pía Thiên Sa số 2 gói 350g
55.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh gạo Nhật Ichi vị mật ong Kameda gói 180g Bánh gạo Nhật Ichi vị mật ong Kameda gói 180g
Bánh gạo Nhật Ichi vị mật ong Kameda gói 180g
25.200đ 33.800đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh gạo One-One Gold vị Phô mai ngô gói 118g Bánh gạo One-One Gold vị Phô mai ngô gói 118g
Bánh gạo One-One Gold vị Phô mai ngô gói 118g
22.000đ 27.500đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Choco-Pie Orion hộp 396g Bánh Choco-Pie Orion hộp 396g
Bánh Choco-Pie Orion hộp 396g
52.400đ 57.700đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60g Sô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60g
Sô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60g
35.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90g Sô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90g
Sô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90g
32.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g
Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g
30.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58g Sô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58g
Sô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58g
24.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58g Sô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58g
Sô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58g
24.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la 70% cacao Beatitude hộp 100g Sô cô la 70% cacao Beatitude hộp 100g
Sô cô la 70% cacao Beatitude hộp 100g
34.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bông lan cuốn kem vị lá dứa Solite hộp 360g Bánh bông lan cuốn kem vị lá dứa Solite hộp 360g
Bánh bông lan cuốn kem vị lá dứa Solite hộp 360g
43.500đ 47.900đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh gạo vị ngọt dịu One-One gói 230g Bánh gạo vị ngọt dịu One-One gói 230g
Bánh gạo vị ngọt dịu One-One gói 230g
19.100đ 30.000đ
-36%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Pía Mix chay số 10 Phúc An gói 300g (4 đậu xanh, 2 khoai môn) Bánh Pía Mix chay số 10 Phúc An gói 300g (4 đậu xanh, 2 khoai môn)
Bánh Pía Mix chay số 10 Phúc An gói 300g (4 đậu xanh, 2 khoai môn)
45.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Pía Mix số 14 Phúc An gói 300g Bánh Pía Mix số 14 Phúc An gói 300g
Bánh Pía Mix số 14 Phúc An gói 300g
52.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Pía Mix số 15 Phúc An gói 300g Bánh Pía Mix số 15 Phúc An gói 300g
Bánh Pía Mix số 15 Phúc An gói 300g
51.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Pía Mix chay số 11 Phúc An gói 300g (4 bánh đậu xanh, 2 bánh đậu đỏ) Bánh Pía Mix chay số 11 Phúc An gói 300g (4 bánh đậu xanh, 2 bánh đậu đỏ)
Bánh Pía Mix chay số 11 Phúc An gói 300g (4 bánh đậu xanh, 2 bánh đậu đỏ)
45.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bông lan vị bơ sữa Solite khay 360g Bánh bông lan vị bơ sữa Solite khay 360g
Bánh bông lan vị bơ sữa Solite khay 360g
43.500đ 47.900đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Butter Cookies Tipo hộp 180g Bánh Butter Cookies Tipo hộp 180g
Bánh Butter Cookies Tipo hộp 180g
20.500đ 28.500đ
-28%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai 130,2g Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai 130,2g
Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai 130,2g
12.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Valentine's Day hộp 200g Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Valentine's Day hộp 200g
Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Valentine's Day hộp 200g
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Karmello Ba Lan - Would you be my Valentine hộp 200g Sô cô la Karmello Ba Lan - Would you be my Valentine hộp 200g
Sô cô la Karmello Ba Lan - Would you be my Valentine hộp 200g
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Karmello Ba Lan - White Valentine's Day - Thank You hộp 200g Sô cô la Karmello Ba Lan - White Valentine's Day - Thank You hộp 200g
Sô cô la Karmello Ba Lan - White Valentine's Day - Thank You hộp 200g
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Women's Day 8/3 hộp 200g Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Women's Day 8/3 hộp 200g
Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Women's Day 8/3 hộp 200g
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy bơ Danisa hộp 681g Bánh quy bơ Danisa hộp 681g
Bánh quy bơ Danisa hộp 681g
200.000đ 206.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Goute mè giòn tan Orion hộp 648g Bánh Goute mè giòn tan Orion hộp 648g
Bánh Goute mè giòn tan Orion hộp 648g
215.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo điều mè gừng Mỹ Linh hộp 250g Kẹo điều mè gừng Mỹ Linh hộp 250g
Kẹo điều mè gừng Mỹ Linh hộp 250g
80.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 200g Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 200g
Kẹo mềm hương trái cây Fizzler PH hộp 200g
37.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Chew Haihaco hộp giấy 150g Kẹo Chew Haihaco hộp giấy 150g
Kẹo Chew Haihaco hộp giấy 150g
22.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Toffee hộp giấy 250g Kẹo Toffee hộp giấy 250g
Kẹo Toffee hộp giấy 250g
34.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la Tootsie Roll Midgee gói 184g Kẹo sô cô la Tootsie Roll Midgee gói 184g
Kẹo sô cô la Tootsie Roll Midgee gói 184g
44.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo Đoàn viên Bibica hộp 420g Combo Đoàn viên Bibica hộp 420g
Combo Đoàn viên Bibica hộp 420g
171.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy thập cẩm Cosy - Phúc Kinh Đô hộp 360g Bánh quy thập cẩm Cosy - Phúc Kinh Đô hộp 360g
Bánh quy thập cẩm Cosy - Phúc Kinh Đô hộp 360g
62.000đ 106.900đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 360g Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 360g
Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 360g
62.000đ 106.900đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 454g Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 454g
Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 454g
108.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy Gala Haihaco hộp 350g Bánh quy Gala Haihaco hộp 350g
Bánh quy Gala Haihaco hộp 350g
50.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu xanh Hương Sen hộp 210g Bánh đậu xanh Hương Sen hộp 210g
Bánh đậu xanh Hương Sen hộp 210g
25.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mềm Top Jelly hương vị trái cây gói 150g Kẹo mềm Top Jelly hương vị trái cây gói 150g
Kẹo mềm Top Jelly hương vị trái cây gói 150g
21.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch đào sữa chua Petitzel hộp 90g Thạch đào sữa chua Petitzel hộp 90g
Thạch đào sữa chua Petitzel hộp 90g
22.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mềm hương trái cây Cheery Bibica hộp chữ nhật 150g Kẹo mềm hương trái cây Cheery Bibica hộp chữ nhật 150g
Kẹo mềm hương trái cây Cheery Bibica hộp chữ nhật 150g
24.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 260g Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 260g
Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 260g
52.000đ 88.400đ
-41%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy thập cẩm Cosy - Lộc Kinh Đô hộp 260g Bánh quy thập cẩm Cosy - Lộc Kinh Đô hộp 260g
Bánh quy thập cẩm Cosy - Lộc Kinh Đô hộp 260g
52.000đ 88.400đ
-41%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cracker AFC Kinh Đô vị rau 400g (2 hộp) Bánh cracker AFC Kinh Đô vị rau 400g (2 hộp)
Bánh cracker AFC Kinh Đô vị rau 400g (2 hộp)
65.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đậu xanh đồng tiền lớn Rồng Vàng Hoàng Gia 250g Bánh đậu xanh đồng tiền lớn Rồng Vàng Hoàng Gia 250g
Bánh đậu xanh đồng tiền lớn Rồng Vàng Hoàng Gia 250g
72.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh gạo One-One vị bò nướng gói 150g Bánh gạo One-One vị bò nướng gói 150g
Bánh gạo One-One vị bò nướng gói 150g
17.800đ 27.000đ
-34%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh gạo One-One vị tôm nướng gói 150g Bánh gạo One-One vị tôm nướng gói 150g
Bánh gạo One-One vị tôm nướng gói 150g
17.800đ 27.000đ
-34%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo mềm sữa Ahha Bibica hộp 150g Kẹo mềm sữa Ahha Bibica hộp 150g
Kẹo mềm sữa Ahha Bibica hộp 150g
66.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo điều mè gừng Mỹ Linh hộp 430g Kẹo điều mè gừng Mỹ Linh hộp 430g
Kẹo điều mè gừng Mỹ Linh hộp 430g
136.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai gói 46,2g Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai gói 46,2g
Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai gói 46,2g
4.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo gum thổi Lotte Pokemon hương dâu gói 7g Kẹo gum thổi Lotte Pokemon hương dâu gói 7g
Kẹo gum thổi Lotte Pokemon hương dâu gói 7g
5.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Topcake Mix Hộp 410g Bánh Topcake Mix Hộp 410g
Bánh Topcake Mix Hộp 410g
103.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Topcake Mix hoa xuân hộp 410g Bánh Topcake Mix hoa xuân hộp 410g
Bánh Topcake Mix hoa xuân hộp 410g
103.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy La Mere Poulard chocolate cookies hộp 100g Bánh quy La Mere Poulard chocolate cookies hộp 100g
Bánh quy La Mere Poulard chocolate cookies hộp 100g
58.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo thảo mộc Ricola hộp 100g Kẹo thảo mộc Ricola hộp 100g
Kẹo thảo mộc Ricola hộp 100g
64.000đ 64.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo trái cây vị cam C&H hộp 200g Kẹo trái cây vị cam C&H hộp 200g
Kẹo trái cây vị cam C&H hộp 200g
49.900đ 52.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo trái cây C&H hộp 200g Kẹo trái cây C&H hộp 200g
Kẹo trái cây C&H hộp 200g
49.900đ 51.200đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits hộp 50g Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits hộp 50g
Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits hộp 50g
30.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g
Kẹo dẻo vị trái cây Peaches Haribo gói 80g
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy