text.skipToContent

Bánh đa - bánh tráng - phồng tôm

Tìm thấy 21 sản phẩm
Bánh đa nem Thiên Nhiên Xanh loại dày gói 150gBánh đa nem Thiên Nhiên Xanh loại dày gói 150g
Bánh đa nem Thiên Nhiên Xanh loại dày gói 150g
16.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh đa nem Thiên Nhiên Xanh loại dày gói 200gBánh đa nem Thiên Nhiên Xanh loại dày gói 200g
Bánh đa nem Thiên Nhiên Xanh loại dày gói 200g
20.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh đa nem Thiên Nhiên Xanh gói 75g (40 chiếc)Bánh đa nem Thiên Nhiên Xanh gói 75g (40 chiếc)
Bánh đa nem Thiên Nhiên Xanh gói 75g (40 chiếc)
11.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh đa nem Thiên Nhiên Xanh gói 38g (20 chiếc)Bánh đa nem Thiên Nhiên Xanh gói 38g (20 chiếc)
Bánh đa nem Thiên Nhiên Xanh gói 38g (20 chiếc)
6.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh phồng tôm đặc biệt Sa Giang hộp 200gBánh phồng tôm đặc biệt Sa Giang hộp 200g
Bánh phồng tôm đặc biệt Sa Giang hộp 200g
16.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh phồng tôm Sa Giang gói 100gBánh phồng tôm Sa Giang gói 100g
Bánh phồng tôm Sa Giang gói 100g
8.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh phồng đặc sản Sa Giang hộp 200gBánh phồng đặc sản Sa Giang hộp 200g
Bánh phồng đặc sản Sa Giang hộp 200g
16.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200gBánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g
Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g
8.900đ 9.500đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh tráng ớt Việt San gói 280gBánh tráng ớt Việt San gói 280g
Bánh tráng ớt Việt San gói 280g
15.600đ 16.000đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh phồng cua Bích Chi hộp 200gBánh phồng cua Bích Chi hộp 200g
Bánh phồng cua Bích Chi hộp 200g
8.900đ 9.500đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh đa nấm Ideal Foods gói 300gBánh đa nấm Ideal Foods gói 300g
Bánh đa nấm Ideal Foods gói 300g
28.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh phồng chay Bích Chi gói 100gBánh phồng chay Bích Chi gói 100g
Bánh phồng chay Bích Chi gói 100g
4.200đ 4.500đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh tráng Việt San gói 160gBánh tráng Việt San gói 160g
Bánh tráng Việt San gói 160g
9.100đ 9.500đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh tráng Việt San gói 280gBánh tráng Việt San gói 280g
Bánh tráng Việt San gói 280g
14.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh tráng Việt Nam Safoco gói 200gBánh tráng Việt Nam Safoco gói 200g
Bánh tráng Việt Nam Safoco gói 200g
10.200đ 13.000đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh phồng tôm Sa Giang hộp 200gBánh phồng tôm Sa Giang hộp 200g
Bánh phồng tôm Sa Giang hộp 200g
21.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh đa nem Thu Dung gói 250gBánh đa nem Thu Dung gói 250g
Bánh đa nem Thu Dung gói 250g
18.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh đa nem Phú Hải gói 100gBánh đa nem Phú Hải gói 100g
Bánh đa nem Phú Hải gói 100g
19.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh tráng Bích Chi gói 200gBánh tráng Bích Chi gói 200g
Bánh tráng Bích Chi gói 200g
10.500đ 10.900đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh phồng tôm 10% Sa Giang hộp 200gBánh phồng tôm 10% Sa Giang hộp 200g
Bánh phồng tôm 10% Sa Giang hộp 200g
14.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh tráng Safoco gói 300gBánh tráng Safoco gói 300g
Bánh tráng Safoco gói 300g
18.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy