text.skipToContent

Bánh đa - bánh tráng - phồng tôm

Tìm thấy 45 sản phẩm
Bánh đa Việt San gói 300g Bánh đa Việt San gói 300g
Bánh đa Việt San gói 300g
10.900đ 11.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng ớt Việt San gói 280g Bánh tráng ớt Việt San gói 280g
Bánh tráng ớt Việt San gói 280g
15.600đ 16.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng tôm Sa Giang gói 100g Bánh phồng tôm Sa Giang gói 100g
Bánh phồng tôm Sa Giang gói 100g
8.000đ 8.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng tôm đặc biệt Sa Giang hộp 200g Bánh phồng tôm đặc biệt Sa Giang hộp 200g
Bánh phồng tôm đặc biệt Sa Giang hộp 200g
16.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng cua đặc biệt Sa Giang hộp 200g Bánh phồng cua đặc biệt Sa Giang hộp 200g
Bánh phồng cua đặc biệt Sa Giang hộp 200g
15.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g
Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g
8.900đ 9.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng đặc sản Sa Giang hộp 200g Bánh phồng đặc sản Sa Giang hộp 200g
Bánh phồng đặc sản Sa Giang hộp 200g
16.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng tôm Sa Giang hộp 500g Bánh phồng tôm Sa Giang hộp 500g
Bánh phồng tôm Sa Giang hộp 500g
168.000đ 169.400đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng tôm VinMart Food hộp 200g Bánh phồng tôm VinMart Food hộp 200g
Bánh phồng tôm VinMart Food hộp 200g
8.000đ 8.900đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng tôm Sa Giang gói 400g Bánh phồng tôm Sa Giang gói 400g
Bánh phồng tôm Sa Giang gói 400g
31.500đ 32.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng cua Bích Chi hộp 200g Bánh phồng cua Bích Chi hộp 200g
Bánh phồng cua Bích Chi hộp 200g
8.900đ 9.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đa nem Hà Nội Hiệp Long gói 500g Bánh đa nem Hà Nội Hiệp Long gói 500g
Bánh đa nem Hà Nội Hiệp Long gói 500g
32.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng tôm Bích Chi gói 100g Bánh phồng tôm Bích Chi gói 100g
Bánh phồng tôm Bích Chi gói 100g
4.200đ 6.300đ
-33%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Hương Nam gói 200g Bánh tráng Hương Nam gói 200g
Bánh tráng Hương Nam gói 200g
13.100đ 13.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Safoco gói 500g Bánh tráng Safoco gói 500g
Bánh tráng Safoco gói 500g
30.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đa mè Hương Nam gói 454g Bánh đa mè Hương Nam gói 454g
Bánh đa mè Hương Nam gói 454g
36.800đ 37.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đa mè trắng Hương Nam gói 454g Bánh đa mè trắng Hương Nam gói 454g
Bánh đa mè trắng Hương Nam gói 454g
36.800đ 37.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng chay Bích Chi gói 100g Bánh phồng chay Bích Chi gói 100g
Bánh phồng chay Bích Chi gói 100g
4.200đ 4.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đa nấm Ideal Foods gói 300g Bánh đa nấm Ideal Foods gói 300g
Bánh đa nấm Ideal Foods gói 300g
28.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Bích Chi gói 400g Bánh tráng Bích Chi gói 400g
Bánh tráng Bích Chi gói 400g
16.300đ 19.200đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Việt San gói 160g Bánh tráng Việt San gói 160g
Bánh tráng Việt San gói 160g
9.100đ 9.500đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng tôm Sa Giang hộp 200g Bánh phồng tôm Sa Giang hộp 200g
Bánh phồng tôm Sa Giang hộp 200g
20.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Hương Nam gói 200g Bánh tráng Hương Nam gói 200g
Bánh tráng Hương Nam gói 200g
14.000đ 14.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đa nem Lami Hiệp Long gói 250g Bánh đa nem Lami Hiệp Long gói 250g
Bánh đa nem Lami Hiệp Long gói 250g
16.500đ 16.800đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Việt San gói 100g Bánh tráng Việt San gói 100g
Bánh tráng Việt San gói 100g
7.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng tôm Sa Giang gói 200g Bánh phồng tôm Sa Giang gói 200g
Bánh phồng tôm Sa Giang gói 200g
13.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Hương Nam gói 400g Bánh tráng Hương Nam gói 400g
Bánh tráng Hương Nam gói 400g
25.700đ 27.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đa tôm mè đen Hương Nam gói 454g Bánh đa tôm mè đen Hương Nam gói 454g
Bánh đa tôm mè đen Hương Nam gói 454g
36.800đ 39.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Việt San gói 280g Bánh tráng Việt San gói 280g
Bánh tráng Việt San gói 280g
14.300đ 14.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đa nem Phú Hải gói 100g Bánh đa nem Phú Hải gói 100g
Bánh đa nem Phú Hải gói 100g
14.800đ 19.400đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng mỏng Hương Nam túi 170g Bánh tráng mỏng Hương Nam túi 170g
Bánh tráng mỏng Hương Nam túi 170g
13.500đ 14.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Viet Spirit gói 90g Bánh tráng Viet Spirit gói 90g
Bánh tráng Viet Spirit gói 90g
8.700đ 11.000đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng mực Sa Giang hộp 200g Bánh phồng mực Sa Giang hộp 200g
Bánh phồng mực Sa Giang hộp 200g
15.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng chả giò Viet Spirit gói 150g Bánh tráng chả giò Viet Spirit gói 150g
Bánh tráng chả giò Viet Spirit gói 150g
13.400đ 17.000đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Bích Chi gói 200g Bánh tráng Bích Chi gói 200g
Bánh tráng Bích Chi gói 200g
9.700đ 10.900đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đa tôm mè Hương Nam gói 454g Bánh đa tôm mè Hương Nam gói 454g
Bánh đa tôm mè Hương Nam gói 454g
36.800đ 39.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng tôm 10% Sa Giang hộp 200g Bánh phồng tôm 10% Sa Giang hộp 200g
Bánh phồng tôm 10% Sa Giang hộp 200g
15.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Safoco gói 300g Bánh tráng Safoco gói 300g
Bánh tráng Safoco gói 300g
13.900đ 18.000đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Vina Bích Chi gói 400g Bánh tráng Vina Bích Chi gói 400g
Bánh tráng Vina Bích Chi gói 400g
19.300đ 21.800đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng dẻo Viet Spirit gói 200g Bánh tráng dẻo Viet Spirit gói 200g
Bánh tráng dẻo Viet Spirit gói 200g
16.100đ 20.000đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng mực Bích Chi hộp 200g Bánh phồng mực Bích Chi hộp 200g
Bánh phồng mực Bích Chi hộp 200g
8.900đ 9.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh tráng Việt Nam Safoco gói 200g Bánh tráng Việt Nam Safoco gói 200g
Bánh tráng Việt Nam Safoco gói 200g
9.500đ 13.000đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng mực Bích Chi gói 100g Bánh phồng mực Bích Chi gói 100g
Bánh phồng mực Bích Chi gói 100g
4.800đ 6.900đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh đa nem Thu Dung gói 250g Bánh đa nem Thu Dung gói 250g
Bánh đa nem Thu Dung gói 250g
18.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phồng cua Bích Chi gói 100g Bánh phồng cua Bích Chi gói 100g
Bánh phồng cua Bích Chi gói 100g
4.800đ 6.900đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy